Danh sách ủng hộ tuần 01 tháng 03 năm 2021

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,035,815,642 đồng.

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 01/03/2021 - 07/03/2021

 

1/3

Hội Phụng sự xã hội ( USA)   Giúp MS 4028; MS 4031; MS 4033; MS 4034 ( Mỗi h/c 500k) ; MS 4029; MS 4030; MS 4032 ( Mỗi h/c 1,000,000 đ)

         5,000,000

 

Lê Huỳnh ( Số 22 Hùng Vương   - HN) Giúp MS 4034

           200,000

3/3

Bác Hòa ( Ngọc Hà - Ba Đình   - HN) Giúp MS 4010; MS 4014;   MS 4018; MS 4023; MS 4026 ( Mỗi h/c 200k)

         1,000,000

3/3

Nguyễn Văn Bách Tổ 81 Kim Liên   - HN) Giúp MS 4034; MS 4033;   MS 4032; MS 4031; MS 4030 ( Mỗi h/c 100k)

           500,000

3/3

Nguyễn Kim Cương ( Số 53 Nghách 51 Tam Khương - HN)   Giúp MS 4017; MS 4018; MS 4019;   MS 4020; MS 4035) ( Mỗi h/c 400k)

         2,000,000

5/3

Cô Hường ( HN) Giúp MS 4036; MS 4027 ( Mỗi h/c 500k)

         1,000,000

5/3

Gia đình Tuyết +Châu ( HN)   Giúp MS 4029

           400,000

5/3

Gia đình Huyền Trang + bà Trường ( HN) Giúp MS 4030

           400,000

5/3

Gia đình Hùng + Điềm ( HN) Giúp MS 4032 ( 300k) ; MS 4036 ( 200k)

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Đà Nẵng từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

3/3/2021

Nguyễn Phương Sơn ( khối 4B thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An)   giúp đỡ 5 trường hợp: MS 4035,   MS 4034, MS   4033, MS 4032,   MS 4031 ( mỗi trường hợp 100. 000 đ)

              500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01/03/2021

342091. 010321. 223647. ung ho MS 4034

           100,000

01/03/2021

632898. 010321. 212403. MS   4018 Anh TRUONG DUC DU ft 21061033310809

           200,000

01/03/2021

631972. 010321. 212240. MS   4014 TRAN THI NGA ft 21061950943426

           200,000

01/03/2021

554361. 010321. 193725. MS   4030 - 350k ung ho tu Thu Lam ft 21060047331183

           350,000

01/03/2021

MBVCB. 1016120986. 4034. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

205016. 010321. 173116. Ung ho MS 4019 MS   4020 MS 4021 MS 4022 MS   4023

         1,000,000

01/03/2021

203784. 010321. 172809. Ung ho MS 4014 MS   4015 MS 4016 MS 4017 MS   4018

         1,000,000

01/03/2021

IBVCB. 1015951223. Ung ho Ma so 4034: Chi Ngo Thi Bong. ??Dia chi: Thon Cam Ne, xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. CT tu 0121 000 714306 LUU VAN THUYET toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1015951830. Ma so 4033. CT tu 0381 000 521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

339669. 010321. 155642. Ung ho MS 4034 ft 21060326069514

           200,000

01/03/2021

352936. 010321. 154410. Ung ho ma so 4034

           150,000

01/03/2021

IBVCB. 1015687652. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4033 cho chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015684173. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4030 cho ba Nguyen Thi Thu Ha. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

IBVCB. 1015681174. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4029 cho Ha Quang Duy. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015677971. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4028 cho anh Bui Van Viet, bo cua Bui Minh Khoi. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015675151. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4027 cho chi Nguyen Thi Hue ( me be Tuan) . . CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015671896. Ong Le Ky Phung ung ho MS 4026cho chi Ma Thuy Liem. CT tu 0071002187 000 PHAM THUY TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1015630584. Giup MS   4034 - 4025: 100k. CT tu 0071001411121 CHAU NGOC DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

01/03/2021

MBVCB. 1015420748. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4034 chi ngo thi bong. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/03/2021

079816. 010321. 121658. Chuyen tien uh MS 4034,   4033 moi MS 200k

           400,000

01/03/2021

303549. 010321. 121327. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451 000 476889 Dang Thi Thu Trang ung ho Ha Quang Huy MS 4029

           200,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 2181. DD: 210301. BO: PHAM TIEN HAI. Remark: 995221030122388 - pham tien hai bidv ung ho 4034

           300,000

01/03/2021

057003. 010321. 105944. Ung ho T2 ft 21060358939902

         5,000,000

01/03/2021

026414. 010321. 103016. Ung ho ma so 4034 Cau mong cho chu va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   ft 21060060120887

             50,000

01/03/2021

024620. 010321. 102830. Ung ho MS 4034 ft 21060882600342

           500,000

01/03/2021

015097. 010321. 101901. Hang Nguyen ung ho ma so 4030 ft 21060811780783

           200,000

01/03/2021

012606. 010321. 101636. Hang Nguyen ung ho ma so 4032 ft 21060894100374

           300,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 8440. DD: 210301. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 4034( 300. 000 ) , 4033( 300.   000 ) , 4032( 300. 000 ) ,   4031( 400. 000 ) , 4030( 300.   000 ) , 4029( 300. 000 ) ,   4028( 300. 000 ) , 4027( 300.   000 )

          2,500,000

01/03/2021

087357. 010321. 093634. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4024

           100,000

01/03/2021

086940. 010321. 093458. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4026

           100,000

01/03/2021

086486. 010321. 093316. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4027

           100,000

01/03/2021

SHGD: 10019617. DD: 210301. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4033

           100,000

01/03/2021

086163. 010321. 093210. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4028

           100,000

01/03/2021

085833. 010321. 093106. Le Thi Lan Huong Ung ho MS 4029

           100,000

01/03/2021

085497. 010321. 093001. Le Thi Lan Huong ung ho MS 4033

           100,000

01/03/2021

000 509. 010321. 092650. Trinh cung ung ho Ma so 4034: Chi Ngo Thi Bong. Dia chi: Thon Cam Ne, xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang

           100,000

01/03/2021

933362. 010321. 092021. CT DINH KY. KINH NHO BAO DAN TRI GU I DEN CAC HOAN CANH KHO KHAN

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015071041. ung ho MS   4034 la 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/03/2021

SHGD: 10012996. DD: 210301. BO: NGHIEM XUAN HUNG. Remark: Ck

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015066467. Ghi ro ung ho MS 2021. 048 ( chi Tinh) . CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015063869. Ma so 4032:   Em Vu Thi Huong. ??Thon Tho Loc,   xa Ha Linh, huyen Ha Trung, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 6190. DD: 210301. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4027

           100,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 1213. DD: 210301. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4032

             50,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 0832. DD: 210301. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4033

             50,000

01/03/2021

920345. 010321. 082454. Ung ho MS 4032.   4033. 4034 ft 21060293960781

           150,000

01/03/2021

910158. 010321. 080350. Ung ho gia dinh chi Ngo Thi Bong, ma so 4034.   ft 21060744803503

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1014872962. MS 4033   - chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0021 000 261405 KHUC LE HOA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1014838633. 4030 nguyen thi thu ha. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1014837340. 4031   - nguyen van quynh -   chong chi tinh. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

          100,000

01/03/2021

MBVCB. 1014835581. Ung ho ma so 4028: Anh Bui Van Viet, bo cua Bui Minh Khoi. CT tu 0011004103753 DINH MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

MBVCB. 1014834917. 4032   - em vu thi huong. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1014834746. 4033   - Chi hoang thi phuc. CT tu 0411 000 988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1014830928. MS 4017 chuc em som binh phuc . CT tu 0021002099385 TRAN QUOC HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1014829763. MS   4033 Chi Hoang Thi Phuc . CT tu 0451 000 211911 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1014819849. Ma so 4033 Chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

046642. 280221. 230950. UH MS   4033 Hoang Thi Phuc

           200,000

01/03/2021

046473. 280221. 230810. Mong con binh an manh khoe

           500,000

01/03/2021

049803. 280221. 230807. ung ho me con chi hoang thi phuc be Cuong

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1014811217. Con bi benh . CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

01/03/2021

673905. 010321. 223850. Huong 0983711777 Phuong 0936469250 xem kinh dich hoan hi ung ho ft 21061636476002

           300,000

01/03/2021

654803. 010321. 215941. Ung ho ma so 4024 chi Dang Thi Phan ft 21061409355490

           500,000

01/03/2021

MBVCB. 1016369528. Gui ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0331 000 511747 LY NGOC NHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

651892. 010321. 215434. Ma so 4030 Han Trong Thanh ung ho ft 21061855301300

           100,000

01/03/2021

635504. 010321. 212750. Gd Le Tan Thanh uh MS 4034 chi Ngo Thi Bong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21061186382655

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1016317040. ungho MS 4034. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

01/03/2021

IBVCB. 1016305862. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4034: Chi Ngo Thi Bong. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/03/2021

237777. 010321. 203936. ung ho 2 chau bi teo nao o phu luong thai nguyen

             60,000

01/03/2021

233758. 010321. 203621. ung ho chi ny thua thien hue chua benh

             50,000

01/03/2021

227956. 010321. 203128. ung ho ong vi chua benh

             50,000

01/03/2021

108946. 010321. 201227. VU TRAN DAI UNG HO CHI NGO THI BONG MA SO 4034 - 010321 - 20: 11: 28 108946

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1016230755. asd. CT tu 0531002577193 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,200

01/03/2021

879692. 010321. 201107. Ung ho benh nhan ma so 4034

         1,000,000

01/03/2021

IBVCB. 1016227910. asd. CT tu 0911 000 056345 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,200

01/03/2021

564419. 010321. 195028. Ung ho ma 4033 ft 21060942797908

           100,000

01/03/2021

142903. 010321. 194023. Ung ho MS 4018

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1016158574. Giup ma so 4034 chi Ngo Thi Bong . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

01/03/2021

507513. 010321. 183929. Khai Don ung ho MS 4033 Hoang Thi Phuc ft 2106029779 000 0

           200,000

01/03/2021

131965. 010321. 182937. TTTPhuong ung ho MS 2021. 050 Do Nhat Hoang

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1016071063. Ma so 4034. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

480695. 010321. 180644. Ma so 4033 c Hoang Thi Phuc ft 21060032682205

           200,000

01/03/2021

469835. 010321. 175427. MS   4034 chi Ngo Thi Bong ft 21060326401307

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015985619. 4033.   Hoang Thi Phuc. Tan Ky Nghe An. CT tu 0021 000 259516 PHAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/03/2021

MBVCB. 1015975091. 4029 Ha Quang Duy. Cam Khe Phu Tho. CT tu 0021 000 259516 PHAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/03/2021

MBVCB. 1015940899. LENa ung ho e Ha Quang Huy. CT tu LE CHAU Y NA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

01/03/2021

IBVCB. 1015918810. TO HOANG NGOC chuyen khoan Ma so 4034: Chi Ngo Thi Bong. CT tu 0031 000 315125 TO HOANG NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015901320. ma so 4031 Nguyen Van Quynh. CT tu 0011004089860 NGUYEN THI LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/03/2021

387913. 010321. 163803. ma so 4034 ft 21060753060202

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015887755. fd. CT tu 0331 000 503744 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

01/03/2021

IBVCB. 1015863692. Ngo Van Vinh maso 4034. CT tu 0481 000 317885 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015859577. asd. CT tu 0531002581251 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

01/03/2021

MBVCB. 1015858206. Ung ho ma so 4034. CT tu 0301 000 411151 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

01/03/2021

IBVCB. 1015853319. asd. CT tu 0911 000 058360 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

01/03/2021

IBVCB. 1015851215. asd. CT tu 0911 000 053042 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

01/03/2021

IBVCB. 1015812937. Ma so 4027 chi Nguyen Thi Hue 0982 499 709. CT tu 0451001876688 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           150,000

01/03/2021

IBVCB. 1015809362. Ma so 4028 anh Bui Van Viet 0865 038 687. CT tu 0451001876688 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           150,000

01/03/2021

IBVCB. 1015805775. Ma so 4032 em Vu Thi Huong 036 453 9932. CT tu 0451001876688 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           150,000

01/03/2021

IBVCB. 1015798463. Ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc 0334 400 842. CT tu 0451001876688 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           150,000

01/03/2021

787659. 010321. 155711. ung ho ma so 4015 vi thi kim nghe an

           100,000

01/03/2021

339549. 010321. 155636. Ung ho ma 4034 ft 21060519284703

           200,000

01/03/2021

024897. 010321. 155351. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Ung ho em Bui Minh Khoi 2007 Daknong

           100,000

01/03/2021

872398. 010321. 153912. NGUYEN KIM DIEU HUONG GIUP DOMS 4033: 200. 000 +MS 4034:   200. 000 ft 2106017 000 8814

           400,000

01/03/2021

IBVCB. 1015726787. fd. CT tu 0531002595700 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

01/03/2021

IBVCB. 1015701738. Ma so 4028. CT tu 0531002135486 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015697117. Ung ho ma so 4034: chi Ngo Thi Bong. . CT tu 0211 000 478382 DANG MINH THI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015676387. QUACH VAN QUYNH ung ho 500k, con Quach Tuan Long ung ho 50k cho ma so: 4031 -   Nguyen Van Quynh. CT tu 0351 000 631087 QUACH VAN QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           550,000

01/03/2021

206600. 010321. 145311. ung ho MS 4029 Ha Quang Duy

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015659435. TRAN THI BE VIEN ung ho ma so 4003 chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0911 000 025832 TRAN THI BE VIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

158163. 010321. 144607. ung ho ma so 4024 chi Dang Thi Phan o Cam Khe, Phu Tho

           200,000

01/03/2021

305977. 010321. 144340. Ho Thi Phuong 0976448384 Ung ho MS 4034

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1015638937. Ma so 4024:   Chi Dang Thi Phan. CT tu 0031 000 160054 VU THI HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

960817. 010321. 143727. MS   4034 Ngo Thi Bong

           200,000

01/03/2021

305874. 010321. 143525. Ho Thi Phuong 0976448384 Ung ho MS 4033

           300,000

01/03/2021

305859. 010321. 143423. Ho Thi Phuong 0976448384 Ung ho MS 4032

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1015604376. Ma so 4034. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

725247. 010321. 141707. UNG HO MA SO 4026 - 4027 - 4028 - 4029 - 4030 MOI MS 1TRIEU

         5,000,000

01/03/2021

190448. 010321. 140113. ung ho chi Dung ma 3997

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015560186. Ung ho ma so 4034 chi Ngo Thi Bong, thon Cam Ne, xa Hoa Tien, Hoa vang,   Da Nang. CT tu 0021 000 316258 NGUYEN THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015555562. Ung ho ma so 4033. CT tu 0411001028999 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

01/03/2021

303271. 010321. 133148. Giup MS   4027

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015507729. LAM THI HANH chuyen tien. CT tu 0281 000 409312 LAM THI HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

150165. 010321. 131440. Ma so 4015 chi Vi Thi Kim

           100,000

01/03/2021

172326. 010321. 131342. Ma so 4022 chi Le Thi Hong Tuyet me be Thanh Nam ft 21060046009530

           500,000

01/03/2021

IBVCB. 1015492867. Ma So 4027 chi Nguyen Thi Hue dt 0982499709. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           400,000

01/03/2021

IBVCB. 1015487833. Ma so 4034 chi Ngo Thi Bong DT0906110589. CT tu 0071003825792 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1015448181. ma so 4034 Ngo Thi Bong Da Nang. CT tu 0061001072182 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

SHGD: 10011374. DD: 210301. BO: QUACH THI KIM. Remark: IB UNG HO MS : 4031 NGUYEN VAN QUYNH ( CHONG CHI TINH) . TU KY, HAI DUONG.   0966. 684. 175

           500,000

01/03/2021

150252. 010321. 123523. Ung ho ma so 4033

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015434922. 4014. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015432676. 4018. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

148973. 010321. 122644. TTTPhuong ung ho MS 4034 chi Ngo Thi Bong

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015429895. 4024. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015427029. 4026. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015424952. 4027. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015422210. 4028. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015419391. ma so 4033. CT tu 0711 000 279068 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015408657. qwe. CT tu 1018117651 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

               1,000

01/03/2021

115840. 010321. 120020. Ung ho MS 4034 ft 21060535466010

             50,000

01/03/2021

MBVCB. 1015384140. Ung ho quy tu thien cua Bao Dan Tri. CT tu 0011 000 958871 DO THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

MBVCB. 1015376064. ma so 4034. CT tu 0021 000 298536 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

01/03/2021

MBVCB. 1015358834. Ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc. CT tu DINH THI THUY YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

091727. 010321. 113422. ck den MS 4034 chi ngo thi bong ft 21060031314726

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015329780. NGUYEN NGOC TUAN chuyen tien. CT tu 0011004188916 NGUYEN NGOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015325972. Ethan Chiu ck tien tu thien cho ma so 4028 cua Anh Bui Van Viet bo cua Em Bui Minh Khoi. . CT tu 0181003648096 CAO MINH THUAN HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

01/03/2021

MBVCB. 1015313781. HOANG QUYNH LINH ung ho MS 4034. CT tu 0011 000 733127 HOANG QUYNH LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1015305089. Goi giup chi Ngo thi Bong, ma so: 4034, tp Da Nang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

01/03/2021

360252. 010321. 111230. Nguyen trong luan ung ho ma so 4027 chi Nguyen Thi Hue

           200,000

01/03/2021

160334. 010321. 111023. Nguyen trong luan ung ho ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc

           200,000

01/03/2021

GIUP EM VU THI HUONG O THANH HOA MA SO: 4032 DUOC TIEP TUC HOC DAI HOC SU PHAM

         3,000,000

01/03/2021

GIUP CHI PHAN THI DIEU NY SINH 1989 BI LIET NUA NGUOI MA SO 4030 O TINH THUA THIEN HUE

         3,000,000

01/03/2021

GIUP EM HA QUANG HUY O PHU THO CO ME BI UNG THU CO TU CUNG. MA SO:   4029

         3,000,000

01/03/2021

GIUP EM BUI MINH KHOI 14T BI UNG THU DAI TRANG O DAK NONG. MA SO 4028

         3,000,000

01/03/2021

MBVCB. 1015263866. Ung ho chau Cuong - chi Phuc ma so 4033. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015239633. Ma so 4034. CT tu 0111 000 330934 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

058925. 010321. 103942. uh MS   4028 Bui Van Viet 0979949360

           100,000

01/03/2021

987185. 010321. 103935. DONG DUC HAO GUI TANG MS 4034.   NAM MO QUAN THE AM BO TAT - 010321 - 10: 39: 45 987185

           500,000

01/03/2021

IBVCB. 1015229350. Ma so 4033,   Xin Giup: Dau nhoi long canh cau be co trai tim ki la va can benh hiem gap. . CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015225962. Ma so 4017. CT tu 0111 000 330934 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

811630. 010321. 102554. ung ho 2 ma 4034, 4044 moi ma 100K ft 21060073595004

           200,000

01/03/2021

SHGD: 10024257. DD: 210301. BO: NGUYEN ANH TUAN. Remark: ban Tuan -   VNPT Thanh hoa ung ho chi Hoang Thi Phuc, ma so 4033,   Ky Tan, Nghe An.

