87.281 tin tức, video về "

ứng dụng kỹ thuật hạt nhân

"
Tạo ra những đột phá nhờ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân

Tạo ra những đột phá nhờ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân

Khác với quan niệm cho rằng, ứng dụng chủ yếu của kỹ thuật hạt nhân là điện hạt nhân thì trên thực tế, các ứng dụng khác của năng lượng hạt nhân mang lại lợi ích còn lớn hơn cả điện hạt nhân. Việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân đang được áp dụng sâu rộng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế… của Việt Nam và đã tạo ra rất nhiều bước đột phá.