16.201 tin tức, video về "

bộ não

"
Kinh ngạc với bộ não của côn trùng
04:22

Kinh ngạc với bộ não của côn trùng

Bộ não con người là một trong những cơ quan phức tạp nhất trên thế giới, một siêu máy tính được làm từ hàng tỷ tế bào thần kinh kiểm soát tất cả các giác quan, suy nghĩ của chúng tôi, và hành động. Nhưng có một cái gì đó Charles Darwin tìm thấy còn ấn tượng hơn: ". Một trong các nguyên tử tuyệt diệu nhất của vật chất trong thế giới" bộ não của một con kiến, mà ông gọi là Anna Stöckl đưa chúng ta bên trong bộ não của côn trùng nhỏ bé nhưng hùng mạnh.
Kinh ngạc với bộ não của côn trùng

Kinh ngạc với bộ não của côn trùng

Bộ não con người là một trong những cơ quan phức tạp nhất trên thế giới, một siêu máy tính được làm từ hàng tỷ tế bào thần kinh kiểm soát tất cả các giác quan, suy nghĩ của chúng ta, và hành động. Nhưng có một cái gì đó Charles Darwin tìm thấy còn ấn tượng hơn: "Một trong các nguyên tử tuyệt diệu nhất của vật chất trong thế giới", bộ não của một con kiến, mà ông gọi là Anna Stöckl đưa chúng ta bên trong bộ não của loài côn trùng nhỏ bé nhưng hùng mạnh này.