           500,000

01/03/2021

265840. 010321. 101723. UNG HO MS 4306 Nha an toan song an tam

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015184861. tai nan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015185903. ung ho Ma so 4034: Chi Ngo Thi Bong. Dia chi:   Thon Cam Ne, xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. CT tu 0451 000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

01/03/2021

MBVCB. 1015184425. LE THANH PHONG ung ho ma so 4034. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015183173. Ho tro Nhan Ai -   MS 4034. CT tu 0181003063834 NGUYEN HUNG THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015181119. MS 4033 chi Hoang Thi Phuc Nghe An. CT tu 1013481759 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015179886. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015176914. benh tim. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1015172920. uon van cap. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

01/03/2021

SHGD: 10019190. DD: 210301. BO: NGO NHAT MINH. Remark: Ung ho Ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc

         2,000,000

01/03/2021

SHGD: 10019132. DD: 210301. BO: NGUYEN XUAN MANH. Remark: Bin Bon ung ho ma so 4030 ba Nguyen Thi Thu Ha

           100,000

01/03/2021

SHGD: 10018383. DD: 210301. BO: BUI THUY TIEN. Remark: Ung ho MS 4007 TO THI NGUYET

           200,000

01/03/2021

SHGD: 10018046. DD: 210301. BO: PHUNG VAN CHIEN. Remark: Ung ho gia dinh chi o Tu Ky, Hai Duong bi tai nan giao thong tren duong di chong dich

           200,000

01/03/2021

/Ref: PALPM1078KD Ref: PALPM1078KD LP VNM1078KD UNG HO MS 4028 DVC: MS TONG THI THU HA

           100,000

01/03/2021

508637. 010321. 094109. Ung ho ma so 4030 ba Nguyen Thi Thu Ha

           500,000

01/03/2021

508500. 010321. 093923. Ung ho ma so 4032 em Vu Thi Huong

           500,000

01/03/2021

MBVCB. 1015112656. Ung ho MS   4034 - c Ngo thi Bong. CT tu 0161001716666 NGUYEN KHOA PHONG DIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

971472. 010321. 093656. UNG HO MA SO 4033 CHI HOANG THI PHUC - 010321 - 09: 36: 19 971472

           500,000

01/03/2021

SHGD: 10013482. DD: 210301. BO: NGUYEN THI ANH DAO. Remark: Ung ho ma so 4017 Doan Ngoc Danh

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015090670. Ung ho MS   4034: Chi Ngo Thi Bong. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

SHGD: 10018231. DD: 210301. BO: BUI THUY TIEN. Remark: Ung ho MS 4019

           300,000

01/03/2021

SHGD: 10018309. DD: 210301. BO: BUI THUY TIEN. Remark: Ung ho MS 4005 PHAM THI LOAN

           200,000

01/03/2021

VU HOAI CHAN - QUAN HOANG MAI -   UNG HO CHAU VU THI HUONG - MA SO 4032

         3,000,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 0138. DD: 210301. BO: NGUYEN THI TRUNG THU. Remark: ma so 4024 chi Dang Thi Phan

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015078263. To thai lien giup MS 4034;   ngo thi bong. . CT tu 0251001124223 LY CHI CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

MBVCB. 1015072451. Ung ho ma so 4034 ( Chi Ngo Thi Bong) . CT tu 0491 000 025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

IBVCB. 1015067193. MS   4030. CT tu 0281 000 300121 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

01/03/2021

966008. 010321. 091247. SANHSEACO GUI MS 4034 - 010321 - 09: 12: 46 966008

             50,000

01/03/2021

952119. 010321. 091101. Ung ho ma so 4033 ft 21060331779143

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015057479. Thuong nguoi. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             70,000

01/03/2021

948295. 010321. 090610. Ung ho MS 4032 ft 21060700274948

           300,000

01/03/2021

947628. 010321. 090523. Ung ho MS 4031 ft 21060740098457

           300,000

01/03/2021

947179. 010321. 090445. Ung ho MS 4033 ft 21060562482500

           300,000

01/03/2021

IBVCB. 1015050955. Ung ho Ma so 4034: Chi Ngo Thi Bong. . CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

01/03/2021

IBVCB. 1015048769. Ung ho Ma so 4033: Chi Hoang Thi Phuc. . CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 5764. DD: 210301. BO: NGUYEN THI THEU. Remark: ung ho ma so 4025 chi tran thi chinh

           200,000

01/03/2021

IBVCB. 1015037124. ma so 4034. CT tu 0301 000 297149 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           120,000

01/03/2021

126136. 010321. 084754. Ung ho chi dung ma 4032

           100,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 1725. DD: 210301. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho MS 4029

           300,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 1750. DD: 210301. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho MS 4028

           500,000

01/03/2021

ung ho quy

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1015020868. VU THI MAI ung ho ma so 4034 chi ngo thi bong. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 1716. DD: 210301. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho MS 4027

           300,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 0601. DD: 210301. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho Hoang Thi Phuc MS 4033

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1015001238. Ung ho tang ma so: 4034 chi Ngo Thi Bong - Da Nang. CT tu 0451 000 255489 NGUYEN THI MINH LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

194571. 010321. 083205. Ung ho ma so 4034 chi Ngo Thi Bong

           300,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 0055. DD: 210301. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung ho Bui Van Viet MS 4028

           200,000

01/03/2021

042655. 010321. 082624. Vinh Nam ung ho MS 4034 Ngo Thi Bong

           100,000

01/03/2021

067835. 010321. 082301. Hue Chanh Nhu chuyen cho MS 4028 va MS 4027 moi ma 250k

           500,000

01/03/2021

SHGD: 1 000 3271. DD: 210301. BO: LE BAO CHAU. Remark: Ung ho chi Dang Thi Phan. MS 4024

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1014973826. 4033: Hoang Thi Phuc. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

913054. 010321. 081037. Ung ho MS 4033, Hoang Thi Phuc, Tan Ky,   Nghe An ft 21060060544006

           300,000

01/03/2021

952502. 010321. 080638. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

01/03/2021

951793. 010321. 080510. Ung ho Quy tam long Nhan ai -   Bao Dan Tri

             50,000

01/03/2021

IBVCB. 1014953208. VO QUANG THONG o Bien Hoa, ung ho Ma so 4028: Anh Bui Van Viet, bo cua Bui Minh Khoi. . CT tu 0121 000 928300 VO QUANG THONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

01/03/2021

IBVCB. 1014950104. MS   4028. CT tu 0071003102704 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1014939694. 4034: Ngo Thi Bong. CT tu 0301 000 320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

059421. 010321. 071233. Ma so 4033 Chi Hoang Thi Phuc

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1014914264. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4033 chi Hoang Thi Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat . CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

IBVCB. 1014910276. Ma so 4034:   Chi Ngo Thi Bong. ??Dia chi:   Thon Cam Ne, xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. CT tu 0581 000 768097 NGUYEN NGOC VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

01/03/2021

887589. 010321. 055428. Bui anh tuan ung ho nhung hoan canh kho khan ft 21060520661070

         1,500,000

01/03/2021

MBVCB. 1014886958. giup gop . CT tu 0441004013226 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             10,000

01/03/2021

IBVCB. 1014886601. Giup MS 4034 Chi Ngo Thi Bong. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

01/03/2021

878280. 010321. 021506. Ung ho MS 4033 ft 21060385654890

           100,000

01/03/2021

MBVCB. 1014866016. Ung ho MS   4018. CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1014860035. UngHo MS   4033. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

01/03/2021

MBVCB. 1014856248. VUONG THANH MAI chuyen tien giup MS 4020 - bn Thien Bao. CT tu 0061 000 159036 VUONG THANH MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

01/03/2021

MBVCB. 1014844694. Ung ho ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0141 000 748971 PHAM VIET HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/03/2021

MBVCB. 1016432339. Ung ho MS   4028. CT tu 0071 000 939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016432169. Ung ho MS   4027. CT tu 0071 000 939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

231617. 020321. 211946. Nho giup do nhung hoan canh kho khan

           200,000

02/03/2021

MBVCB. 1017843845. anh huy ung ho quy bao dan tris. CT tu 0021001752338 PHAM THI HUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

239174. 020321. 171344. Ung ho ma so 4018 ft 21061111614600

           350,000

02/03/2021

237707. 020321. 154849. GUI MA SO 4034, C NGO THI BONG, HUYEN HOA VANG, DA NANG - 020321 - 15: 49: 08 237707

           200,000

02/03/2021

106661. 020321. 151109. Ung ho Ma So 4034 Chi Ngo Thi Bong ft 21061297006946

           100,000

02/03/2021

103277. 020321. 150759. Ung ho Ma So 4033 Chi Hoang Thi Phuc ft 21061299288255

           200,000

02/03/2021

IBVCB. 1017254674. ung ho MS   4306 la 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/03/2021

055573. 020321. 141923. Ma so 4026 chi Ma Thuy Liem ft 21061067076043

             90,000

02/03/2021

054190. 020321. 141753. Ma so 4024 chi Dang Thi Phan ft 21061941654809

           100,000

02/03/2021

233377. 020321. 125530. Tom C tang MS 4033 chi Hoang Thi Phuc

           500,000

02/03/2021

821805. 020321. 094519. Ung ho ma so 4306 Cau mong cac co bac anh chi co duoc suc khoe va binh an.   ft 21061712034348

             50,000

02/03/2021

IBVCB. 1016748202. Gia dinh Nguyen Hoang Anh, so 1,   81 Lang Ha giup do: 4022 Tay Ninh, 4023 Nghe An, 4027 Can Tho, 4028 Dak Nong, 4031 Hai Duong. CT tu 0611001910068 NGUYEN HOANG ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

02/03/2021

801326. 020321. 092211. Ung ho ma so 4034 ft 21061875737350

           400,000

02/03/2021

171267. 020321. 062930. Bui Thi Diem Huong ung ho Ma so 4033

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016482266. Ma so 4033 chi hoang thi phuc . CT tu 0031 000 310024 NGUYEN THI HAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/03/2021

690231. 010321. 232824. Ung ho MS 4034 ft 21061259351232

           100,000

02/03/2021

682874. 010321. 230244. UNG HO MA SO 4024 -   CHI DANG THI PHAN ft 21061947502484

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016420721. Ung ho ma so 3997 chi nguyen thi thuy dung. CT tu 0021 000 270791 NGUYEN THI HONG VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/03/2021

MBVCB. 1016414909. ma so 4034. CT tu 0351 000 840799 PHAM DINH BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

548120. 020321. 222132. ung ho ma so 4306 nha an toan song an tam

           150,000

02/03/2021

275818. 020321. 220948. 4306 nha an toan song an tam

           100,000

02/03/2021

780137. 020321. 220155. Ung ho ma so 4029

           500,000

02/03/2021

609888. 020321. 215716. Ung ho ma so 4017

           500,000

02/03/2021

609419. 020321. 215559. Ung ho ma so 4018

           500,000

02/03/2021

547022. 020321. 214738. MS   4306, Nha An Toan. Ngo Tuan Anh 53 Nguyen Binh Khiem P1 GV HCM

           200,000

02/03/2021

IBVCB. 1017895433. eryu. CT tu 1015120612 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

               1,000

02/03/2021

MBVCB. 1017860255. ung ho MS 4032. CT tu 0711 000 236035 TRAN THI OANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/03/2021

IBVCB. 1017855391. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4306: Nha an toan, song an tam ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/03/2021

MBVCB. 1017842593. ma so 4024. CT tu 0011001827738 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1017840435. ma so 4033. CT tu 0011001827738 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1017838615. ma so 4306. CT tu 0011001827738 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

         1,000,000

02/03/2021

MBVCB. 1017825292. 4034:   Ngo Thi Bong. . CT tu 0781 000 458528 DO TIEN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1017794893. NGUYEN DAC DUNG ung ho tam long nhan ai. CT tu NGUYEN DAC DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1017782632. Ma so 4018: Anh Truong Duc DuDia chi: Thon Vo Phuc An, xa Trieu Thuan, huyen Trieu Phong, tinh Quang Tri: 0949. 018. 225. CT tu 0491 000 046433 TRAN NHO THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1017756164. yuol. CT tu 1018188134 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

               1,000

02/03/2021

358685. 020321. 194222. Ung ho 4026 ft 21061232421859

           200,000

02/03/2021

355575. 020321. 193810. Ung ho ma 4032 ft 21061059527243

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1017725594. ma so 4034 chi Ngo Thi Bong. CT tu 0031 000 317883 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

02/03/2021

322992. 020321. 185555. Giup do 4018 ft 21061258434981

           600,000

02/03/2021

MBVCB. 1017640217. chuyen tien toi Ma so 4027: Chi?Nguyen Thi Hue de chua benh cho chau Tuan. CT tu 0011002909639 HOANG THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1017551776. le duc trung 0989134142 ung ho chau cuong ma so 4033. CT tu 0031 000 142881 CAO THI HUONG LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

02/03/2021

IBVCB. 1017540929. ure. CT tu 0911 000 056483 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,000

02/03/2021

IBVCB. 1017525041. ung ho hoan canh kho khan. CT tu 0351 000 834653 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

488639. 020321. 165212. Ung ho chi Dang Thi Phan

           150,000

02/03/2021

MBVCB. 1017443025. MS   4306 nha an toan, song an tam. CT tu 0501 000 172547 TRAN BUI HUU TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/03/2021

MBVCB. 1017432194. NGUYEN THI MINH XUAN MS :   4306 nha an toan, song yen tam. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1017430529. NGUYEN THI MINH XUAN MS : 4034 -   Ngo thi Bong, Hoa vang Da nang. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1017425690. NGUYEN THI MINH XUAN MS : 4023 Ho van Vi, Nghi loc -   Nghe an. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1017421421. NGUYEN THI MINH XUAN : MS :   4024 Dang thi Phan, Cam Khe -   Phu tho. CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1017408532. Giang kana ung ho ma so 4024. CT tu 0011 000 317406 NGUYEN THI THANH GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/03/2021

IBVCB. 1017407547. urtut. CT tu 0911 000 062984 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,000

02/03/2021

141869. 020321. 154311. Ung ho ong Ngo Van Vinh ma so 4034 ft 21061450102737

           300,000

02/03/2021

134504. 020321. 153629. Ung ho be Le Van Cuong ma so 4033 ft 21061051330046

           300,000

02/03/2021

MBVCB. 1017323013. hoan canh kho khan. CT tu 0071001084210 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

02/03/2021

MBVCB. 1017314412. ma so 4033:   chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0451 000 328053 LE DUC TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/03/2021

IBVCB. 1017311263. con trai bi ung thu mau. CT tu 0341007005561 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1017306449. Ba bi uon van. CT tu 0341007005561 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1017305338. yrey. CT tu 0911 000 052571 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,000

02/03/2021

MBVCB. 1017257162. Ung ho ma so 4030. CT tu 0381002135131 TRAN THUY KHANH QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/03/2021

640695. 020321. 145609. Ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc

           200,000

02/03/2021

155990. 020321. 145327. Ung ho ma so 4031. Nguyen Van Quynh. thon Tat Thuong, xa Cong Lac, Tu Ky,   Hai Duong.

           100,000

02/03/2021

074267. 020321. 143903. UNG HO MA SO 4030 NGUYEN THI THU HA ft 21061106257799

           300,000

02/03/2021

IBVCB. 1017189084. Ma so 4306:   Nha an toan, song an tam. CT tu 0581 000 768097 NGUYEN NGOC VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

02/03/2021

IBVCB. 1017182792. 4026 4027 4028 4030 4033 moi MS 100 ngan. CT tu 0071001073934 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

042476. 020321. 140508. Ung ho MS 4018 ft 21061873043511

           100,000

02/03/2021

041996. 020321. 140435. Ung ho MS 4033 ft 21061510185977

           100,000

02/03/2021

041397. 020321. 140357. Ung ho MS 4034 ft 21061284270051

           100,000

02/03/2021

995836. 020321. 134433. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 3401 MS 3402 MS 3403 MS 3404 MOI MS 100K

           300,000

02/03/2021

SHGD: 10015188. DD: 210302. BO: HOANG THUY NHUNG. Remark: Ung ho gia dinh chi Ma Thuy Liem, Thai Nguyen. . MS 4026

           200,000

02/03/2021

482220. 020321. 125744. Ma so 4033

             80,000

02/03/2021

130593. 020321. 123010. Ung ho MS 4306 nha an toan

           200,000

02/03/2021

953392. 020321. 120534. Ung ho ma so 4031 ft 21061882968970

           100,000

02/03/2021

995568. 020321. 115342. ung ho MS 4027 chi Nguyen Thi Hue

           200,000

02/03/2021

937704. 020321. 114714. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4009 ft 21061912275621

           200,000

02/03/2021

936566. 020321. 114552. DOC GIA DAN TRI UNG HO MS 4030 ft 21061697410904

           500,000

02/03/2021

173982. 020321. 112106. Huong 0983711777 Mai Thanh 0915827842 xem kinh dich hoan hi ung ho tu thien

           200,000

02/03/2021

MBVCB. 1016916176. TRAN THUY QUYNH ung ho MS 4306. CT tu 0541 000 336336 TRAN THUY QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1016903166. Ma so 4306 Nha an toan song an tam. CT tu 0111 000 330934 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

02/03/2021

IBVCB. 1016892578. Tu MS   4030 den MS 4034. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

IBVCB. 1016887742. Tu MS   4022 den MS 4029. CT tu 0011004351208 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           800,000

02/03/2021

717674. 020321. 105304. MS   4018: Ung ho gia dinh anh Du

           200,000

02/03/2021

312721. 020321. 105214. MS   4306 Nha An toan Song an tam Ung ho xay nha an toan

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1016867153. MS   4033 chi Hoang Thi Phuc chuc em be manh khoe. CT tu 0541 000 305054 VU NGOC LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

02/03/2021

624858. 020321. 103957. IBft   pk An Phuoc giup c Bong MS 4034

         1,000,000

02/03/2021

UNG HO TU THIEN THEO MA SO:   4018, 4019, 4020,   4022, 4023, 4024,   4025, 4026, 4017,   4016, 4015, 4014,   4013 - MOI CA NHAN 200. 000   VND

         2,600,000

02/03/2021

MBVCB. 1016833971. HAN THI VAN ANH UNG HO MS 4306. CT tu 0821 000 016198 HAN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

02/03/2021

786439. 020321. 101517. DVT ungho MS 4034

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1016796171. Ma so 4033:   Chi Hoang Thi Phuc. Tru tai xom 9, xa Tan Huong, huyen Tan Ky, Nghe An. . CT tu 0071 000 801066 TRAN NGOC QUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           240,000

02/03/2021

500103. 020321. 100932. Nguyen Quang Giap, Pham Ngoc Diep va be Nguyen Quang Khai giup MS 4016, 4017,   4018, 4021, 4022

         1,000,000

02/03/2021

MBVCB. 1016785233. Nha. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

             70,000

02/03/2021

673942. 020321. 095500. Ung ho Ma so 4028

           200,000

02/03/2021

670498. 020321. 095021. LE QUANG ANH NESFACO UNG HO MS 4306

           500,000

02/03/2021

160246. 020321. 094838. SANHSEACO GUI MS 4036 - 020321 - 09: 48: 51 160246

             50,000

02/03/2021

LAM THI BICH PHUONG NOP TM   - MA SO 4024 -   DANG THI PHAN - PHU THO

         2,000,000

02/03/2021

IBVCB. 1016753894. as. CT tu 0911 000 050407 toi 1017378606 BAO DTDT

               5,000

02/03/2021

UNG HO CHO MA SO 4011 CHI LE THI LIEU

           300,000

02/03/2021

SHGD: 1 000 0542. DD: 210302. BO: NGUYEN XUAN THANG. Remark: ung ho ma so 4034 chi ngo thi bong

