Việt Nam dự Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40:

Nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong UNESCO

Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40 và Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ hai diễn ra từ 12-17/11 tại Paris (Pháp) với sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước thành viên, thảo luận và thông qua quyết định về nhiều vấn đề quan trọng của UNESCO. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp.

Nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong UNESCO - 1

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đoàn Việt Nam tại kỳ họp.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) là một trong số những tổ chức chuyên môn quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc. Lời mở đầu của Hiến chương UNESCO đã nêu: “Chiến tranh nảy sinh trong đầu óc con người, vậy ngay trong đầu óc con người cần phải xây dựng thành trì của hoà bình”. Do vậy, UNESCO đã xác định mục đích cao cả của Tổ chức là thông qua hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa để đạt được các mục tiêu hòa bình quốc tế và thịnh vượng chung của nhân loại.

Cho đến nay, sau 3/4 thế kỷ kể từ khi thành lập, vai trò của UNESCO vẫn không thay đổi. Thông qua các hoạt động hợp tác của mình, UNESCO đã thúc đẩy nền văn hóa hòa bình dựa trên nền tảng khoan dung, trí tuệ và tôn trọng đa dạng, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trên các lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền.

Nỗ lực của UNESCO và các quốc gia thành viên đã góp phần giải quyết và đưa ra các giải pháp cho nhiều vấn đề toàn cầu liên quan đến hòa bình, phát triển, bảo vệ các giá trị văn hóa, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia.

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Trao đổi với TG&VN trước thềm Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) Mai Phan Dũng cho biết, Đại hội đồng UNESCO là hoạt động quan trọng diễn ra hai năm một lần, nơi tất cả 193 nước thành viên của UNESCO sẽ họp, thảo luận, trao đổi và đưa ra các quyết định về các vấn đề trên tất cả lĩnh vực hoạt động của Tổ chức.

Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40 sẽ có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao của các nước thành viên, thảo luận và thông qua quyết định về nhiều vấn đề quan trọng: Rà soát, tổng kết các hoạt động quan trọng trong giai đoạn 2018–2019 và đề ra hướng đi mới cho Tổ chức trên năm lĩnh vực chuyên môn; thông qua nguồn ngân sách ngắn hạn cho giai đoạn 2020-2021 và nguồn ngân sách hợp tác trung hạn giai đoạn 2022-2029…

Theo ông Mai Phan Dũng, nội dung thảo luận của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40 sẽ nổi lên nhiều vấn đề quan trọng, đang được các nước hết sức quan tâm, liên quan đến quy trình hoạt động, sửa đổi Hiến chương của UNESCO như quy trình bầu Tổng giám đốc, nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng chấp hành…hướng đến mục tiêu là giúp cho Tổ chức UNESCO hoạt động một cách minh bạch, dân chủ và hiệu quả hơn.

Đại hội đồng 40 là dịp để Việt Nam tiếp tục tham gia đóng góp vào các vấn đề quan trọng của Tổ chức, qua đó khẳng định vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm tại UNESCO, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình vận động ứng cử vào Hội đồng Chấp hành (HĐCH) nhiệm kỳ 2021-2025 cũng như một số cơ quan chuyên môn của Tổ chức từ nay đến năm 2030.

Việt Nam – Thành viên tích cực và trách nhiệm

Bắt nguồn từ khát vọng hòa bình của nhân dân, Việt Nam chính thức gia nhập UNESCO vào tháng 7/1976, thực hiện một trong những bước đi quan trọng trong quá trình hội nhập của mình. Đến năm 1977, Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO để thúc đẩy hợp tác với tổ chức này. Trải qua thời gian hơn 40 năm, quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước.

Diễn đàn Hòa bình Paris là một hoạt động do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng. Diễn đàn được tổ chức lần đầu tiên tại Paris vào năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến I và đã bước đầu nhận được sự hưởng ứng của nhiều nguyên thủ, lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức quốc tế…

Diễn đàn đang được kỳ vọng sẽ trở thành một hoạt động thường niên để các nước cùng trao đổi, thảo luận và đưa ra các sáng kiến để cùng thúc đẩy hòa bình trên thế giới, một chủ đề có mối liên hệ rất mật thiết với sứ mệnh, mục tiêu, định hướng của UNESCO.

