184.398 tin tức, video về "

ông nguyễn văn lê

"
"SHB Lào góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội 2 nước Việt - Lào"

"SHB Lào góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội 2 nước Việt - Lào"

Ngày 10/1/2019, Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Sitphaxay và cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đã đến thăm, làm việc tại Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Tiếp đón đoàn có ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc cùng các Lãnh đạo HĐQT, Ban Điều hành và lãnh đạo các Khối/phòng/ban nghiệp vụ của SHB.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào thăm và làm việc tại SHB

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào thăm và làm việc tại SHB

Tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lào (NHTW) - ông Somphao Phaysith và ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN VN) cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của hai Ngân hàng đã đến thăm, làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Tiếp đón đoàn có Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc cùng các Lãnh đạo trong Ban Điều hành và các Khối/phòng/ban nghiệp vụ của SHB.