           100,000

02/03/2021

148464. 020321. 090438. ma so 4032 em Huong

             20,000

02/03/2021

SHGD: 1 000 1439. DD: 210302. BO: BUI THI KIM HIEN. Remark: IBUNG HO MS 4011 - 12 - 14 - 15 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 33

         3,900,000

02/03/2021

MBVCB. 1016663453. DANG KIM ANH uh. 4029. 4030. 4031. 4032. 4033. mMS . 500. 000 . CT tu DANG KIM ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,500,000

02/03/2021

MBVCB. 1016647781. DUONG TAO CAT LINH ung ho Ma so 4028. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016645338. LE CONG DANG HUY GUI MA SO 4031. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016645467. LE CONG GIA HUY GUI UNG HO MA SO 4033. CT tu 0181002540913 TAO THI THU THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016631215. chuc gia dinh som vuot qua kho khan manh khoe binh. CT tu 0381 000 386930 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016627589. cha bi uon van. CT tu 0381 000 386930 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

02/03/2021

UNG HO CHO MA SO 4028 ANH BUI VAN VIET BO CUA BUI MINH KHOI 300NGAN

           300,000

02/03/2021

MBVCB. 1016620405. Nha an toan song an tam. CT tu 0381 000 386930 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1016606609. Hoang Thi Phuc MS 4033. CT tu 0281 000 242160 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

IBVCB. 1016602557. Ngo Thi Bong MS 4034. CT tu 0281 000 242160 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

02/03/2021

606207. 020321. 080509. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

02/03/2021

MBVCB. 1016583243. ung ho gia dinh chi Ngo Bong MS 4034. CT tu 0321 000 615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016548543. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4034 chi Ngo Thi Bong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

MBVCB. 1016546899. ung ho ma so 4036 . CT tu 0351 000 843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

404205. 020321. 061609. Mo Mo T0165 8317576T1 03717052 61T970436 TMa so 4027

             50,000

02/03/2021

015229. 020321. 053055. UNG HO MA SO 4024 CHI DANG THI PHAN

           100,000

02/03/2021

IBVCB. 1016515509. GIup MS 4306. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           300,000

02/03/2021

047759. 020321. 034346. MA SO 4027 CHI NGUYEN THI HUE

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1016496825. UNG HO MA SO 4033. CT tu 0521008686555 VU MANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

02/03/2021

MBVCB. 1016475029. Ung ho chi Ngo Thi Bong MS 4034. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

02/03/2021

700194. 020321. 001558. Ma so 4034 Chi Ngo Thi Bong Dia chi Thon Cam Ne, xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang ft 21061030467722

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019913312. NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho ma 4306: Nha an toan, song an tam. CT tu 0021003939393 NGUYEN THI HONG VAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

03/03/2021

231466. 030321. 210235. ma so 4035 Chi Vi Thi Toan , Nhu thanh Thanh Hoa

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019811261. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4035. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1019811703. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4034. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019809131. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4033. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019808293. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4032. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019807241. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4030. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019806452. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4029. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019805133. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4028. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019803540. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4027. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019802129. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4026. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019802546. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4025. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019800635. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4016. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019799168. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4015. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019798363. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4014. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019796994. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4013. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019796420. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4024. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019794873. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4023. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019794455. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4022. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019792877. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4021. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019792508. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4020. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019791571. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4019. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019789997. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4017. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019788341. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4018. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019788638. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4012. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019787239. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4011. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

MBVCB. 1019786743. DOAN QUANG LONG chuyen tien maso 4010. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

216119. 030321. 185421. UH MS   4035 Chi Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021

690098. 030321. 180922. Gui tang Quy Tu Thien bao Dan Tri

         1,600,000

03/03/2021

701809. 030321. 180331. 4033

           500,000

03/03/2021

701747. 030321. 180312. LE THI ANH NGUYET chuyen tien

         1,000,000

03/03/2021

700891. 030321. 175801. Ung Ho MS 4024 MS   4025 MS 4026 MS 4027 MS   4028

         1,000,000

03/03/2021

647894. 030321. 170704. Trinh,   A Nhu cung ung ho Ma so 4035:   Chi Vi Thi Toan. Dia chi: Thon Xuan Hung, xa Xuan Khang, huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa.

           150,000

03/03/2021

688233. 030321. 165523. ung ho c vi thi toan MS 4035

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018945033. nho bao gui toi nhung hoan canh kem may man. CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

SHGD: 10011137. DD: 210303. BO: MAI THI NGUYEN CHI. Remark: IBUNG HO MS 4035 -   CHI VI THI TOAN

         1,000,000

03/03/2021

962173. 030321. 155652. Ung ho gia dinh chi Vi Thi Toan, ma so 4035.   ft 21062490102070

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018675492. HO ANH TUAN Ung ho Ma so 4035: Chi Vi Thi Toan. Dia chi: Thon Xuan Hung, xa Xuan Khang, huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa. CT tu 0021 000 247375 HO ANH TUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

845713. 030321. 135829. IBft   Ung ho ma so 4033 hoang thi phuc

           200,000

03/03/2021

SHGD: 10014876. DD: 210303. BO: VO THI TUYET HANH. Remark: Tuyet Hanh -   Ung ho MS 4035 - 4033 - 4027 - 4029 - 4018 - 4017 - 4016 - 4015 - 4014 - 4013 - Moi MS   100. 000 VND

         1,000,000

03/03/2021

519904. 030321. 132148. UNG HO MS 4035 chi VI THI TOAN TINH THANH HOA

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1018528912. Ma so 4014:   chi Tran Thi Nga. CT tu 0331 000 494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

03/03/2021

MBVCB. 1018528421. Ma so 4 000 :   anh Nguyen Dinh Bao. CT tu 0331 000 494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1018526229. Ma so 4019:   Ba Le Thi Thanh. CT tu 0331 000 494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1018525676. Ma so 4033:   chi Hoang thi Phuc. CT tu 0331 000 494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

730454. 030321. 113320. Ung ho Ma So 4306 Nha An toan, song an tam ft 21062080905802

           200,000

03/03/2021

374208. 030321. 112351. Nhom Vien Gach Nho ung ho 2 ma so gom 4028 va 4033

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018449654. Ma so 4028:   Anh Bui Van Viet, bo cua Bui Minh Khoi??Dia chi: Thon Dak Thanh, xa Ea Po, huyen Cu Jut, tinh Dak Nong. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018446452. Ma so 4029:   Ha Quang Duy??Dia chi: Thon Tan Phu, xa Dieu Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018443733. Ma so 4030:   Ba Nguyen Thi Thu Ha??Dia chi:   28/235 duong Ba Trieu, phuong Xuan Phu, Thanh pho Hue, tinh Thua Thien Hue. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

715635. 030321. 111750. Ung ho quy khuyen hoc ft 21062298524983

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018440778. Ma so 4032:   Em Vu Thi Huong. ??Thon Tho Loc,   xa Ha Linh, huyen Ha Trung, tinh Thanh Hoa. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018440403. Fb Anna Ta ung ho bao dan tri ngay 3/3. CT tu 0011004229537 TA THI TRANG NHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018438217. Ma so 4033:   Chi Hoang Thi Phuc. ??Tru tai xom 9,   xa Tan Huong, huyen Tan Ky, Nghe An. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018436043. Ma so 4034:   Chi Ngo Thi Bong. ??Dia chi:   Thon Cam Ne, xa Hoa Tien, huyen Hoa Vang, TP Da Nang. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018431188. Ma so 4035:   Chi Vi Thi Toan. ??Dia chi:   Thon Xuan Hung, xa Xuan Khang, huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

701383. 030321. 110318. Ma so 4035 ft 21062443813779

           100,000

03/03/2021

671364. 030321. 103300. Ma so 4035. Good lucky si much. ft 21062520602461

           200,000

03/03/2021

582010. 030321. 102423. Ung ho bao dan tri

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018321610. ung ho MS   4035 la 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/03/2021

161173. 030321. 092518. Chuyen tien lien ngan hang

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018209722. Ung ho Ma so 4035, Chi Vi Thi Toan, Huyen Nhu Thanh, Tinh Thanh Hoa. CT tu 0011004396169 DO HOANG ANH QUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

03/03/2021

557503. 030321. 090255. Pham ngoc diep ung ho MS 4035

           100,000

03/03/2021

SHGD: 1 000 1372. DD: 210303. BO: PHAM TUAN NGHIEM. Remark: Ung ho ma 4032 - vu thi huong

           200,000

03/03/2021

568329. 030321. 083318. Ung ho ma so 4035 Cau mong cho 2 chau va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   ft 21062938705856

             50,000

03/03/2021

MBVCB. 1018139815. MS :   4035. CT tu 0381 000 615155 DUONG THAT DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

03/03/2021

MBVCB. 1018139679. Ung ho quy tam long nhan ai. CT tu 0611001931994 PHAN TRUNG KIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1017963028. ungho MS 4030. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

03/03/2021

121241. 020321. 223812. Ung ho ma so 4034

           300,000

03/03/2021

121235. 020321. 223704. Ung ho ma so 4033

           300,000

03/03/2021

470822. 020321. 223438. Ung ho MS 4306.   From VOZ with love ft 21062096763509

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1017941389. Truc ung ho Quynh chong Tinh o Tu ky HD. CT tu 0491001912001 TONG VAN TRUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

237612. 030321. 220109. Vietcombank 1017378606 LE VAN DUNG chuyen khoan

           100,000

03/03/2021

140960. 030321. 215904. Chuyen tien ung ho ma so 4035 Vi Thi Toan

         1,000,000

03/03/2021

MBVCB. 1019911009. NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho ma so 4014 -   Tran Thi Nga. CT tu 0021003939393 NGUYEN THI HONG VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

03/03/2021

IBVCB. 1019903377. NGUYEN NGOC LAN -   Ung ho chi Vi Thi Toan - 4035. CT tu 0011001367319 NGUYEN NGOC LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019879446. ungho MS 4035. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

03/03/2021

IBVCB. 1019860944. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4035: Chi Vi Thi Toan. (   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/03/2021

226377. 030321. 211347. MS   4035 Ung ho chi Vi Thi Toan ft 21063491091256

         5,000,000

03/03/2021

231393. 030321. 210155. ung ho MA SO 4035: chi Vi thi Toan

             50,000

03/03/2021

213543. 030321. 205454. Ung ho chi Vi Thi Toan 4035 ft 21062137705342

             50,000

03/03/2021

MBVCB. 1019829116. Rot nuoc mat. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             70,000

03/03/2021

IBVCB. 1019813026. asd. CT tu 0531002595700 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

03/03/2021

IBVCB. 1019811931. asd. CT tu 0911 000 056903 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

03/03/2021

MBVCB. 1019810683. Ung ho ma 4035( chi Toan) . CT tu 0021001947994 NGUYEN TUAN HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

IBVCB. 1019794931. MS   4028 MS 4014 MS 3966 moi MS   500k. CT tu 0021001259546 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

         1,500,000

03/03/2021

MBVCB. 1019765678. Nhaahn ung ho MS 4035. CT tu 0021 000 873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1019747085. Ung ho Vi Thi Toan MS 4035. CT tu 0491 000 045166 VU THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1019738290. NGUYEN XUAN THUONG chuyen tien VI THI TOAN ( MS 4035) Xuan hung - xuan khang - nhu thanh   - thanh hoa. CT tu 0351 000 912433 NGUYEN XUAN THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

161910. 030321. 194402. Ung ho MS 4035, 4306 moi MS 200 nghin dong ft 21062530374307

           400,000

03/03/2021

006959. 030321. 182044. ung ho 4033 chi phuc

             50,000

03/03/2021

004787. 030321. 181911. ung ho 4035 chi toan

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1019518454. asd. CT tu 1016620107 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

03/03/2021

MBVCB. 1019442397. 4035. CT tu 0351 000 688995 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1019427117. Ma so 4035 chi Vi Thi Toan . CT tu DINH THI THUY YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

067569. 030321. 174155. Ung ho MS 4035 Vi Thi Toan ft 21062424794822

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1019400736. Ma so 4035: . CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

163091. 030321. 171454. Ung ho ma so 4035

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1019263093. asd. CT tu 0911 000 050407 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

03/03/2021

833519. 030321. 163905. Le Khac Toan giup MS 4035

             50,000

03/03/2021

IBVCB. 1019102251. Vi Thi Toan ma so 4035. CT tu 0011002802906 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1019094662. NGO THI HAI YEN chuyen tien ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan. CT tu 0541 000 207586 NGO THI HAI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

133497. 030321. 163344. ung ho ma so 4035

           200,000

03/03/2021

IBVCB. 1019022924. MS   4027 CHI NGUYEN THI HUE . CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1019010069. MS   4028 ANH BUI VAN VIET . CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018969791. MS   4029 HA QUANG DUY. CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

03/03/2021

139149. 030321. 160540. Ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

632705. 030321. 160120. Ung ho ma so 4035. Chi Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

205603. 030321. 155853. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 HOANG THI KIM LOAN ho tro ma so 4035 Vi Thi Toan

           300,000

03/03/2021

IBVCB. 1018902221. MS   4032 EM VU THI HUONG. CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

03/03/2021

960340. 030321. 155512. Ung ho MS 4035 c Vi Thi Toan ft 21062430307736

           200,000

03/03/2021

958424. 030321. 155327. Ung ho MS 4035 ft 21062097096776

           200,000

03/03/2021

IBVCB. 1018878303. GIUP MA SO 4035. CT tu 0011001283228 LE TRONG CANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

728357. 030321. 155032. HUONG 0983711777 tuyet 0913308917 xem kinh dich hoan hi ung ho tu thien

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018865655. MS   4033 CHI HOANG THI PHUC. CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

03/03/2021

727050. 030321. 154148. NGO THI PHU chuyen cho ma so 4035

           500,000

03/03/2021

944969. 030321. 154059. UH MS   4035 - chi Vi Thi Toan ft 21062102193430

         1,000,000

03/03/2021

581009. 030321. 154013. ung ho ma so 4035 : chi vi thi toan

           200,000

03/03/2021

IBVCB. 1018857911. asd. CT tu 0441 000 792669 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

03/03/2021

IBVCB. 1018853615. MS   4034 CHI NGO THI BONG. CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1018850330. VU THI MAI ung ho ma so 4035 , ma so 4306. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

IBVCB. 1018844676. MS   4035 CHI VI THI TOAN. CT tu 0041 000 408767 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           500,000

03/03/2021

933711. 030321. 153023. Ung ho so 4035 chi Vi Thi Toan ft 21062084066250

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1018841077. Ung ho chi Vi Thi Toan MS 4035. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

863568. 030321. 152853. IBft   Ung ho ma so 4033 C. Hoang Thi Phuc

           200,000

03/03/2021

925399. 030321. 152230. Ung ho CT NHAN AI MS 4033,   4035, 4028, 4015 moi hoan canh 1trieu ft 21062111209133

         4,000,000

03/03/2021

SHGD: 10019244. DD: 210303. BO: LE THI TINH. Remark: Ung ho ma so 4035 vi thi toan

           300,000

03/03/2021

IBVCB. 1018804984. asd. CT tu 0501 000 222520 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

03/03/2021

132789. 030321. 151441. TTTPhuong ung ho MS 4035 chi Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021

678009. 030321. 150912. Ma so 4024 chi Dang Thi Phan

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1018777759. Ung ho ma so 4035: chi Vi Thi Toan. CT tu 0211 000 478382 DANG MINH THI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

129242. 030321. 150017. Ung ho ma so 4030. Nguyen Thi Thu Ha. 28/235 duong Ba Trieu, phuong Xuan Phu, thanh pho Hue, tinh T

           100,000

03/03/2021

899215. 030321. 145734. NH99 ung ho ma so 4034, chi Ngo Thi Bong ft 21062873138750

           300,000

03/03/2021

SHGD: 10018300. DD: 210303. BO: PHAM THI THU NGUYET. Remark: Uh chi Vi thi toan

           100,000

03/03/2021

798041. 030321. 145617. ma so 4032 em Vu Thi Huong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

03/03/2021

128149. 030321. 145600. Ung ho ma so 4035. Vi Thi Toan. thon Dong Xuan, xa Xuan Khang, huyen Nhu Thanh, Thanh Hoa.

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018762391. hai con tan mau bam sinh. CT tu 0341007005561 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

03/03/2021

543558. 030321. 145326. 4035 mong 2 chau som binh phuc

           100,000

03/03/2021

893984. 030321. 145219. NH99 ung ho ma so 4032, em Vu Thi Huong ft 21062989407108

           300,000

03/03/2021

887299. 030321. 144535. Ung ho MS 4028 chau Bui minh Khoi ft 21062786785891

         1,000,000

03/03/2021

650469. 030321. 144329. Giang Son ung ho MS 4030 4031 4032 4033 4034 4035 moi MS 150k

           900,000

03/03/2021

649638. 030321. 144040. Giang Son ung ho MS 4024 4025 4026 4027 4028 4029 moi MS 150k

           900,000

03/03/2021

IBVCB. 1018729626. Ma so 4035:   Chi Vi Thi Toan. . CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

095940. 030321. 143442. ung ho ma so 3995 ( nguyen ngoc thang)

           200,000

03/03/2021

646336. 030321. 142917. Ung ho hoan canh ma so 4035

           200,000

03/03/2021

SHGD: 1 000 1229. DD: 210303. BO: MS NGUYEN MINH PHUONG. Remark: NGUYEN MINH PHUONG UNG HO MA 4016

           200,000

03/03/2021

645122. 030321. 142505. MS   4031 gui tang gd chi Tinh

           100,000

03/03/2021

644794. 030321. 142406. ung ho dong gop ma so 4035 chi VI THI TOAN thon Xuan Hung xa Xuan Khang tinh Thanh Hoa DT 0334833340

           100,000

03/03/2021

600944. 030321. 142240. Quy De Tu CANSLIM ung ho ma so 4035

         2,000,000

03/03/2021

120499. 030321. 142247. Ba Bui Thi Khuyen Bac Lieu ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan

           200,000

03/03/2021

862417. 030321. 141955. Ung ho Ma so 4035 - chi Vi Thi Toan -   Thanh Hoa ft 21062096248 000

           200,000

03/03/2021

640384. 030321. 140853. UNG HO MA SO 4035 VI THI TOAN4035

             50,000

03/03/2021

IBVCB. 1018632213. ung ho Ma so 4028: Anh Bui Van Viet, bo cua Bui Minh Khoi. CT tu 0311 000 572431 TRAN THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

IBVCB. 1018628029. ung ho Ma so 4030: Ba Nguyen Thi Thu Ha. CT tu 0311 000 572431 TRAN THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

629903. 030321. 132849. Ma so 4035 chi Vi thi Toan

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018622518. Ma so 4035:   Chi Vi Thi Toan. ??Dia chi:   Thon Xuan Hung, xa Xuan Khang, huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0951002281986 TRAN TIEN NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1018617698. PHAM THANH TAN chuyen tien giup do chi Vi Thi Toan -   ma so 4035. CT tu 0791 000 069759 PHAM THANH TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

CTY CP TDDP VIMEDIMEX UNG HOHOAN CANH MA SO 4013

       50,000,000

03/03/2021

811258. 030321. 131842. Vc4   - Hs Van Chai 478 ung ho MS 4035 Dan Tri ft 21062518797930

           100,000

03/03/2021

CTY CP TDDP VIMEDIMEX UNG HO HOAN CANH MA SO 4017

       50,000,000

03/03/2021

MBVCB. 1018609010. NGUYEN THI THUY ung ho cho ma so: 4031 nguyen van quynh. CT tu 0451 000 513355 NGUYEN THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           600,000