Trong giai đoạn đầu thông qua diễn đàn UNESCO, Việt Nam đã giới thiệu với thế giới một hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, kiên cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc UNESCO tôn vinh các danh nhân Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định điểm tựa của niềm tin vào sức mạnh bắt nguồn từ lòng yêu nước, trí tuệ và các giá trị chân, thiện, mỹ của dân tộc Việt Nam kết tinh ở những người con ưu tú nhất.

Với vai trò là Tổ chức trí tuệ, “Phòng thí nghiệm ý tưởng”, những nguồn hỗ trợ của UNESCO đã góp phần tích cực vào việc phục hồi một số cơ sở giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thống của Việt Nam; giúp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của quốc tế để phục vụ công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước.

Ngay trong giai đoạn đầu, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào HĐCH UNESCO (1978-1983), đặt cơ quan đại diện tại UNESCO (1982) và năm 1981, Tổng Giám đốc M’Bow đã thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong các giai đoạn tiếp theo, nhiều ý tưởng tiên tiến có tính phổ cập toàn cầu trong UNESCO như “giáo dục cho tất cả mọi người”, “giáo dục vì phát triển bền vững”, “văn hóa hòa bình”, “đa dạng văn hóa”, “văn hóa và phát triển”, “môi trường gắn với phát triển”… được Việt Nam tiếp thu và áp dụng rộng rãi.

Với sự tham gia hưởng ứng “Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hóa”, nhận thức mới về tầm quan trọng của xây dựng nền văn hóa toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ đã giúp Việt Nam chấn hưng nền văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu với các quốc gia và đóng góp cho việc hình thành Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quan trọng của UNESCO, tiếp thu và áp dụng nhiều ý tưởng tiên tiến của UNESCO vào nhiều lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục… và thành công trong việc đề xuất UNESCO công nhận nhiều danh hiệu uy tín như di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu, khu dự trữ sinh quyển, công viên địa chất toàn cầu. Việt Nam cũng tham gia nhiều cơ quan, cơ chế khác nhau của UNESCO, qua đó thúc đẩy lợi ích của Việt Nam và đóng góp cho các vấn đề chung của Tổ chức.

Ghi nhận đóng góp quan trọng của Việt Nam, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova từng khẳng định: “Việt Nam luôn là một trong những nước đi đầu và là tấm gương về triển khai thành công các chương trình, hoạt động của UNESCO”.

Trong giai đoạn mới, với chính sách tham gia chủ động, tích cực, đóng góp vào các diễn đàn ngoại giao đa phương trong đó có UNESCO, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của một quốc gia thành viên, triển khai hiệu quả sáng kiến và chương trình hợp tác, đóng góp thiết thực vào công việc của UNESCO, đảm nhận thành công các trọng trách tại các cơ quan lãnh đạo và chuyên môn của UNESCO.

Kết thúc kỳ họp HĐCH 207 vừa qua, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ HĐCH 2015-2019 với nhiều nỗ lực tích cực, thể hiện hình ảnh, vai trò của một quốc gia trách nhiệm, đồng hành cùng tổ chức trên nhiều lĩnh vực hợp tác khoa học tự nhiên, giáo dục, văn hóa và thông tin.

Nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong UNESCO - 2

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 40 chiều 13/11 (giờ địa phương), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam và UNESCO đã có sự hợp tác mở rộng và thực chất. Các chương trình, hoạt động được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của UNESCO, qua đó vừa đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước cũng như thực hiện sứ mệnh của UNESCO trên thực tế. Hiện nay, Việt Nam và UNESCO có nhiều hoạt động hợp tác mới trong việc nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, hợp tác về khoa học đại dương.

