Thứ ba, 11/12/2012 - 12:01

Sacombank áp dụng hệ thống ESMS theo chuẩn mực quốc tế

Hệ thống ESMS mới của Sacombank được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện tại Việt Nam thông qua việc đưa vào áp dụng nguyên tắc xích đạo và các chuẩn mực thực thi của IFC kết hợp với tiêu chuẩn về môi trường - xã hội của Việt Nam.

Ngày 10/12/2012, Sacombank chính thức tiếp nhận và trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng Hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế do Price waterhouse Coopers (PwC) Hà Lan tư vấn nhằm tăng cường quản lý các tác động đến môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đến các khách hàng.

Là một ngân hàng phát triển theo định hướng an toàn bền vững và tiên phong nhận các nguồn vốn ủy thác từ các định chế tài chính quốc tế như IFC, FMO, ADB… nên từ năm 2005 Sacombank đã bắt đầu xây dựng những nguyên tắc về bảo vệ môi trường, con người và xã hội. Theo đó, Sacombank đưa ra chương trình đánh giá các tác động đến môi trường và xã hội đối với các khoản vay từ khâu thẩm định cho đến suốt quá trình sử dụng vốn của các khách hàng. Ngoài ra, Sacombank cũng đã ban hành danh mục các ngành nghề không cấp tín dụng dựa theo đánh giá mức độ rủi ro đến môi trường và xã hội.

Cuối năm 2011, tiếp tục theo đuổi công tác quản lý rủi ro môi trường - xã hội vào các hoạt động kinh doanh, thông qua việc hợp tác, đầu tư kinh phí của FMO - Công ty tài chính phát triển Hà Lan cùng các định chế tài chính như DEG, BIO, NORFUN và với sự tư vấn của PwC Hà Lan, Sacombank đã quyết định xem xét toàn diện các lĩnh vực hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường - xã hội bao gồm hoạt động cấp tín dụng, đầu tư tài chính và hoàn thiện hệ thống ESMS mới để áp dụng từ tháng 10/2012 trên phạm vi toàn hệ thống tại Việt Nam.
 
Sacombank áp dụng hệ thống ESMS theo chuẩn mực quốc tế
Đại diện Sacombank - bà Nguyễn Hải Tâm, Phó Tổng giám đốc Sacombank (hàng trước, phải) và ông Ian Lydall, Chủ tịch PwC tại Việt Nam ký kết biên bản bàn giao Hệ thống ESMS dưới sự chứng kiến của ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank (hàng sau, phải) và ông Roger Hennekens, Đại diện FMO.
 
Hệ thống ESMS mới của Sacombank được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện tại Việt Nam thông qua việc đưa vào áp dụng nguyên tắc xích đạo (là hệ thống các nguyên tắc được xây dựng cho ngành tài chính nhằm xác định, đánh giá và quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong các giao dịch tài trợ dự án) và các chuẩn mực thực thi của IFC kết hợp với tiêu chuẩn về môi trường - xã hội của Việt Nam.
 
Hệ thống này bao gồm bộ văn bản lập quy về chính sách môi trường - xã hội và quy trình thẩm định tác động đến môi trường - xã hội, bộ công cụ thẩm định tác động đến môi trường - xã hội và một chương trình đào tạo, triển khai hệ thống quản lý môi trường - xã hội trong quy trình cấp tín dụng. Bên cạnh đó, Sacombank còn thành lập nhóm ESMS tham gia vào quá trình thẩm định tác động đến với môi trường - xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng vay vốn tại Sacombank.

Phát biểu tại lễ bàn giao hệ thống ESMS từ PwC, ông Phan Huy Khang - Tổng giám đốc Sacombank chia sẻ: “Trước thực trạng cấp bách hiện nay về các vấn đề ô nhiễm và biến đổi khí hậu thì việc thể hiện trách nhiệm của các ngân hàng thông qua áp dụng các chính sách quản lý rủi ro môi trường - xã hội là hết sức cần thiết. Sacombank rất tự hào khi trở thành người tiên phong triển khai Hệ thống quản lý trách nhiệm môi trường - xã hội. Chúng tôi tin rằng, với phương pháp đánh giá tiên tiến của hệ thống ESMS, Sacombank và các khách hàng sẽ cùng phối hợp tốt để không những sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả mà còn thể hiện sự thân thiện đối với môi trường - xã hội. Có như vậy thì tôi tin rằng, một số vấn đề như nợ xấu, rủi ro thương hiệu... sẽ được giảm thiểu đáng kể, đồng thời mang lại cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường uy tín, thu hút các nguồn vốn... cho Sacombank và các khách hàng”.

Với hệ thống ESMS mới, Sacombank sẽ đạt được các mục tiêu: quản lý rủi ro phát sinh từ các vấn đề có liên quan đến môi trường và xã hội để tránh tổn thất, giảm thiểu rủi ro danh tiếng, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và gia tăng cơ hội đầu tư vào các hoạt động bảo vệ môi trường; thể hiện cao nhất trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng xung quanh; trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai áp dụng hệ thống ESMS đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 
Đặc biệt, thông qua việc áp dụng hệ thống ESMS này, sẽ tạo điều kiện cho Sacombank cơ hội tiếp cận và và thu hút các nguồn vốn tài trợ nước ngoài tín chấp với giá rẻ, bởi các định chế tài chính quốc tế khi ủy thác vốn cho các nước phát triển, luôn đòi hỏi các đơn vị tiếp nhận vốn phải đảm bảo các chuẩn mực ESMS.
 
Sacombank hiện là ngân hàng thương mại cổ phần có đủ điều kiện tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng giá trị giải ngân đến thời điểm tháng 12/2012 là 2.100 tỷ đồng(các nguồn vốn ủy thác) và 105 triệu USD(nguồn vốn thứ cấp) từ các định chế như IFC, ADB, FMO, Proparco...

Mỹ Quyên