03/03/2021

798025. 030321. 125945. Giup ma so 4035 Chi Vi Thi Toan -   Cam on bao Dan Tri ft 21062449603021

           100,000

03/03/2021

797604. 030321. 125908. Giup ma so 4034 Chi Ngo Thi Bong -   Cam on bao Dan Tri ft 21062747574825

             50,000

03/03/2021

371586. 030321. 125809. UNG HO MA SO 4035. CHUC 2 CHAU MAU KHOE BENH - 030321 - 12: 58: 37 371586

           300,000

03/03/2021

IBVCB. 1018568150. Giup ma so 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 moi ma so 100 ngan. CT tu 0371 000 457066 TRAN ANDY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

03/03/2021

467360. 030321. 123340. ung ho Ma so 4306 Nha an toan song an tam NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             21,000

03/03/2021

SHGD: 10014182. DD: 210303. BO: BUI HUONG GIANG. Remark: MK ung ho MS 4035. Chi Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1018531470. NGUYEN HOAN MINH chuyen tien unh ho chi Vi Thi Toan ma so 4035. CT tu 0281 000 638057 NGUYEN HOAN MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

102361. 030321. 120623. ung ho ma so 4035 Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018505287. Ma so 3891. CT tu 0071005238981 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1018496033. MASO - 4014. CT tu 0081001245948 LUU THANH THOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

605815. 030321. 114329. Ung ho chi Vi Thi Toan MS 4035

           200,000

03/03/2021

193368. 030321. 113846. Ma so 4024 -   ung ho chi Dang Thi Phan

           100,000

03/03/2021

IBVCB. 1018471277. Giup ma so 4035 chi Vi Thi Toan . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

03/03/2021

727320. 030321. 112959. Nguyen thi Hong ung ho MS 4024 chi Dang Thi Phan ft 21062219576406

           100,000

03/03/2021

718170. 030321. 112027. Nguyen thi Hong ung ho MS 4306 nha an toan ft 21062490623653

             50,000

03/03/2021

MBVCB. 1018439570. NGUYEN MINH HANG ung ho MS 4035. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/03/2021

MBVCB. 1018437686. DO THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho ma so 4035: chi Vi Thi Toan. CT tu 0491001677253 DO THI PHUONG THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1018420503. Goi giup chi Vi thi Toan, ma so: 4035, tinh Thanh Hoa. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

03/03/2021

IBVCB. 1018404676. Ma so 4035,   Xin Giup: Rot nuoc mat canh nguoi me tat tuoi cham hai con mang benh tan mau bam sinh. CT tu 0071002467461 PHAM HOANG THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

03/03/2021

IBVCB. 1018393823. TRAN HAI QUYNH chuyen khoan Ma so 4026: Chi Ma Thuy Liem. CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

IBVCB. 1018388135. TRAN HAI QUYNH chuyen khoan Ma so 4035: Chi Vi Thi Toan. CT tu 0071004021599 TRAN HAI QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1018385347. Ung ho chau Bui Minh Khoi - Ma so 4028. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018385693. Giup do MS   4035 chi Vi Thi Toan tinh Thanh Hoa. CT tu 0251001317070 TRAN THI YEN NHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1018373055. Giup do chi Vi Thi Toan - Ma so 4035. CT tu 0021001817825 TRAN THI THANH VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

662955. 030321. 102428. Dang Thu Thuy giup ma so 4035 -   chi Vi Thi Toan ft 21062166417258

             50,000

03/03/2021

IBVCB. 1018343223. Giup MS 4035 Chi Vi Thi Toan. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

03/03/2021

341361. 030321. 102026. SANHSEACO GUI MS 4035 - 030321 - 10: 20: 59 341361

             50,000

03/03/2021

078440. 030321. 101633. ung ho ma so 4034 4035 moi ma 200k

           400,000

03/03/2021

MBVCB. 1018298409. ma so 4035. CT tu 0061001148102 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

         2,000,000

03/03/2021

IBVCB. 1018294309. 4035. CT tu 0061 000 147454 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

03/03/2021

SHGD: 1 000 7992. DD: 210303. BO: LUONG VAN TUYEN. Remark: Ung ho ma so 4035: Chi Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1018275942. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 4033 va 4035. CT tu 0011 000 791594 PHAM MANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

03/03/2021

319458. 030321. 094207. VHY   - Uh MS 4027 be Tuan

           200,000

03/03/2021

316837. 030321. 093747. VHY -   UH MS o 4028 chuc con som khoe lai

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1018261030. Diepkhiem ung ho 2 con cua chi Toan. CT tu 0111 000 299024 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

03/03/2021

164494. 030321. 093803. Ma so 4306 Nha an toan, song an tam

         1,000,000

03/03/2021

IBVCB. 1018257973. dasd. CT tu 0911 000 068192 toi 1017378606 BAO DTDT

               5,000

03/03/2021

312308. 030321. 093203. VHY   - uh MS 4033 mong con se som khoe lai

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018248392. Giang trinh ung ho ma so 4027. CT tu 0021 000 326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

03/03/2021

604034. 030321. 092001. Dong duc hao ung ho MS 4035.   Nam mo quan the am bo tat ft 21062940744800

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018223859. Ung ho Ma so 4035: Chi Vi Thi Toan. . CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

03/03/2021

326739. 030321. 091426. UNG HO MS 4035 VI THI TOAN - 030321 - 09: 13: 44 326739

           500,000

03/03/2021

584219. 030321. 085556. Ung ho ma so 4035 vi thi toan -   thanh hoa ft 21062939142297

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018184866. MS   4035, chi Vi Thi Toan. CT tu 0491 000 041143 TRAN VIET TIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

575823. 030321. 084437. Ung ho ma so 4035chi vi thi toan xuan hung xuan khang nhu thanh thanh hoa sdt 0334833340 ft 21062633667228

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018172762. MS   4035 vi thi toan. CT tu 0501 000 172547 TRAN BUI HUU TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

122608. 030321. 083910. ma so 4035

             10,000

03/03/2021

110567. 030321. 082854. Vinh Nam ung ho MS 4035 Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021

503660. 030321. 082127. Ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

IBVCB. 1018141552. ung ho Ma so 4035: Chi Vi Thi Toan. . CT tu 0031 000 227199 PHAM DUY TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1018131816. Ung ho MS   4035: Chi Vi Thi Toan. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

03/03/2021

MBVCB. 1018129769. Ung ho MS   4306: nha an toan song an tam. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

03/03/2021

SHGD: 1 000 0740. DD: 210303. BO: DUONG THI MY HANG. Remark: Ung ho 20 Ma so tu 4015 den 4034 moi ma so 3 000 00 VND

         6,000,000

03/03/2021

315674. 030321. 080958. UNG HO MS 4035 - 030321 - 08: 09: 16 315674

           200,000

03/03/2021

256289. 030321. 080237. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

03/03/2021

779218. 030321. 075454. IBft   Quyen ho tro 4035 vi thi toan

           200,000

03/03/2021

547111. 030321. 074942. Ung ho MS 4035 ft 21062505657428

           200,000

03/03/2021

070293. 030321. 074434. Ung ho MS 4033 chi hoang thi phuc

           300,000

03/03/2021

MBVCB. 1018097058. PHAM QUANG TRUNG chuyen tien ung ho chi Vi Thi Toan, Xuan Hung, Xuan Khang,   Nhu Thanh, Thanh Hoa. Ma 4035. CT tu 0451001724834 PHAM QUANG TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

MBVCB. 1018096539. ung ho gia dinh chi Toan MS 4035. CT tu 0321 000 615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

03/03/2021

080517. 030321. 071311. UNG HO MS 4035 CHI VI THI TOAN

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1017999687. Ung ho ma so 4036( nha an toan, song an tam) . CT tu 0711 000 279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1017998300. Ung ho ma so 4033( chi Hoang Thi Phuc) huyen Tan Ky, tinh Nghe An. CT tu 0711 000 279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

03/03/2021

MBVCB. 1017998653. Ung ho ma so 4304( chi Ngo Thi Bong) huyen Hoa Vang, Tp Da Nang. CT tu 0711 000 279153 BUI DUC MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

289632. 030321. 232637. Ung ho MS 4035 ft 21063606825497

           800,000

04/03/2021

978068. 040321. 221720. Ttq ung ho MS 4036

           100,000

04/03/2021

044194. 040321. 215757. Ung ho ma so 4015 ft 21064130579956

           200,000

04/03/2021

043777. 040321. 215716. Ung ho ma so 4016 ft 21064456005053

           200,000

04/03/2021

043271. 040321. 215619. Ung ho ma so 4018 ft 21064190144051

           200,000

04/03/2021

042692. 040321. 215515. Ung ho ma so 4035 ft 21064165843448

           200,000

04/03/2021

005370. 040321. 205654. Ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon, co ruot cua em Thi, em Thao.   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21064301539503

             50,000

04/03/2021

891681. 040321. 204749. ung ho ma so 4036

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1021314590. DANG MINH QUAN chuyen tien ung ho hoan canh 2 chau Thi, Thao o tinh Bac Lieu. CT tu 0211 000 053175 DANG MINH QUAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

963133. 040321. 195749. Ung ho hoan canh ma so 4036 ft 21063140035355

           200,000

04/03/2021

942620. 040321. 192946. Ma 4036, ba Trinh Thi Hon ft 21063188910078

           100,000

04/03/2021

927655. 040321. 190959. Nguyen Thi Khanh Van ung ho ma so 4036 ft 21063618858045

           600,000

04/03/2021

MBVCB. 1021181746. 4036. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1021061674. Ung ho MS   4035. CT tu 0071 000 939355 NGUYEN VAN CUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

835490. 040321. 171722. Ung ho MS 4035 ft 21063295743024

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 1020990078. Anh Tu Cat Tuong ung ho ma so 4036. CT tu 0181001430865 HOANG NGOC TUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

580382. 040321. 160916. UNG HO HOAN CANH MS 4035, 4036.   MOI HOAN CANH 300. 000 - 040321 - 16: 09: 46 580382

           600,000

04/03/2021

873870. 040321. 144635. ung ho ba tran thi hon MS 4036

           100,000

04/03/2021

670789. 040321. 143911. Ung ho chi Vi Thi Toan ma so 4035 ft 21063940832543

           300,000

04/03/2021

IBVCB. 1020728333. TRINH THI HIEN chuyen khoan ung ho nhan ai ma so 4028. CT tu 0071 000 733383 TRINH THI HIEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

IBVCB. 1020694056. ung ho MS   4036 la 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT . CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

135400. 040321. 134738. Trinh cung ung ho Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao)   Ngu ap B1, xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020606186. Ung ho MS 4029 - Ha Duy Quang. CT tu 0071 000 916944 LE PHUONG THAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

SHGD: 10013137. DD: 210304. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 4036

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020517670. LUU THI PHUONG LAN ung ho ma so 4036. . CT tu 0541 000 334564 LUU THI PHUONG LAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020479398. MS   4036 Ba Trinh Thi Hon, Bac Lieu. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020422256. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 4025 den MS   4036 moi MS 300 nghin dong. CT tu 0581 000 608855 TRUONG QUOC BAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         3,600,000

04/03/2021

484774. 040321. 105331. Ma so 4035 chi Vi Thi Toan ft 21063657216641

           250,000

04/03/2021

482931. 040321. 105134. Ma so 4036 ba Trinh Thi Hon ft 21063095506504

           250,000

04/03/2021

464135. 040321. 103215. Ung ho MS 4036 ba Trinh Thi Hon - ap B1, chau thoi, vinh loi,   bac lieu ft 21063727664033

           300,000

04/03/2021

813591. 040321. 102412. ung ho ba trinh thi thom MS 4036

           100,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 0748. DD: 210304. BO: PHAM TIEN HAI. Remark: 995221030422151 - pham tien hai bidv ung ho 4036

           500,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 7008. DD: 210304. BO: NGUYEN THI BICH THUY. Remark: Ma so 4036

             20,000

04/03/2021

416390. 040321. 094107. Ung ho ma so 4036 Cau mong cho 3 ba chau co duoc suc khoe va binh an. ft 21063560627556

             50,000

04/03/2021

318030. 040321. 093938. Chuyen tien ung ho ba Trinh Thi Hon 4036

           250,000

04/03/2021

135289. 040321. 093707. Ma so 4035 Chi Vi Thi Toan. Dia chi Thon Xuan Hung, xa Xuan Khang, huyen Nhu Thanh, tinh Thanh Hoa

         1,000,000

04/03/2021

135078. 040321. 093603. Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) Ngu ap B1,   xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh

         1,000,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 5509. DD: 210304. BO: LE DINH PHONG. Remark: 4035

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020223642. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4036 ba trinh thi hon( 2 em thi, thao) . CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

04/03/2021

790725. 040321. 090417. Ung ho ma 4036

           500,000

04/03/2021

130871. 040321. 085230. 4036

             30,000

04/03/2021

376112. 040321. 085229. Toi ma so 4036, ba Trinh Thi Hon, ap B1,   xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu ft 21063746753971

           300,000

04/03/2021

360586. 040321. 082901. Ma so 4036 ft 210634 000 85119

           100,000

04/03/2021

120984. 040321. 081813. bui thi diem huong Ung ho Ma so 4036

           100,000

04/03/2021

341521. 040321. 074701. Ung ho Ma so 4036 ft 21063450642795

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020074953. NGUYEN THI THU HANG chuyen tien ung ho Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0351001014292 NGUYEN THI THU HANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

330113. 040321. 065909. Ung ho ba Trinh Thi Hon co hai em Thi Thao MS 4036 ft 21063205554430

           200,000

04/03/2021

290803. 030321. 233109. ung ho ma so 4035 ft 21063221061423

           200,000

04/03/2021

288639. 030321. 232239. Gd Le Tan Thanh uh MS 4035 chi Vi Thi Toan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21063138150391

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1019977210. Ung ho 4035 chi VI THI TOAN. CT tu 0061001153805 VO PHAM LINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1019975875. Ma so 4035 Chi Vi Thi Toan. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 1021464714. a. CT tu 0911 000 046805 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021463791. a. CT tu 0721 000 667764 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021462783. a. CT tu 0911 000 050676 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021461257. a. CT tu 0911 000 044308 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021461645. A. CT tu 0531002595975 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021460342. a. CT tu 0531002595630 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

MBVCB. 1021455265. Duyen ( 0703892929) ung ho Ma so 4012: ?Chi Nguyen Thi Thanh. CT tu 0371 000 471568 DOAN NGOC DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

04/03/2021

IBVCB. 1021454328. A. CT tu 0431 000 274098 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

696313. 030321. 224102. Ma so 4027 Chi Nguyen Thi Hue ( me be Tuan) .

           150,000

04/03/2021

IBVCB. 1021453859. A. CT tu 0911 000 070981 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

696235. 030321. 224014. Ma so 4022 Chi Le Thi Hong Tuyet ( me be Thanh Nam)

           150,000

04/03/2021

IBVCB. 1021452667. A. CT tu 1017922014 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021451195. A. CT tu 1017160524 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021450373. Ung ho Ma so LD 21028 Chi Tinh. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             10,000

04/03/2021

IBVCB. 1021450699. A. CT tu 1018247409 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

IBVCB. 1021449607. a. CT tu 0071001320926 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

MBVCB. 1021440989. son chuyen tien MS 4036 cho em Thi Thao. CT tu 0011 000 471162 NGUYEN LE SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1021438055. Ma 4036(   Ba Trinh Thi Hon, Bac Lieu) . CT tu 0011002718068 NGUYEN THI LAN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

IBVCB. 1021423109. Ung ho Ma so 4033 Chi Phuc. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             10,000

04/03/2021

IBVCB. 1021422413. Ung ho Ma so 4034 Chi Bong. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             10,000

04/03/2021

MBVCB. 1021422155. Gui ma so4036. CT tu 0451 000 498005 CHU THE DAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

IBVCB. 1021421750. Ung ho Ma so 4035 Chi Toan. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             10,000

04/03/2021

IBVCB. 1021420120. Ung ho Ma so 4036 Ba Hon. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             10,000

04/03/2021

MBVCB. 1021409244. Ma so 4035,   chi Vi Thi Toan. CT tu 0461 000 618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

437848. 040321. 213234. ma so 4036 ung ho em trinh yen thi va trinh phuong thao

           500,000

04/03/2021

027461. 040321. 212959. Ck tai tro TH 4036 ft 21064812326591

           100,000

04/03/2021

023920. 040321. 212428. Dong duc hao tang MS 4036.   Nam mo quan the am bo tat ft 21064542310194

           500,000

04/03/2021

IBVCB. 1021371014. vo chong vu thai, cha me 2 ben ung ho Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

275309. 040321. 210617. ma so 4024 chi Dang thi Phan

           100,000

04/03/2021

IBVCB. 1021356883. MS   4036 ba Trinh Thi Hon . CT tu 0071002698214 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           400,000

04/03/2021

868925. 040321. 201705. Ma so 4036

           500,000

04/03/2021

976317. 040321. 201607. Ung ho ma so 4036 ft 21064941993550

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1021279952. con bi tan mau bam sinh. CT tu 0901 000 071177 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

04/03/2021

157910. 040321. 200755. VU VAN THONG+VU QUYNH TRANG UH MS 4036 Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) Ngu ap B1,   xa Cha

           400,000

04/03/2021

250072. 040321. 2 000 19. Vietcombank; 1017378606; NGUYEN NGOC QUYNH NGUYEN UNG HO MA SO 4036 BA TRINH THI HON NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1021267328. 4035. CT tu 0491 000 043381 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           600,000

04/03/2021

MBVCB. 1021247766. ungho MS   4036. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

             50,000

04/03/2021

IBVCB. 1021238675. as. CT tu 0351001051937 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

04/03/2021

248617. 040321. 192607. ung ho ma so 4036

           200,000

04/03/2021

920548. 040321. 190058. Ung ho ma so 4036, em Thi,   em Thao ft 21063366068558

           200,000

04/03/2021

/REF: AZNA103404826800 VAL: 210204EUR50. 00/33B: nullnull/MID: LA2484742FLX16RZ/Rel ref: null/50: ANH HOANGG ERANIENWEG 3/70: MS 4008 EM NGUYEN THI HANH HELP/Pmnt: null/71A: OUR/71G:

         1,359,640

04/03/2021

179974. 040321. 183145. ung ho chi Vi Thi Toan ma so 4035

           300,000

04/03/2021

IBVCB. 1021131354. gdsgsdg. CT tu 0441 000 791947 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,000

04/03/2021

MBVCB. 1021111171. PHAN VIET THUY ung ho MS : 4030. CT tu 0481 000 876896 PHAN VIET THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

956726. 040321. 175618. VIETTEL 400300 LIENNH 210304 210304079781026 400201 goi cho chi vi thi toan

           400,000

04/03/2021

377081. 040321. 175257. tinh,   hoa, thao, tien ung ho MS 4036 Trinh thi Hon

           300,000

04/03/2021

376709. 040321. 175036. Tinh,   hoa, thao, tien ung ho MS 4018 Truong Duc Du

           300,000

04/03/2021

736028. 040321. 174858. ma so 4027

           200,000

04/03/2021

735938. 040321. 174650. ma so 4028

           200,000

04/03/2021

735577. 040321. 173743. gui tang ma so 4036

           200,000

04/03/2021

853768. 040321. 173714. ung ho ma so 4036 ft 21063666769620

           150,000

04/03/2021

666950. 040321. 173259. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4036

           100,000

04/03/2021

IBVCB. 1021058750. NHAN Ung ho MA SO 4014 100K - MA SO 4017 100K. CT tu 0501 000 117059 NGUYEN GIA NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1021041378. ung ho hoan canh ma so 4036. CT tu 0011 000 631584 NGUYEN XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1021034945. VU THI MAI ung ho ma so 4036. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1021016105. 4036. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

