Thứ bảy, 29/11/2008 - 12:26

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ”

Dân trí

Năm nay 25 tuổi, có lẽ Nicola McLean khiến Tom Williams, bạn trai của cô đồng thời là cầu thủ của CLB “nhược tiểu” Peterborough, phải “ganh tỵ” vì mức độ nổi tiếng của mình khi có mặt trên hầu hết các tạp chí chuyên dành cho phái mạnh cũng như các show diễn truyền hình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 1

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 2

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 3

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 4

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 5

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 6

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 7

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 8

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 9

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 10

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 11

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 12

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 13

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 14

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 15

 

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 16

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 17

 

Vũ Phong

Đáng quan tâm
Mới nhất