72.343 tin tức, video về "

đối thoại chiến lược

"
Việt Nam - Italia đối thoại chiến lược lần thứ nhất

Việt Nam - Italia đối thoại chiến lược lần thứ nhất

Triển khai thỏa thuận của Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia được ký ngày 21/01/2013 trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 22/7/2013, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italia Bruno Archi đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam – Italia lần thứ nhất tại Hà Nội.