"Việt Nam coi trọng và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ mà UNESCO và các nước thành viên dành cho Việt Nam. Cùng với các quốc gia thành viên và các đối tác, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy những giá trị cao đẹp của UNESCO với hoà bìnhđược đặt ở vị trí trung tâm, trong hoạt động của UNESCO cũng như của các tổ chức khác của gia đình Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo An mà Việt Nam sẽ đóng vai trò là thành viên không thường trực vào năm tới", Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Việt Nam đã nỗ lực đóng góp vào việc xây dựng chính sách, cải tổ và hợp tác với các quốc gia thành viên và các cơ chế toàn cầu và khu vực của UNESCO. Đại diện của Việt Nam đã tham gia tích cực vào các nhóm làm việc về cải tổ, điều chỉnh quy chế làm việc, tăng cường chia sẻ, trao đổi với các quốc gia thành viên, Ban thư ký. Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam cũng cùng Uỷ ban quốc gia UNESCO các nước đóng góp thảo luận trong các vấn đề quan trọng của UNESCO.

Việt Nam còn thể hiện vai trò tích cực của mình khi là thành viên Uỷ ban di sản thế giới, Ủy ban Liên chính phủ về hải dương, Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu, Chương trình con người và sinh quyền, Uỷ ban liên chính phủ Công ước 2003… Trên cương vị là thành viên HĐCH UNESCO, Việt Nam đã nêu rõ sự ủng hộ HĐCH sớm thông qua Chiến lược chuyển đổi, Chiến lược trung hạn.

Theo Nhất Phong

Thế giới & Việt Nam

MỚI NHẤT
Triều Tiên cảnh báo "cự tuyệt" đề xuất đàm phán của Mỹ
Triều Tiên cảnh báo "cự tuyệt" đề xuất đàm phán của Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên cho biết nước này không hứng thú với đề xuất đàm phán chỉ nhằm mục đích “xoa dịu” của Mỹ trước hạn chót cuối năm do Bình Nhưỡng đưa ra.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 07:12

Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu
Thách thức từ Trung Quốc trong mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu

Cả Mỹ và châu Âu đều ngày càng cảnh giác trước các thách thức do Trung Quốc tạo ra. Hai bên vừa giống vừa khác trong cách tiếp cận với Trung Quốc.

Thứ sáu, 15/11/2019 - 07:11

Vua Thái Lan bất ngờ phục chức cho 3 quan chức bị sa thải
Vua Thái Lan bất ngờ phục chức cho 3 quan chức bị sa thải

(Dân trí) - Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã bất ngờ khôi phục chức vụ, quân hàm cho 3 quân chức hoàng gia nước này sau khi sa thải họ hồi tháng trước.

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:20

Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng, nghi moi chính sách thương mại của ông Trump
Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng, nghi moi chính sách thương mại của ông Trump

(Dân trí) - Một nhóm các tin tặc nghi của Trung Quốc đã tấn công hệ thống của Hiệp hội quốc gia các nhà sản xuất Mỹ vốn hỗ trợ xây dựng các chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump, giữa lúc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh diễn ra căng thẳng.

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:19

Philippines trục xuất đồng loạt 312 người Trung Quốc vì tội lừa đảo
Philippines trục xuất đồng loạt 312 người Trung Quốc vì tội lừa đảo

(Dân trí) - Một nhóm 312 công dân Trung Quốc bị Philippines bắt hồi tháng trước liên quan tới một đường dây lừa đảo thông qua mạng lưới viễn thông đã bị trục xuất về nước.

Thứ năm, 14/11/2019 - 07:49

Câu chuyện phế truất Tổng thống ở nước Mỹ: Không nguy thì cũng hại
Câu chuyện phế truất Tổng thống ở nước Mỹ: Không nguy thì cũng hại

Trong chuyện luận tội, phế truất Tổng thống tại Mỹ, việc công khai điều trần có thể đưa lại hiệu ứng đột biến, rất bất lợi, gợi liên tưởng tới Tổng thống Richard Nixon.

Thứ năm, 14/11/2019 - 07:09

Diễn biến mới vụ tướng Thái Lan thiệt mạng sau khi bắn chết 2 người tại tòa
Diễn biến mới vụ tướng Thái Lan thiệt mạng sau khi bắn chết 2 người tại tòa

(Dân trí) - Dư luận Thái Lan tuần qua đã chấn động với vụ 3 người bị bắn chết tại một tòa án ở Chanthaburi, bao gồm cả tay súng - một tướng cấp cao về hưu. Sau đó, người đã bắn hạ tay súng để kết thúc vụ việc hiện đã bị bắt và cáo buộc tội giết người.