884122. 040321. 170140. Giup do hoang canh 4036 o Bac Lieu

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1021006480. BUI MINH DUC chuyen tien. CT tu 0491 000 060212 BUI MINH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

IBVCB. 1020981797. sdgsdg. CT tu 1014761768 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,000

04/03/2021

798282. 040321. 164030. Ung ho ma so 4036 ft 21063941190407

           100,000

04/03/2021

788329. 040321. 163102. Ung ho ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon ft 21063130460012

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020952270. DANG HOANG LAI chuyen tien ung ho ma so 4033. CT tu 0481 000 839185 DANG HOANG LAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

SHGD: 10018989. DD: 210304. BO: TRINH DAI HA. Remark: giup do MS 4036

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020927444. NGUYEN THI THAI chuyen tien. CT tu 0021001013315 NGUYEN THI THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI -   GIUP MS 4036

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020924460. MS   4036 ba trinh thi hon. CT tu 0501 000 172547 TRAN BUI HUU TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020898445. DANG HOANG LAI chuyen tien ung ho ma so 4014. CT tu 0481 000 839185 DANG HOANG LAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 1020897166. Ung ho MS   4036. Trinh thi Hon. CT tu 0441003689207 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

         3,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020894194. DANG HOANG LAI chuyen tien ung ho ma so 4036. CT tu 0481 000 839185 DANG HOANG LAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 040321059278 000 1. Cong ty Tan Do ung ho ma so: 4031   - Nguyen Van Quynh

         1,000,000

04/03/2021

IBVCB. 1020885028. sdgsdg. CT tu 0911 000 068939 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

               1,000

04/03/2021

531607. 040321. 155131. Ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi Thao

           500,000

04/03/2021

742429. 040321. 154820. Ung ho ba tran thi hon ma 4036 ft 21063895152504

           200,000

04/03/2021

730691. 040321. 153714. Ong Nguyen Manh Chinh - so 33 ngo chua My Quang, Kham Thien, Ha Noi gui giup do ma so 4033 toi gia dinh chau Hoang Thi Phuc o Tan Ky - Nghe An ft 21063361561013

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020852147. Ma so 4018 TRUONG DUC DU. CT tu 0021 000 562612 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020847737. Maso 4036 Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0071 000 804201 LAM THANH VI NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020847325. Ma so 4036 Ba TRINH THI HON. CT tu 0021 000 562612 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020823844. Ung ho ma so 4036 ba trinh thi hon. CT tu 0301 000 360116 PHAM THI ANH THEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

673271. 040321. 151816. Ung ho MS 4036

           100,000

04/03/2021

667322. 040321. 151450. Ung ho MS 4029

           100,000

04/03/2021

126838. 040321. 151022. UNG HO MS 4036 2 CHI EM THI THAO MO COI

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020804201. ung ho Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao)   Ngu ap B1, xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. CT tu 0451 000 226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

04/03/2021

IBVCB. 1020786674. Giup ma so 4036 ba Trinh Thi Hon . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

04/03/2021

641416. 040321. 145905. Ung ho 2 em Thi Thao ma so 4036

           100,000

04/03/2021

IBVCB. 1020771906. roi nuoc mat canh nguoi me tat tuoi cham hai con. CT tu 0251002726382 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

         1,000,000

04/03/2021

682272. 040321. 145053. Ung ho ma so 4036, ba trinh thi ho, co ruot 2 em thi, thao,   chuc gia dinh binh an ft 210635626 000 60

           300,000

04/03/2021

IBVCB. 1020765888. Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi,   Thao) . CT tu 0741 000 645136 THACH NGOC GIAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

04/03/2021

MBVCB. 1020756241. ung ho MS   4036. CT tu 0071 000 949954 NGUYEN THI LE HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020742221. Ung ho ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . . CT tu 0211 000 478382 DANG MINH THI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

570291. 040321. 143013. Ung ho ma so 4036

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020720619. Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0181003355554 NGUYEN KHANH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

552592. 040321. 141816. MA SO 4036 - 040321 - 14: 18: 21 552592

           100,000

04/03/2021

637338. 040321. 140251. Ma so 4036 ft 21063960561005

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020679446. Ung ho ba ba chau ma so 4036. CT tu HOANG MINH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

137948. 040321. 135132. Ung ho ma so 4036

           300,000

04/03/2021

549859. 040321. 134821. ung ho ma so 4036. ba trinh thi hon , b1,   chau thoi, vinh loi, bac lieu

         1,000,000

04/03/2021

545978. 040321. 134733. UNG HO MS : 4036 VA 4035 MOI MS 1 TRIEU - 040321 - 13: 47: 03 545978

         2,000,000

04/03/2021

IBVCB. 1020649984. Ung ho Ma so 4036 ( 2 chi em Thi, Thao) . CT tu 0371003760056 HOANG LE VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

615894. 040321. 133651. Ung ho ma so 4036 ft 21063135042973

           200,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 0615. DD: 210304. BO: NGUYEN TRUONG GIANG. Remark: Ung Ho Chi Vi Thi Toan MS 4035

           200,000

04/03/2021

179181. 040321. 132639. Ung ho Ma 4036

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020628141. ma so 4036 ba Trinh Thi Hon Vinh loi Bac Lieu. CT tu 0011001160465 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           100,000

04/03/2021

849562. 040321. 132310. Ung ho MS 4036 ba Trinh Thi Hon

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020620319. DAO MINH PHONG ung ho Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon. CT tu 0041 000 117530 DAO MINH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020617492. NGUYEN QUANG HUY ma so 4036. CT tu 0011001997465 NGUYEN QUANG HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

483757. 040321. 130303. Ma so 4035 Chi Vi Thi Toan

             50,000

04/03/2021

482457. 040321. 130142. Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon

             50,000

04/03/2021

843817. 040321. 125815. Gui chi vi thi toan 4035 thon xuan hung xa xuan khang huyen nhu thanh tinh thanh hoa co con bi tan mau bam sinh

         1,000,000

04/03/2021

843227. 040321. 125528. Ung ho MS 4036

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020583833. Ung ho ma so 4036. CT tu 0451001505829 DOAN QUOC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020581603. NGUYEN THI TRANG ung ho ma so 4036. CT tu 0501 000 322933 NGUYEN THI TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

840496. 040321. 124319. MS   4035 chi Vi Thi Toan

           100,000

04/03/2021

840188. 040321. 124151. ung ho MS 4306

           100,000

04/03/2021

IBVCB. 1020564825. Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi,   Thao) Ngu ap B1, xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu. CT tu 0281 000 286341 TRAN THIEN KHIEM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

171205. 040321. 122713. Ungho ma so 4036 ba trinh thi hon

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020550643. Ung ho ma so 4036. CT tu 0011004310160 DANG THI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020550410. Ma so 4035. CT tu 0011004058396 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           300,000

04/03/2021

835491. 040321. 122223. MS   4034 chi Ngo Thi Bong

           100,000

04/03/2021

833430. 040321. 121408. MS   4032 em Vu Thi Huong

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020532750. Ma so 4036. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020530967. DOAN THANH CAM VAN chuyen tien ung ho MS 4027. CT tu 0111 000 143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020530630. Ma so 4036. CT tu 0071002640665 PHAM THI KIEU OANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

832150. 040321. 120836. MS   4033 chi Hoang Thi Phuc

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020525333. DOAN THANH CAM VAN chuyen tien ung ho MS 4028. CT tu 0111 000 143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020522774. DOAN THANH CAM VAN chuyen tien ung ho MS 4033. CT tu 0111 000 143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

074246. 040321. 120116. Gd LinhAn Ung ho ma so 4036: hai chau Thi Thao

           100,000

04/03/2021

531288. 040321. 114734. MA SO 4036 - 040321 - 11: 47: 43 531288

           100,000

04/03/2021

531027. 040321. 114211. Huong 0983711777 Nguyen Minh Huyen 096103 000 8 xem kinh dich hoan hi ung ho tu thien ft 21063570604780

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020483373. MS   4036 Trinh Thi Hon. CT tu 0181003368888 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           400,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 6407. DD: 210304. BO: HUYNH TRONG HIEN. Remark: Ung ho ma so 4036 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020473885. MS   4036 - B1 Chau Thoi, Vinh Loi, Bac Lieu. CT tu 0371003863952 HOANG THI HONG HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 0502. DD: 210304. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 4036 ba Trinh Thi Hon coruot 2 em Thi Thao

             50,000

04/03/2021

515304. 040321. 112508. Giup ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon, co ruot 2 em Thi, Thao   - Cam on bao Dan Tri ft 21063166318780

         2,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020454471. Ck ung ho ma 4036. CT tu 0011001380953 NGUYEN THI THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020451354. TRAN THI THANH HUYEN chuyen tien ung ho ma so 4033. CT tu 0831 000 291287 TRAN THI THANH HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020449179. NGUYEN THI PHUONG HA chuyen tien ung ho ma so 4036 trinh thi hon ap B1 Chau thoi Vinh loi bac lieu . CT tu 0071003018448 NGUYEN THI PHUONG HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

409683. 040321. 111424. ung ho MS 4036 ba Tran thi Hon

         1,000,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 2301. DD: 210304. BO: NGUYEN THI THUY GIANG. Remark: IBNGUYEN THI THUY GIANG U NG HO MS   4036 - 2 EM THI THAO

           300,000

04/03/2021

293072. 040321. 110235. ma so 4036 trinh thi hon

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020422747. Goi giup Ba Trinh thi Hon, ma so: 4036, tinh Bac Lieu. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020414870. Ung ho ma so 4036. CT tu 0301 000 411151 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020405531. Ma so:   4036. ung ho 2 chi em nuoi ba noi 80 tuoi. CT tu 0641 000 130425 PHAM VAN HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020400741. Ung ho ma so 4036 Trinh T Hon( co ruot cua 2chi em Thi Thao) ap B1 Chau Thoi Vinh Loi Bac Lieu. CT tu 0491 000 028499 NGUYEN HA QUYNH HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

479229. 040321. 104747. Gd Le Tan Thanh uh MS 4036 ba Trinh Thi Hon. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21063637048717

           100,000

04/03/2021

145057. 040321. 104614. MS   4036

           300,000

04/03/2021

476228. 040321. 104438. Ung ho ma so - 4036 - ba Trinh Thi Hon - co 2 chau Thi va Thao - Bac Lieu ft 21063169 000 957

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020388480. Giup do MS 4036. CT tu 0351 000 619537 NGUYEN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

817924. 040321. 104320. Ung ho ma so 4036

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020382701. ct ung ho MS   4036. CT tu 0651 000 337899 NGUYEN CONG MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

733068. 040321. 103927. ung ho ma 4036

           100,000

04/03/2021

005713. 040321. 103642. ZP5V8KRJHMOC 210304 000 055750 Ung ho ma so 4027

           500,000

04/03/2021

005670. 040321. 103539. ZP5V8KRJHJRL 210304 000 055650 Ung ho MS 4033

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020371625. 4036 Ba trinh thi hon. Chuc 3 ba chau manh khoe. CT tu 0781 000 444790 TRAN ANH LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

IBVCB. 1020370925. Ung ho MS   4036 ( 2 em Thi, Thao: Ap B1,   Chau Thoi, Vinh Loi, Bac Lieu) . CT tu 0011004225223 HOANG ANH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020370479. MS   4035 giup do chi Vi Thi Toan. CT tu 0071003956207 LE THI DIEU HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 8647. DD: 210304. BO: NGUYEN DUC THO. Remark: Ung ho ma 4036

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020360419. HAN ANH VU chuyen tien ung ho maso 4036 - Ba Trinh thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0281 000 007501 HAN ANH VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 8607. DD: 210304. BO: NGUYEN DUC THO. Remark: Ung ho ma 4026

           100,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 8582. DD: 210304. BO: NGUYEN BA HUAN. Remark: Ma so 4036 ung ho

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020352665. Ung ho ma so 4036. CT tu 0371 000 518578 NGUYEN DINH QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020349988. ung ho ma so 4036. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020348696. chuyen tien ho tro MS 4036. CT tu 0721 000 593202 LE THI KINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

04/03/2021

453755. 040321. 102119. Ung ho ma so 4036 ft 21063134411569

           100,000

04/03/2021

787314. 040321. 101942. DOAN HAI YEN ung ho chi em mo coi ma 4036

           700,000

04/03/2021

MBVCB. 1020341034. MS   4036: ba trinh thi hon ( gui e thi va thao) . CT tu 0251002212562 PHAN THI KIM CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

04/03/2021

510320. 040321. 101242. UNG HO MA SO 4036. A DI DA PHAT - 040321 - 10: 12: 53 510320

           200,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 0128. DD: 210304. BO: NGUYEN TRONG NHAT. Remark: UNG HO NGUOI NGHEO MA SO 4036 BA TRINH THI HON   - BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

437164. 040321. 100339. Co Thanh ung ho hai chau Thi Thao MS 4036 Trinh Thi Thom ap B 1 chau thoi vinh loi bac lieu ft 21063206140103

           200,000

04/03/2021

426280. 040321. 095157. Ung ho ma so 4036 ba trinh thi hon co ruot 2 em Thi va Thao ft 21063490300625

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020290226. Ung ho Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

425307. 040321. 095055. Ma so 4033 Hoang Thi Phuc ft 21063506003819

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020287705. DUONG THONG TIN chuyen tien ung ho ma 4036 ba trinh thi hon, ap b1 chau thoi, vinh loi bac lieu. CT tu 0611 000 182231 DUONG THONG TIN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

04/03/2021

097399. 040321. 094734. Ban doc ung ho giup do MS 4036

           500,000

04/03/2021

001507. 040321. 094628. UNG HO MA SO 4036 BA TRINH THI HON

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020281134. ma so 4036 ba Trinh Thi Hon. CT tu LUU QUOC VUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020277922. LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 4036 Trinh Thi Hon ( chuyen den 2 em Thi , Thao ) . CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 1020274436. Ma so 4016 :   Ong Nguyen Thanh Huyen??Dia chi:   Thon Tham Dong, xa On Luong, huyen Phu Luong, tinh Thai Nguyen??DT: 0332423289. CT tu 0081 000 224996 PHAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 6715. DD: 210304. BO: NGUYEN THI PHUONG THANH. Remark: Ung ho ma so 4036 Trinh Thi Hon

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 1020266901. Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi,   Thao) Ngu ap B1, xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi, tinh Bac LieuDT: 0834 089126. CT tu 0081 000 224996 PHAN TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020265577. ung ho ma so 4036. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

501523. 040321. 093310. GIUP CHAU THI VA THAO CHAU THOI VINH LOI BAC LIEU MS 4036 - 040321 - 09: 32: 03 501523

         3,000,000

04/03/2021

409039. 040321. 093250. Ma so 4036 ba Trinh Thi Hon ft 21063979469505

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020255852. DO DINH THUONG ung ho MS : 4036. CT tu 0041 000 159434 DO DINH THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 7121. DD: 210304. BO: PHAM THI TUYET MAI. Remark: ung ho chi Vi Thi Toan 4035

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020253584. Ma so 4036:   ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 e Thi,   Thao) . CT tu 0181003609851 GIAP THI HUYNH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 5324. DD: 210304. BO: NGUYEN THI BICH HOA. Remark: Ung ho ma so 4035 Vi Thi Toan

           500,000

04/03/2021

506865. 040321. 092426. Ma so 4036

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020240627. Ung ho MS :   4036. CT tu 0711 000 233582 NGUYEN MANH CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

4 000 92. 040321. 092229. Ung ho chi Vi Thi Toan 4035 ft 21063944238269

           100,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 6694. DD: 210304. BO: NGUYEN THI HA ANH. Remark: Ung ho MS 4036 Trinh Thi Hon

           500,000

04/03/2021

IBVCB. 1020229917. Ung ho Ma so 4036: Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

IBVCB. 1020228015. Truong hop 4036. CT tu 0931004173265 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

04/03/2021

130601. 040321. 091420. TTTPhuong ung ho MS 4036 ba Trinh Thi Hon

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020221210. MS   4036. CT tu 0781 000 469270 LE VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020219228. 1. M s 4036: B Trnh Th Hn ( c rut 2 em Thi, Tho) . CT tu 0491 000 091522 DAO XUAN VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

042943. 040321. 091038. UNG HO MA SO 4036 TRINH THI HON

           100,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 5512. DD: 210304. BO: CHU TUAN VIET. Remark: Ung ho MS 4035

           500,000

04/03/2021

286315. 040321. 090553. Chuyen tien ung ho em Thi Thao MS 4036

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020210012. Ung ho em Thi, Thao (   Bac Lieu) . CT tu 0491001823037 DOAN MANH QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020206386. ung ho MS   4036 ba Trinh Thi Hon. CT tu 0021001065708 DAU HUY NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020199243. Ma so 4036:   ba trinh thi hon. CT tu 0121 000 947151 LE MINH HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

MBVCB. 1020198043. Ma so 4036   - tam long nhan ai -   dantri. com. Mong hai em co tuong lai tuoi sang hon . CT tu 0491 000 143270 DAO QUOC DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

04/03/2021

271379. 040321. 085518. Ma so 4035

         1,000,000

04/03/2021

IBVCB. 1020191122. ma 4036 4030 moi ma 100k. CT tu 0011004242618 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

04/03/2021

129514. 040321. 085131. Tang 2 em Thi Thao Bac Lieu ma so 4036

           150,000

04/03/2021

MBVCB. 1020179746. Ma so 4031:   Nguyen van Quynh( chong chi Tinh) . CT tu 0541 000 312843 NGUYEN THI HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

267072. 040321. 084409. co gang len hai e nhe

           200,000

04/03/2021

328971. 040321. 084150. Ung ho MS 4022

           300,000

04/03/2021

328934. 040321. 084034. Ung ho MS 4020

           300,000

04/03/2021

IBVCB. 1020168402. NGUYEN DANG BINH ung ho ma so: 4036. CT tu 0351 000 753083 NGUYEN DANG BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

IBVCB. 1020168870. NGUYEN NGOC HUONG chuyen khoan giup do MS :   4036. CT tu 0071001122193 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020167166. DOAN THAI MINH ung ho 2 em Thi - Thao ( Bac Lieu) ma so 4036. CT tu 0181 000 363636 DOAN THAI MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 1259. DD: 210304. BO: DINH VAN QUY. Remark: Ma so 4035 ung ho chi Vi Thi Toan Thanh Hoa

           500,000

04/03/2021

SHGD: 1 000 1382. DD: 210304. BO: NGUYEN THI MY HANH. Remark: Ck 4035 vi thi toan

             20,000

04/03/2021

363873. 040321. 083427. ung ho nhanh cho ma so 4036 ft 21063981903454

           100,000

04/03/2021

363136. 040321. 083318. NGUYEN XUAN THACH GIUP MS 4033 ft 21063437863647

           500,000

04/03/2021

050208. 040321. 083155. Vinh Nam ung ho MS 4036 ba Trinh Thi Hon

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020146272. 4036. CT tu 0031 000 456052 VU THE VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020143777. ung ho MS   4036 ba trinh thi hon. CT tu 0021 000 254958 DANG DINH TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

04/03/2021

089991. 040321. 081915. Ung ho ma so 4036

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020138533. Ung ho MS   4036: Ba Trinh Thi Hon. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

