Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 12 năm 2018

Dân trí Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 1,572,732,908 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN


Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ

ngày 23 đến 31/12/2018

25/12

Nguyễn Minh Hiếu (Số 24 Nguyễn Siêu -HN) giúp MS3175

100,000

Nguyễn Ngọc Tân (Cầu Giấy -HN) Giúp MS3176

100,000

26/12

Vương Thị Hồng Gấm (Hồ Chí Minh) Giúp MS3169

2,000,000

Trần Bình (Số 58 Kim Mã -HN) Giúp MS3158

500,000

Trần Bình An (Số 58 Kim Mã -HN) Giúp MS3176

500,000

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Số 58 Kim Mã -HN) Giúp MS3130

500,000

Trần Bảo Phương (Số 58 Kim Mã -HN) Giúp MS3177

500,000

Đỗ Thị Vang (Tổ 7 - Yên Hòa - Cầu Giấy -HN) Giúp MS3178; MS3177; MS3176; MS3175; MS3174 (Mỗi h/c 200k)

1,000,000

Mai Ngọc Thương (Số 905 CT3 Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai -HN) Giúp MS3176; MS3178 (Mỗi h/c 500,000 đ"

1,000,000

Vũ Trọng Hảo (số 12/591 Hoàng Hoa Thám -Ba Đình -HN) Ủng hộ QNA

500,000

Bạn đọc Giúp MS3180 PT53 "200,000,000 đ" Bạn đọc đề nghị không đăng tên

200,000,000

Bạn đọc ủng Trực tuyến

từ ngày 23 đến 31/12/2018

24/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3176 : Chị Hồ Thị Liên, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0943.806.195 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: VA - Điện thoại: 0945357568

100,000

24/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã Số: 3175 - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Gia Ngọc - Điện thoại: 0987423333

250,000

24/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3176 : Chị Hồ Thị Liên, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0943.806.195 - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Hoang Chinh - Điện thoại: 0908172757

300,000

24/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3174: Bà Hoàng Thị Đào (xóm 3A, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: hue - Điện thoại: 0903336471

200,000

24/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3174,3175,3176.Xin ủng hộ mỗi trường hợp 500000 đ - Số tiền: 1.500.000 đ - Họ tên: Võ Dương - Điện thoại: 0363120720

1,500,000

25/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3177 - Số tiền: 50.000 đ - Họ tên: Gđ bé Đào Thế Khanh - Điện thoại: 0904019190

50,000

25/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3176 : Chị Hồ Thị Liên, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng - Điện thoại: 0356069819

100,000

25/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3177 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Đinh Diệu Thúy - Điện thoại: 0793285288

100,000

25/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3177

Bà Nguyễn Thị Thỉ hoặc Nguyễn Thị Oanh (đội 4, thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: CUONG - Điện thoại: 0868275123

100,000

26/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3178: Chị Lò Thị Tượng, bản Buốn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Phạm Thị Bắc - Điện thoại: 0908063011

300,000

26/12/2018

Tham gia ủng hộ: 3178 +3174 - Số tiền: 400.000 đ - Họ tên: nguyễn thị ngọc - Điện thoại: 0916751117

400,000

26/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3178: Chị Lò Thị Tượng, bản Buốn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: T - Điện thoại: 01267832235

100,000

26/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3178: Chị Lò Thị Tượng - 500k

Mã số 3177: Bà Nguyễn Thị Thỉ hoặc Nguyễn Thị Oanh - 500k - Số tiền: 1.000.000 đ - Họ tên: vietthang - Điện thoại: 0903707081

1,000,000

26/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3178: - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: VU ANH TUAN - Điện thoại: 0973047789

500,000

26/12/2018

Tham gia ủng hộ: 1. Mã số 3178: Chị Lò Thị Tượng, bản Buốn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Trần Minh Hà - Điện thoại: 0913300860

300,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: Ms: 3179 Nguyễn Thi Ngót - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: anh hong - Điện thoại: 0936522541

500,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: MA SO: 3179, 3178, 3174, 3172, 3170, 3168,3167, 3166, 3165, 3164: Moi truong hop 150,000 vnd.

MA SO: 3177, 3176, 3175, 3173, 3171, 3169, 3160: Moi truong hop 200,000 vnd - Số tiền: 2.900.000 đ - Họ tên: MANH-HOANG TRAN - Điện thoại: 0903694615

2,900,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3179: Chị Nguyễn Thị Ngót (thôn 9, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)

ĐT: 0983.448.588 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Thu - Điện thoại: 0920983342

500,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: ms: 3179 - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: ad - Điện thoại: 0765822911

250,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3177, Mã số 3175, Mã số 3173

--

Mỗi hoàn cảnh 400,000 VNĐ - Số tiền: 1.200.000 đ - Họ tên: TinTuk - Điện thoại: 0984890768

1,200,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3176 : Chị Hồ Thị Liên, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Số ĐT: 0943.806.195 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Võ Thanh Tùng - Điện thoại: 0903805875

100,000

27/12/2018

Tham gia ủng hộ: Bà Nguyễn Thị Thỉ hoặc Nguyễn Thị Oanh (đội 4, thôn Nhĩ Thượng, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Điện thoại: 038.200.3259 (Oanh) và 0899.899.167. - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Võ Thanh Tùng - Điện thoại: 0903805875

100,000

28/12/2018

Tham gia ủng hộ: 3180 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyen Chi Trung - Điện thoại: 0903428585

500,000

28/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3180: Chị Nguyễn Thị Thuần - Số tiền: 200.000 đ - Họ tên: Tâm Anh - Điện thoại: 0917497004

200,000

28/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3180: Chị Nguyễn Thị Thuần (thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Phạm Thị Bắc - Điện thoại: 0908063011

300,000

28/12/2018

Tham gia ủng hộ: Ung ho ms3180,ms3179,ms3178 moi hoan canh 100k - Số tiền: 300.000 đ - Họ tên: Bui Thanh Tam - Điện thoại: 0914638331

300,000

28/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3180: Chị Nguyễn Thị Thuần (thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)

Số ĐT: 033.6402.656 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Anh Khoa - Điện thoại: 0988550833

500,000

28/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3175: Em Phạm Thị Thu (thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Số ĐT: 081.255.2830 - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Nguyễn Anh Khoa - Điện thoại: 0988550833

500,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: 3179, 3178 - Số tiền: 2.000.000 đ - Họ tên: H - Điện thoại: 01224592702

2,000,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: 3174, 3176 - Số tiền: 2.000.000 đ - Họ tên: an - Điện thoại: 01224592702

2,000,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3180 - Số tiền: 250.000 đ - Họ tên: Gia Ngọc - Điện thoại: 0987423333

250,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3181:

Bố chết, mẹ ung thư, 2 đứa trẻ mịt mờ tương lai - Số tiền: 500.000 đ - Họ tên: Dinh thi kim anh - Điện thoại: 0983463659

500,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3176 : Chị Hồ Thị Liên, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Số ĐT: 0943.806.195 - Số tiền: 100.000 đ - Họ tên: Color Chic - Điện thoại: 0945017944

100,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã số 3176 : Chị Hồ Thị Liên, thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0943.806.195 - Số tiền: 195.000 đ - Họ tên: David Nguyen - Điện thoại: 0420706079

195,000

29/12/2018

Tham gia ủng hộ: Mã Số 3181: Chị Nguyễn Thị Lan thôn 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đt: 037 612 992 - Số tiền: 99.200 đ - Họ tên: David Nguyen - Điện thoại: 0420706079

99,200

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Nam

từ ngày 23 đến 31/12/2018

24/12

Huỳnh Tấn Dũng giúp MS 3133

1,000,000

Nguyễn Văn Hải giúp MS 2809

200,000

26/12

Đỗ Hồng Quân giúp MS 3175, 3178, 3177, 3176

2,000,000

27/12

Bạn đọc Phường Tân Định, Quận 1 giúp MS 3171, 3173, 3175, 3176, 3177, 3178

2,400,000

28/12

Bạn đọc giúp MS 3176

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵng

từ ngày 23 đến 31/12/2018

25/12/2018

Nguyễn Tấn Ngọc (Đà Nẵng) giúp đỡ 7 trường hợp: MS 3177, MS 3176, MS 3175, MS 3174, MS 3173, MS 3172, MS 3171 (mỗi trường hợp 300.000đ)

2,100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 23 đến 31/12/2018

23/12/2018

NGO VAN HIEP GIUP QNA

1,000,000

23/12/2018

VU TUAN KHANH GIUP MS 3172

300,000

23/12/2018

VU TUAN KHANH GIUP MS 3174

200,000

23/12/2018

VU TUAN KHANH GIUP MS 3173

200,000

23/12/2018

HOANG KIEU TRANG GIUP MS 3173

50,000

23/12/2018

NT LAN GIUP MS 3165 DEN 3174.

3,000,000

23/12/2018

NT LAN GIUP MS 3164

200,000

23/12/2018

NT LAN GIUP MS 3162

200,000

23/12/2018

NT LAN GIUP MS 3160

200,000

23/12/2018

NT LAN GIUP MS 3145 DEN 3150.

1,200,000

23/12/2018

NT LAN GIUP MS 3159

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

DOAN NGOC BAU GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

DOAN NGOC BAU GIUP MS 3174

300,000

23/12/2018

DO KIM THAI GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

DOAN GIA BAO, DOAN NGOC KHANH GIUP MS 3172

200,000

23/12/2018

VU NGOC LINH GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

LAI VAN THAT GIUP MS 3111

1,000,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

PHAM BA QUANG VINH, QUANG ANH GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

LE VIET DUNG GIUP MS 3173

100,000

23/12/2018

LE VIET DUNG GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

TRAN LE THUY GIUP MS 3160

100,000

23/12/2018

NGUYEN DINH CONG GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

CAO THI MAI NGOC GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

CAO THI NGOC MAI GIUP MS 3171

300,000

23/12/2018

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

TRAN QUANG PHONG GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

NGUYEN THI HONG VAN GIUP MS 3174

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3163

100,000

23/12/2018

PHAM QUANG THANG GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

NGUYEN THI HONG HA GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

PHUNG BUU NGAN GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

NGUYEN HUYNH MINH HUY GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

PMT VVK GIUP MS 3175

1,000,000

23/12/2018

LE QUOC HUY GIUP MS 3175

50,000

23/12/2018

LUONG SANG GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

TOI DEN HEBISU GIUP MS 3175

50,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

1,000,000

23/12/2018

MR Z GUP MS 3169

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3170

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3161

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

3,000,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3170

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

200,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

3,000,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

VY ANH LINH GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

DO TIEN DUC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3175

50,000

23/12/2018

DO THI KIM TUYEN GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

PHAM VIET HUNG GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

NGO TOAN THANG GIUP MS 3171

100,000

23/12/2018

NGO TOAN THANG GIUP MS 3172

100,000

23/12/2018

NGO TOAN THANG GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

TRAN QUANG NHU GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

LE HUU GIANG GIUP MS 3174

300,000

23/12/2018

NGUYEN HOAI ANH GIUP MS 3172

300,000

23/12/2018

NGUYEN HOAI ANH GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

NGUYEN THI TAM GIUP MS 3175

250,000

23/12/2018

DO TRAN VIET ANH GIUP MS 3175

1,000,000

23/12/2018

DO TRAN VIET ANH GIUP MS 3174

1,000,000

23/12/2018

BUI THI DUYEN GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

NGUYEN ANH PHUOC GIUP MS 3175

200,000

23/12/2018

NGUYEN NGOC HUU TIEN GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3175

50,000

23/12/2018

HOANG THI NHU QUYNH GIUP MS 3173

100,000

23/12/2018

HOANG THI NHU QUYNH GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

PHAM NU TIEU MY GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

VO TUAN ANH GIUP MS 3175

50,000

23/12/2018

VO TUAN ANH GIUP MS 3174

50,000

23/12/2018

NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 3175

300,000

23/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3175

100,000

23/12/2018

LAM NGOC BICH GIUP MS 3173

300,000

23/12/2018

LAM NGOC BICH GIUP MS 3175

500,000

23/12/2018

PHAM NU TIEU MY GIUP MS 3174

300,000

23/12/2018

DANG QUOC TRUNG GIUP MS 3169

500,000

23/12/2018

DANG QUOC TRUNG GIUP MS 3171

500,000

23/12/2018

DANG QUOC TRUNG GIUP MS 3172

500,000

23/12/2018

DANG QUOC TRUNG GIUP MS 3173

500,000

23/12/2018

TRAN THI ANH DAO GIUP MS 3174

200,000

24/12/2018

NGUYEN QUANG TRUNG GIUP MS 3175

1,000,000

24/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3173

500,000

24/12/2018

PHAM VU HOAI GIUP MS 2647

300,000

24/12/2018

PHAM VU HOAI GIUP MS 2682

300,000

24/12/2018

PHAM VU HOAI GIUP MS 2683

300,000

24/12/2018

TRAN THI DIEM CHAU GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI THANH HANG GIUP MS 3166 DEN 3176.

5,500,000

24/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

TRAN THI DIEM CHAU GIUP MS 3171

100,000

24/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3159

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3156

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3157

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3164

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3175

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3171

50,000

24/12/2018

DAO THI BICH TRAM GIUP MS 3166

50,000

24/12/2018

VU THI THU HUYEN GIUP MS 3174

200,000

24/12/2018

PHAM HIEN NHAN GIUP MS 3174

300,000

24/12/2018

NGHIEM XUAN HOA GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

DUONG VAN HIEN GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

DUONG VAN HIEN GIUP MS 3173

100,000

24/12/2018

LE THI HONG NGOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

HUYNH THI HOAI T HANH GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

TRAN THI LY GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

NGUYEN THI THUY HANG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN THI TUAN ANH GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

LE MINH DUC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

LE MINH DUC GIUP MS 3174

500,000

24/12/2018

BUI HO DO TINH GIUP MS 3151

100,000

24/12/2018

PHAM HIEN NHAN GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

PHAM HIEN NHAN GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

NGO VINH THAI GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN DINH CONG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

TRAN THU PHUONG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

CTY HUONG VIET GIUP MS 3175

20,000,000

24/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3171

500,000

24/12/2018

DANG DUC TUAN GIUP MS 3175

2,000,000

24/12/2018

NGUYEN TAN KIEN GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

TRAN THI LINH GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

DOAN THI HONG HANH GIUP MS 3176

97,800

24/12/2018

QUACH DUC HUNG GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

TRINH THUY DUNG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

TRAN QUANG DUY GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

LUU THI NHU NGOC GUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN THI NGOC LIEN GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN THI CHUYEN GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

CHAU NGOC DUC GIUP MS 3170 DEN 3176.

700,000

24/12/2018

HOANG DINH NHO GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

PHAN ANH HUNG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

TO DUY HUY GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

NGUYEN VAN TAM GIUP MS 3167

250,000

24/12/2018

DOAN THI THAO IGUP MS 3176

200,000

24/12/2018

DOAN THI THAO IGUP MS 3175

200,000

24/12/2018

LE THANH XUAN GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

LE THANH XUAN GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

LE THANH XUAN GIUP MS 3174

200,000

24/12/2018

LE THANH XUAN GIUP MS 3173

200,000

24/12/2018

LU DUC CONG GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

NGUYEN THUY HUYNH GIUP MS 3156

200,000

24/12/2018

NGUYEN TRUNG THANH GIUP MS 3176

3,000,000

24/12/2018

LE MINH TRUNG GIUP MS 3161

200,000

24/12/2018

TRAN THANH TRUC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN NGAN ANH GIUP MS 3166

200,000

24/12/2018

VU HOANG LONG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

DO DINH LUAN GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN XUAN VUONG GIUP MS 3172

200,000

24/12/2018

NGUYEN XUAN VUONG GIUP MS 3173

200,000

24/12/2018

NGUYEN XUAN VUONG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BUI XUAN THONG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NHAT HUY GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 3173

50,000

24/12/2018

NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 3175

50,000

24/12/2018

NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI THU VAN GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

LE VAN HAO GIUP MS 3174

500,000

24/12/2018

LE VAN HAO GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

VO TRANG GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI THU HUONG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

VU DUC BINH GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

500,000

24/12/2018

TRAN MANH SON GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

VU THI MIT GIUP MS 3176

150,000

24/12/2018

NGUYEN TAN TUAN GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

LE KIM THUY GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

DO DUC HIEU GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

ANH HA GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN QUYNH LE GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN THUY DUONG GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

HOANG THI DAO GIUP MS 3174

200,000

24/12/2018

TRAN THANH THUY GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3170

100,000

24/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3171

100,000

24/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3173

100,000

24/12/2018

NGUYEN HAI HA GIUP MS 3173

300,000

24/12/2018

NGUYEN HAI HA GIUP MS 3174

300,000

24/12/2018

NGUYEN HAI HA GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

PHAN HUU LONG GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

CHU THI HOA GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

LE THI HA GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 3175

50,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

24/12/2018

NGUYEN BA TUNG GIUP MS 3175

3,000,000

24/12/2018

NGUYEN THI HONG LY GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI NGOC MAI GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

CTY TNHH THIET BI MAY QUANG MINH GIUP MS 3175

1,000,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

CHAU NAM ANH GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3162

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3161

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

LUUTHI HAI GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

HUYEN GIUP QNA

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3171

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN MANH TIEN GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

2,800,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

CAC CON YEU GIUP MS 3173

100,000

24/12/2018

CAC CON YEU GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

VU THI THOM GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3171

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173 DEN 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

2,000,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3171

2,000,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3073

1,000,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN MINH NGOC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3164

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3175

50,000

24/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

HOANG MINH DUC GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3171

50,000

24/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

LAI THI UT GIUP MS 3164 DEN 3172.