Thứ năm, 14/11/2019 - 04:50

Rộ tin Trung Quốc đầu tư "khủng" vào cảng Brazil
Rộ tin Trung Quốc đầu tư "khủng" vào cảng Brazil

(Dân trí) - Một số nguồn tin cho biết Bắc Kinh sẽ có khoản đầu tư tỷ USD vào cảng Sao Luis ở Brazil thông qua công ty xây dựng viễn thông Trung Quốc.

Thứ năm, 14/11/2019 - 04:33

Nga lập căn cứ trực thăng tại Syria ngay sau khi Mỹ rút
Nga lập căn cứ trực thăng tại Syria ngay sau khi Mỹ rút

(Dân trí) - Nga đã bắt đầu thiết lập một căn cứ trực thăng tại một sân bay dân sự ở thành phố Qamishli, phía đông bắc Syria, kênh truyền hình của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đưa tin, chiếu cảnh các trực thăng chiến đấu hạ cánh xuống đây.

Thứ năm, 14/11/2019 - 04:31

Campuchia tuyên bố đập tan âm mưu lật đổ chính phủ
Campuchia tuyên bố đập tan âm mưu lật đổ chính phủ

(Dân trí) - Campuchia cho biết đã đập tan âm mưu của phe đối lập nhằm lập đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.

Thứ năm, 14/11/2019 - 03:24

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể “chạm đáy” vào năm 2020
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể “chạm đáy” vào năm 2020

(Dân trí) - Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự đoán sẽ xuống thấp hơn mức 6% vào năm 2020, một số liệu không mấy khả quan cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thứ năm, 14/11/2019 - 02:55

Tuyên bố “làm việc ở nhà” làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Philippines
Tuyên bố “làm việc ở nhà” làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Philippines

(Dân trí) - Việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố làm việc 3 ngày ở nhà đã làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông, trong bối cảnh ông từng thừa nhận mắc nhiều bệnh trước đó.

Thứ năm, 14/11/2019 - 02:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Nga: Nam sinh nổ súng bắn bạn cùng lớp, 2 người thiệt mạng
Nga: Nam sinh nổ súng bắn bạn cùng lớp, 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi một sinh viên 19 tuổi nổ súng vào các bạn cùng lớp tại một trường đại học ở Viễn Đông, Nga.

Thứ năm, 14/11/2019 - 12:08

Cử tri Mỹ chia rẽ trước “sóng gió” luận tội Tổng thống Trump
Cử tri Mỹ chia rẽ trước “sóng gió” luận tội Tổng thống Trump

(Dân trí) - Các cử tri Mỹ vẫn giữ những quan điểm khác nhau về việc ủng hộ hoặc phản đối cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, trong khi phiên điều trần công khai đầu tiên đã được tiến hành.

Thứ năm, 14/11/2019 - 11:19

Cựu Tổng thống Bolivia cáo buộc Mỹ liên quan tới “kế hoạch đảo chính”
Cựu Tổng thống Bolivia cáo buộc Mỹ liên quan tới “kế hoạch đảo chính”

(Dân trí) - Ông Evo Morales đã chỉ trích Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS) vì tổ chức này đã có kế hoạch khiến biểu tình bùng phát ở Bolivia dẫn đến việc ông phải từ chức tổng thống. Ông Morales cũng cáo buộc OAS là tổ chức phục vụ cho Mỹ, đồng thời cho rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính.

Thứ năm, 14/11/2019 - 11:14

Bí ẩn nghi lễ cuối cùng trong quá trình lên ngôi của Nhật Hoàng
Bí ẩn nghi lễ cuối cùng trong quá trình lên ngôi của Nhật Hoàng

(Dân trí) - Dành một đêm với nữ thần mặt trời là một trong những nghi lễ mà Nhật Hoàng Naruhito sẽ thực hiện nhằm hoàn tất thủ tục quan trọng cho việc đăng quang. Đây từng là nghi lễ gây ra nhiều đồn đoán, nhưng trên thực tế nó là một bữa ăn giữa nhân vật hoàng gia và vị thần được người Nhật Bản tôn kính.