353688. 040321. 081639. NGUYEN XUAN THACH GIUP MS 4031 ft 21063112066120

           500,000

04/03/2021

779195. 040321. 081525. Hue Huyen ung ho MS 4035

           200,000

04/03/2021

352810. 040321. 081454. NGUYEN XUAN THACH GIUP MS 4035 ft 21063192416163

           500,000

04/03/2021

352209. 040321. 081339. NGUYEN XUAN THACH GIUP MS 4034 ft 21063192410646

           300,000

04/03/2021

351651. 040321. 081233. NGUYEN XUAN THACH GIUP MS 4036 ft 21063727141222

           500,000

04/03/2021

IBVCB. 1020126379. Ma so 4035 dt 0334833340 chi Vi Thi Toan. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

04/03/2021

MBVCB. 1020125578. Nhoi long. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             70,000

04/03/2021

919447. 040321. 080338. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

04/03/2021

IBVCB. 1020119833. Ma so 4036 dt 0834089126 ong Dien truong ap B1. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

04/03/2021

071525. 040321. 080024. ma so 4036

             10,000

04/03/2021

MBVCB. 1020116131. ung ho ma so 4036. CT tu 0931004221778 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

04/03/2021

345423. 040321. 075758. Ung ho Ma 4036 ft 21063256189011

         1,000,000

04/03/2021

MBVCB. 1020103823. Ung ho MS 4036 TrinhThiHon. CT tu 0161 000 797481 PHAN THANH VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

000 407. 040321. 073656. Ma so 4036 ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi Thao

           200,000

04/03/2021

337843. 040321. 073436. Ung ho ma so 4035 ft 21063981678599

           500,000

04/03/2021

910549. 040321. 073302. MS   4035: chi Vi Thi Toan

           200,000

04/03/2021

483015. 040321. 072724. UNG HO MA SO 4036: BA TRINH THI HON CO RUOT 2 E THI, THAO - 040321 - 07: 26: 59 483015

         1,000,000

04/03/2021

115907. 040321. 071635. Ung ho ma so 4036 Trinh Thi Hon( 2 em Thi, Thao) ap1B xa Chau Thoi, Vinh Loi,   Bac Lieu

         1,000,000

04/03/2021

393870. 040321. 071146. lt8a ung ho ma so 4036

           300,000

04/03/2021

MBVCB. 1020075292. Ma so 4027:   Chi Nguyen Thi Hue ( me be Tuan) . CT tu 0541 000 255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

MBVCB. 1020074870. Ma so 4026:   Chi Ma Thuy Liem. CT tu 0541 000 255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

MBVCB. 1020074489. Ma so 4028:   Anh Bui Van Viet, bo cua Bui Minh Khoi. CT tu 0541 000 255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

MBVCB. 1020073659. Ma so 4033:   Chi Hoang Thi Phuc. CT tu 0541 000 255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

MBVCB. 1020072142. Ma so 4035:   Chi Vi Thi Toan. CT tu 0541 000 255755 NGUYEN THI HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

04/03/2021

MBVCB. 1020068151. Ung ho ma so:   4036. CT tu 0111 000 086779 NGUYEN TRI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

04/03/2021

MBVCB. 1020068028. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4036 ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi, Thao) . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

04/03/2021

MBVCB. 1020056884. ung ho ma so 4035. chuc 2 chau som khoi benh. CT tu 0351 000 843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

04/03/2021

315101. 040321. 024450. Ung ho MS 4036 ft 21063349564617

           100,000

04/03/2021

314900. 040321. 024045. Ung ho MS 4035 ft 21063507933100

           100,000

04/03/2021

010288. 040321. 022728. Ma so 4035 chi Vi thi toan

         1,000,000

04/03/2021

IBVCB. 1020011750. ast. CT tu 0911 000 057630 toi 1017378606 BAO DTDT

               2,000

04/03/2021

MBVCB. 102 000 1615. Giup MS   4027 va 4033 moi hc 5 000 00. CT tu 0451 000 238742 PHAM TUAN HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

MBVCB. 1023137316. Ung ho 300,   000 moi hoan canh 4034, 4035,   4036, 4037. CT tu 0071 000 966039 PHUNG PHUOC LINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,200,000

05/03/2021

921835. 050321. 214450. Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21065352406700

             50,000

05/03/2021

MBVCB. 1023055627. Ung ho MS   4035. CT tu 0541 000 300548 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

MBVCB. 1023054006. Ung ho MS   4036. CT tu 0541 000 300548 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

892230. 050321. 210415. Ung ho ma so 4037 ft 21065185427360

           400,000

05/03/2021

877487. 050321. 204534. Ung ho ma so 4036 ft 21065136540538

           500,000

05/03/2021

876852. 050321. 204449. Ung ho ma so 4037 ft 21065095895795

           500,000

05/03/2021

846958. 050321. 200802. Ung ho chi Vi Thi Toan, MS   4035. Cam on bao Dan Tri chuyen giup ft 21064980631952

         1,000,000

05/03/2021

843745. 050321. 200413. Ung ho ba Trinh Thi Hon, MS   4036. Cam on bao Dan Tri chuyen giup ft 21064362455606

         1,000,000

05/03/2021

840115. 050321. 195952. Ung ho chi Hoang Thi Binh, MS   4037. Cam on bao Dan Tri chuyen giup ft 21064098607458

         1,000,000

05/03/2021

810564. 050321. 192433. Mui 0944740379 ung ho 4027 ft 210643012 000 85

         1,000,000

05/03/2021

808744. 050321. 192224. Mui 0944740379 ung ho 4015 ft 21064539860536

           500,000

05/03/2021

806940. 050321. 192020. Mui 0944740379 ung ho 4018 ft 21064490866107

           500,000

05/03/2021

798706. 050321. 191045. Mui 0944740379 ung ho 4037 ft 21064292642292

           500,000

05/03/2021

795863. 050321. 190739. Mui 0944740379 ung ho 4036 ft 210645398 000 01

           500,000

05/03/2021

793936. 050321. 190525. Mui 0944740379 ung ho 4035 ft 21064530794075

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1022622898. UH HC 4037:   chi Hoang Thi Binh. CT tu 0491 000 075619 VU NGOC BACH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

657205. 050321. 165010. Ung ho ma so 4036 chuc cac em som vuot qua kho khan ft 21064387595046

         1,000,000

05/03/2021

MBVCB. 1022560342. VU MINH DUC chuyen tien ung ho MS 4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0541001504804 VU MINH DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

608726. 050321. 161201. MS   4037 - Hoang Thi Binh. Chuc chi va con som vuot qua va manh khoe ft 21064691504700

           300,000

05/03/2021

343354. 050321. 155320. Pham Thuy Linh ung ho CT NHAN AI MS 4014

           300,000

05/03/2021

399527. 050321. 154557. Gui ma so 4021 4025 4026 moi ma 500k

         1,500,000

05/03/2021

510334. 050321. 152046. Giup MS 3891 Le Nguyen o Phu Yen

           300,000

05/03/2021

111859. 050321. 150936. ung ho chi hoang thi binh MS 4037

           100,000

05/03/2021

905761. 050321. 150236. UNG HO QUY BAO

           300,000

05/03/2021

TRAN THI THANH TRUC GIUP NHUNG GD GAP BAT HANH

           200,000

05/03/2021

SHGD: 1 000 1468. DD: 210305. BO: TRAN DUY THUC. Remark: TRAN HIEU PHONG GUI CHO MA SO 4037

             50,000

05/03/2021

489480. 050321. 132831. Cac con yeu ung ho ma 4036 -   100, 000 VND;   Ma 4037 - 200,   000 VND

           300,000

05/03/2021

IBVCB. 1022161992. Bao VietNamNet chuyen tien ban doc doc chuyen nham ( MS 3999) . CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           297,800

05/03/2021

083356. 050321. 131725. Ung ho ma so 3279 Vu thi hong thao

           400,000

05/03/2021

IBVCB. 1022152449. Bao VietNamNet chuyen tien ban doc ung ho nham ( MS 3994) . CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           197,800

05/03/2021

SHGD: 10015282. DD: 210305. BO: NGUYEN BINH MINH. Remark: Chuyen den ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022077720. Ma so 4012:   chi nguyen thi thanh. CT tu 0331 000 494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

05/03/2021

701863. 050321. 115025. Trinh,   A Nhu cung ung ho Ma so 4037:   Chi Hoang Thi Binh

           150,000

05/03/2021

698481. 050321. 114615. ung ho Hoang Thi Binh ma so 4037

           200,000

05/03/2021

894634. 050321. 113840. HOANG ANH TUAN CHUYEN KHOAN MS 4037

             50,000

05/03/2021

327458. 050321. 113155. Ung ho chi Hoang Thi Binh MS 4037.   Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21064892090810

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1021871465. HOANG HAI BINH chuyen tien Ma so 4037: Chi Hoang Thi Binh. CT tu 0721 000 619236 HOANG HAI BINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             29,000

05/03/2021

IBVCB. 1021860361. ung ho MS   4037 la 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

253948. 050321. 102209. Ma so 4037 ft 21064158567894

             50,000

05/03/2021

MBVCB. 1021778112. MS :   4037. CT tu 0381 000 615155 DUONG THAT DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1021762686. MS   4036 Ba Hon. CT tu 0921 000 727356 PHAM THI NGOC MAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1021760175. MS   4037 chi Binh. CT tu 0921 000 727356 PHAM THI NGOC MAI toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

SHGD: 1 000 8697. DD: 210305. BO: DO THI THANH HOA. Remark: Ung ho ma so 4036 va 4037

           400,000

05/03/2021

MBVCB. 1021692004. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4037 chi hoang thi binh. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

05/03/2021

MBVCB. 1021691905. DUONG THI LOAN chuyen tien ung ho ma so 4036. CT tu 0671004074659 DUONG THI LOAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

150946. 050321. 082730. Ung ho ma so 4037 Cau mong cho gia dinh co duoc suc khoe va binh an. ft 21064537617304

             50,000

05/03/2021

748892. 050321. 080523. ung ho ma 4037 Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

117857. 050321. 065102. Anh Tran Manh Hoang ung ho cac truong hop sau, moi truong hop 200k. Ma so tu 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036. Rieng ma so 4035 la 400k. Thanks,   hanks, ft 21064008660078

         1,600,000

05/03/2021

646411. 050321. 030917. IMMANUEL GUI TLNA MS 4036 - 050321 - 03: 09: 01 646411

         2,800,000

05/03/2021

MBVCB. 1021523560. Ma so ( 4036)   ba trinh thi hon . CT tu 0031 000 310024 NGUYEN THI HAO toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1021486737. Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi,   Thao) . CT tu 1091 000 002014 HA CONG DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

074291. 040321. 231009. Ung ho ma 4035 ft 21064034089439

           200,000

05/03/2021

074028. 040321. 230914. Ung ho ma 4034 ft 21064303443075

           300,000

05/03/2021

073719. 040321. 230817. Ung ho c lieu ma 4011 ft 21064076129719

           500,000

05/03/2021

072617. 040321. 230444. Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi, Thao Ngu ap B1, xa Chau Thoi, huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu ft 2106481537 000 6

           150,000

05/03/2021

072173. 040321. 230318. Ung ho hai chau ma 4036 ft 21064540586305

           500,000

05/03/2021

IBVCB. 1021466536. a. CT tu 0911 000 067758 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

MBVCB. 1023142343. ung ho MS   4027 chi Nguyen Thi Hue me be Tuan. CT tu 0141 000 234354 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

05/03/2021

834609. 050321. 224310. 4035 - 050321 - 22: 43: 40 834609

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023140699. ung ho MS   4028 anh Bui Van Viet . CT tu 0141 000 234354 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1023134433. ma 4037. CT tu 0301 000 413179 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1023121984. Ung ho MS   4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0021 000 540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

941007. 050321. 221543. Pham Hai Lam ung ho MS 4037, 4036, 4035, 4034. Moi MS   50k ft 21065489985365

           200,000

05/03/2021

549593. 050321. 220147. Ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh Thai Nguyen

           300,000

05/03/2021

262360. 050321. 215554. ung ho chi Hoang Thi Binh ma so 4037

           300,000

05/03/2021

928877. 050321. 215519. Ung ho Ba va 02 chau Thi, Thao.   Ma so 4036 ft 21065060039524

           500,000

05/03/2021

926767. 050321. 215206. Ma so 4037 ung ho Hoang Thi Binh ft 21065878230944

           250,000

05/03/2021

925908. 050321. 215049. Ma so 4036 Trinh Thi Hon ft 21065285902778

           250,000

05/03/2021

924341. 050321. 214825. Ma so 4035 ung ho Vi Thi Toan ft 21065872300260

           250,000

05/03/2021

923375. 050321. 214701. Ma so 4026 ung ho Ma Thuy Liem ft 21065061444651

           250,000

05/03/2021

MBVCB. 1023081721. Ung ho MS   . 4031. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023080154. Ung ho MS   . 4032. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023079722. Ung ho MS   . 4033. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023078962. Ung ho MS   4034. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023078425. Ung ho MS   . 4035. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023076806. Ung ho MS   . 4036. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

919213. 050321. 214106. Ck tai tro TH4037 ft 21065097728452

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1023075445. Ung ho MS   . 4037. CT tu TO VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023047907. ung ho ma: 4033: 100k, 4034, 4037: 50k/ma. CT tu 0561 000 591239 LE THI MINH HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1023045985. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4037: Chi Hoang Thi Binh. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

MBVCB. 1023040797. Bft V VNVX045. CT tu 0911 000 049921 TRAN NGOC TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1023024672. ungho MS 4037. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

05/03/2021

331471. 050321. 202520. MS   4035 vi thi toan

             50,000

05/03/2021

330057. 050321. 202419. 4037

           100,000

05/03/2021

IBVCB. 1022961201. a. CT tu 1017681953 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

MBVCB. 1022956654. MS   4036: Ba TRINH THI HON( co ruot 2 em Thi, Thao) . CT tu 0381 000 507615 TRUONG VAN TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           250,000

05/03/2021

174507. 050321. 200832. ung ho chi Hoang Thi Binh MS 4037

         1,000,000

05/03/2021

IBVCB. 1022926846. a. CT tu 0441 000 790321 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022925741. a. CT tu 0911 000 064298 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022923788. a. CT tu 0911 000 064528 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022921747. a. CT tu 1015856629 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022916860. a. CT tu 0911 000 068027 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022915738. a. CT tu 0721 000 656710 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022903459. a. CT tu 0911 000 055966 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022899508. a. CT tu 0721 000 659403 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022897501. a. CT tu 1017788005 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022892222. a. CT tu 0721 000 664275 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022879350. 4037. CT tu 0491 000 025072 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

05/03/2021

IBVCB. 1022879631. A. CT tu 1012423007 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022877138. a. CT tu 0911 000 056849 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

598496. 050321. 192452. Ung ho Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

808432. 050321. 192202. Ma so 4035 -   chi Vi Thi Toan ft 21064924634853

           400,000

05/03/2021

803588. 050321. 191621. Maso 4037 chi HOANG THANH BINH 100K ft 21064059447963

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022840164. Minh Khang ung ho 5 ma so 4306, 4034,   4033, 4032, 4031 moi ma so 400 ngan Vnd. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

05/03/2021

MBVCB. 1022832190. Thuy Phuong ung ho 2 ma so 4306, 4035 moi ma so 400 ngan Vnd. . CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           800,000

05/03/2021

MBVCB. 1022827346. Quynh Hoa ung ho 3 ma so 4306, 4037,   4036 moi ma so 400 ngan VND. CT tu 0071001010763 LE PHUC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,200,000

05/03/2021

784165. 050321. 185433. Ma so 4037 Han Trong Thanh ung ho ft 21064384728650

             50,000

05/03/2021

MBVCB. 1022810866. Ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh. CT tu 0021 000 277192 NGUYEN HA LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022782215. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4037 chi Hoang Thi Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

137051. 050321. 182108. Ung ho

           200,000

05/03/2021

749982. 050321. 181646. Nguyen Dang Thuy Duong giup do ma so 4036 -   em Thi va Thao. ft 21064220993114

             50,000

05/03/2021

MBVCB. 1022753549. NGUYEN HOAN MINH chuyen tien ung ho chi hoang thi binh 4037. CT tu 0281 000 638057 NGUYEN HOAN MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022737571. Ung ho Ma so 4037: Chi Hoang Thi Binh, Thai Nguyen. CT tu 0071 000 623656 LE THI CAM TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022732995. a. CT tu 0911 000 070816 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022721399. a. CT tu 0601 000 543790 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022717068. A. CT tu 0071 000 974053 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022714900. A. CT tu 0531002597130 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022710874. A. CT tu 0531002592875 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

721328. 050321. 174702. Giup ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh -   Cam on bao Dan Tri ft 21064389237420

           250,000

05/03/2021

IBVCB. 1022671324. 4037 chi Hoang Thi binh. CT tu 0731 000 670702 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

05/03/2021

611263. 050321. 171203. 4037 chi HOANG THI BINH

             50,000

05/03/2021

IBVCB. 1022629928. MS 4037. CT tu 0441 000 689177 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

05/03/2021

114253. 050321. 170819. Ung ho MS 4037

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022626050. ma so 4306. CT tu 0441 000 689177 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           300,000

05/03/2021

MBVCB. 1022620852. Ma so 4037. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

668611. 050321. 165931. Ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh ft 21064541423973

           300,000

05/03/2021

MBVCB. 1022610794. Dinh Thi Thu Hoai ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh. CT tu 0611001894757 DINH THI THU HOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1022599298. giup do. CT tu NGUYEN THI VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022596597. ma so 4037. CT tu 0341001847364 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022586998. fd. CT tu 0911 000 048225 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

IBVCB. 1022584470. fd. CT tu 1017226724 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

05/03/2021

652419. 050321. 164623. Ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon ft 21064311703923

           300,000

05/03/2021

344181. 050321. 164605. Ung ho gia dinh chi Hoang Thi Binh ma so 4037

           500,000

05/03/2021

640130. 050321. 163641. Ung ho ma so 4014 chi Tran Thi Nga ft 21064326112785

         1,000,000

05/03/2021

930014. 050321. 163511. ung ho Ma so 4306 Nha an toan song an tam

             21,000

05/03/2021

925275. 050321. 163346. ung ho gia dinh chi Vi Thi Toan.