9,000,000

24/12/2018

VU CHI HIEU GIUP MS 3170

300,000

24/12/2018

TRUONG HOANG QUAN GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

TRAN THI DIEM CHAU GIUP MS 3173

100,000

24/12/2018

TRAN VAN VINH GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3174

500,000

24/12/2018

PHAM HUONG TRA GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI THU THUY GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

TRAN THI DIEM CHAU GIUP MS 3169

100,000

24/12/2018

TRAN THI DIEM CHAU GIUP MS 3172

100,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3168

20,000,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3169

20,000,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3170

20,000,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3171

20,000,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3174

20,000,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3175

20,000,000

24/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3176

60,000,000

24/12/2018

NGUYEN THUY THUY VAN GIUP MS 3173

500,000

24/12/2018

LE MINH THIEN ANH GIUP MS 3175

2,000,000

24/12/2018

TRAN MINH HAI GIUP MS 3172

100,000

24/12/2018

NGUYEN THU HOANG GIUP MS 3172

100,000

24/12/2018

BUI THI THUY TRIEU GIUP MS 3172

200,000

24/12/2018

VU XUAN BACH GIUP MS 3171

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN MINH HAO GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

PHAN TAN DUNG GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

THAI THUY THAO TIEN GIUP MS 3158

100,000

24/12/2018

THAI THUY THAO TIEN GIUP MS 3159

100,000

24/12/2018

THAI THUY THAO TIEN GIUP MS 3160

100,000

24/12/2018

PHAM THI THU HUONG GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN THI NGOC DIEP GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

PHAM THI THU HA GIUP MS 3175

1,000,000

24/12/2018

PHAM THI THU HA GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

HUYNH GIANG LONG GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN BICH NGOC GIUP MS 3171

150,000

24/12/2018

NGUYEN BICH NGOC GIUP MS 3170

150,000

24/12/2018

NGUYEN BICH NGOC GIUP MS 3173

150,000

24/12/2018

NGUYEN BICH NGOC GIUP MS 3174

150,000

24/12/2018

NGUYEN THI LE HANG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

GIAP DUY HUNG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

DANG NGOC SON GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

TRUONG TUYET MAI GIUP MS 3171

300,000

24/12/2018

NGUYEN THI LIEN GIUP MS 3164 DEN 3174 (BO 3172)

2,000,000

24/12/2018

NGUYEN THI TUAN ANH GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

TRAN NGOC ANH GIUP MS 3176

2,000,000

24/12/2018

NGUYEN THI NGOC THUY GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

HOANG TRUNG GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

PHAM DUC THU GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN SY LUC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

VO THI NGOC PHUONG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN QUOC CHINH GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN QUOC CUONG GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

VU HOANG QUYEN, BUI THE KY GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

VO HUYNH THIEN HUONG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

PHAM NGOC SANG GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

PHAM NGOC SANG GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

LUONG NGUYEN MINH TRAM GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN HUU PHUC GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 3173

20,000

24/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 3174

20,000

24/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 3176

20,000

24/12/2018

DINH VAN TUOI GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN MANG ANH THOAI GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

PHAM THI VIET HA GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN ANH TUAN GIUP MS 3175

150,000

24/12/2018

LE NGOC HUY GIUP MS 3176

2,000,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3129

100,000

24/12/2018

LE NGOC HUY GIUP MS 3175

1,000,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3128

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3127

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3126

100,000

24/12/2018

LE NGOC HUY GIUP MS 3174

1,000,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3125

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3124

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3122

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3121

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3118

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3117

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3116

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3115

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3114

100,000

24/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3113

100,000

24/12/2018

PHAM HUY TUNG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

DINH THI PHUONG THAO GIUP MS 3175

250,000

24/12/2018

DINH THI PHUONG THAO GIUP MS 3176

250,000

24/12/2018

TA THI NGAN GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

LAM THANH TRUNG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN TAI LONG GIUP MS 3172

1,000,000

24/12/2018

NGO THI MINH THAO GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

NGUYEN THANH HAI GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN THUY PHUONG VY GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN PHUONG DUNG GIUP MS 3176

3,000,000

24/12/2018

DAO DUY LUAN GIUP MS 3170

500,000

24/12/2018

TRAN THAI MY LINH GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGO THI ANH MAI GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

NGO THI ANH MAI GIUP MS 3166

100,000

24/12/2018

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3173

300,000

24/12/2018

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3169

300,000

24/12/2018

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3170

300,000

24/12/2018

NGUYEN DUC HIEU GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

NGUYEN THE DUY DANG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGO THI HOAI NAM GIUP MS 3176

600,000

24/12/2018

VU THI BICH THAO GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

TRAN NGOC LAM GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

HOANG DINH TRONG GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN THI ANH THU GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

TAT THU LAN GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

DANG THI KIM PHUNG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

BUI LE TRA LOAN GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN THI ANH TUYET GIUP THAY NGUYEN QUANG TRUNG

200,000

24/12/2018

VU MANH HUNG GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN GIA NHAN GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

NGUYEN HOANG PHAN LONG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN VAN QUANG GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN THI THANH TAM GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

HUYNH KIM NHUT GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

TRAN THANH HAI GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

DO DIEU HUONG GIUP MS 3171

150,000

24/12/2018

OLALASHOP GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

LUONG VU GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

NGUYEN THUY NGA GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

LUONG THI HOA GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

DO THI NGUYET GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

HOANG NGHIA MANH GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3172

100,000

24/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN THANH HUNG GIUP MS 3149 DEN 3176.

2,800,000

24/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3176

50,000

24/12/2018

HA VAN TU GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

THAI AN SON GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

NGUYEN THE ANH GIUP MS 3176

500,000

24/12/2018

HUYNH THI NGOC TRANG GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

NGUYEN HONG ANH GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

PHAM DUY GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

BUI TRUNG NHUT GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

DANG THI BICH GIUP MS 3176

200,000

24/12/2018

TRAN THI TRUC PHUONG GUP MS 3172

500,000

24/12/2018

TRAN THI TRUC PHUONG GUP MS 3176

500,000

24/12/2018

PHAM HUU LUU GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

NGUYEN THI LUYEN GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

PHAN THI THANH HUYEN GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI KIEU LINH GIUP MS 3176

300,000

24/12/2018

CAO HUYNH THIEN TAM GIUP MS 3174

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI KIM NGUYEN GIUP MS 3176

1,000,000

24/12/2018

NGUYEN HONG NHUNG GIUP MS 3166

100,000

24/12/2018

NGUYEN HONG NHUNG GIUP MS 3168

100,000

24/12/2018

NGUYEN HONG NHUNG GIUP MS 3170

100,000

24/12/2018

NGUYEN HONG NHUNG GIUP MS 3171

100,000

24/12/2018

NGUYEN HONG NHUNG GIUP MS 3174

100,000

24/12/2018

DUONG TRAN SON QUANG GIUP MS 3175

560,000

24/12/2018

DINH VIET BACH GIUP MS 3173

100,000

24/12/2018

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3171

100,000

24/12/2018

DINH VIET BACH GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3173

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI DAN GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3175

200,000

24/12/2018

DAO VIET THAN GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

LE DUY KHUONG GIUP MS 3175

50,000

24/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3176

100,000

24/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

TRAN BINH HIEU NGHIA GIUP MS 3175

100,000

24/12/2018

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 3154

300,000

24/12/2018

NGUYEN THAI HUNG GIUP MS 3175

2,000,000

24/12/2018

NGUYEN XUAN THAO GIUP MS 3175

500,000

24/12/2018

DUONG HONG NAM GIUP MS 3175

300,000

24/12/2018

DUONG HONG NAM GIUP MS 3171

300,000

24/12/2018

TRINH MINH TRANG GIUP MS 3172

100,000

24/12/2018

TRINH MINH TRANG GIUP MS 3174

100,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3164

200,000

24/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

TRUONG THANH HAI GIUP MS 3174

100,000

25/12/2018

PHAM HUONG TRA GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN THI NHU ANH GIUP MS 3175

500,000

25/12/2018

NHU THU TRANG GIUP MS 3133

100,000

25/12/2018

PHAM THI BICH DIEP IGUP MS 3176

200,000

25/12/2018

DOAN DUC THIEN GIUP MS 3175

300,000

25/12/2018

LE HUY TRUONG GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

LE HUY TRUONG GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN THI TU GIUP MS 3175

200,000

25/12/2018

NGUYEN CONG HOANG GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

LE THI KIM QUY GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

NGUYEN DUY MANH GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

NGUYEN TRAN DOAN KHOA GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

NGUYEN THI HUE LAM MINH PHU GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN THI HUE LAM MINH PHU GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

NGUYEN THI QUOC THANH GIUP MS 3177

1,000,000

25/12/2018

NGUYEN QUOC TOAN GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

TRAN THI BICH LOAN GIUP MS 3171

200,000

25/12/2018

TRAN THI BICH LOAN GIUP MS 3175

200,000

25/12/2018

TRAN THI BICH LOAN GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

TRAN THI BICH LOAN GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

NGUYEN SON DONG GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

TRAN THI PHUONG LIEN GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

NGUYEN VAN BINH GIUP MS 3167

100,000

25/12/2018

LUONG THI DIEM TRANG GIUP MS 3176

5,000,000

25/12/2018

LY MINH TUNG GIUP MS 3176

400,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

HUYEN GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

NGUYEN DUY LINH GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN DUY LINH GIUP MS 3175

500,000

25/12/2018

NGUYEN NGOC VAN GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN HUYNH MINH HUY GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

NTLAN GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NTLAN GIUP MS 3175

500,000

25/12/2018

NGO THI ANH GIUP MS 3067

100,000

25/12/2018

CAI HOANG NAM TRAN GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

NGUYEN VAN TIEN DAT GIUP MS 3177

50,000

25/12/2018

DANG QUOC DUONG GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

DANG MINH HIEU GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

MIU HUONG ANH GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

MIU HUONG ANH GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

NGUYEN THOI DUY GIUP QNA

200,000

25/12/2018

HO LINH PHI GIUP MS 3141

200,000

25/12/2018

HO LINH PHI GIUP MS 3150

200,000

25/12/2018

HO LINH PHI GIUP MS 3159

200,000

25/12/2018

HO LINH PHI GIUP MS 3171

200,000

25/12/2018

NGUYEN THANH VINH GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

VUONG THI THANH GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

PHUONG THU GIUP MS 3175

300,000

25/12/2018

PHUONG THU GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

PHUONG THU GIUP MS 3171

300,000

25/12/2018

HA HONG MINH GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

HA HONG MINH GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN TUAN ANH GIUP MS 3175

500,000

25/12/2018

NGUYEN TUAN ANH GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN THID UC GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 3177

50,000

25/12/2018

THU NGOC GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN THANH VINH GIUP MS 3172

1,000,000

25/12/2018

NGUYEN THANH VINH GIUP MS 3174

1,000,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

150,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

150,000

25/12/2018

NHAT HUY GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

KY DUYEN GIUP MS 3173

300,000

25/12/2018

TRANG GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

BUI NGUYEN DONG NGHI GIUP MS 3177

250,000

25/12/2018

NGUYEN HUONG GIANG GIUP QNA

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

300,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

450,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

50,000

25/12/2018

DINH BAO KHOI GIUP MS 3175

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 2832

100,000

25/12/2018

DOAN THANH TU GIUP MS 3168

300,000

25/12/2018

NGUYEN THI LIEN GIUP MS 3170

300,000

25/12/2018

VAN ANH GIUP MS 3177

400,000

25/12/2018

GIA DINH BINH AN GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3131

500,000

25/12/2018

NGUYEN THANH TRUNG GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

TIET MINH DOAN GIUP QNA

30,000

25/12/2018

NGUYEN QUOC ANH GIP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN THI NHU ANH GIUP MS 3172

500,000

25/12/2018

DOAN TUAN QUYNH GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

DOAN TUAN QUYNH GIUP MS 3175

1,000,000

25/12/2018

TRUONG THANH HAI GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

NGUYEN THI NHU ANH GIUP MS 3173

500,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3174

500,000

25/12/2018

VU DINH TOAN GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN XUAN THO GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

TRAN PHU KHANH GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

DUONG NGOC NHA GIUPM S 3174

200,000

25/12/2018

NGUYEN THI THANH VAN GIUP MS 3176

300,000

25/12/2018

LE HUY TRUONG GIUP MS 3174

500,000

25/12/2018

LE HUY TRUONG GIUP MS 3175

500,000

25/12/2018

DANG THI LA GIUP MS 3176

300,000

25/12/2018

LE THI PHUONG LAN GIUPM S 3177

500,000

25/12/2018

LE THI PHUONG LAN GIUPM S 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN HUY HOANG KHANH VAN GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

QUANG THI YEN ANH GIUP MS 3177

1,000,000

25/12/2018

HUYNH NGOC NAM GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

NGUYEN THANH LAM GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

PHAM DINH CUONG GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

VU HAU HIEN GIUP MS 3174

200,000

25/12/2018

NGUYEN HOAI PHUONG GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

LUU HOANG HONG VI GIUP MS 3177

50,000

25/12/2018

MAI THI HOI GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

HAN THI VAN ANH GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

HAN THI VAN ANH GIUP MS 3172

200,000

25/12/2018

PHAM THI HOANG YEN GIUP MS 3175

150,000

25/12/2018

PHAM THI HOANG YEN GIUP MS 3177

150,000

25/12/2018

TRAN THI XUAN HIEU GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

DO THUY NGA GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

HO THI DIEP GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

NGUYEN GIA NHAN GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

MAI THU TRA GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

PHAM NU TIEU MY GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

TRAN THI THUY HA GIUP MS 3175

300,000

25/12/2018

NGUYEN HUY NHU GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

NGUYEN THANH BINH GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN TRUONG GIAP GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

TRAN HUU KIEN QUOC GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN THI MINH THAO GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN THI MINH THAO GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

PHAN NHAT QUANG GUP QNA

1,000,000

25/12/2018

NGUYEN THI MINH THAO GIUP MS 3175

100,000

25/12/2018

LE CAO CUONG GIUP MS 3173

100,000

25/12/2018

LE CAO CUONG GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

NGUYEN THI MINH THAO GIUP MS 3173

100,000

25/12/2018

DINH MINH TUAN GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

NGUYEN THI THANH KIM HUE GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

DUONG MY HANG GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

DUONG MY HANG GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

NGUYEN THI HONG MINH GIUP MS 3172 DEN 3177.

600,000

25/12/2018

DUONG BICH THUY GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

LE THI THUY GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

DO THI MINH UT GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

LE THU HANG GIUP MS 3173

100,000

25/12/2018

NGUYEN HUY GIUP MS 3177

500,000

25/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3177

50,000

25/12/2018

VU THI TRANG NHUNG GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

DO NGUYEN CANG GIUP MS 3175

100,000

25/12/2018

DO NGUYEN CANG GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

DO NGUYEN CANG GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 3172 DEN 3177.

1,800,000

25/12/2018

NGO THI HOA GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

LE QUANG HAO GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

HOANG TAN DUY GIUP MS 3176

2,000,000

25/12/2018

HOANG TAN DUY GIUP MS 3175

2,000,000

25/12/2018

HOANG TAN DUY GIUP MS 3174

2,000,000

25/12/2018

TRINH QUANG DUNG GIUP MS 3175

1,000,000

25/12/2018

TRINH QUANG DUNG GIUP MS 3176

1,000,000

25/12/2018

TRINH QUANG DUNG GIUP MS 3177

1,000,000

25/12/2018

HOANG TUAN DUY GIUP MS 3177

1,000,000

25/12/2018

HOANG TUAN DUY GIUP MS 3165

1,000,000

25/12/2018

HOANG TUAN DUY GIUP MS 3160

1,000,000

25/12/2018

LE THANH ANH GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

NGUYEN THAI HUNG GIUP MS 3176

2,000,000

25/12/2018

HOANG TUYET HUONG GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

NGUYEN TRI THANH GIUP MS 3177

300,000

25/12/2018

HOANG TUYET HUONG GIUP MS 3175

200,000

25/12/2018

NGUYEN TRI THANH GIUP MS 3176

300,000

25/12/2018

NGUYEN TRI THANH GIUP QNA

300,000

25/12/2018

TRAN XUAN THANH GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

TRAN XUAN LOC GIUP MS 3176

300,000

25/12/2018

NGUYEN TUAN LAM GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

NGUYEN MINH TUAN GIUP MS 3176

100,000

25/12/2018

NGUYEN SON TUNG GIUP MS 3176

500,000

25/12/2018

TRAN HAU PHAN CHI GIUP MS 3176

200,000

25/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

DAM TUAN ANH GIUP MS 3177

100,000

25/12/2018

TA THI THUYDUNG GIUP MS 3177

200,000

25/12/2018

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3175

200,000

26/12/2018

DINH THU HUONG GIUP MS 3172 DEN 3178.

700,000

26/12/2018

LAI THI UT GIUP MS 3173 DEN 3178.

