Việt Nam-Myanmar miễn thị thực hộ chiếu phổ thông

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ ngày 26/10, Việt Nam và Myanmar sẽ bắt đầu miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

 

Việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông được thực hiện theo hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Myanmar. Theo hiệp định này, người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực nhập cảnh , xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời gian lưu trú không quá 14 ngày. Nếu nhu cầu nhập cảnh và lưu trú với thời hạn trên 14 ngày thì  phải làm thủ tục xin thị thực bên tiếp nhận trước khi nhập cảnh.

 

Như vậy, khi hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và Myanmar bắt đầu có hiệu lực, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại tất cả 9 nước thành viên ASEAN.

 

Tuy nhiên, trước mỗi chuyến đi công dân cần kiểm tra thời hạn lưu trú được miễn thị thực trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ http://www.lanhsuvietnam.gov.vn/.

 

PV