Thứ sáu, 06/11/2020 - 07:14

Ông Trump tuyên bố "chiến thắng dễ dàng nếu kiểm phiếu hợp lệ"

Dân trí

Trong bài phát biểu trước cả nước, Tổng thống Trump tuyên bố: "Nếu các vị kiểm các lá phiếu hợp lệ, tôi sẽ chiến thắng dễ dàng".

Minh Phương

Đáng quan tâm