6,000,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

200,000

26/12/2018

DO THI HONG GAM GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

DUONG THI THU HIEN GIUP MS 3177

500,000

26/12/2018

DUONG VAN HIEN GIUP MS 3177

150,000

26/12/2018

VO DINH NGOC GIUPM S 3178

200,000

26/12/2018

DO DUY PHUONG GIUP MS 3178

300,000

26/12/2018

NGUYEN VAN BINH GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGO THI HONG DIEP IGUP MS 3178

100,000

26/12/2018

LE VAN THANG GIUP MS 3178

300,000

26/12/2018

THAN VAN THANH GIUP MS 3175

450,000

26/12/2018

NGUYEN THI LIEN MAI GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

LE VAN THANG GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

PHAM NGOC QUY GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

DUONG HUU THANH GIUP MS 3177

200,000

26/12/2018

NGO THI ANH GIUP MS 3067

100,000

26/12/2018

NGUYEN THANH NAM GIUP MS 3177

50,000

26/12/2018

LE THI HA GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

PHAM THI THANH BINH GIUP MS 3174

500,008

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

NGUYEN VAN QUE GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN THI ANH TUYET GIUP MS 3177

50,000

26/12/2018

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

DA LAT ZEN GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

TOI DEN HEBISU GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

ME SUSHI GIUP MS 3175

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

PHAN THI HOA GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

BUI ANH THUONG GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN THANH VINH GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

DAM TUAN ANH GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

PHAM HOANG THAI GIUP MS 3175

200,000

26/12/2018

TU VIET TUAN GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

HUYNH THI KIM LOAN GIUP MS 3178

300,000

26/12/2018

LY KIEN PHAT GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

250,000

26/12/2018

NGUYEN QUANG CUONG GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN HUYNH MINH HUY IGUP MS 3178

100,000

26/12/2018

TRUONG CONG LAM GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

300,000

26/12/2018

DAO VIET DUNG GIUP MS 3177

50,000

26/12/2018

NGUYEN TUNG LINH GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

TRUONG DINH HAI GIUP MS 3131

1,000,000

26/12/2018

DUONG BAO TRUNG GIP MS 3178

150,000

26/12/2018

PHAM THI NHU SANG GIUP MS 3177

100,000

26/12/2018

PHAN VAN AI GIUP MS 3144

1,000,000

26/12/2018

PHAN VAN AI GIUP MS 3133

1,000,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP S 3178

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP S 3178

500,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP S 3178

200,000

26/12/2018

KIM ANH GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

KIM ANH GIUP MS 3175

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

NGUYEN TRANG HUE GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

KHANH LINH GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3164

300,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

26/12/2018

PHAM THI KIM PHUONG GIUP MS 3178

300,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3131

300,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

300,000

26/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

TRAN VIET HAO GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3177

500,000

26/12/2018

BICH THAO GIUP MS 3176

1,000,000

26/12/2018

NGO HUONG GIANG GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

CU THI THU THANH GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGUYEN THI THU HIEN GIUP QNA

3,300,000

26/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3177

20,000,000

26/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3178

20,000,000

26/12/2018

DOAN THI DAO GIUP MS 3157

100,000

26/12/2018

DOAN THI DAO GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI KIM YEN GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

HA GIANG THANH GIUP MS 3177

300,000

26/12/2018

HUYNH NGOC TAM GIUP MS 3176

100,000

26/12/2018

GIAP DUY HUNG GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

YEN NGA GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGUYEN THI NGOC DIEU GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

NGUYEN THI THANH HOA GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

NGUYEN THI THANH HOA GIUP MS 3177

1,000,000

26/12/2018

NGUYEN THI THANH HOA GIUP MS 3172

1,000,000

26/12/2018

LUU THI PHUONG HOA GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

LUU THI PHUONG HOA GIUP MS 3175

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI HONG THANG GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN THI HONG THANG GIUP MS 3158

300,000

26/12/2018

NGUYEN THI HONG THANG GIUP MS 3154

200,000

26/12/2018

TRUONG THI HONG LIEN GIUP MS 3146

500,000

26/12/2018

TRUONG THI HONG LIEN GIUP MS 3163

500,000

26/12/2018

TRUONG THI HONG LIEN GIUP MS 3164

500,000

26/12/2018

TRUONG THI HONG LIEN GIUP MS 3168

500,000

26/12/2018

TRUONG THI HONG LIEN GIUP MS 3175

500,000

26/12/2018

DO THI THANH GUP MS 3178

500,000

26/12/2018

CAO VAN TOAN GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

PHAN HONG NHUNG GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN THI DUNG GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

DO HOANG VIET GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

VU THU DUONG GIUP MS 3175

300,000

26/12/2018

PHAM TRUNG NGHI GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

TRAN NGUYEN HAI GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

TRAN NGUYEN HAI GIUP MS 3177

500,000

26/12/2018

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

TRAN MINH NGOC GIUP MS 3177

200,000

26/12/2018

TRAN NGAN HA, TRAN VIET HOANG GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

TRAN NGAN HA, TRAN VIET HOANG GIUP MS 3175

500,000

26/12/2018

TRAN XUAN THAO GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGUYEN QUOC VIET GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI QUE GIANG GIUP MS 3178

300,000

26/12/2018

PHAM HONG MAI GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

DO THI BICH LE GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGUYEN HUU HIEU GIUP MS 3164

500,000

26/12/2018

PHAN THI HONG HA GIUP MS 3175

100,000

26/12/2018

PHAM THI THUY DUNG IGUP MS 3178

2,000,000

26/12/2018

TRAN THI NGOC TRINH GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

HUYNH THI NGOC LAN GIUP MS 3176

300,000

26/12/2018

NGUYEN THI THAI AN GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

TRUONG THANH CAM GIUP MS 3178

700,000

26/12/2018

TRAN HOAI NAM GUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN ANH KIEN GIUP MS 3178

150,000

26/12/2018

DANG MY AN GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

HUYNH TRONG BINH GIUP MS 3177

350,000

26/12/2018

TRINH THI MINH TRINH GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

TRAN NGUYEN THUY NHIEN GIUP MS 3175

400,000

26/12/2018

HUYNH GIA TUE KHANH GIUP MS 3176

300,000

26/12/2018

GD BE GAU MINH TRI GIUP MS 3176

300,000

26/12/2018

GD BE GAU MINH TRI GIUP MS 3178

300,000

26/12/2018

HUYNH TUAN KHANG GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

NGUYEN HONG HANH GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

HO THU THUY GIUP MS 3169

200,000

26/12/2018

HO THU THUY GIUP MS 3170

200,000

26/12/2018

HO THU THUY GIUP MS 3171

200,000

26/12/2018

HA THI THUY VAN GIUP MS 3172 DEN 3177.

1,200,000

26/12/2018

HO THU THUY GIUP MS 3161

200,000

26/12/2018

HO THU THUY GIUP MS 3164

200,000

26/12/2018

BUI THI THANH HUONG GIUP MS 3177

100,000

26/12/2018

BUI THI THANH HUONG GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3173

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3175

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI LIEN GIUP MS 3178

500,000

26/12/2018

CAO THI THANH PHUONG GIUP MS 3178

200,000

26/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3178

50,000

26/12/2018

TRAN THI KIM CHI GIUP MS 3178

1,000,000

26/12/2018

PHAM THI HIEP GIUP MS 3175

200,000

26/12/2018

LE NGO QUYNH MINH GIUP MS 3178

100,000

26/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

1,900

26/12/2018

KHUC LE HOA GIUP MS 3177

200,000

26/12/2018

LE THI VIET GIUP MS 3176

200,000

26/12/2018

LE THI VIET GIUP MS 3177

200,000

26/12/2018

NGUYEN THI NGOC HA GIUP QNA

100,000

27/12/2018

PHAM VAN DONG GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

DO THE HUNG GIUP QNA

100,000

27/12/2018

HOANG THI MINH HAI GIUP MS 3176

500,000

27/12/2018

LE HOAI NAM GIUP MS 3170

1,000,000

27/12/2018

VU CHI HIEU GIUP MS 3177

300,000

27/12/2018

DAO DUC MANH GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

TRAN THANH GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

LE THI KIM HAI GIUP MS 3172 DEN 3177.

1,800,000

27/12/2018

DUONG VAN HIEN GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI KIM CHAM GIUP MS 3179

1,000,000

27/12/2018

BUI THI LANH GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

NGUYEN THANH TUNG GIUP MS 3179

400,000

27/12/2018

DUONG MINH VUONG GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

LEU MAI THU GIUP MS 3179

150,000

27/12/2018

NGUYEN NGOC LY GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN HUYEN PHUONG GIUP MS 3178

500,000

27/12/2018

TRAN TUAN ANH GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

DANG VIET HUNG GIUP QNA

200,000

27/12/2018

LAN GIUP MS 3175

200,000

27/12/2018

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

TA THI THU HIEN GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

PHUNG THI KIM LOAN GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN THANH LUAN GIUP QNA

50,000

27/12/2018

NGUYEN THE THINH TRI GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

NGUYEN THE THINH TRI GIUP MS 3175

200,000

27/12/2018

TRINH THANH NAM GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI HOAI MY GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

VO MINH HUNG GIUP MS 3173

50,000

27/12/2018

HA VAN BANG GIUP MS 3167

500,000

27/12/2018

VO THI TU ANH GIUP MS 3178

600,000

27/12/2018

JABE GIUP MS 3179

150,000

27/12/2018

DO MINH PHONG GIUP MS 3169

500,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

NGUYEN AN TAM GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

NGUYEN DUC TRUNG GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

BUI THI HA PHUONG GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

LE THI TUYET GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

TRUNG GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN TIET VIET GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN HUONG GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

LE ANH TUAN GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

MAI THAI HA GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

PHAN NGUYEN PHONG GIUP MS 3178

300,000

27/12/2018

PHAN NGUYEN PHONG GIUP MS 3176

300,000

27/12/2018

PHAN NGUYEN PHONG GIUP MS 3175

300,000

27/12/2018

VU THI TU MAI GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

LINH GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

LINH GIUP MS 3176

100,000

27/12/2018

LINH GIUP MS 3177

100,000

27/12/2018

LINH GIUP MS 3175

100,000

27/12/2018

LINH GIUP MS 3174

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

HIEP GIUP QNA

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

NGUYEN VAN CONG GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

LUYEN THU ANH GIUP MS 3131

1,000,000

27/12/2018

TA VU HANG GIUP MS 3179

1,000,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

GIA DINH BINH AN GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

LE TAM GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

CHAU MC va CA GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

A LINH GIUP QNA

100,000

27/12/2018

EM HUYEN GIUP QNA

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3172

500,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3165 DEN 3179.

3,000,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

DOAN THI HA GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

PHAN THI THANH XUAN GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

TRAN THI THU HIEN GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

PHAM HONG HAI GIUP MS 3175

200,000

27/12/2018

CAO THI VAN GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

PHAM HONG HAI GIUP MS 3177

300,000

27/12/2018

PHAM HONG HAI GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

PHAM HONG HAI GIUP MS 3178

300,000

27/12/2018

PHAM HONG HAI GIUP MS 3173

150,000

27/12/2018

DUONG MINH TUAN GIUP MS 3178

50,000

27/12/2018

VU TUONG ANH GIUP MS 3178

400,000

27/12/2018

VU CHI HIEU GIUP MS 3178

300,000

27/12/2018

VU CHI HIEU GIUP MS 3174

300,000

27/12/2018

TRAN THI NHUNG GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

LE DUY BINH GIUP MS 3176

200,000

27/12/2018

LE DUY BINH GIUP MS 3175

200,000

27/12/2018

NGUYEN VAN VINH GIUP MS 3179

1,000,000

27/12/2018

CAO VAN HUNG GIUP MS 3178

500,000

27/12/2018

TU THI NHU THO GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN VAN HUNG GIUP MS 3178

500,000

27/12/2018

DUONG TU KIEU GIANG IGUP MS 3178

500,000

27/12/2018

DUONG TU KIEU GIANG IGUP MS 3179

100,000

27/12/2018

DUONG TU KIEU GIANG IGUP MS 3177

100,000

27/12/2018

DUONG TU KIEU GIANG IGUP MS 3176

100,000

27/12/2018

DUONG TU KIEU GIANG IGUP MS 3175

100,000

27/12/2018

DUONG TU KIEU GIANG IGUP MS 3174

100,000

27/12/2018

CONG TY TNHH TU VAN DAU TU XD RANG DONG GIUP MS 3176

500,000

27/12/2018

NGUYEN VIET HUNG GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

DINH VAN TUOI GIUP MS 3178

500,000

27/12/2018

NGUYEN NGOC QUY GIUP MS 3179

250,000

27/12/2018

TRAN THI HUE LINH GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

NGUYEN MINH NGUYET GIUP MS 3176

200,000

27/12/2018

NGUYEN ANH TUAN GIUP MS 3179

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN DOAN LINH GIUP MS 3179

300,000

27/12/2018

QUACH DINH PHUC GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

TRAN HOANG TUAN GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN THI HOANG HAU GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN THI DUY LY GIUP MS 3175

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI DUY LY GIUP MS 3176

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI DUY LY GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI DUY LY GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI NGUYET GIUP MS 3178

200,000

27/12/2018

NGUYEN THI NGUYET GIUP MS 3176

200,000

27/12/2018

NGUYEN THI NGUYET GIUP MS 3169

200,000

27/12/2018

LE THI NGOAN GIUP MS 3176

120,000

27/12/2018

LE THI NGOAN GIUP MS 3177

100,000

27/12/2018

LE NGO QUYNH MINH GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

LE THI NGOAN GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

BUI DAI NGOC GIUP QNA

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3138

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3137

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3136

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3135

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3134

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3133

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3132

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3131

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3130

100,000

27/12/2018

LE KHANH DUC GIUP MS 3129

100,000

27/12/2018

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

DINH THI CONG NUONG GIUP MS 3177

100,000

27/12/2018

NGUYEN THI HONG GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

TRINH THI HUONG GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN CONG TRUNG GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

NGUYEN CONG TRUNG GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

TRIEU NGOC LINH GIUP MS 3175

100,000

27/12/2018

TRIEU NGOC LINH GIUP MS 3177

100,000

27/12/2018

TRIEU NGOC LINH GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

2,100

27/12/2018

NGUYEN LE PHU HAI GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN HUU CUONG GIUP MS 3179

2,000,000

27/12/2018

TRAN QUANG THANG GIUP MS 3174

1,000,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

2,000

27/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3169

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3170

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3171

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3172

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3174

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3179

1,000,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

2,100

27/12/2018

TRAN QUANG THANG GIUP MS 3176

1,000,000

27/12/2018

TRAN QUANG THANG GIUP MS 3178

1,000,000

27/12/2018

TRAN QUANG THANG GIUP MS 3179

1,000,000

27/12/2018

TRAN THI HAI YEN GIUP MS 3145 DEN 3179

300,000

27/12/2018

TRAN THI THU TRANG GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

PHAM CHI CAO GIUP MS 3175

200,000

27/12/2018

PHAM CHI CAO GIUP MS 3176

200,000

27/12/2018

PHAM THI NGA GIUP MS 2808

100,000

27/12/2018

VO THI THANH LOAN GIUP MS 3154

100,000

27/12/2018

VO THI THANH LOAN GIUP MS 3176

100,000

27/12/2018

VO THI THANH LOAN GIUP MS 3177

100,000

27/12/2018

VO THI THANH LOAN GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

VO THI THANH LOAN GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3179

50,000

27/12/2018

NGUYEN CHIEN THANG GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3179

100,000

27/12/2018

DO KHANH LINH GIUP MS 3174

1,500,000

27/12/2018

DO KHANH LINH GIUP MS 3168

1,000,000

27/12/2018

NGUYEN DUC CHUONG GIUP MS 3178

500,000

27/12/2018

NGUYEN THI THANH THUY GIUP MS 3179

500,000

27/12/2018

BUI MINH DUNG GIUP MS 3178

100,000

27/12/2018

LE THI VIET GIUP MS 3179

200,000

27/12/2018

NGUYEN THANH BINH GIUP MS 3178

1,000,000

27/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

NGUYEN XUAN NAM GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

LE VAN DUC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

LY MINH TUNG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

DUONG MINH TUAN GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

NGUYEN THI HA GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

PHAM QUYNH ANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

175,000

28/12/2018

DAO THANH TUNG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

LE NGOC MAI GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

C HUONG GIUP MS 3175

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3178

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3171

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3173

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3174

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3175

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3176

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

GD SON LY GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TO LE QUANG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

TRAN NGU CHAU GIUP MS 3178

200,000

28/12/2018

DO THI THU HUYEN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

PHAM HOA BINH GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

DUONG VAN HIEN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN TAI LOI GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BUI THI KIM OANH GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

HOANG THI KIEU TRANG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

LE ANH TUAN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

DAO DUC MANH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

DANG DUC TINH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

PHAN THI DA SA GIUP MS 3164

150,000

28/12/2018

PHAN THI DA SA GIUP MS 3170

150,000

28/12/2018

PHAN THI DA SA GIUP MS 3177

150,000

28/12/2018

PHAN THI DA SA GIUP MS 3171

150,000

28/12/2018

HOANG THI THAI GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

CT TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

DO THI XUAN HOA GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

LE THI HONG GIUP MS 3159

5,000,000

28/12/2018

NGUYEN VAN BINH GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

DINH TUAN DUNG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

VO THI THANH HUYEN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

HUA THI DIU GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

HUA THI DIU GIUP MS 3176

100,000

28/12/2018

HUA THI DIU GIUP MS 3175

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TRAN THI HONG VAN GIUP QNA

100,000

28/12/2018

DO DINH LUAN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN VAN DUC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

PHAM VAN MANH GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

HA QUANG NGHIA GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

CAO HOANG LONG IGUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TRINH VAN QUAN GIUP MS 3176

100,000

28/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3178

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI THU HANG GIUP MS 3178

200,000

28/12/2018

TRAN XUAN HUONG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

PHAM DUC ANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

GIA DINH BEAN GIUP QNA

300,000

28/12/2018

PHAM THANH THAO GIUP MS 3180

1,850,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN THAI SON GIUP MS 3178

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

PHI THI HONG DIEP GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

500,000

28/12/2018

NGUYEN MANH LINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGO THAI BAO LOAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN VAN THANH GIUP MS 3180

60,000

28/12/2018

NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

LUONG THI THU HIEN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN DOAN CHINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

