Thứ ba, 03/04/2007 - 19:46

Hội thảo Phát triển máy Nông nghiệp Việt Nam:

Cơ khí Nông nghiệp chưa “đuổi kịp” yêu cầu

Dân trí

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với Tập đoàn các Doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc tổ chức hội thảo Phát triển máy Nông nghiệp Việt Nam. Hội thảo này là dịp để các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu thị trường máy nông nghiệp phù hợp với sức mua và điều kiện sản xuất của Việt Nam

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, đây là dịp các nhà chế tạo máy nông nghiệp Việt Nam mở rộng, tăng cường mối quan hệ hợp tác đầu tư, liên doanh hợp tác cho sự phát triển của cả hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

 

Thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với mức độ tăng trưởng đạt khoảng 3,5%/năm, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản có mức tăng trưởng cao trung bình 30%/năm.

 

Tuy vậy, việc phát triển cơ khí phục vụ sản xuất Nông nghiệp chưa đáp ứng được với yêu cầu đòi hỏi của sản xuất, nhất là trong thời kỳ đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

 

Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, Việt Nam hiện có khoảng 300.000 máy nông nghiệp, trong đó chủ yếu là máy nhập từ Trung Quốc hoặc máy cũ từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là nguyên nhân gây cản trở không nhỏ trong việc gia tăng năng suất và sản lượng nông nghiệp.

 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Diệp Kính Tần cho biết: các doanh nghiệp sản xuất máy nông nghiệp Việt Nam hiện mới chiếm được 50% thị phần trong nước.

 

Phúc Hưng