Thứ năm, 14/11/2019 - 10:24

Nhân chứng mạnh nhất khai điều bất lợi gì cho ông Trump?
Nhân chứng mạnh nhất khai điều bất lợi gì cho ông Trump?

Quyền đại sứ Mỹ tại Ukraina, ông William Taylor hôm 13/11 đã có phiên điều trần công khai trước Ủy ban Tình báo Hạ viện liên quan tới cuộc điều tra luận tội đương kim Tổng thống Donald Trump.

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:38

Trung Quốc chưa “đủ sức” lôi kéo Pháp dừng hành động trên Biển Đông
Trung Quốc chưa “đủ sức” lôi kéo Pháp dừng hành động trên Biển Đông

(Dân trí) - Việc Pháp ký kết các thỏa thuận thương mại lớn với Trung Quốc và sự im lặng của Tổng thống Emmanuel Macron không đồng nghĩa với việc Paris sẽ dừng kiềm chế tham vọng của Bắc Kinh trong khu vực.

Thứ năm, 14/11/2019 - 09:00

Mỹ có thể dùng thỏa thuận 100 tỷ USD để Thổ Nhĩ Kỳ “đắp chiếu” S-400
Mỹ có thể dùng thỏa thuận 100 tỷ USD để Thổ Nhĩ Kỳ “đắp chiếu” S-400

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ được cho là đã đề xuất người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ các ưu đãi về mặt kinh tế, trong đó có thỏa thuận thương mại trị giá 100 tỷ USD nhằm tác động khiến Ankara sẽ có giải pháp “khiến Mỹ thỏa mãn” với hệ thống phòng không S-400 mua của Nga.

Thứ năm, 14/11/2019 - 07:27

Nhóm nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật đối phó Trung Quốc
Nhóm nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Các thượng nghị sĩ Mỹ nỗ lực thông qua dự luật yêu cầu chính phủ phải thường xuyên xem xét chiến lược an ninh kinh tế toàn cầu để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.

Thứ năm, 14/11/2019 - 07:01

Ông chủ Huawei thưởng lớn cho nhân viên giúp công ty vượt lệnh cấm của Mỹ
Ông chủ Huawei thưởng lớn cho nhân viên giúp công ty vượt lệnh cấm của Mỹ

(Dân trí) - Nhà sáng lập tập đoàn viễn thông Huawei Nhậm Chính Phi đã thưởng 2 tỷ Nhân dân tệ cho các nhân viên nỗ lực giúp công ty chống chọi với các lệnh cấm vận của Mỹ.

Thứ tư, 13/11/2019 - 09:38

Lộ chiến lược của Nhà Trắng ráo riết phản đòn luận tội ông Trump
Lộ chiến lược của Nhà Trắng ráo riết phản đòn luận tội ông Trump

Tổng thống Donald Trump dự định theo dõi một số buổi điều trần luận tội ông trên truyền hình ngày 13/11, và các nhân viên sẽ lên kế hoạch "đáp trả theo thời gian thực" bằng một "phản ứng nhanh".

Thứ tư, 13/11/2019 - 09:27

Triều cường lịch sử “nhấn chìm” Venice, người dân bơi trên đường phố
Triều cường lịch sử “nhấn chìm” Venice, người dân bơi trên đường phố

(Dân trí) - Trận triều cường cao thứ hai trong lịch sử thành phố Venice của Italy khiến nhiều khu vực chìm trong biển nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân cũng như khách du lịch.

Thứ tư, 13/11/2019 - 08:14

Nữ quan chức cấp cao Mỹ bị nghi phóng đại bằng cấp làm đẹp hồ sơ
Nữ quan chức cấp cao Mỹ bị nghi phóng đại bằng cấp làm đẹp hồ sơ

(Dân trí) - Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ bị nghi đã cố tình khai một cách phóng đại về bằng cấp và thành tích cũng như kinh nghiệm công tác để cho hồ sơ của cô đẹp hơn.

Thứ tư, 13/11/2019 - 05:41