HOANG DINH TINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

TRAN VAN MINH GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

VU THI TUYET MAI GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

NGUYEN THI PHUONG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

A DONG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3168

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3169

300,000

28/12/2018

THUONG GIUP MS 3179

200,000

28/12/2018

THUONG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

THANH TUYEN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

DO QUANG ANH GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

NGUYEN THI HUONG GIANG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

HO SY CHUNG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BUI THI NGAN GIUP MS 3180

400,000

28/12/2018

HUYNH MINH PHUONG GIUP MS 3178

160,000

28/12/2018

HUYNH MINH PHUONG GIUP MS 3177

160,000

28/12/2018

HUYNH MINH PHUONG GIUP MS 3180

180,000

28/12/2018

BE VO VAN TUAN ANH GIUP QNA

200,000

28/12/2018

BUI THI THANH TAM GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NDH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NDH GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

NDH GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

PHAM BINH XUYEN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN THI THUY GUP MS 3180

100,000

28/12/2018

ANH GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

HIEP PHUONG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

VU HOANG LONG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN THUY NGOC GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

TRAN THI DUNG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TRAN NGUYEN NGOC DIEM GIUP MS 3175

500,000

28/12/2018

TRAN NGUYEN NGOC DIEM GIUP MS 3177

500,000

28/12/2018

TRAN NGUYEN NGOC DIEM GIUP MS 3178

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI HANG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TRAN DUC TUAN GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

BUI MANH CUONG GIUP MS 3179

1,000,000

28/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3177

100,000

28/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

NGUYEN THANH HUONG GIUP MS 3179

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

200,000

28/12/2018

NGO THI ANH GIUP MS 3067

100,000

28/12/2018

PHAN CHI HIEU GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

LY QUOC TRUONG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

CTY CP GO AN CUONG GIUP MS 3178

30,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN TRAN NGOC ANH GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN QUANG ANH GIUP MS 3179

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN QUANG ANH GIUP MS 3177

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3175

150,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3173

150,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

1,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

HAI THANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

GIA DINH BINH AN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

3,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

PHAM LAN HUONG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TRAN SON DONG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BE MAI KHUYEN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

CHAU DUY VA VU GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

LE THI NGOC LAN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

A LONG GIUP MS 3179

1,000,000

28/12/2018

GIA DINH BE KHANG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3178

50,000

28/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3177

50,000

28/12/2018

NGUYEN HUU PHUC GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

TRAN KIM NHUNG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

VU THI HOANG ANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

HOANG THI MINH HAI GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TA THANH HAI GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC TRANG DAI GIUP MS 3180

1,500,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC TRANG DAI GIUP MS 3179

1,500,000

28/12/2018

LE THI THU HUONG GIUP MS 3180

700,000

28/12/2018

TRAN VAN VINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

DUONG TRONG DUY GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3180

20,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3179

20,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2346

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2497

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2505

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2531

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2521

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2601

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2547

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2848

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2852

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2884

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2887

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3164

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2518

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 2370

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP MS 3172

2,000,000

28/12/2018

GIA DINH NGUYEN HUONG LIEN GIUP QNA

3,000,000

28/12/2018

HUYNH GIANG LONG GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

NGUYEN THI MIEN THAO GIUP MS 3179

1,000,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3173

200,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3174

250,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3175

200,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3176

250,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3177

250,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3178

500,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3179

350,000

28/12/2018

BUI TRIEU XA GIUP MS 3180

550,000

28/12/2018

LE DUY BINH GIUP MS 3180

250,000

28/12/2018

HA VAN TIEN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

PHAN TAN DUNG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN VAN TIEN GIUP MS 3180

3,000,000

28/12/2018

NGUYEN THI NHAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN THI NHAN GIUP MS 3177

200,000

28/12/2018

NGUYEN THI NHAN GIUP MS 3175

200,000

28/12/2018

DO THI THANH THUY GIUP MS 3171

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI SAU GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

LE THI PHUONG LAN GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

PHAM THANH SONG IUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN VAN QUANG GIUP MS 3180

2,000,000

28/12/2018

HUYNH THI CAM NHUNG GIUP MS 3152

100,000

28/12/2018

HUYNH THI CAM NHUNG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

TRAN HONG NHI GIUP MS 3145

200,000

28/12/2018

LUYEN CONG CHIEN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

PHUNG THI MINH THU GIUP MS 3178

1,000,000

28/12/2018

QUACH QUYNH HOA GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

QUACH QUYNH HOA GIUP MS 31800

500,000

28/12/2018

NONG THU HUONG GIUP QNA

300,000

28/12/2018

NGUYEN DUC HAN GIUP QNA

100,000

28/12/2018

NGUYEN PHUONG NAM GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

LUU VAN THUYET GIUP MS 3180

400,000

28/12/2018

NGUYEN THI BICH NGOC GIUP MS 3175

200,000

28/12/2018

NGUYEN THI THUY NGUYEN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

TRAN THI KIM ANH GIUP MS 3173

300,000

28/12/2018

TRAN THI KIM ANH GIUP MS 3175

300,000

28/12/2018

TRAN THI KIM ANH GIUP MS 3177

300,000

28/12/2018

TRAN THI KIM ANH GIUP MS 3178

300,000

28/12/2018

NGUYEN THI VAN KHANH GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

HOANG THI NGUYET GIUP MS 3178

300,000

28/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN BA HUNG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TRAN THI TUYET CHINH GIUP MS 3176

2,000,000

28/12/2018

TRUONG NGOC THANH GIUP MS 3179

400,000

28/12/2018

LE THANH ANH GIUP MS 3179

200,000

28/12/2018

LE THANH ANH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

LAI THI HONG HANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TAT THU LAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN THU HANG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI THANH HUYEN GIUP MS 3173, 71, 78, 3180

200,000

28/12/2018

DOAN THANH MAI GIUP MS 3176

1,000,000

28/12/2018

VU THIEN MINH GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN THIEN KHOI GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC LAN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN THI THU HA GIUP MS 3176

3,000,000

28/12/2018

VU HA DUNG GIUP MS 3178

150,000

28/12/2018

VU HA DUNG GIUP MS 3172

150,000

28/12/2018

VU HA DUNG GIUP MS 3170

150,000

28/12/2018

NGUYEN TH HOANG ANH GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGO THI HONG NGA GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

LUONG HUE TRINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN THI UYEN NHI GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

VU THI BICH THAO GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

VU HONG QUAN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

TA VAN TOAN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

CHU MANH THANG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

LE THI VAN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

DOAN THI AN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI MAI ANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

PHAN THI THU HIEN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN THI MINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

TRAN DANG THUAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

VU THI TRANG NHUNG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

DINH QUANG VINH GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

DANG DUC TAI GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

THAI MY PHUONG GIUP MS 3180

462,900

28/12/2018

NGUYEN THI MINH HAI GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TRAN THI MINH MAN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

PHAM NU TIEU MY GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

LE HUU TAM GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

DAO QUOC DAT GIUP MS 3178

50,000

28/12/2018

DAO QUOC DAT GIUP MS 3179

50,000

28/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

NGUYEN DUY LUAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

PHAM QUANG HIEU GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TRAN THI DUNG GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

DANG HOANG DUNG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN THANH NHAN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN VAN DUONG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

LE HONG QUAN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

DINH THI YEN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

HA THI THU THUY GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI KIM DUNG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

HOANG VAN NGHIA GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN CANH THINH GIUP MS 3176

10,000,000

28/12/2018

NGUYEN THI XUAN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

VU DINH KHUONG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN THI DUYEN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BA DIEU MINH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGO MY HIEP GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

TRAN HOANG TUAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

HA THE THANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

TRAN HAU PHAN CHI GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN HUY GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN HONG QUAN GIUP MS 3176

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GUP MS 3180

20,000

28/12/2018

NGUYEN THU THAO GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

NGUYEN HONG QUAN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 3179

20,000

28/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 3177

20,000

28/12/2018

NGUYEN THI TUYEN GIUP MS 3178

20,000

28/12/2018

VU MINH TAM GIUP MS 3180

2,000,000

28/12/2018

TRAN THI MINH TRANG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TRAN HUU THO GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI KIEU LINH GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BE MINH ANH, NAM ANH GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TRAN VAM TAM GIUP MS 3164

500,000

28/12/2018

TRAN VAN TAM GIUP MS 3168

500,000

28/12/2018

TRAN VAN TAM GIUP MS 3179

500,000

28/12/2018

LAI MAI LY GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

DOAN THI HOING AN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

300,000

28/12/2018

NGUYEN PHUONG LAN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

PHAM LIEN HUONG GIUP MS 3164

250,000

28/12/2018

PHAM LIEN HUONG GIUP MS 3170

250,000

28/12/2018

PHAM LIEN HUONG GIUP MS 3172

250,000

28/12/2018

PHAM LIEN HUONG GIUP MS 3179

250,000

28/12/2018

NGUYEN SU QUANG THAO GIUP MS 3181

350,000

28/12/2018

NGUYEN THI MINH TU GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

LE THI ANH NGOC GIUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

VUONG THI KIM HONG GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

VUONG THI KIM HONG GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

TRUONG THI LOAN GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

DOAN DUC VINH GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

TOI DEN HEBISU GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

VU VAN TRONG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3170

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3171

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3172

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3173

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3174

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3175

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3176

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3177

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3178

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

ONG BA SU TAN THU UN GIUP MS 3181

300,000

28/12/2018

NGUYEN VO THANH THAO GIUP QNA

100,000

28/12/2018

TRAN THU HONG GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

TRAN THU HONG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

NGUYEN THI ANH DONG IGUP MS 3181

100,000

28/12/2018

THUY GIUP QNA

200,000

28/12/2018

PHAM HUNG SON GIUP MS 3181

400,000

28/12/2018

NGO QUANG KHAI GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

TRUONG AN GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

DAM TUAN ANH GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

HUONG GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

MYKY GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

HO MY LINH GIUP MS 3178

200,000

28/12/2018

LY KIEN PHAT GUP MS 3181

200,000

28/12/2018

NGUYEN TAN TUAN GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

VU THI HOA GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

NGUYEN DOAN CHINH GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

NTLAN GIUP MS 3177 DEN 3181.

2,500,000

28/12/2018

BUI THI HA PHUONG GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

NGUYEN GIANG NAM GIUP MS 3178

200,000

28/12/2018

NGUYEN GIANG NAM GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN KIEU PHUONG TRANG GIUP MS 3179

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

VU TUAN KHANH GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN THE ANH GIUP MS 3166

100,000

28/12/2018

NGUYEN THE ANH GIUP MS 3167

100,000

28/12/2018

PHAM VAN MANH GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

NGUYEN THI ANH TUYET GIUP MS 3176

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI NGOC THO GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

TRANG GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

MR Z GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

150,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

150,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

400,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

2,000,000

28/12/2018

CAC CON YEU GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

CAC CON YEU GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

150,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

150,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

100,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

C HANH GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3170

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

300,000

28/12/2018

TRA GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

250,000

28/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3180

50,000

28/12/2018

NGHIEM MINH THANH GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

HUYNH THI HONG HA GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

NGUYEN THI MIEN GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

TRAN MINH NGUYET GIUP MS 3170 DEN 3180.

1,100,000

28/12/2018

LE HONG MAI GIUP QNA

200,000

28/12/2018

NGUYEN THI LIEN MAI GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

PHAM THI CAM TU GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

NGUYEN ANH VU GIUP MS 3178

100,000

28/12/2018

NGUYEN ANH VU GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

NGUYEN ANH VU GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

LE THI VIET GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

TONG THI BAC GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3172

150,000

28/12/2018

BUI NGOC HUNG GIUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3173

100,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3174

150,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3175

100,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3176

100,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3177

100,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3178

150,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3179

100,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3181

150,000

28/12/2018

DOAN QUANG LONG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

LE PHUC THANG GIUP MS 3180

300,000

28/12/2018

LE PHUC THANG GIUP MS 3179

300,000

28/12/2018

HO THU THUY GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

DO TAI DUNG GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

LE TU QUOC THANG GIUP MS 3181

300,000

28/12/2018

DAO LINH PHUONG GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

NGUYEN MINH HA GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

BUI DUC MINH GIUP MS 3179

1,000,000

28/12/2018

BUI DUC MINH GIUP MS 3158

1,000,000

28/12/2018

BUI DUC MINH GIUP MS 3154

1,000,000

28/12/2018

BUI DUC MINH GIUP MS 3178

1,000,000

28/12/2018

BUI DUC MINH GIUP MS 3180

1,000,000

28/12/2018

BUI DUC MINH GIUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

PHAM QUOC HUNG GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

PHAM QUOC HUNG GIUP MS 3178

500,000

28/12/2018

DANG VAN TRUONG GIUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

PHAM QUOC HUNG GIUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

CAO VAN TOAN GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

TRAN THE DU GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN HOANG YEN GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3150

500,000

28/12/2018

VU TUAN DUONG GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3154

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3159

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3178

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3175

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3173

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3170

500,000

28/12/2018

TRAN QUOC DAO GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

TRAN QUOC DAO GIUP MS 3169

500,000

28/12/2018

VU HOANG YEN GIUP MS 3164

500,000

28/12/2018

NGUYEN DINH QUAN GUP MS 3181

1,000,000

28/12/2018

TRAN NGOC BAO CHAU GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

TRAN NGOC BAO CHAU GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

NGUYEN VIET TUNG GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

NGUYEN CHI TOAN GIUP MS 3181

300,000

28/12/2018

HA DUC TUNG GIUP MS 3181

500,000

28/12/2018

NGUYEN VAN HUNG GIUP MS 3181

199,000

28/12/2018

DINH THI THU HA GIUP MS 3181

200,000

28/12/2018

NGUYEN THI LUYEN GIUP MS 3181

50,000

28/12/2018

NGUYEN XUAN TU GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3181

100,000

28/12/2018

NGUYEN DUY LAM GIUP MS 3180

200,000

28/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3173

100,000

28/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3180

100,000

28/12/2018

BUI MINH HAI GIUP MS 3180

500,000

28/12/2018

NGUYEN DUC CHUONG GIUP MS 3180

500,000

30/12/2018

NGUYEN MAU SAU GIUP MS 3181

500,000

30/12/2018

TA THANH HAI GIUP MS 3181

100,000

30/12/2018

BAN DOC GIUP QNA

20,000

30/12/2018

NGUYEN XUAN MANH GIUP MS 3180

200,000

30/12/2018

NGUYEN XUAN MANH GIUP MS 3181

100,000

30/12/2018

PHAM YEN LY GIUP MS 3181

100,000

30/12/2018

BUI THUY HANH GIUP MS 3181

500,000

30/12/2018

NGUYEN THI THANH MAI GIUP MS 3181

500,000

30/12/2018

NGUYEN THI LE GIUP MS 3180

100,000

30/12/2018

NGUYEN THI LE GIUP MS 3181

100,000

30/12/2018

PHAM THI HAO GIUP MS 3179

200,000

30/12/2018

NGO THI HUE GIUP MS 3176

500,000

30/12/2018

NGO THI HUE GIUP MS 3008

500,000

30/12/2018

VU HA TRANG GIUP QNA

100,000

30/12/2018

NGUYEN VAN HUY GIUP MS 3181

200,000

30/12/2018

NGUYEN THUC GIUP MS 3182

50,000

30/12/2018

NGUYEN THI LAN PHUONG GIUP MS 3182

100,000

30/12/2018

THICH THANH PHUC GIUP MS 3180

2,000,000

30/12/2018

TRAN SON TRANG GIUP MS 3175

500,000

30/12/2018

NGUYEN MINH CHIEN GIUP MS 3178

500,000

30/12/2018

NGO VAN HUAN GIUP MS 3181

100,000

30/12/2018

HOANGA THI THANH HUYEN GUP MS 3180

100,000

30/12/2018

BAN DOC GIUP S 3180

300,000

30/12/2018

NGUYEN THANH NAM GIUP MS 3182

50,000

30/12/2018

NGUYEN THANH NAM GIUP MS 3181

100,000

30/12/2018

NGUYEN THANH NAM GIUP MS 3179

100,000

30/12/2018

TRINH GIUP MS 3181

200,000

30/12/2018

TRINH GIUP MS 3180

200,000

30/12/2018

TRINH GIUP MS 3179

100,000

30/12/2018

TOI DEN HEBISU GIUP MS 3182

50,000

30/12/2018

NGOC ANH GIUP MS 3181

200,000

30/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

200,000

30/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

2,000,000

30/12/2018

GIA DINH BINH AN GIUP MS 3182

100,000

30/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

30/12/2018

CHIEN THANG GIUP MS 3179

300,000

30/12/2018

PHAM DIEU GIUP QNA

100,000

30/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3182

50,000

30/12/2018

LE THAI HUNG GIUP MS 3181

500,000

30/12/2018

NGUYEN THI TRONG PHU GIUP MS 3181

500,000

30/12/2018

DO THUY NGA GIUP MS 3182

300,000

30/12/2018

NGUYEN THIEN KHOI GIUP MS 3182

200,000

30/12/2018

NGUYEN HONG HAI AU GIUP MS 3178 DEN 3182.

500,000

30/12/2018

CHU THI MINH HOP GIUP MS 3180

500,000

30/12/2018

NGUYEN HONG QUANG GIUP MS 3181

200,000

30/12/2018

NGUYEN HONG QUANG GIUP MS 3182

200,000

30/12/2018

VU NGOC DUONG GIUP MS 3179

500,000

30/12/2018

DAO VAN NAM GIUP MS 3180

1,000,000

30/12/2018

NGUYEN THI THUAN GIUP MS 3180

500,000

30/12/2018

HA THI THUY VAN GIUP MS 3178 DEN 3182.

