Khai mạc Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh với sự có mặt của 2.237 đại biểu chính thức và khách mời đặc biệt.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã trình bày báo cáo với tiêu đề "Dương cao ngọn cờ vĩ đại xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, phấn đấu giành thắng lợi mới trong xây dựng toàn diện xã hội khá giả".

 

Khai mạc Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc - 1

 Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng ngày 15/10.

 

Theo chương trình nghị sự, Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra trong 7 ngày, tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu như xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 16, Báo cáo công tác của Ủy ban Giám sát kỷ luật Trung ương Đảng, Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới và Ủy ban Giám sát kỷ luật Trung ương Đảng.

 

 Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 6/2007, tổng số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tới 73,363 triệu người, tăng 6,422 triệu so với năm 2002. Toàn Đảng hiện có 3.607.000 tổ chức cơ sở, tăng 142.000 so với năm 2002.

 

Theo TTXVN