           100,000

05/03/2021

774949. 050321. 161459. UNG HO CHI VI THI TOAN, MA SO 4035

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022513414. ung ho MS 4019 le thi thanh. CT tu 0011001148799 PHAM THI QUYNH HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

120737. 050321. 160935. CHUYEN TIEN UNG HO CHO MS :   4037 ( CHI HOANG THI BINH ) TINH THAI NGUYEN

           200,000

05/03/2021

415804. 050321. 160159. Tang c Binh Thai Nguyen MS 4037

           100,000

05/03/2021

595791. 050321. 160151. Ung ho ma so 4035 ft 21064096568209

             50,000

05/03/2021

IBVCB. 1022462440. Ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phat. CT tu 0911 000 002227 NGUYEN VAN TOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

574200. 050321. 154517. ung ho MS 4037 chi hoang thi binh ft 21064097062809

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022406739. Giup ma so 4037 chi Hoang Thi Binh . CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

05/03/2021

273777. 050321. 152705. MS   4037 hoang thi binh dai tu thai nguyen

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022404974. MS   4037 cgi Hoang Thi Binh. CT tu 0041 000 044426 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           500,000

05/03/2021

090857. 050321. 152314. ung ho Ma so 4037

           200,000

05/03/2021

191778. 050321. 151644. Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022377953. ma so 4037. CT tu 0021 000 298536 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

05/03/2021

847999. 050321. 151151. My Ngoc   - Giup do ma so 4037

           100,000

05/03/2021

528781. 050321. 150825. Ung ho ma so 4037 ft 21064046248458

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022363158. 4306. CT tu 0611 000 182262 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

05/03/2021

526442. 050321. 150629. Ung ho MS 4035 ft 21064151014595

             50,000

05/03/2021

526179. 050321. 150617. BUI MINH GIA BAO ung ho em LE VAN CUONG , dai dien Hoang Thi Phuc , ma so 4033 ft 21064116265436

           100,000

05/03/2021

745214. 050321. 150536. MS   4037 CHI HOANG THI BINH - 050321 - 15: 06: 06 745214

           100,000

05/03/2021

517353. 050321. 145852. DANG THI MY LIEN ung ho ong NGO VAN VINH , dai dien la chi NGO THI BONG , Ma so 4034 ft 21064020890233

           100,000

05/03/2021

SHGD: 1 000 0745. DD: 210305. BO: TRAN VAN GIANG. Remark: [21 000 000 11212766]HO TRO MA SO 4037: CHI HOANG THI BINH

           200,000

05/03/2021

512887. 050321. 145513. BUI PHAN QUOC VIET ung ho chi VI THI TOAN , Ma so 4035 ft 21064180344401

           200,000

05/03/2021

174064. 050321. 145337. Ung ho MS 4037   - Hoang Thi Binh

           200,000

05/03/2021

507201. 050321. 145032. DANG VAN LONG ung ho chi HOANG THI BINH , ma so 4037 ft 21064528 000 315

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022313007. 2 bac Quan Quang ung ho MS 4037:   chuc c Binh gap nhieu may man. CT tu 0491 000 021066 DINH VAN NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022269770. Ung ho MS   4037. CT tu 0071 000 949954 NGUYEN THI LE HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

164908. 050321. 141937. Ung ho Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

469382. 050321. 141711. Giup do MS 4037,   chi Hoang Thi Binh, xa Phuc Long, huyen Dai Tu, Thai Nguyen ft 21064439042773

           500,000

05/03/2021

SHGD: 10017602. DD: 210305. BO: LUU PHUONG HIEN. Remark: Giup MS 4033 chi Hoang Thi Phuc

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022241303. VU THI MAI ung ho ma so 4037. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

IBVCB. 1022238214. 4035.   4036. 4037 moi hoan canh 3 000 00. CT tu 0021001682647 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           900,000

05/03/2021

451318. 050321. 135921. Ung ho truong hop ma so 4037 ft 21064025700402

           100,000

05/03/2021

450911. 050321. 135859. Ma 4037 Hoang Thi Binh chuc c mau qua kho khan ft 21064220027053

           250,000

05/03/2021

004506. 050321. 135351. Vu Son ung ho MS 4037 chi Hoang Thi Binh xa Thanh Long Phuc Luong huyen Dai Tu tinh Thai Nguyen

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1022217752. Giup Ba Trinh Thi Hon MS 4036. CT tu 1041 000 042211 HO CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

HOI CHU THAP DO VA GIAO VIEN THPT CHAU VAN LIEM UNG HO CHO HOAN CANH EM TUAN - MS   4027 NGUYEN HOANG TUAN

         4,478,000

05/03/2021

780676. 050321. 135114. ung ho ma so 4037: chi Hoang Thi Binh xom Thanh Long, Phuc Luong, Dai Tu, Thai Nguyen

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022210520. chua benh cho con va ba chong. CT tu 0071003961759 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

05/03/2021

SHGD: 10016295. DD: 210305. BO: BUI HUONG GIANG. Remark: QM ung ho MS 4037. Chi Hoang Thi Binh

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1022203110. DANG HOANG LAI chuyen tien ung ho ma so 4037. CT tu 0481 000 839185 DANG HOANG LAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022200440. Ma so 4037. CT tu 0301 000 359893 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

05/03/2021

435752. 050321. 134306. Ung ho Ma so 4036 ba Trinh Thi Hon ft 21064809101696

         1,000,000

05/03/2021

IBVCB. 1022187777. giup do MS : 4034 chi Ngo Thi Bong -   NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0911 000 046371 TRAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

417223. 050321. 132029. Chu Bao Linh ung ho ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh ft 21064960408105

           100,000

05/03/2021

719795. 050321. 132026. UNG HO MA SO 4037 -   HOANG THI BINH - 050321 - 13: 20: 29 719795

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022155440. NGUYEN HUYNH HAI LY chuyen tien MS 4036. CT tu NGUYEN HUYNH HAI LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022153383. MS   4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0251002108172 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022153538. ma so 4037 hoang thi binh. CT tu 0511 000 411958 VU THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

002692. 050321. 130643. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS 4035 MS 4036 MS 4037 MOI MS 100K

           300,000

05/03/2021

040561. 050321. 010445. Ung ho Ma so 4037

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1022133264. NGUYEN TAN THUAN ung ho Hoang Thi Binh, Ma so 4037. CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

05/03/2021

519491. 050321. 125612. Linh br giup MS 4033 chi Hoang Thi Phuc

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022125582. Kk. CT tu 0351 000 797675 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           800,000

05/03/2021

015735. 050321. 004630. Chi Hoang Thi Binh. MS   4037

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022116600. Ma so 4037:   Chi Hoang Thi Binh Dia chi: Xom Thanh Long, xa Phuc Luong, huyen Dai Tu, tinh Thai Nguyen. CT tu 0251001926841 LE TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/03/2021

385691. 050321. 123851. Ung ho ma so 4037 -   HOANG THI BINH ft 21064231046759

           300,000

05/03/2021

MBVCB. 1022100747. NGUYEN XUAN TUAN chuyen tien ung ho 4036 bac Nhon. CT tu 0491 000 414013 NGUYEN XUAN TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1022087796. Ung ho MS   4037. CT tu 0101001049012 NGUYEN KHANH HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

710542. 050321. 122401. UNG HO MS 4033:   500K, MS 4035:   500K, MS 4037:   500K, MS 4010:   500K - 050321 - 12: 23: 44 710542

         2,000,000

05/03/2021

142584. 050321. 120932. Ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           300,000

05/03/2021

MBVCB. 1022033426. DUONG THI TOAN chuyen tien ung ho ma so 4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0351 000 586444 DUONG THI TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1022027705. MS   4037 chi hoang thi binh. CT tu 0501 000 172547 TRAN BUI HUU TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1022006107. moi ma so ung ho 1 000 00. CT tu 0121 000 322557 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

05/03/2021

329969. 050321. 113424. ung ho ma 4360 ft 21064221079006

           300,000

05/03/2021

328807. 050321. 113315. ung ho ma 4035 ft 21064364603196

           200,000

05/03/2021

327857. 050321. 113219. ung ho ma 4036 ft 21064957879604

           100,000

05/03/2021

877580. 050321. 112831. Ung ho cho Chi Hoang Thi Binh - Ma so 4037

           200,000

05/03/2021

698662. 050321. 112721. UNG HO MA SO 4024 -   CHI DANG THI PHAN - 050321 - 11: 26: 57 698662

         1,300,000

05/03/2021

SHGD: 11646612. DD: 210305. BO: Nguyen Thi Thu Huong. Remark: Nguyen Thi Kim Lien sdt 0346400583 chuyen cho ma 4002 ba Pham Thi Nga 500k + ma so 3999 chi Vy Thi Ly 500k

         1,000,000

05/03/2021

243417. 050321. 111435. ung ho be Hai Dang

           300,000

05/03/2021

MBVCB. 1021956658. Goi giup chi: Hoang thi Binh, ma so: 4037, tinh Thai Nguyen. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

304024. 050321. 110942. Chuyen giup chi Hoang Thi Binh, ma so 4037.   ft 21064134600607

           200,000

05/03/2021

302595. 050321. 110820. Chuyen giup chi Vi Thi Toan, ma so 4035.   ft 21064420605930

           300,000

05/03/2021

301085. 050321. 110654. Chuyen giup be Le Van Cuong, ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc ft 21064604273979

           200,000

05/03/2021

297092. 050321. 110309. Ung ho MS 2808 ft 21064944610040

           100,000

05/03/2021

229689. 050321. 110141. ung ho 4036

           300,000

05/03/2021

283760. 050321. 105039. Ung ho ma 4037 chi hoang thi binh ft 21064786002908

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1021899891. Ung ho MS   4037: chi Hoang Thi Binh. . CT tu 0211 000 478382 DANG MINH THI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1021890663. Ung ho MS   4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0211 000 478024 VU HUY TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

SHGD: 10010883. DD: 210305. BO: HUYNH THI HOAI THANH. Remark: Gui em Vu Thi Huong, MS 4032

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021883342. TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho ma so 4037: chi Hoang Thi Binh. CT tu 0051 000 076036 TRAN VAN CHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

SHGD: 10010815. DD: 210305. BO: HUYNH THI HOAI THANH. Remark: MS tu Thien 4036

           500,000

05/03/2021

011924. 050321. 102926. Ung ho MS 4037

           100,000

05/03/2021

010809. 050321. 102418. Ung ho MS 4037

           200,000

05/03/2021

040272. 050321. 101555. Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

243077. 050321. 101146. Ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh Dia chi Xom Thanh Long, xa Phuc Luong, huyen Dai Tu, tinh Thai Nguyen ft 21064420393934

           150,000

05/03/2021

038544. 050321. 100931. Phan Huynh Tan Thinh giup do Ma so 4027 chi Nguyen Thi Hue me be Tuan

           500,000

05/03/2021

208496. 050321. 100629. de nghi ghi Gia dinh ong pham quang duc ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           300,000

05/03/2021

034382. 050321. 095546. Phan Huynh Tan Thinh giup do Ma so 4030 ba Nguyen Thi Thu Ha

           500,000

05/03/2021

032627. 050321. 095020. Phan Huynh Tan Thinh giup do Ma so 4015 chi Vi Thi Kim

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021793569. chuyen tien ung ho ma so 4037. CT tu 0021 000 397652 VUONG HOANG LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

MBVCB. 1021791053. MS   4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0011004238280 DANG THI ANH TUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/03/2021

671887. 050321. 093934. SANHSEACO GUI MS 4037 - 050321 - 09: 40: 01 671887

             50,000

05/03/2021

MBVCB. 1021763779. ung ho MS 4033, MS 4035,   MS 4036, MS 4037, chuc moi nguoi mau khoe va som vuot qua kho khan ( 100k/MS ) . CT tu 0401 000 246963 LAI THI TU NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

05/03/2021

MBVCB. 1021762738. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 4036 va 4037. CT tu 0011 000 791594 PHAM MANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

05/03/2021

MBVCB. 1021743483. ung ho ma so 4036. CT tu 0331 000 401077 VU THI HONG HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

IBVCB. 1021742581. Ung ho Ma so 4037: Chi Hoang Thi Binh. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

240450. 050321. 091755. UH chi Vi Thi Toan. MS 4035

           400,000

05/03/2021

MBVCB. 1021740505. ung ho ma so 4037. CT tu 0331 000 401077 VU THI HONG HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

05/03/2021

SHGD: 1 000 8394. DD: 210305. BO: NGUYEN QUOC ANH. Remark: Ung ho ma so 4037

           200,000

05/03/2021

203620. 050321. 091420. MS   4036 ba Trinh Thi Hon

           300,000

05/03/2021

185484. 050321. 091234. Ung ho Chi Hoang Thai Binh MS 4037 ft 21064378280703

           200,000

05/03/2021

202756. 050321. 091124. MS   4037 Hoang Thi Binh

           300,000

05/03/2021

017823. 050321. 090314. UNG HO MA SO 4036 HAI CHAU THI THAO VA BA NOI

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021712106. DOAN VAN CHI chuyen tien. CT tu 0111 000 225567 DOAN VAN CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021703956. Nguyen thi Loan Anh ung ho ma so 4035, chij em Thi Thao. CT tu 0301 000 046868 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

IBVCB. 1021697633. Ma so 4037: ?Chi Hoang Thi Binh. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

05/03/2021

IBVCB. 1021695571. Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

05/03/2021

194504. 050321. 085119. TTTPhuong ung ho MS 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

146753. 050321. 084844. Ung ho chi Hoang Thi Binh ma so 4037 so DT 0363850544

         1,000,000

05/03/2021

IBPS/SE: 0131 000 5. DD: 050321. SH: 1 000 6915. BO: NGUYEN NGUYEN GIANG. UNG HO CHI HOANG THI BINH MASO 4037

           500,000

05/03/2021

Sender: 79334001. DD: 050321. SHGD: 1 000 0628. BO: NGUYEN QUANG TRUNG0591778. 4036: BA TRINH THI HON ( VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021686015. Bich Thuy Dan Mach ung ho MS 4036 Trinh thi Hon co ruot 2chi em Thi Thao, apB1 Chau thoi, Vinh loi, BacLieu. CT tu 0491 000 028499 NGUYEN HA QUYNH HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021686422. Ung ho ma so 4037 chi hoang thi binh. CT tu 0011002438469 NGUYEN THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

SHGD: 1 000 5054. DD: 210305. BO: TRAN PHUONG. Remark: Ma so 4036, 2 chau Thi, Thao,   hoan canh kho khan

         2,000,000

05/03/2021

192321. 050321. 083938. VU VAN THONG + VU QUYNH TRANG UH MS 4037 Chi Hoang Thi Binh Dia chi Xom Thanh Long, xa Phuc Luong,

           400,000

05/03/2021

121888. 050321. 083046. Vinh Nam ung ho MS 4037 Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

503830. 050321. 082921. Ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           500,000

05/03/2021

657192. 050321. 082656. UNG HO MS 4035 - 050321 - 08: 27: 00 657192

           500,000

05/03/2021

MBVCB. 1021656756. Ung ho MS   4037: Chi Hoang Thi Binh. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

05/03/2021

053073. 050321. 082334. Chuyen tien ung ho ma so 4037

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1021651328. MS   4036. CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

             20,000

05/03/2021

IBVCB. 1021637066. Ma so 4037 dt 0363850544 chi Hoang Thi Binh. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

05/03/2021

537530. 050321. 080533. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

05/03/2021

SHGD: 1 000 0365. DD: 210305. BO: NGUYEN THI HUONG GIANG. Remark: IBMS 4012, 4026,   4033 ( MOI HOAN CANH 300K)

           900,000

05/03/2021

862802. 050321. 080149. Ung ho 2 chi em Thi Thao tinh Bac Lieu

           500,000

05/03/2021

IBVCB. 1021626676. Ma so 4037 .   Ung ho chi Hoang Thi Binh. CT tu 0081001201289 NGUYEN LOC THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           120,000

05/03/2021

IBVCB. 1021620337. NGUYEN THI THANH NHAN chuyen khoan. CT tu 0071003481905 NGUYEN THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

05/03/2021

076123. 050321. 074646. Uh MS   4037 Hoang Thi Binh

           200,000

05/03/2021

IBVCB. 1021611416. Tan cung noi dau cua nguoi phu nu mat chong khong . CT tu 0251002726382 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

         1,000,000

05/03/2021

MBVCB. 1021609267. Tan cung. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             70,000

05/03/2021

MBVCB. 1021587006. NGUYEN XUAN HIEU chuyen tien ung ho ma so 4037. CT tu NGUYEN XUAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

117374. 050321. 064807. Gd Le Tan Thanh uh MS 4037 chi Hoang Thi Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21064489263126

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1021570859. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4035 chi Vi Thi Toan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1021563933. ung ho ma so 4037. chuc ong vs be mau khoi benh. CT tu 0351 000 843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

05/03/2021

MBVCB. 1021553809. Ung ho tu thien cho Ma so 4030. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1021552317. Ung ho tu thien cho Ma so 4033. CT tu 0071002137651 VAN NGOC THUY DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

05/03/2021

IBVCB. 1021550854. Giup MS 4036 Ba Trinh Thi Hon . CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

05/03/2021

992699. 050321. 024542. MS   4036 ba Trinh Thi Hon

           100,000

05/03/2021

011230. 050321. 022720. Ung ho ma so 4036 Trinh Thi Hon

           100,000

05/03/2021

618936. 050321. 004309. ISL20210305004303773 - ung ho MS 4035

           200,000

05/03/2021

MBVCB. 1021505282. MS   4036 gui ung ho ba trinh thi hon. CT tu 0441004007686 LE THI VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

291428. 060321. 100935. Ung ho MS 4038 TRAVINH ck

           100,000

06/03/2021

290947. 060321. 100421. Ung ho MS 4037 TRAVINH ck

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024473980. MS   4038. Ba Da Thi My. CT tu 0611001920252 PHAM THE SON toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

543809. 060321. 202303. Chuyen tien ung ho MS 4037 300k va ma so 4038 200k

           500,000

06/03/2021

612789. 060321. 200741. Le lien huong ft 21067292856008

           100,000

06/03/2021

712629. 060321. 194647. UH MS   4038 Ba Da Thi My

           100,000

06/03/2021

381531. 060321. 181904. Tamlongnhaai MS 4038

           200,000

06/03/2021

567206. 060321. 165534. Trinh cung ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My

           100,000

06/03/2021

006551. 060321. 162251. Lieu Duc Tuyen. Sai Gon.   Ung ho MS   4038/4037/4036/4035. Moi h/c 300k

         1,200,000

06/03/2021

062356. 060321. 155140. Vietcombank; 0451 000 476889; VU VAN CHUYEN chuyen khoan ung ho ma so 4038

         1,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1023975110. Ung ho ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0451 000 356475 LAI THE ANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

386646. 060321. 153124. Ung ho ba Da Thi My MS 4038 ft 21065942708706

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023947597. Ung ho MS   4038 ( ba Da Thi My) . CT tu 0991 000 008478 TRAN THANH THUY toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

379649. 060321. 152339. Ma so 4038. Ung ho ba DA THI MY ft 21065622561421

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1023939782. LE THI QUYEN chuyen tien ung ho ma so 4038 ba Da Thi My. . CT tu 0591 000 284903 LE THI QUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

392454. 060321. 134231. IBft   Ma so 4038 Da Thi My

           200,000

06/03/2021

295970. 060321. 133436. Ung ho MS 4035,   4036, 4037, 4038,   moi truong hop 500k - HNQQ ft 21065080252508

         2,000,000

06/03/2021

266974. 060321. 125315. Ung ho ma so 4038 Cau mong cho 2 ba chau co duoc suc khoe va binh an. ft 21065051127674

             50,000

06/03/2021

IBVCB. 1023731282. NGUYEN THI THANH TRUC chuyen khoan giup do MS 4037 Chi Hoang Thi Binh. CT tu 0461003962477 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

298901. 060321. 121355. Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           300,000

06/03/2021

895691. 060321. 120252. UNG HO - 060321 - 12: 03: 27 895691

           100,000

06/03/2021

644371. 060321. 115312. Cac con yeu ung ho ma 4038

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023638686. Ung ho MS   4038: Ba Da Thi My. Cau mong on tren phu ho cho 2 ba chau nhieu suc khoe, may man, binh an. CT tu 0061001072523 LE TAN LOC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

880039. 060321. 104827. UNG HO MS 4038 - 060321 - 10: 48: 25 880039

           250,000

06/03/2021

148748. 060321. 103500. Ung ho 4037, 4036 va 4018 moi th 300k ft 21065364384649

           900,000

06/03/2021

141015. 060321. 102645. Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My ft 21065870057398

           100,000

06/03/2021

987668. 060321. 100811. tung ho dan tri 0603

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023481073. Ung ho ma so 4038. CT tu 0071005029806 NGO QUOC THINH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023446897. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4038 ba da thi my( ba cua ngo van thang) . CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/03/2021