1,000,000

30/12/2018

PHAM VAN THUY GIUP MS 3179

500,000

30/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3182

50,000

30/12/2018

TO THI THIEN THANH GIUP QNA

81,000

30/12/2018

PHAN NGOC HUNG GUP MS 3182

100,000

30/12/2018

TRUONG MINH THIN GIUP MS 3175

100,000

30/12/2018

TRUONG MINH THIN GIUP MS 3181

150,000

30/12/2018

TRUONG MINH THIN GIUP MS 3178

150,000

30/12/2018

TRUONG MINH THIN GIUP MS 3170

100,000

31/12/2018

HOANG THI THU GIUP MS 3182

100,000

31/12/2018

LUU THUY VAN GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

LUU THUY VAN GIUP MS 3180

300,000

31/12/2018

LUU THUY VAN GIUP MS 3166

100,000

31/12/2018

LUU THUY VAN GIUP MS 3145

100,000

31/12/2018

LUU THUY VAN GIUP MS 2979

100,000

31/12/2018

DO HUY DIEP GIUP QNA

100,000

31/12/2018

NGUYEN DUC DONG GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

NGHIEM XUAN HOA GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

VO TRAN MINH TRUNG GIUP MS 3180 DEN 3182

300,000

31/12/2018

NGUYEN HOANG SON GIUP MS 3182

300,000

31/12/2018

BE KEM GIUP MS 3181

50,000

31/12/2018

LE THI HA GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

TOMMY GIUP MS 3181

200,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP M 3183

500,000

31/12/2018

DAM TUAN ANH GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

TVH GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

LE MANH TUAN GIUP MS 3183

50,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3182

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3179

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3176

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

500,000

31/12/2018

NGUYEN VAN HA GIUP QNA

150,000

31/12/2018

HA HONG MINH GIUP MS 3177

250,000

31/12/2018

PHAM QUYNH HOA GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

NGUYEN THI THOA GIUP MS 3180

500,000

31/12/2018

LE MIS XEN GIUP QNA

100,000

31/12/2018

TRAN THI VIET ANH GIUP MS 3172

100,000

31/12/2018

TRAN THI VIET ANH GIUP MS 3176

100,000

31/12/2018

LE MINH THUY GIUP MS 3181

50,000

31/12/2018

THAI ANH VU GIUP MS 3181

2,000,000

31/12/2018

TRUONG THANH NAM GIUP QNA

100,000

31/12/2018

TRUONG VAN THOAI GIUP QNA

100,000

31/12/2018

HUNG GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

HIEU QUYNH GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

LAM THI KIM CUONG GIUP QNA

100,000

31/12/2018

LAM NGUYEN NHAT VU GIUP MS 3180

150,000

31/12/2018

LAM NGUYEN NHAT VU GIUP MS 3177

150,000

31/12/2018

NGUYEN ANH TUAN GIUP QNA

100,000

31/12/2018

NGUYEN MINH HANG GIUP MS 3183

50,000

31/12/2018

PHAM QUANG HUNG GIUP QNA

100,000

31/12/2018

DUNG TRAN GIUP MS 3183

50,000

31/12/2018

LE NGOC DUNG GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

LE THI THU THAO GIUP MS 3183

1,500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

1,000,000

31/12/2018

VU THI HUONG GIANG GIUP MS 3181

300,000

31/12/2018

VU THI HUONG GIANG GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

NGUYEN NGOC THINH GIUP MS 3183

200,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

NGOC THU GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

DIEM THANH GIUP MS 3181

500,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181 DEN 3183

150,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3182

300,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3181

300,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

200,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

400,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3178

200,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3180

500,000

31/12/2018

DNLD GIUP MS 3181

150,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3177

300,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

200,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

250,000

31/12/2018

KHUE GIUP MS 3146

2,325,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

NGUYEN NGOC BINH GIUP MS 3183

50,000

31/12/2018

TRAN NGOC LUONG GIUP QNA

100,000

31/12/2018

LY MINH TUNG GIUP MS 3181

300,000

31/12/2018

NGUYEN MINH NGA GIUP MS 3181

500,000

31/12/2018

HUYNH VAN CUOM GIUP MS 3182

200,000

31/12/2018

TRAN THI NHI GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

VU TRAN THE LAN GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

VU TRAN THE LAN GIUP MS 3181

500,000

31/12/2018

NGUYEN THANH HUNG GIUP MS 3183

1,000,000

31/12/2018

NGUYEN THANH NAM GIUP MS 3175

100,000

31/12/2018

NGO THANH HA GIUP QNA

5,000,000

31/12/2018

NGUYEN GIA NHAN GIUP MS 3183

150,000

31/12/2018

NGUYEN GIA NHAN GIUP MS 3178

150,000

31/12/2018

VU THANH NGUYEN GIUP MS 3183

200,000

31/12/2018

TRINH THI THUY LIEU GIUP MS 3181

500,000

31/12/2018

NGUYEN CHIEN THANG GIUP MS 3181

1,000,000

31/12/2018

NGUYEN THI THU GIUP MS 3180

1,000,000

31/12/2018

NGUYEN CAO TRIEU GIUP MS 3183

200,000

31/12/2018

TRINH THI HOAI GIUP MS 3127

200,000

31/12/2018

PHAN NGOC HUNG GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

NGUYEN NGOC HONG PHUC GIUP MS 3183

200,000

31/12/2018

DINH VAN TUOI GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3177

500,000

31/12/2018

TRINH THI THOM GIUP MS 3179

100,000

31/12/2018

TRINH THI THOM GIUP MS 3180

100,000

31/12/2018

NGUYEN THI THU HIEN GIUP MS 3183

500,000

31/12/2018

LE THI THANH HUYEN GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

DUONG ANH TUAN GUP QNA

100,000

31/12/2018

HUYNH HONG PHUONG GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

NGUYEN TH TUYET THANH GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

TU HIEU GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

NGUYEN THI LAN GIUP MS 3181 DEN 3183

300,000

31/12/2018

DINH QUANG DUY THIEN GIUP MS 3176

300,000

31/12/2018

DINH QUANG DUY THIEN GIUP MS 3178

400,000

31/12/2018

DINH QUANG DUY THIEN GIUP MS 3180

300,000

31/12/2018

DINH QUANG DUY THIEN GIUP MS 3181

300,000

31/12/2018

DINH QUANG DUY THIEN GIUP MS 3182

300,000

31/12/2018

DINH QUANG DUY THIEN GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

LE THAI PHUONG GIUP MS 3181

500,000

31/12/2018

TRUONG NAM HOA GUP MS 3183

300,000

31/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3183

100,000

31/12/2018

BE VAN THI KHANH BINH GIUP MS 3181

300,000

31/12/2018

BE VAN THI KHANH BINH GIUP MS 3182

300,000

31/12/2018

BE VAN THI KHANH BINH GIUP MS 3183

300,000

31/12/2018

HOANG TRUNG DUC GIUP MS 3180

2,000,000

31/12/2018

HOANG TRUNG DUC GIUP MS 3176

500,000

31/12/2018

HOANG TRUNG DUC GIUP MS 3177

500,000

31/12/2018

HOANG TRUNG DUC GIUP MS 3178

500,000

31/12/2018

HOANG TRUNG DUC GIUP MS 3179

500,000

31/12/2018

LE THI NGOC VAN GIUP MS 3183

600,000

31/12/2018

NGUYEN HUU BANG GIUP MS 3183

50,000

31/12/2018

NGOC CHAU GIUP MS 3174

500,000

31/12/2018

NGOC CHAU GIUP MS 3175

500,000

31/12/2018

NGOC CHAU GIUP MS 3176

500,000

31/12/2018

TRAN THI MINH HIEN GIUP MS 3176

300,000

31/12/2018

PHAM VAN VINH GIUP MS 3182

1,000,000

31/12/2018

GD CHAU MINH DUC GIUP MS 3175

300,000

31/12/2018

GD CHAU MINH DUC GIUP MS 3172

300,000

31/12/2018

TRAN THI MINH HIEN GIUP MS 3181

300,000

31/12/2018

TRAN THI MINH HIEN GIUP MS 3178

300,000

31/12/2018

NGUYEN HUNG CUONG GIUP MS 3181

100,000

31/12/2018

BAN DOC GIUP MS 3182

100,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank

từ ngày 23 đến 31/12/2018

23/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3174

100,000

23/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3173

100,000

23/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3172

50,000

23/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3175

50,000

23/12/2018

Bui T Thu Huong giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Chu T Hai Yen giup MS 3173

500,000

23/12/2018

Ho Dinh Toi giup MS 3174

100,000

23/12/2018

Ban doc TK 03601016899827 giup MS 3175

500,000

23/12/2018

Duong That Dung giup MS 3175

200,000

23/12/2018

Dang Quynh Nga ung ho QNA

1,000,000

23/12/2018

Trinh T Thu Phuong giup MS 3175

200,000

23/12/2018

Duong T Minh Hien giup MS 3175

400,000

23/12/2018

Phung Duc Thinh giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Dinh T Kim Phuong giup MS 3175

300,000

23/12/2018

Nguyen Hoai Duc giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Ban doc TK 9704035423516646 ung ho QNA

150,000

24/12/2018

Phung Manh Cuong giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Dang Tien Dat giup MS 3172

200,000

24/12/2018

Nguyen T Hoang Trang giup MS 3171

2,000,000

24/12/2018

Nguyen T Hoang Trang giup MS 3172

2,000,000

24/12/2018

Nguyen T Hoang Trang giup MS 3173

2,000,000

24/12/2018

Nguyen T Hoang Trang giup MS 3174

2,000,000

24/12/2018

Nguyen T Hoang Trang giup MS 3175

2,000,000

24/12/2018

Nguyen T Hoang Trang giup MS 3176

2,000,000

24/12/2018

Vu Nhu Quynh giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Dang Tien Dat giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Truong Phi giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Pham Xuan Truong giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Nguyen Thanh Khiet giup MS 3175

500,000

24/12/2018

Phan T Hoa giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Nguyen Xuan Vu giup MS 3175

3,000,000

24/12/2018

Pham Hong Ngoc giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3140

20,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3165

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3166

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3167

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3168

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3169

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3170

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3171

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3172

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3173

50,000

24/12/2018

Le Van Hung giup MS 3174

50,000

24/12/2018

Le Phat An giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Truong T Hang Thu giup be Truong

200,000

24/12/2018

Le Van Chung giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Ban doc tai CN Tay Ha Noi , PGD Doan Ke Thien giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Bui T Lan giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Hoang Quang Huy ung ho QNA

20,000

24/12/2018

Dao Hong Chuyen giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Hoang Quang Huy ung ho QNA

10,000

24/12/2018

Phan Thanh Vu giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Nguyen Viet Hung giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Han T Vinh Ha giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Duong T Thuy Nhung giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Hoang Duc Thanh giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Luu Thanh Tung giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Hoang T Kim Dung giup MS 3175

500,000

24/12/2018

Nguyen Manh Hung giup MS 3176

5,000,000

24/12/2018

Phung T Van Giang giup MS 3172

150,000

24/12/2018

Phung T Van Giang giup MS 3173

100,000

24/12/2018

Dang Thai Son giup MS 3167

100,000

24/12/2018

Nguyen T Thu giup MS 3165

100,000

24/12/2018

Nguyen T Nep giup MS 3158

100,000

24/12/2018

Dang Thien Nhan giup MS 3169

100,000

24/12/2018

Duong Manh Hoan ung ho QNA

200,000

24/12/2018

Pham T Bach Luy ung ho QNA

200,000

24/12/2018

Tran Nguyet Anh giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Phung T Van Giang giup MS 3171

150,000

24/12/2018

Le Hong My giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Dinh T Mai giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Ngo Duc Long giup MS 3176

150,000

24/12/2018

Ngo Duc Long giup MS 3175

150,000

24/12/2018

Nguyen T Thu Phuong giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Pham Thanh Quynh giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Ban doc tai Cn Hai Duong giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Pham Thanh Quynh giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Hoang Hai Yen giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Hoang Hai Yen giup MS 3174

200,000

24/12/2018

Hoang Hai Yen giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Le THai Ha giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Thieu Quoc Trung giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Nguyen Huu Thai Bao giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Ly Huynh Nhat Tien giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Nguyen Kieu Anh giup MS 3170

500,000

24/12/2018

Nguyen Anh Tu giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Hoang Ngoc Toan giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3173

200,000

24/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3172

200,000

24/12/2018

Nguyen Quang Hung giup MS 3176

1,000,000

24/12/2018

Duong Minh Tuan giup MS 3172

100,000

24/12/2018

Nguyen Thu Ha giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Nguyen Huy Tan ung ho QNA

100,000

24/12/2018

Ban doc TK 00085128001 giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Nguyen Van Doan giup MS 3175

100,000

25/12/2018

Hoang T Thu Giang giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Do T Hieu giup MS 3174

100,000

25/12/2018

Nguyen T Quynh giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Nguyen Quang Hai giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Luu Quoc Vuong giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Do Van Quang giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3177

50,000

25/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Bui Quoc Toan giup MS 3171

100,000

25/12/2018

Do Danh Hien giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Duong That Dung giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Nguyen Minh Phuong giup MS 3177

500,000

25/12/2018

Nguyen Xuan Tuan giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Nguyen T Kim Loan giup MS 3145

300,000

25/12/2018

Ban doc tai CN Hai Ba Trung, PGD Cho Hom giup MS 3172

200,000

25/12/2018

Le Anh Tuan giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Ban doc TK 9704229281023742 giup MS 3177

50,000

25/12/2018

Nguyen T Mai Anh giup MS 3175

200,000

25/12/2018

Nguyen T Mai Anh giup MS 3173

200,000

25/12/2018

Nguyen T Mai Anh giup MS 3176

200,000

25/12/2018

Le T Mau giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Phan Anh Tuan giup MS 3169

300,000

25/12/2018

Trinh T Thu Phuong giup MS 3177

300,000

26/12/2018

Nguyen Quang Khai giup MS 3177

200,000

26/12/2018

Pham Tuan Duong giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Ban doc tai Cn 12, Tp HCM giup MS 3171

5,000

26/12/2018

Ban doc tai Cn 12, Tp HCM giup MS 3172

5,000

26/12/2018

Ban doc tai Cn 12, Tp HCM giup MS 3173

5,000

26/12/2018

Ban doc tai Cn 12, Tp HCM giup MS 3174

5,000

26/12/2018

Duong That Dung giup MS 3178

400,000

26/12/2018

Vuong T Lien giup MS 3178

300,000

26/12/2018

Nguyen Manh Ha giup MS 3178

500,000

26/12/2018

Ban doc TK 10921573466019 giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Nguyen T Hong Cam giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Bui Van Anh giup MS 3178

500,000

26/12/2018

Doan T Hang Nga giup MS 3175

200,000

26/12/2018

Nguyen Mau Lich giup MS 3178

300,000

26/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3176

100,000

26/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3174

100,000

26/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3158

100,000

26/12/2018

Do Hai Minh giup MS 3175

500,000

26/12/2018

Truong Dinh Minh giup MS 3172

500,000

26/12/2018

Nguyen Trung Kien giup MS 3178

2,000,000

26/12/2018

Tran Chin hgiup MS 3178

200,000

26/12/2018

Phung Duc Thinh giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Do T Phuong giup MS 3178

50,000

26/12/2018

Nguyen Van Thanh giup MS 3161

200,000

26/12/2018

Ban doc TK 03101011952599 giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Le Nhu Hoa giup MS 3178

500,000

26/12/2018

Le Nhu Hoa giup MS 3172

500,000

26/12/2018

Le Nhu Hoa giup MS 3177

500,000

26/12/2018

Dam T Thu Hang ung ho QNA

200,000

26/12/2018

Le Phat An giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

26/12/2018

Ban doc TK 19031254920014 giup MS 3179

300,000

27/12/2018

Dinh Xuan Quang ung ho QNA

100,000

27/12/2018

Dinh Xuan Quang giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Le Xuan Hau giup MS 3178

300,000

27/12/2018

Dang Tien Dat giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Nguyen T Bao Chau giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Tran T Khuyen giup MS 3178

50,000

27/12/2018

Tran T Khuyen giup MS 3176

50,000

27/12/2018

Nguyen T Quynh giup MS 3178

500,000

27/12/2018

Ban doc tai Cn 12, TP HCM giup MS 3175

5,000

27/12/2018

Ban doc tai Cn 12, TP HCM giup MS 3176

5,000

27/12/2018

Ban doc tai Cn 12, TP HCM giup MS 3177

5,000

27/12/2018

Nguyen Ba Viet Thang ung ho QNA

500,000

27/12/2018

Ban doc TK 1011989818 giup MS 3164

500,000

27/12/2018

Tran Van Giang giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Ngo Quang Hung giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Dang T Kim Oanh giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Nguyen T Thuy Ha giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Nguyen T Thuy Ha giup MS 3178

500,000

27/12/2018

Nguyen T Thuy Ha giup MS 3175

500,000

27/12/2018

Ban doc TK 19032235219018 giup MS 3179

520,000

27/12/2018

Nguyen Huu Phuoc ung ho QNA

1,000,000

27/12/2018

Nguyen T My Hanh giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Tran T Phuong Thuy giup MS 3176

100,000

27/12/2018

Tran T Phuong Thuy giup MS 3177

100,000

27/12/2018

Nguyen Minh Phuong giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Chi Chan Phuong em Ngoc ung ho QNA

2,000,000

27/12/2018

Nguyen Van Tinh giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Pham T Lan Huong giup MS 3131

500,000

27/12/2018

Pham T Lan Huong giup MS 3169

500,000

27/12/2018

Pham T Lan Huong giup MS 3177

500,000

27/12/2018

Pham T Lan Huong giup MS 3178

500,000

27/12/2018

Pham T Lan Huong giup MS 3135

500,000

27/12/2018

Pham T Bich Phuong giup MS 3178

600,000

27/12/2018

Ban doc TK 970403610777 giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3176

