15 tin tức, video về "

áp dụng icaap

"
Ngân hàng Bản Việt trình NHNN xin áp dụng Basel II

Ngân hàng Bản Việt trình NHNN xin áp dụng Basel II

Basel II không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thách thức khá lớn đối với các Ngân hàng. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ càng, Ngân hàng Bản Việt đã cùng đối tác KPMG hoàn tất việc xây dựng và triển khai mô hình “Triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo Phương pháp của Basel II” và đã trình Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) từ đầu quý 3/2019.
TPBank báo lãi gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 71% so với năm trước

TPBank báo lãi gần 3.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 71% so với năm trước

Kết thúc năm 2019, TPBank vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra tại Đại Hội đồng cổ đông hồi đầu năm: lợi nhuận trước thuế gần 3.900 tỷ đồng, tăng 71.3% so với năm 2019; tổng tài sản đạt gần 165 nghìn tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 147 nghìn tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,3%.
Vietcombank đã sẵn sàng thực hiện Basel II theo phương pháp nâng cao

Vietcombank đã sẵn sàng thực hiện Basel II theo phương pháp nâng cao

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức hội thảo công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng, qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).