124.892 tin tức, video về "

bạch cầu cấp tính

"
Bước tiến trong nghiên cứu tế bào gốc trên thế giới

Bước tiến trong nghiên cứu tế bào gốc trên thế giới

Việc nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong y học đã được tiến hành từ những năm 50 của thế kỷ trước, với mốc đột phá từ năm 1959 khi Thomas ghép tủy xương thành công ở 2 bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Trong quá trình phát triển đó, đã có rất nhiều khám phá trong lĩnh vực này, ứng dụng của công nghệ tế bào gốc được ứng dụng rộng rãi, tế bào gốc đã có thể chữa trị được một số bệnh mà trước đây việc dùng thuốc chưa làm được.