300,000

27/12/2018

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3177

300,000

27/12/2018

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3178

300,000

27/12/2018

Nguyen T Bich Ngoc giup MS 3179

300,000

27/12/2018

Nguyen T Huyen giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Doan T Ngan giup MS 3179

300,000

27/12/2018

Do Huy Toan giup MS 3179

50,000

27/12/2018

Do Huy Toan giup MS 3176

50,000

27/12/2018

Ban doc TK 01501060001 giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Tong Hoai Nam giup MS 3179

200,000

28/12/2018

Bui Trung Tin giup beh nhan anh Cong

500,000

28/12/2018

Duong That Dung giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Ban doc TK 89429692 giup MS 3179

500,000

28/12/2018

Hoang Thanh Long giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Dao Tuan Hai giup MS 3179

50,000

28/12/2018

Ban doc TK 0141000053828 giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Do The Vinh ung ho QNA

100,000

28/12/2018

Nguyen Luu Trung giup MS 3180

1,000,000

28/12/2018

Hoang T Thanh Binh giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Duong Tien Nghi giup MS 3180

1,000,000

28/12/2018

Duong Tien Nghi giup MS 3178

1,000,000

28/12/2018

Vu T Tuyet giup MS 3180

50,000

28/12/2018

Duong Tien Nghi giup MS 3177

1,000,000

28/12/2018

Ban doc tai CN Ba Dinh, PGD Giang Vo giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Duc Quy giup MS 3180

30,000

28/12/2018

Nguyen T Anh Tuyet giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen T Truc Giang giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Ban doc tai CN 12, Tp HCM giup MS 3178

5,000

28/12/2018

Ban doc tai CN 12, Tp HCM giup MS 3179

5,000

28/12/2018

Ban doc tai CN 12, Tp HCM giup MS 3180

5,000

28/12/2018

Ban doc tai CN 12, Tp HCM giup MS 3181

5,000

28/12/2018

Le Khanh Duong giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Nguyen Minh Tuan giup MS 3180

1,000,000

28/12/2018

Nguyen Huu Hoa giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Ban doc tai TK 1010575016 giup MS 3180

50,000

28/12/2018

Le T Han giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Le Luong Tuan giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Do T Mai Tuyet giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Doan Anh Dung giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Bui Quy Tung giup MS 3180

1,000,000

28/12/2018

Do Ba Thang giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen T Ngoc Nhung giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Le T Thuy Tien giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen T Kieu Anh giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Ngo Lan Phuong giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Dinh T Mai giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Ban doc tai CN Hoan Kiem, PGD Hoan Kiem giup MS 3179

500,000

28/12/2018

Ban doc TK 1004581582 giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Tran T Minh Tinh giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Bui T Hoa giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Hoang Cong Thom giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Le Minh Hang giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Vu T Thu Hien giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Le T Tra Van giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Mai T Noi giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Trinh Dac Khoa giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Tram giup MS 3175

200,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Tram giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen T Thuy giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Vu T Ngoc giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Be Bao Ngan giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Pham Nguyen Kim Thu giup MS 3179

800,000

28/12/2018

Tran T Mai Chi giup MS 3180

1,300,000

28/12/2018

Doan Hong Nga giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Le Thanh Tai giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Van Thai giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Huynh Ngoc Uyen Thy giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Doan T Quy Hoi giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Trinh T Thu Phuong giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Huynh Khanh Linh giup MS 3180

2,000,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Hien giup MS 3177

300,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Hien giup MS 3178

300,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Hien giup MS 3179

300,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Hien giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Q Minh giup MS 3176

1,000,000

28/12/2018

Nguyen Quynh Hoa giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Do Van Phu giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Dao T Linh giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Ban doc TK 1070106171346868 giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Phung Duc Thinh giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Le Nham Hung giup MS 3179

200,000

28/12/2018

Cao T Thuy giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Duc Huy giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Ban do cTK 0985718783 giup MS 3179

200,000

29/12/2018

Nguyen T Linh giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Bui T Thanh Truc giup MS 3180

1,000,000

29/12/2018

Vu T Tuyet giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Nguyen Xuan Trung ung ho QNA

100,000

29/12/2018

Bui Anh Dung giup MS 3181

1,000,000

29/12/2018

Bui Anh Dung giup MS 3180

1,000,000

29/12/2018

Nguyen Hoai Duc giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Ha Hoai Nam giup MS 3181

2,000,000

29/12/2018

Nguyen Viet Trung giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Vu Anh Dung giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Nguyen T Viet giup MS 3178

80,000

29/12/2018

Nguyen T Viet igup MS 3179

80,000

29/12/2018

Tran T Van Dao giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Phung Duc Thinh giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Ban doc TK 1010480761 giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Dao Cam Ly giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Duong T Hung giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Nguyen Hong Linh giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

29/12/2018

Duong T Minh Hien giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Nguyen T Hien ung ho QNA

50,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403598541 giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403598541 giup MS 3180

300,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403598541 giup MS 3178

600,000

30/12/2018

Hoang Van Phi giup MS 3181

100,000

30/12/2018

Ban doc TK 19032356534018 giup MS 3178

200,000

30/12/2018

Ban doc TK 19032356534018 giup MS 3177

200,000

30/12/2018

Ban doc TK 19032356534018 giup MS 3175

200,000

30/12/2018

Ban doc TK 19032356534018 giup MS 3181

200,000

30/12/2018

Ban doc TK 19032356534018 giup MS 3180

200,000

30/12/2018

Ban doc TK 19032356534018 giup MS 3182

200,000

30/12/2018

Pham Tuan Duong giup MS 3181

500,000

30/12/2018

Dang Tien Dat giup MS 3182

200,000

30/12/2018

Dang Tien Dat giup MS 3180

200,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3163

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3169

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3172

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3174

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3175

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3176

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3178

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3179

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3180

150,000

30/12/2018

Phuong Phuong Linh giup MS 3181

150,000

31/12/2018

Huynh Khanh Linh giup MS 3183

1,500,000

31/12/2018

Doan Anh dung giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Ban doc TK 19026852888555 giup MS 3180

500,000

31/12/2018

Ban doc TK 19026852888555 giup MS 3182

500,000

31/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3183

100,000

31/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3182

100,000

31/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3175

200,000

31/12/2018

Nguyen Huyen Trang giup MS 3181

200,000

31/12/2018

Duong Tien Nghi giup MS 3183

1,000,000

31/12/2018

Ban doc TK 040704060062793 giup MS 3183

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank

Trực tuyến từ ngày 23 đến 31/12/2018

23/12/2018

Tran Trong Thang giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Le Duc Anh ung ho QNA

25,000

23/12/2018

Ngo T Dieu Mo giup MS 3175

200,000

23/12/2018

Nguyen Hoang Linh giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3157

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3159

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3160

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3161

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3162

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3163

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3164

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3165

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3165

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3167

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3168

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3169

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3170

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3171

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3172

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3173

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3174

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Nguyen Tien Quyen giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Tran Dinh Lam giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Le Duc Anh ung ho QNA

25,000

24/12/2018

Bui Nguyen Huy giup MS 3175

20,000

25/12/2018

Nguyen Van Tien giup MS 3176

50,000

25/12/2018

Le Duc Anh ung ho QNA

25,000

25/12/2018

Huynh Vu Phuong Thi giup SM 3176

200,000

26/12/2018

Le Duc Anh ung ho QNA

25,000

26/12/2018

Hoang Thu Trang giup MS 3175

100,000

26/12/2018

Le Khac Toan giup MS 3178

70,000

26/12/2018

Le Van Chau giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Pham T Hien giup MS 3178

300,000

27/12/2018

Bui T Minh Thu giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

27/12/2018

Pham T Anh giup MS 3178

1,000,000

27/12/2018

Vu T Le giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Nguyen Van Vinh giup MS 3178

200,000

27/12/2018

Nguyen T Kim Ngan giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Nguyen T Thuy Chi giup MS 3176

500,000

28/12/2018

Bui Nguyen Huy giup MS 3178

30,000

28/12/2018

Le Duc Anh ung ho QNA

25,000

28/12/2018

Truong Bich Hoa giup MS 3170

100,000

28/12/2018

Phan Le Mai Linh giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Le Khac Toan giup MS 3179

30,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3157

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3158

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3159

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3160

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3161

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3162

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3163

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3164

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3165

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3166

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3167

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3168

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3169

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3170

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3171

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3172

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3173

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3174

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3175

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3176

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3177

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3178

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3179

400,000

28/12/2018

Le Thanh Lam giup MS 3180

400,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Dung giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Vo Van Manh giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Le T Kim Ngan ung ho QNA

1,000,000

29/12/2018

Ngo Duc Chinh giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Do Chi Dai giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Nguyen Dang Tien giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Le Van Chau giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Pham T Thanh Binh giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Tran Xuan Sy giup MS 3181

1,000,000

29/12/2018

Trinh Ngoc Anh Thu giup MS 3181

300,000

29/12/2018

Do Huu Tu giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Lam Thao Yen ung ho QNA

100,000

29/12/2018

Le Khac Toan giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Pham Cam Tu giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Pham Van Phuc giup MS 3181

500,000

31/12/2018

Truong Mac Long giup MS 3181

100,000

31/12/2018

Truong Mac Long giup MS 3169

50,000

31/12/2018

Truong Mac Long giup MS 3175

50,000

31/12/2018

Le Van Chau giup MS 3183

100,000

31/12/2018

Nguyen Van Hung ung ho QNA

1,000

31/12/2018

Ban doc TK 19025017987678 ung ho QNA

1,000,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV

từ ngày 23 đến 31/12/2018

23/12/2018

Nguyen Ngoc Doan giup MS 3174

500,000

23/12/2018

Nguyen Minh Thu giup MS 3175

500,000

23/12/2018

Vu Quang Huy giup MS 3175

300,000

23/12/2018

Nguyen T Tham ung ho QNA

100,000

23/12/2018

Trinh Huu Khoe giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Ban doc TK 9704229266929202 giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3175

200,000

23/12/2018

Nguyen Tien Son giup MS 3175

300,000

23/12/2018

Nguyen Quynh Anh giup MS 3175

1,000,000

23/12/2018

Ban doc TK 002704060118694 giup MS 3175

100,000

23/12/2018

Pham Van Tuyen giup MS 3175

200,000

23/12/2018

Le Dang Thang giup MS 3175

200,000

23/12/2018

Tong Thuy Duong giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Pham Van Quan giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Do T Lan Huong giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Nguyen The Khuan giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Thai Quoc Binh giup MS 3169

50,000,000

24/12/2018

Ton Nu Van Thanh giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Uong T Ngoc Mai giup MS 3175

500,000

24/12/2018

Ha T Thang giup MS 3169

200,000

24/12/2018

Ha T Thang giup MS 3173

200,000

24/12/2018

Tran Ba Cuong giup MS 3174

50,000

24/12/2018

Tran Anh Tuan giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Nguyen Linh San giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Nguyen Van Hai giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Nguyen Tien Thanh giup MS 3172

100,000

24/12/2018

Nguyen T Tuyet giup MS 3171

100,000

24/12/2018

Ta T Thuc Trang giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Ta T Thuc Trang giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Nguyen Van Loi giup MS 3164

100,000

24/12/2018

Nguyen Tien Thanh giup MS 3170

100,000

24/12/2018

Ban doc TK 46310000017891 giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3173

200,000

24/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3174

200,000

24/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Tran Quang Long giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Nguyen Thien Vu giup MS 3176

250,000

24/12/2018

Gia T Dinh giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Thai Ngoc Thuy Huong giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Man T Ninh giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Dang Ngoc Thu giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Nguyen Huy Ha giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Nguyen Huy Ha giup MS 3175

50,000

24/12/2018

Nguyen Ngoc Son giup MS 3171

100,000

24/12/2018

Nguyen Ngoc Son giup MS 3172

300,000

24/12/2018

Vu Tuan Anh giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Nguyen Tien Son giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Nguyen Viet Anh ung ho QNA

500,000

24/12/2018

Nguyen T Hoa Le giup MS 3175

400,000

24/12/2018

Nguyen T Thuy Ngoc giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Ban doc TK 45510000045060 giup MS 3176

1,000,000

24/12/2018

Tran T Hoa giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Nguyen Tuan Anh giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Ngo T Thuong giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Tran T Thanh Thuy giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Le Anh Quan giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Nguyen Le Hai Ha giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Nguyen Le Hai Ha giup MS 3170

100,000

24/12/2018

Pham T Thuy Hang giup MS 3176

1,000,000

24/12/2018

Pham T Thuy Hang giup MS 3175

499,450

24/12/2018

Pham T Thuy Hang giup MS 3174

499,450

24/12/2018

Hoang Van Hai giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Ban doc TK 21110000640263 giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Nguyen Ngoc Duong giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Nguyen Ngoc Duong giup MS 3175

50,000

24/12/2018

Ban doc TK 3211000086726 ung ho QNA

100,000

24/12/2018

Pham T Dieu Hien giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Trinh Manh Chien giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Nguyen Ngoc Son giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Nguyen T Huong Thao giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Thach T Cam Van giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Ban doc TK 21110000262384 giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Ban doc TK 51510000161088 giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Dao Nguyet Anh giup MS 3175

500,000

24/12/2018

Dao Nguyet Anh giup MS 3176

500,000

24/12/2018

Dao Nguyetr Anh giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Vu Tien Dung giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Vu Nhat Quynh giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Phan T Phuong Thuy giup MS 3174

50,000

25/12/2018

Phan T Phuong Thuy giup MS 3175

50,000

25/12/2018

Phan T Phuong Thuy giup MS 3176

50,000

25/12/2018

Luong Thu Hang giup MS 3175

100,000

25/12/2018

Vu T Khanh Chi giup MS 3175

300,000

25/12/2018

Nguyen Thanh Tuan giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Vu T Van Anh giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Ban doc TK 45510000084407 giup MS 3177

50,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3168

1,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3169

1,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3170

1,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3171

1,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3172

1,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3173

1,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 0030105490007 giup MS 3174

1,000,000

25/12/2018

Do T Lan Huong giup MS 3177

300,000

25/12/2018

Nguyen Sy Hung giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Le Thu Ha giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Ban doc TK 12010000204602 giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Dinh T Mui giup MS 3176

1,000,000

25/12/2018

Le Van Dung giup MS 3176

500,000

25/12/2018

Tran Duc Vu giup MS 3163

500,000

25/12/2018

Pham Van Tu ung ho QNA

500,000

25/12/2018

Ho Xuan Huong giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Ho Xuan Huong giup MS 3175

200,000

25/12/2018

Vu Duc Nam giup MS 3168

200,000

25/12/2018

Trinh Minh Tuan giup MS 3177

500,000

25/12/2018

Ban doc TK 9704035423516646 giup MS 3177

300,000

25/12/2018

Bui T Huong giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Huynh Anh Tuan giup MS 3177

1,000,000

25/12/2018

Tran T Lan Huong giup MS 3177

500,000

25/12/2018

Ban doc TK 0200132221986 giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3176

5,000,000

25/12/2018

Ban doc TK 00270060118694 giup SM 3177

100,000

25/12/2018

Nguyen Kim Anh giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Ban doc TK 104494738 giup MS 3175

100,000

25/12/2018

Ban doc TK 104494738 giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Ban doc TK 104494738 giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Phu Chi Thanh giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Nguyen Duc Dung giup MS 3172

1,250,000

25/12/2018

Nguyen Duc Dung giup MS 3174

1,250,000

25/12/2018

Nguyen Duc Dung giup MS 3175

1,250,000

25/12/2018

Nguyen Duc Dung giup MS 3176

1,250,000

25/12/2018

Ngo Quynh Chi giup MS 3155

1,000,000

25/12/2018

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3175

300,000

25/12/2018

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3173

300,000

25/12/2018

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3154

300,000

25/12/2018

Le Dang Thang giup MS 3177

200,000

25/12/2018

Le Phan Hoang Thai + Pham Kim Yen ung ho QNA

100,000

25/12/2018

Vu Duc Hung giup MS 3177

800,000

25/12/2018

Vu Duc Hung giup MS 3175

800,000

25/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3175

100,000

25/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3174

100,000

25/12/2018

Do T Thuy Hang giup MS 3176

400,000

25/12/2018

Do T Thuy Hang giup MS 3177

100,000

26/12/2018

Nguyen Thanh Huong giup MS 3177

200,000

26/12/2018

Vuong Thu Ha giup MS 3131

200,000

26/12/2018

Ban doc TK 12010006130741 giup MS 3176

500,000

26/12/2018

Trieu Thanh Phong giup MS 3178

150,000

26/12/2018

Ban doc TK 21210000071055 giup MS 3172

150,000

26/12/2018

Do T Lan Huong giup MS 3178

300,000

26/12/2018

Ha Thu Nga giup MS 3178

3,000,000

26/12/2018

Pham Xuan Hoang ung ho QNA

10,000

26/12/2018

Nguyen T Hoai Chau ung ho QNA

500,000

26/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3177

200,000

26/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Hoang T Thu Nguyet giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Hoang T Thu Nguyet giup MS 3176

200,000

26/12/2018

Nguyen Hong Phuc giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Nguyen T Thu Huyen giup MS 3178

