1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Năm nay 25 tuổi, có lẽ Nicola McLean khiến Tom Williams, bạn trai của cô đồng thời là cầu thủ của CLB “nhược tiểu” <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Peterborough</st1:place></st1:City>, phải “ganh tỵ” vì mức độ nổi tiếng của mình khi có mặt trên hầu hết các tạp chí chuyên dành cho phái mạnh cũng như các show diễn truyền hình.</P>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 1

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 2

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 3

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 4

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 5

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 6

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 7

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 8

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 9

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 10

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 11

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 12

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 13

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 14

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 15

 

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 16

 

Nicola McLean - Người đẹp khiến bạn trai “ganh tỵ” - 17

 

Vũ Phong