1,000,000

26/12/2018

Ban do cTK 45510000084407 giup MS 3178

50,000

26/12/2018

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Dinh Thuy Luong giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Nguyen Vinh Quang giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Duong Thanh Canh giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Do Quoc Hung giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Du T Thu Ha giup MS 3175

150,000

26/12/2018

Du T Thu Ha giup MS 3178

150,000

26/12/2018

Ban doc TK 12210000874382 ung ho QN

500,000

26/12/2018

Do Quoc Dung giup MS 3175

200,000

26/12/2018

Do Quoc Dung giup MS 3176

200,000

26/12/2018

Do Quoc Dung giup MS 3177

200,000

26/12/2018

Moc Duc Mac giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Tran Do Le Uyen giup MS 3176

300,000

26/12/2018

Tran Do Le Uyen giup MS 3174

300,000

26/12/2018

Tran Do Le Uyen giup MS 3170

300,000

26/12/2018

Tran Do Le Uyen giup MS 3161

300,000

26/12/2018

Cao T Hoa giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Lam My Linh giup MS 3176

500,000

27/12/2018

Dang Thuy Linh giup anh Vi Van Quang

200,000

27/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3178

100,000

27/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Vu Minh Duc giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Ban doc TK 210210101000047 giup MS 3178

200,000

27/12/2018

Vu T Khanh Chi giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Dinh Cong Huy giup MS 3178

200,000

27/12/2018

Dinh Cong Huy giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Tran Ba Cuong giup MS 3178

50,000

27/12/2018

Huynh Bao Loc giup MS 3178

100,000

27/12/2018

Phan T Tam giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Ban doc TK 0411000638009 giup MS 3176

500,000

27/12/2018

Mai Thanh Huong giup MS 3173

1,000,000

27/12/2018

Mai Thanh Huong giup MS 3164

1,000,000

27/12/2018

Tran Viet Hung giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Kieu Thanh Van giup MS 3166

300,000

27/12/2018

Ban doc TK 92508943 giup MS 3156

100,000

27/12/2018

Nguyen Dinh Trong ung ho QNA

200,000

27/12/2018

Ban doc TK 2171000069213 giup MS 3179

50,000

27/12/2018

Bui Kim Thuy giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Vu The Hung giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Hoang T Phuong Thao giup MS 3176

200,000

27/12/2018

Ban doc TK 0515100097001 ung ho QNA

100,000

27/12/2018

Vu Thanh Chung ung ho QNA

100,000

27/12/2018

Nguyen Duc Manh giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Ban doc TK 029704060006424 giup MS 3179

150,000

27/12/2018

Ban doc TK 970403452441 giup MS 3179

300,000

27/12/2018

Ban doc TK 13822592688017 giup MS 3179

3,000,000

27/12/2018

Dinh Thuy Hang giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Hoang Van Quang giup MS 3179

200,000

27/12/2018

To Viet Hoang Giang giup MS 3179

700,000

27/12/2018

Nguyen Nhat Thang giup MS 3179

300,000

27/12/2018

Ban doc TK 114864137 giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Vu Duc Thang ung ho QNA

100,000

28/12/2018

Trinh Huu Khoe giup MS 3179

100,000

28/12/2018

Nguyen T Lan Huong giup MS 3173

100,000

28/12/2018

Duong Van Hao giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Quach Van Phuc giup MS 3178

100,000

28/12/2018

Nguyen Cong Khanh giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Vu T Thuy giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Nguyen Phi Hung ung ho QNA

50,000

28/12/2018

Hoang Vu Long giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Trieu Thanh Phong giup MS 3180

150,000

28/12/2018

Le Van Sang giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Bui Van Manh giup MS 3176

1,900,000

28/12/2018

Le Van Thanh giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Viet Thanh giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Do T Anh giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen T Thuy Lan giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Trinh T Tam giup em Nguyen Van Duc

200,000

28/12/2018

Tran Phuong Hoa giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Ban doc TK 50110000603765 giup MS 3172

100,000

28/12/2018

Nguyen Huy Ha giup MS 3180

50,000

28/12/2018

Luong Huu Cong giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Nguyen Minh Anh giup MS 3179

100,000

28/12/2018

Nguyen Huy Ha giup MS 3177

50,000

28/12/2018

Nguyen Hieu Truong giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Minh Anh giup MS 3178

100,000

28/12/2018

Tran Ngoc Loc ung ho QNA

100,000

28/12/2018

Do Thanh Tuan giup MS 3176

200,000

28/12/2018

Do Thanh Tuan giup MS 3178

200,000

28/12/2018

Do Thanh Tuan giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Van Dinh giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Huynh Le Xuan Thao giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Tran T Quynh giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Do Hoang Ngan giup MS 3177

300,000

28/12/2018

Do Hoang Ngan giup MS 3178

300,000

28/12/2018

Nguyen Duc Huy giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Pham T Thanh giup MS 3180

2,000,000

28/12/2018

Tran Xuan Long giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Huy Viet giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Ban doc TK 0940104706590008 giup MS 3108

300,000

28/12/2018

Nguyen Tien Duong giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Pham Tran Thu Huong giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Bui Hai Tuan ung ho QNA

200,000

28/12/2018

Do Minh Duong giup MS 3180

1,000,000

28/12/2018

Ban do cTK 970403173088 giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Ngo Hoai Anh + be Dinh Gia Bao giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Bui Tuan Vu giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Van Hoan giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Ly T Thu Ha giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Bui Van Huan giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Do T Lan Huong giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Ban doc TK 1003322111 giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Le T Giang giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Ha T Thai giup MS 3160

200,000

28/12/2018

Trieu Van Ngo giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Nguyen T Thu Trang giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Luong T Kim Phuong giup MS 3178

500,000

28/12/2018

Nguyen Minh Quang giup MS 3176

500,000

28/12/2018

Phan T Kim Oanh giup MS 3180

700,000

28/12/2018

Pham Xuan Hoang ung ho QNA

10,000

28/12/2018

Tran Anh Tuyet giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Vu T Tuyet Lan giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Dang Nhat Minh giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Le Thanh Tuan giup MS 3180

1,000,000

28/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3179

200,000

28/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen T Lan Huong giup MS 3134

300,000

28/12/2018

Nguyen T Lan Huong giup MS 3177

200,000

28/12/2018

Nguyen Nam Trung giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Nam Trung giup MS 3175

500,000

28/12/2018

Pham Minh Tri giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Ban doc TK 12510000097968 giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Huu Hoa giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Ban doc TK 31010000953583 giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Ban doc TK 19033071590018 ung ho QNA

50,000

28/12/2018

Vu T Bich Hang giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Mai T Thanh Nhung giup MS 3180

500,000

29/12/2018

Tran T Hong giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Nguyen T Tuyet Mai giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3177

300,000

29/12/2018

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3178

300,000

29/12/2018

Nguyen T Thu Hang + Pham Ngoc Quan giup MS 3180

300,000

29/12/2018

Vu An Duc giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Tran Dai Nghia giup MS 3181

1,000,000

29/12/2018

Ngo T Ngoc Anh giup MS 3181

300,000

29/12/2018

Vu Quang Huy giup MS 3181

300,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403184813 giup MS 3178

200,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403184813 giup MS 3179

200,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403184813 giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Ban doc TK 970403184813 giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Ban doc TK 0611004688055 giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Tran T Thu Trang giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Nguyen Hoang Long giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Ban dpc TK 19032425626868 giup MS 3181

300,000

29/12/2018

Ngo Hoang Hai giup MS 3181

2,000,000

29/12/2018

Nguyen The Khuan giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Phong Quang giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Ban doc TK 22210001180106 giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Nguyen Bich Hang giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Nguyen Sy Hung giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Tran T My Hanh giup MS 3180

1,000,000

29/12/2018

Ban doc TK 44000018078888 giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Nguyen Trong Tan ung ho QNA

10,000

29/12/2018

Nguyen Viet Cuong giup MS 3181

1,000,000

29/12/2018

Phan Quoc Bao giup MS 3180

100,000

30/12/2018

Le T Yen giup MS 3180

200,000

30/12/2018

Vu T Quy giup MS 3171

100,000

30/12/2018

Vu Dinh Thong giup MS 3180

500,000

30/12/2018

Bui T Kieu Oanh giup MS 3182

500,000

30/12/2018

Nguyen Minh Hong giup MS 3182

200,000

30/12/2018

Nguyen T Phuong Lan giup MS 3182

100,000

31/12/2018

Nguyen Dinh Quyen giup MS 3182

100,000

31/12/2018

Le Tuan Anh giup MS 3183

500,000

31/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3181

200,000

31/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3182

200,000

31/12/2018

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Nguyen T Ngoc Chau giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Pham Thanh Khiet ung ho QNA

100,000

31/12/2018

Mai T Ngoc Lan giup MS 3170

300,000

31/12/2018

Nguyen T Hoai Chau ung ho QNA

500,000

31/12/2018

Le Thanh Son giup MS 3181

300,000

31/12/2018

Tran T Hang + Duong Nguyen ung ho QNA

100,000

31/12/2018

Nguyen Huu Khanh giup MS 3183

50,000

31/12/2018

Nguyen Huu Khanh giup MS 3178

50,000

31/12/2018

Nguyen Huu Khanh giup MS 3182

50,000

31/12/2018

Vien Nhung ung ho QNA

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội

từ ngày 23 đến 31/12/2018

24/12/2018

Do Duc Thien giup MS 3174

100,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3174

200,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3173

200,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3172

200,000

24/12/2018

Ho Thai Son giup MS 3174

100,000

24/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3175

50,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3174

200,000

24/12/2018

Nguyen Trong Luan giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Ho Thai Son giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Tran Hoang Anh giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Tran Hoang Anh giup MS 3174

300,000

24/12/2018

Tran Hoang Anh giup MS 3173

300,000

24/12/2018

Tran Hoang Anh giup MS 3172

300,000

24/12/2018

Tran Hoang Anh giup MS 3171

300,000

24/12/2018

Luong Ngoc Thanh giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Le Van giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Pham Thanh Nam giup MS 3175

50,000

24/12/2018

Do Duc Thien giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Nguyen Duc Manh giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Ngo Quynh Trang giup MS 3176

1,000,000

24/12/2018

Pham Thi Thuy Trang giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Le Ngoc An giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3175

50,000

24/12/2018

Nguyen Canh Thanh giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3173

50,000

24/12/2018

Quach Xuan Duong giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3174

50,000

24/12/2018

Nguyen Thi Bich Thuy giup MS 3173

500,000

24/12/2018

Quach Phuong Hoa giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Quach Xuan Duong giup MS 3176

200,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Ho Thai Son giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Vo T My linh giup MS 3176

1,000,000

24/12/2018

Bui Ung Long giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Quach Xuan Duong giup MS 3170

200,000

25/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Phan Thi Kim Mai giup MS 3177

400,000

25/12/2018

Pham Thi Oanh giup MS 3174

1,000,000

25/12/2018

Van Anh Minh Ngoc - An Phuc - Q2 giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Do Thuy Loan giup MS 3177

50,000

25/12/2018

Vui Quynh ung ho QNA

1,000,000

25/12/2018

Nguyen Tung Lam giup MS 3175

100,000

26/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3175

200,000

26/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3178

50,000

26/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3178

50,000

26/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3177

50,000

26/12/2018

Mai Kim Dung giup MS 3178

500,000

26/12/2018

Nguyen Thi Hai Ha giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Nguyen Van Nhat giup MS 3178

20,000

26/12/2018

Do Duc Thien giup MS 3178

200,000

26/12/2018

Cong ty Phuong Linh giup MS 3177

1,000,000

26/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3178

100,000

27/12/2018

Tran Hoang Anh giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3179

50,000

27/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3178

100,000

27/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3178

500,000

27/12/2018

Nguyen Anh Tuan giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Nguyen Duong Binh giup MS 3176

200,000

27/12/2018

Nguyen Duong Binh giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Hoang Ngoc Huan giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3176

50,000

27/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3177

50,000

27/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3178

50,000

28/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Nguyen Truong Thinh giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Le Xuan Thanh giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Le Xuan Thanh giup MS 3179

500,000

28/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen Trong Luan giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Tran Quang Chinh giup MS 3180

150,000

28/12/2018

Nguyen Tien Huong giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Thi Xuan Quynh giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Do Thanh Quyen giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Pham Thi Huong DUyen giup MS 3180

300,000

28/12/2018

La Thi Hong Hoa giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Pham van Sinh giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Do Thuy Loan giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Nguyen Thi Phuong Hien - Chi hoi PN CQ HDQT AMP MB giup MS 3180

5,000,000

28/12/2018

TRan Thi Minh Phuong giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Nguyen Thi Phuong Hien giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Do Tien Thanh - Van Anh Minh Ngoc An Phuc giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Le Bich Ngoc giup MS 3180

500,000

29/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Tran Viet Hung ung ho QNA

500,000

29/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3181

50,000

29/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3180

50,000

29/12/2018

Thai Binh Duong giup MS 3179

50,000

29/12/2018

Lai Minh Phuong giup MS 3181

500,000

30/12/2018

Nguyen Thi Lua giup MS 3180

100,000

30/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3181

200,000

30/12/2018

Ban doc Dan tri giup MS 3182

100,000

30/12/2018

Do Van Dung giup MS 3181

50,000

30/12/2018

Tran Thanh Trung giup MS 3182

50,000

30/12/2018

Nguyen Trong Luan giup MS 3176

200,000

30/12/2018

Nguyen Trong Luan giup MS 3165

200,000

31/12/2018

Le Bich Ngoc giup MS 3182

300,000

31/12/2018

TRan Thuy Trang giup MS 3176

200,000

31/12/2018

TRan Thuy Trang giup MS 3166

200,000

31/12/2018

TRan Thuy Trang giup MS 3165

200,000

31/12/2018

TRan Thuy Trang giup MS 3170

200,000

31/12/2018

TRan Thuy Trang giup MS 3183

50,000

31/12/2018

Le Bich Ngoc giup MS 3183

300,000

31/12/2018

Phan Van Canh giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Tran Thi Thu Ha giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Dao Anh Tuan giup MS 3183

200,000

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp

từ ngày 23 đến 31/12/2018

24/12/2018

Nguyen T Tu giup MS 3173

200,000

24/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3174

100,000

24/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3173

100,000

24/12/2018

Nguyen Huu Thi giup MS 3174

100,000

24/12/2018

Ngo T Kim Xuan giup MS 3174

200,000

24/12/2018

Vo Phuong Hoa giup MS 3173

300,000

24/12/2018

Le hong Linh ung ho QNA

500,000

24/12/2018

Trinh Huynh Quan ung ho QNA

200,000

24/12/2018

Do Ngoc Tuan giup MS Q3173

200,000

24/12/2018

Bui Van Viet ung ho QNA

300,000

24/12/2018

Nguyen Thanh Phong ung ho QNA

200,000

24/12/2018

Nguyen T Thuy Lien giup M s3175

100,000

24/12/2018

Ha T Hong Hanh giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Nguyen Huong Giang giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Nguyen Duc Hung giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Ngo T Lieu giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Tran T Tuyen giup MS 3171

200,000

24/12/2018

Cu T Minh Nga giup MS 3175

500,000

24/12/2018

Pham Cong Truong giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Le T Anh Nga giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Nguyen Xuan Huan giup MS 3175

50,000

24/12/2018

Do T Sang giup MS 3174

50,000

24/12/2018

Nguyen T Thuy Huong giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Pham Ngoc Hang giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Bui T Ngoc Mai giup MS 3175

500,000

24/12/2018

Hoang Van Chien giup MS 3176

2,000,000

24/12/2018

Le Tanh giup MS 3176

1,000,000

24/12/2018

Tran Minh Tien giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Le T Luyen giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Tran Quoc Huan giup MS 3176

50,000

24/12/2018

Vo Duy Binh giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Chu Minh Tuan giup MS 3176

100,000

24/12/2018

Nguyen T Bich Ngan giup MS 3175

100,000

24/12/2018

Mai T Trang giup MS 3170

300,000

24/12/2018

Le Quang Hung giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Le Quang Hung giup MS 3175

300,000

24/12/2018

Le Quang Hung giup MS 3172

300,000

24/12/2018

Bui Doan Vien giup MS 3176

300,000

24/12/2018

Pham Ngoc Doanh giup MS 3167

300,000

24/12/2018

Nguyen T Hue giup MS 3176

150,000

24/12/2018

Nguyen T Hue giup MS 3175

200,000

24/12/2018

Cu Trung Thu giup MS 3176

200,000

25/12/2018

Tran T Huyen Trang giup MS 3176

100,000

25/12/2018

Bui T Cam Thach giup MS 3175

200,000

25/12/2018

Bui T Kim Chi giup MS 3176

200,000

25/12/2018

Hoang Quoc Tuan giup MS 3175

200,000

25/12/2018

Hoang Quoc Tuan giup MS 3176

200,000

25/12/2018

Le Van Thanh giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Nguyen Dinh Uong giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Le Huong Giang giup MS 3177

100,000

25/12/2018

Than T Du giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Le Hong Linh ung ho QNA

500,000

25/12/2018

Le Thuy Dung giup MS 3176

200,000

25/12/2018

Luong Quang Tai giup MS 3176

300,000

25/12/2018

Nguyen Dinh Gia giup MS 3176

200,000

25/12/2018

Luong quang Tai giup MS 3175

300,000

26/12/2018

Tran Trung Nghia giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Tran T Huyen Trang giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Anh Phung Huu Ha giup MS 3164

1,000,000

26/12/2018

Dang Van Dat giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3177

100,000

26/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3176

100,000

26/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3175

100,000

26/12/2018

To Quoc Thang giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Phan T Hoa giup MS 3178

100,000

26/12/2018

Nguyen Viet Dung giup MS 3178

500,000

27/12/2018

Tran T Huyen Trang giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Nguyen Hong Ngoc giup MS 3178

500,000

27/12/2018

Nguyen An Tuc giup MS 3178

700,000

27/12/2018

Tran Thanh Danh giup MS 3179

100,000

27/12/2018

To T Duc Hanh giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Vo Quang Son giup MS 3176

100,000

27/12/2018

Nguyen Minh Duc giup MS 3179

20,000

27/12/2018

Bui Quang Sang ung ho QNA

200,000

27/12/2018

Bui Minh Phuong giup MS 3177

500,000

27/12/2018

Le Van Hiep giup MS 3179

100,000

27/12/2018

Le Quang Hung giup MS 3179

300,000

27/12/2018

Pham Ngoc Doanh giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Phan T Kim Chi giup MS 3179

200,000

27/12/2018

Hua Thanh Tam giup MS 3179

500,000

27/12/2018

Nguyen T Bich Vinh giup MS 3179

5,000,000

27/12/2018

Pham Thanh Tung giup MS 3179

300,000

28/12/2018

Nguyen T Ngoc Lan giup MS 3164

200,000

28/12/2018

Nguyen T Ngoc Lan giup MS 3166

200,000

28/12/2018

Nguyen T Ngoc Lan giup MS 3175

200,000

28/12/2018

Chu T Vinh Ha giup MS 3179

200,000

28/12/2018

Duong T My Dung giup MS 3156

200,000

28/12/2018

Vo Tan Dat giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Cao T Thu giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Le Quang Hung giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Nguyen Manh Tung giup MS 3180

100,000

28/12/2018

Thai Tuyet Le giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Cu Trung Thu giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Nguyen T Hue giup MS 3179

100,000

28/12/2018

Le Van Tuyen giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Phan T Kim Chi giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Hoang Quoc Tuan giup MS 3179

300,000

28/12/2018

Pham T Hue giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Hoang Quoc Tuan giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Tran T Lan giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Duong Hoa Lu giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Bui Minh Phuong giup MS 3177

500,000

28/12/2018

Nguyen T Kim Ngoc giup MS 3153

50,000

28/12/2018

Nguyen T Kim Ngoc giup MS 3154

50,000

28/12/2018

Nguyen T Kim Ngoc giup MS 3156

50,000

28/12/2018

Nguyen T Kim Ngoc giup MS 3180

50,000

28/12/2018

Nguyen Huy Cuong giup MS 3180

500,000

28/12/2018

Nguyen Duc Hung giup MS 3180

200,000

28/12/2018

Tran Nguyen Hien Giang giup MS 3180

1,500,000

28/12/2018

Luong T Tuyet ung ho QNA

100,000

28/12/2018

Nguyen Huu Thi giup MS 3179

100,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3171

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3172

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3173

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3174

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3175

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3176

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3177

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3178

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3179

300,000

28/12/2018

Bui The Huy giup MS 3180

300,000

28/12/2018

Tran Vinh Khuyen giup MS 3180

300,000

29/12/2018

Dao T Thanh Tuyen giup em Nguyen Van Duc

200,000

29/12/2018

Luong T Thu Cuc giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Luong T Thu Cuc giup MS 3180

100,000

29/12/2018

Tran T Huyen Trang giup MS 3180

100,000

29/12/2018

Nguyen Manh Cuong giup MS 3180

100,000

29/12/2018

Tran Hong Nhung giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Nguyen T Thu giup MS 3181

200,000

29/12/2018

Le Ngoc Hien giup MS 3181

3,000,000

29/12/2018

Nguyen T Thu giup MS 3180

200,000

29/12/2018

Pham Van Nam giup MS 3181

500,000

29/12/2018

Nguyen T Hang giup MS 3177

200,000

29/12/2018

Canh T Yen giup MS 3181

100,000

29/12/2018

Nguyen T Dung giup MS 3180

500,000

30/12/2018

Do Ngoc tuan giup MS 3181

300,000

30/12/2018

Nguyen Dinh Uong giup MS 3181

200,000

30/12/2018

La T Hong Van giup MS 318

200,000

30/12/2018

Dang Van Thao giup MS 3181

100,000

30/12/2018

Tran T Kieu Trang giup MS 3182

250,000

30/12/2018

Tran Duc Tan ung ho QNA

500,000

31/12/2018

Truong Quang Huy ung ho QNA

200,000

31/12/2018

Ho Ngoc Thuong giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Phung T Kim Thoa giup MS 3181

100,000

31/12/2018

Phung T Ninh giup MS 3183

200,000

31/12/2018

Nguyen Thuan ung ho QNA

1,000,000

Tổng

1,572,732,908

MỚI NHẤT
Bạn đọc giúp cậu bé 13 năm chạy thận hơn 122 triệu đồng
Bạn đọc giúp cậu bé 13 năm chạy thận hơn 122 triệu đồng

(Dân trí) - 17 tuổi nhưng trông Tuần chỉ như một học lớp tiểu học bởi em chỉ cao 1,2m và nặng 19kg với thời gian 13 năm chạy thận liên tục. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, những tưởng Tuần sẽ không được tiếp tục điều trị nữa bởi không có tiền, nhưng may mắn em được bạn đọc báo điện tử Dân trí hỗ trợ số tiền 122.160.000 đồng để tiếp tục chữa bệnh.

Thứ ba, 15/01/2019 - 07:36

Người mẹ bị tường đổ vào người tiếp tục nhận hơn 22 triệu đồng qua Quỹ Nhân ái
Người mẹ bị tường đổ vào người tiếp tục nhận hơn 22 triệu đồng qua Quỹ Nhân ái

(Dân trí) - Bị tường đổ đè vào người dẫn đến vỡ tim khiến chị Tâm phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Được sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ bệnh viện E, chị đã thoát khỏi cánh cửa tử thần và được xuất viện trở về nhà. Lần thứ 2 nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí, bác Xim (mẹ chị Tâm) gửi lời cám ơn bệnh viện và quý báo đã cứu sống tính mạng con gái.

Thứ ba, 15/01/2019 - 07:34

Bạn đọc tiếp tục giúp bé Nhất Huy hơn 35 triệu đồng
Bạn đọc tiếp tục giúp bé Nhất Huy hơn 35 triệu đồng

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Ngô Hồng Đào (mẹ bé Nhất Huy) số tiền 35.800.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho gia đình bé Nhất Huy thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 2 tháng 12/2018 (31.650.000 đồng) và tuần 3 tháng 12/2018 (4.150.000 đồng).

Thứ ba, 15/01/2019 - 07:30

Tiếng khóc xé lòng của bé trai 15 tháng tuổi đã sớm mắc bệnh u gan
Tiếng khóc xé lòng của bé trai 15 tháng tuổi đã sớm mắc bệnh u gan

(Dân trí) - Mới hơn 1 tuổi, nhưng số phận đã không cho bé Mạnh được lớn lên, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Bấy nhiêu lần đi viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu mắc phải căn bệnh u gan, khiến sự sống của bé giờ đây trở nên hết sức mong manh.

Thứ ba, 15/01/2019 - 07:14

Báo Dân trí trao tặng 258 suất quà Tết đến học sinh miền núi tỉnh Tuyên Quang
Báo Dân trí trao tặng 258 suất quà Tết đến học sinh miền núi tỉnh Tuyên Quang

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa phối hợp với Hội Cha mẹ Nhân ái và Quỹ “Chắp cánh ước mơ” tổ chức chương trình Mùa đông không lạnh tại Trường tiểu học Lực Hành, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là chương trình diễn ra thường niên, nhằm giúp các em học sinh ở miền núi còn nhiều khó khăn đón Tết Nguyên đán được tươm tất, tươi vui hơn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Thứ hai, 14/01/2019 - 04:03

Gần 245 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh xứ Nghệ
Gần 245 triệu đồng đến với 3 hoàn cảnh xứ Nghệ

(Dân trí) - Trong tuần vừa qua, PV Dân trí cùng với chính quyền địa phương đã có mặt tại 3 hoàn cảnh Nhân ái ở xứ Nghệ để trao với số tiền 244.950.000 đồng do Bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua các bài viết.

Thứ hai, 14/01/2019 - 07:33

Hơn 40 triệu đồng đến với chị Lê Thị Xuân bị bệnh tim
Hơn 40 triệu đồng đến với chị Lê Thị Xuân bị bệnh tim

(Dân trí) - Vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần, chị Xuân như được tái sinh thêm một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ bệnh viện E Hà Nội. Xúc động và mừng rỡ trong giờ phút chào tạm biệt các bác sĩ để trở về nhà, niềm vui của chị còn được nhân lên gấp bội khi được nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Thứ hai, 14/01/2019 - 07:19

Mẹ đơn thân người dân tộc Mường nguy kịch vì suy tim nặng
Mẹ đơn thân người dân tộc Mường nguy kịch vì suy tim nặng

(Dân trí) - Trong phòng cấp cứu đã nhiều ngày nay, chị Tiên khiến các y bác sĩ ai cũng xót thương và sốt ruột bởi gần như chỉ có một mình. Những người anh em, họ hàng tốt bụng thay nhau lên chăm chị nhưng còn số tiền điều trị thì không có để giúp. Hiện tính mạng chị như ngọn đèn treo trước gió bởi tình trạng quá nguy kịch mà kinh phí chữa trị thì không có.

Thứ hai, 14/01/2019 - 07:17

Bạn đọc giúp cậu bé 5 tuổi phải mổ tim lần thứ 5 hơn 172 triệu đồng
Bạn đọc giúp cậu bé 5 tuổi phải mổ tim lần thứ 5 hơn 172 triệu đồng

(Dân trí) - Mới 5 tuổi nhưng bé Công Việt đã có trải qua 4 lần mổ tim và chuẩn bị bước vào lần mổ thứ 5. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, em được nhận số tiền 172.710.000 đồng để trang trải cho ca phẫu thuật sắp tới.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 07:57

Thêm 49 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé gái 9 tuổi bị ung thư buồng trứng
Thêm 49 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ bé gái 9 tuổi bị ung thư buồng trứng

(Dân trí) - Ngày 10/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Quảng Khê (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) đã trao tặng số tiền 49.300.000 đồng đến với gia đình Nguyễn Thị Diễm Phương, cô bé 9 tuổi bị ung thư buồng trứng và vẹo cột sống bẩm sinh.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 07:55

Bạn đọc giúp cô bé lớp 8 mắc bệnh ung thư xương hơn 80 triệu đồng
Bạn đọc giúp cô bé lớp 8 mắc bệnh ung thư xương hơn 80 triệu đồng

(Dân trí) - PV báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 81.864.000 đồng của bạn đọc ủng hộ đến em Trần Thị Hoài Thu – nhân vật trong bài viết “Tương lai mịt mờ của nữ sinh lớp 8 bị ung thư xương”

Chủ nhật, 13/01/2019 - 07:53

Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 12/2018
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 12/2018

(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,532,440,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 07:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Thương bé sinh đôi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Thương bé sinh đôi chống chọi với bệnh tim bẩm sinh phức tạp

(Dân trí) - Chưa kịp vui mừng vì 2 con sinh đôi mới chào đời, vợ chồng anh Thắng lại ngã quỵ khi hay tin con bị tim bẩm sinh phức tạp. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến vợ chồng anh không biết nương tựa vào ai để cứu con.

Chủ nhật, 13/01/2019 - 07:32

Sự sống mong manh của cô gái trẻ mắc căn bệnh hiếm gặp
Sự sống mong manh của cô gái trẻ mắc căn bệnh hiếm gặp

(Dân trí) - Em nằm đó, cơ thể chỉ còn da bọc xương, khắp người các vết lở loét đã ăn sâu vào tận xương tủy và đang không ngừng rỉ máu. Gần 10 năm trước, em mắc phải căn bệnh hiếm gặp (bệnh Wilson). Cũng ngần ấy năm trời, bố mẹ nghèo vay mượn khắp nơi đưa con đi chữa trị, nhưng bệnh tình của con vẫn không hề thuyên giảm. Sức cùng lực kiệt, ông bà đành phải đưa em về nhà, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận…

Thứ bảy, 12/01/2019 - 07:36

Một ngân hàng hỗ trợ xây nhà và lập sổ tiết kiệm giúp gia đình chị Liễu
Một ngân hàng hỗ trợ xây nhà và lập sổ tiết kiệm giúp gia đình chị Liễu

(Dân trí) - Sau khi biết đến hoàn cảnh đầy bĩ cực của gia đình chị Trương Thị Liễu, nhân vật trong bài viết: “Bố bướu ác tính, mẹ ung thư, 3 đứa con thơ mù mịt tương lai”, thông qua Báo Dân trí, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã quyết định hỗ trợ gia đình nghèo này số 86 triệu đồng.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 08:52

Đớn đau thiếu phụ bị ung thư đánh đổi mạng sống để sinh con
Đớn đau thiếu phụ bị ung thư đánh đổi mạng sống để sinh con

(Dân trí) - “Em bây giờ không phải sống vì em nữa, mà em sống vì con. Sống được ngày nào, chứng kiến con khỏe mạnh, khôn lớn là em hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Điều em hối hận nhất là chưa thể một lần được cho con bú mớm, không cho con được một gia đình hạnh phúc...”, H’Thủy nghẹn ngào khi nhắc đến đứa trẻ mà cô đánh đổi cả mạng sống để con được cất tiếng khóc chào đời.

Thứ sáu, 11/01/2019 - 07:09

Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ
Mưa càng rơi, nước mắt càng rơi ở Trạm Cọ

(Dân trí) - Tôi phải lặng thinh mất một lúc trước nụ cười của cô giáo, dù đang một mình cặm cụi vất vả cào rãnh cho nước đỡ tràn vào lớp học. Cô cười còn tôi khóc. Không khóc, không thương sao được khi một cô giáo chân yếu tay mềm đang cố gắng nhưng đành bất lực khi lớp học nhầy nhụa vì bùn đất, nước trên mái nhỏ giọt, chảy thành dòng khắp nơi…

Thứ năm, 10/01/2019 - 03:53

Ước mơ đến trường của cô bé mất 1 chân vì bệnh ung thư
Ước mơ đến trường của cô bé mất 1 chân vì bệnh ung thư

(Dân trí) - Sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, phải cắt bỏ 1 chân để chữa bệnh, Ngọc Ánh háo hức vào lớp 1 bằng đôi nạng sắt. Thế nhưng, căn bệnh quái ác không buông tha Ánh, nó tái phát và cướp mất niềm vui đến trường của bé...

Thứ năm, 10/01/2019 - 05:34

Bạn đọc giúp đỡ hai bé trai mồ côi bố mẹ hơn 100 triệu đồng
Bạn đọc giúp đỡ hai bé trai mồ côi bố mẹ hơn 100 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 9/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Đắk Gằn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã trao tặng hơn 100 triệu đồng, quà của bạn đọc Dân trí tới em Nông Văn Vượng và Nguyễn Duy Quang. Đây là hai hoàn cảnh mồ côi bố mẹ, phải sống nương tựa nhờ sự đùm bọc của họ hàng.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:43

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Vũ Thị Tâm gần 60 triệu đồng
Bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Vũ Thị Tâm gần 60 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 8/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 59.990.000đ đến với bà Vũ Thị Tâm, thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Cùng cực mẹ già bệnh sắp chết vẫn chăm con bại não từng ngày”.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:40

Gia đình anh Phạm Văn Công lần thứ 3 nhận quà từ bạn đọc Dân trí
Gia đình anh Phạm Văn Công lần thứ 3 nhận quà từ bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Thay mặt bạn đọc báo Dân trí, PV cùng đại diện chính quyền địa phương TT. Phú Thứ, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã trực tiếp trao số tiền 21.00.000 đồng cho gia đình anh Phạm Văn Công. Đây là lần thứ 3 gia đình anh Công nhận quà từ bạn đọc.

Thứ tư, 09/01/2019 - 09:37

Xót lòng cảnh 3 đứa trẻ phải nghỉ học, khóc ngất bên nấm mồ của mẹ
Xót lòng cảnh 3 đứa trẻ phải nghỉ học, khóc ngất bên nấm mồ của mẹ

(Dân trí) - Bên nấm mồ vừa đắp của mẹ, 3 chị em cô bé Phương cứ thế ôm nhau mà gào khóc thảm thiết. Phải nghỉ học và thiếu cả cái ăn, 3 đứa trẻ sớm phải lao vào việc lo cơm, áo, gạo tiền bởi bố yếu đau, không thể gánh vác được.

Thứ tư, 09/01/2019 - 05:13

Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 12/2018
Thông báo kết chuyển Quỹ Nhân ái tuần 3 tháng 12/2018

(Dân trí) - Hôm nay, Quỹ Nhân ái Báo Điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 488,980,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Quỹ trong tuần qua.

Thứ ba, 08/01/2019 - 11:04

Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 12 năm 2018
Danh sách ủng hộ tuần 3 tháng 12 năm 2018

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 585,924,496 đồng.

Thứ ba, 08/01/2019 - 10:44

Người đàn ông có trái tim lỗi nhịp khát khao thêm một lần được sống

(Dân trí) - Nhiều đêm người vợ ra hành lang bệnh viện khóc đầy bất lực. Chị hiểu hơn ai hết về trái tim lỗi nhịp của chồng, nếu không được ghép tim hai đứa con thơ của chị sớm trở thành trẻ mồ côi.