085953. 060321. 092535. Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21065024788110

           500,000

06/03/2021

078552. 060321. 091623. Ung ho gia dinh chi Hoang Thi Binh, ma so 4037.   ft 21065636803701

           100,000

06/03/2021

077543. 060321. 091509. Ma so 4038 ft 21065561444486

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 10234 000 32. VU TAT THANH 0942555886 UNG HO MS 4037 CHI HOANG THANH BINH, XOM THANH LONG, PHUC LUONG,   DAI TU, THAI NGUYEN 0363850544. CT tu 0021001141390 VU TAT THANH toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1023363945. ung ho MS   4036 - 4037 moi MS 50k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161 000 172061 HOANG TRONG DUC toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

046900. 060321. 083031. Ma so 4038. Good lucky si much. ft 21065870620428

           200,000

06/03/2021

366949. 060321. 061300. mr z giup ma so 4033

           100,000

06/03/2021

219333. 060321. 051915. GD MINHYEN GIUPDO MA 4037

           500,000

06/03/2021

638547. 060321. 012245. ISL20210306012232971 - ung ho ma so 4037

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023181800. 4307 hoang thi binh. CT tu NGUYEN THANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023174869. GIUP MA SO 4037. CT tu 0511 000 461449 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1023173909. ung ho ma so 4032. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023172933. ung ho ma so 4037. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

970124. 050321. 232520. Minh Tam giup MA SO 4034 ft 21065001108801

             50,000

06/03/2021

IBVCB. 1023166665. MA SO 4306. CT tu 0511 000 461449 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

06/03/2021

173179. 050321. 231233. Ung ho MS 4037!mong gd co du tien cho con chua benh

           100,000

06/03/2021

963747. 050321. 230554. Minh Tam giup MA SO 4036 ft 21065022506607

           200,000

06/03/2021

962533. 050321. 230231. Dong duc hao tang MS 4037.   Nam mo quan the am bo tat ft 21065788900462

           500,000

06/03/2021

694428. 060321. 222126. Ung ho MS 4038 be Ngo Van Thang ft 21067456004072

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1024494635. Chau Huong Chi ung ho ma 4038 Ba Da Thi My o tinh Dak Nong. CT tu 0011002718068 NGUYEN THI LAN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

422482. 060321. 220854. Ma so 4038 Ba Da Thi My

           500,000

06/03/2021

684610. 060321. 220221. Tang ba My MS 4038 ft 21067240713327

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1024478033. NGUYEN XUAN HUNG chuyen tien ung ho MS 4038. CT tu 0611001925929 NGUYEN XUAN HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1024472788. Ung ho 4038   - ba Da Thi My. CT tu 0071 000 694154 NGUYEN DOAN CHAU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

672456. 060321. 214051. Ma so 4038 Da Thi My ft 21067220650106

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024444180. CAO MINH TUNG Chuyen tien ung ho MS 4038 Da Thi My. CT tu 0061 000 217879 CAO MINH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1024441873. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

IBVCB. 1024440099. NGUYEN THI THANH HUONG ung ho ma so 4030 va 4038. CT tu 0021001543316 NGUYEN THI THANH HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

656342. 060321. 211413. Do nguyet anh ung ho MS 4038 ba Da Thi My ft 21067117533086

         5,000,000

06/03/2021

654276. 060321. 211056. ung ho Ba My -   Chau Thang ft 21067197773568

           100,000

06/03/2021

413006. 060321. 211025. ung ho ma so 4038

           100,000

06/03/2021

563942. 060321. 210908. Ung ho Ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024407824. VU DINH TOAN ung ho maso 4038 - da thi my. CT tu 0051 000 380680 VU DINH TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024406788. NGUYEN THI HUYNH KIM ung ho MS 4038 ba Da Thi My Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041 000 376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1024400715. ma so 4038 ba Da Thi My. CT tu 0911 000 047251 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1024398163. Ma so 4038. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

06/03/2021

IBVCB. 1024397663. Ma so 4037. CT tu 0011004017980 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1024395457. Thanh thao goi Ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0331 000 416529 TRAN THI THANH THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

718511. 060321. 203746. ung ho ma so 4035. chi Vi Thi Toan

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1024384761. Ung ho MS   : 4038 - Da Thi My. . CT tu 0621003795183 NGUYEN MINH TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

630142. 060321. 203329. Ung ho ba Da Thi My, ma 4038 cum dan cu sinh mon thon 5 dak ha huyen dak glong tinh dak nong ft 21067940097400

           200,000

06/03/2021

460520. 060321. 202402. IBft   MS 4306 - Mai Thi Thuy dong gop vao ct

           200,000

06/03/2021

619458. 060321. 201739. Dong duc hao tang MS 4038.   Nam mo quan the am bo tat ft 21067340158176

           500,000

06/03/2021

687461. 060321. 201716. MS : 4037 -   Chuc chi Binh va moi nguoi trong gia dinh vuot qua song gio

           250,000

06/03/2021

104942. 060321. 201642. Ung ho ba chau chau Thang

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1024351917. gui den ba my MS 4038. CT tu 0461 000 431541 NGUYEN THI QUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

136841. 060321. 200633. Ma 4035 Ung ho me con chi Vi Thi Toan

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1024344597. ung ho ma so 4038. CT tu 0931004221778 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

133348. 060321. 200343. Ung ho ma so 4035

           200,000

06/03/2021

531843. 060321. 195319. CK tu   000 086919999 den 1017378606.   ND: Ung ho ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021

701168. 060321. 194552. da thi my MS 4038

           100,000

06/03/2021

514045. 060321. 194321. Ung ho ma so 4038

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024313314. TRAN THI HONG THUY chuyen tien. CT tu 0071003508579 TRAN THI HONG THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024311476. Ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

IBVCB. 1024300290. Mong 2 ba chau som vuot qua kho khan. CT tu NGUYEN VAN LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024299555. 4038. CT tu 0341006861591 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024297176. MS   4038. CT tu 0541 000 216285 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

             20,000

06/03/2021

022945. 060321. 191754. ZP5V8MN74A3U 210306 000 180459 Ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

06/03/2021

034083. 060321. 190518. VU THI THI UHMS 4037 c Hoang thi binh

           200,000

06/03/2021

056410. 060321. 190343. Ung ho

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024264194. Ma so 4038. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

         1,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1024260291. Ma so 4038 ( E Ngo Van Thang) . CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

961953. 060321. 185440. MA SO 4038: BA DA THI MY - 060321 - 18: 55: 13 961953

           200,000

06/03/2021

560958. 060321. 185439. Gd Le Tan Thanh uh MS 4038 ba Da Thi My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ft 21065895846382

           100,000

06/03/2021

559155. 060321. 185219. UNG HO MA SO 4038 ft 21065788065605

           500,000

06/03/2021

558117. 060321. 185101. UNG HO MA SO 4037 ft 21065388040803

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024252523. NGUYEN THI PHUONG DUNG chuyen tien ung ho MS 4038. CT tu 0541 000 300548 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024245537. Ho tro tam long nhan ai ma so 4038. CT tu 0591 000 362018 BUI DUY DO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

334809. 060321. 184503. Gui cu man va 2 chau . Cua it long nhieu . Mong ba va 2 chau vuot qua kho khan . Ngu ap b1 xa chau thoi . Huyen vinh loi . Tinh bac lieu

         1,000,000

06/03/2021

547592. 060321. 183801. Ung ho ma so 4038, da thi my.   Sau Ngan Cat Giang ft 21065312011158

         2,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1024230761. NGUYEN THI HUYNH KIM ung ho MS 4037 chi Hoang Thi Binh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041 000 376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

007715. 060321. 183 000 . Ung ho ba Da Thi My ma so 4038

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024193425. BUI MINH DUC chuyen tien. CT tu 0491 000 060212 BUI MINH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024187325. ma so 4038. CT tu 0061001050864 TRAN ANH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

442622. 060321. 180226. Chuyen tien

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1024184247. ung ho ma so 4038. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

506945. 060321. 174549. Hoang Duc Que ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21065184793897

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024155841. DANG VAN THIEN ung ho ba DA THI MY. CT tu 0341007142127 DANG VAN THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1024131475. Chuyen tien ung ho ma so 4038 ba Da Thi My. CT tu 0201 000 535850 TRAN DANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

485086. 060321. 172029. Ung ho ba Da Thi My, ma so 4038 ft 21065205124143

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1024119459. Ung ho Ma so 4038 Ba My. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             10,000

06/03/2021

IBVCB. 1024117814. Ung ho Ma so 4037 Chi Binh. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             10,000

06/03/2021

MBVCB. 1024099214. Ung ho ma so 4038. CT tu 0011004683333 NGUYEN THI HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1024081524. fd. CT tu 0721 000 667020 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,010

06/03/2021

119315. 060321. 165024. Mo Mo T09 4420123 2T10519 548905T97 0436TMS 4038 Ba Da Thi My Cum dan cu Sinh mon thon 5 xa Dak Ha H Dak G Long Dak Non

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1024068787. Ma so 4038:   da thi my. CT tu 0201 000 633325 MAI THI THU HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1024065627. ung ho 2 ba chau ma so 4038. CT tu NGUYEN THI HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

445351. 060321. 163641. Ma so 4038, ba Da Thi My ft 21065605405567

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1024056166. MS   4035 4036 4037 4038. CT tu 0181 000 502113 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           400,000

06/03/2021

MBVCB. 1024052446. Ung ho ma so 4038. CT tu 0011003709058 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

06/03/2021

IBVCB. 1024039548. 4036. CT tu 0501 000 129578 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1024036400. 4037. CT tu 0501 000 129578 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1024034272. 4038. CT tu 0501 000 129578 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1024032794. UH MS 4038. CT tu 0541 000 204381 NGUYEN THANH LUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

354082. 060321. 162023. Ung ho ba da thi my 4038

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024031071. Ung ho ba My   - Dak Nong. Ma so 4038. CT tu 0941 000 006272 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

299920. 060321. 161645. ung ho Ba Da Thi My ma so 4038

           500,000

06/03/2021

809652. 060321. 161548. UNG HO BA DA THI MY -   4038

           500,000

06/03/2021

175073. 060321. 161554. ung ho 20 MS tu 4055 den 4074 moi MS x1 000 00d

         2,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1024018804. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0501 000 002226 NGUYEN BANG TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1024014862. Ung ho chau Ngo Van Thang o Dak Nong. CT tu 0311 000 712952 TRAN DINH DOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

020097 04230 3061608 512021916 0535730. 976. 160853. NGUYEN CAO CUONG ung ho MS 4038

           200,000

06/03/2021

934142. 060321. 160607. UNG HO MA SO 4038 BA DA THI MY, XA DAK HA,   HUYEN DAK G LONG, TINH DAK NONG - 060321 - 16: 06: 15 934142

         1,000,000

06/03/2021

174865. 060321. 160550. ung ho ma so 4038

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1024004464. Giup ma so 4038, ba Da Thi My. CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023998064. VU THI MAI ung ho ma so 4038 ba da thi my. CT tu 0361 000 256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023996993. Ung ho ba da thi my -   MS 4038. CT tu 0331 000 427658 TRAN ANH THO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

612363. 060321. 155654. Ma so 4038

           500,000

06/03/2021

334562. 060321. 155519. Chuyen tien ung ho chau Ngo Van Thang chau ba My o DakNong

           100,000

06/03/2021

611850. 060321. 155547. ung ho be Thang va ba My - ma so 4038

           200,000

06/03/2021

743949. 060321. 154920. ung ho ma so 4037

           100,000

06/03/2021

741702. 060321. 154751. ung ho ma so 4038

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023978790. UNG HO MA SO 4038, DA THI MY,   TINH DAK NONG. CT tu 0411 000 977974 LE DUONG TAN DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023972395. Ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0031 000 227199 PHAM DUY TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023965120. 4038. CT tu 0931004191233 NGUYEN THI VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

06/03/2021

720731. 060321. 153451. Tang ba My Dak Nong MS o 4038

           100,000

06/03/2021

387404. 060321. 153216. Ma so 4038 ung ho ba Da Thi My ft 21065488581608

           500,000

06/03/2021

713286. 060321. 153022. Ho tro gia dinh em Ngo Van Thang

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023947080. HO CONG DUNG chuyen tien ma so 4036 ba Trinh thi hon ( co ruot 2 em Thi Thao) ap B1 xa chau thoi huyen vinh loi tinh Bac lieu. CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023945090. NGUYEN NHU NGOC chuyen tien MS 4038 : Ba Da Thi My. CT tu 0011001334250 NGUYEN NHU NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

205726. 060321. 151718. ALPHACHART UNG HO MA SO 4038

         5,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1023923138. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 4038 ba Do Thi My. CT tu 0451 000 399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

013855. 060321. 150653. NGUYEN MANH HA ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021

103324. 060321. 150602. Tran Danh Manh ung ho

           500,000

06/03/2021

360957. 060321. 150152. Ung ho ma so 4038 ft 21065813770147

             50,000

06/03/2021

359907. 060321. 150033. Tran Tin. Hung Le gui ma so 4038 ba Da Thi My ft 21065914798060

           400,000

06/03/2021

334266. 060321. 145936. Ung ho 4038 Ba Da Thi My

             50,000

06/03/2021

587869. 060321. 145714. ung ho ma so 4038

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023902385. Ung ho ba My chau Thang MS 4038. CT tu 0021 000 815103 HOANG VAN TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023900452. DINH VAN THAN chuyen tien. CT tu 0021001045713 DINH VAN THAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

353330. 060321. 145228. Ma so 4038 ba Da Thi My ft 21065980559360

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023896078. Giup MS   4034 4035 4036 4037 4038 moi ma 200k. CT tu 0931004202728 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

         1,000,000

06/03/2021

351572. 060321. 145013. Chuyen tien ung ho do thi My 4038 ft 21065647858634

           200,000

06/03/2021

278522. 060321. 144729. ung ho ba Da Thi My mang ma so 4038

             50,000

06/03/2021

347105. 060321. 144426. Ung ho ma so 4038 ft 21065669660389

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023886577. MS   4038 ba da thi my. CT tu 0251002750197 LUU NGOC TRONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1023879103. Maso 4036 Ma so 4037 Ma so 4038. CT tu 0461004 000 561 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

06/03/2021

IBVCB. 1023877801. Ma so 4024. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023875224. Ma so 4026. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023874903. ung ho ma 4038. CT tu 0551 000 320369 PHAM QUOC THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

IBVCB. 1023872530. Ma so 4027. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023869855. Ma so 4032. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023867852. Giup ma so 4038 ba Da Thi My. CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

06/03/2021

IBVCB. 1023867038. Ma so 4033. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023865205. Ma so 4034. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023862382. Lieu ma so 4036. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023860701. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0541001480678 DOAN THI TRANG NHU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023859466. NGUYEN XUAN THANH chuyen tien ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My. CT tu 0011002503783 NGUYEN XUAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

06/03/2021

IBVCB. 1023857504. Be Ngo Van Thang, Dak Nong. CT tu 0091 000 300545 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023856748. Ma so 4037. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

258767. 060321. 141910. em Minh ck ung ho TH 4035 ngay 6. 3. 2020

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023855466. gui ma so 4038 Da Thi My. CT tu 0111 000 519338 LAI NGOC HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

IBVCB. 1023853302. Ma so 4038. CT tu 0011001886743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

147697. 060321. 140615. Ma so 4038 ba da thi my, ung ho

           100,000

06/03/2021

203153. 060321. 140244. HAINGA UNG HO MS 4038

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023828708. DO THI ANH NGUYET ung ho ma 4038 cho Da Thi My. CT tu 0071004629234 DO THI ANH NGUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023825118. 4038. CT tu 0341006869135 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

302570. 060321. 134351. Ung ho ma so 4038 ft 21065164110173

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023803114. DO VIET HONG LOAN chuyen tien Ung ho ma so 4038 ba chau Da Thi My & Ngo Van Thang. CT tu DO VIET HONG LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

907829. 060321. 132428. MA SO 4037 CHI HOANG THI BINH - 060321 - 13: 24: 35 907829

         1,000,000

06/03/2021

388658. 060321. 131733. Gui gd. 4038chuc ba chau luon khoe

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023768189. MS   4038 ba Da Thi My , cum dan cu Sinh Man , thon 5 , xa Dak Ha ,   huyen Dak GLong , tinh Dak Nong. CT tu 0971 000 010738 NGO DAI THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023766080. DINH THI THU HA chuyen tien ung ho ba Da Thi My ma so 4038. CT tu 0341 000 086507 DINH THI THU HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023755450. UH ma so 4038 Ba Da Thi My. CT tu 0931004190980 NGUYEN TRANG NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023752965. DO DINH THUONG ung ho MS : 4038. CT tu 0041 000 159434 DO DINH THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

271080. 060321. 125906. Ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21065942134099

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023749591. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0541 000 312843 NGUYEN THI HUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023744392. NGUYEN VAN TOAN chuyen tien. CT tu NGUYEN VAN TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023744250. Ung ho Ma so 4038, ba Da Thi My. CT tu 0021001863289 PHAM TRUNG DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           750,000

06/03/2021

MBVCB. 1023743600. NGUYEN VAN TRUNG chuyen tien. CT tu 0011004254648 NGUYEN VAN TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             30,000

06/03/2021

384037. 060321. 124757. IBft   MS 4038 ba Da Thi My

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023734077. Chi Linh Binh Duong ung ho ma so 4038 Da Thi My. CT tu 0461 000 534071 VO THI HONG NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

260203. 060321. 124351. Ung ho chi hoang thi binh 4037 ft 21065816567091

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023720208. ung ho ma so 4038. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           150,000

06/03/2021

405703. 060321. 122655. ung ho ma so 4038

           300,000

06/03/2021

530847. 060321. 001751. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 4038

           200,000

06/03/2021

530612. 060321. 001705. ung ho 4033 - 4038, moi ng 100k

           600,000

06/03/2021

399585. 060321. 121659. Ung ho MS 4037 chi Binh o Thai Nguyen va cac con

         1,000,000

06/03/2021

001784. 060321. 120843. Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My o Daknong

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023679040. Ma so 4306:   Nha an toan, song an tam. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         5,000,000

06/03/2021

IBVCB. 1023673944. Ma so 4035:   Vi Thi Toan. DC: Thon Xuan Hung, Xuan Khang, Nhu Thanh,   Thanh Hoa. DT 0334. 833. 340. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1023669133. Ma so 4037:   Hoang Thi Binh. DC Xom Thanh Long, Phuc Luong, Dai Tu,   Thai Nguyen. DT: 0363850544. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

225092. 060321. 115811. Ung ho Da Thi My MS 4038 ft 21065385640518

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023665002. HUYNH THI THANH HOA chuyen khoan ung ho ba Da Thi My ( MS : 4038) . CT tu 0371 000 504493 HUYNH THI THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

222195. 060321. 115440. MS   4038 BA DA THI MY TAM LONG NHAN AI ft 21065163802068

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023664542. giup do ma so 4038. CT tu 0011004123590 PHAM NGOC DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

219813. 060321. 115155. Ma so 4038 ba Da Thi My ft 21065665583923

           500,000

06/03/2021

216732. 060321. 114821. Giup ma so 4038 Ba Da Thi My -   Cam on bao Dan Tri ft 21065518457703

         2,000,000

06/03/2021

292151. 060321. 114625. Ma so 4038 ba Da Thi My

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1023649646. PHAN THANH SON chuyen tien nho bao dien tu dan tri ung ho ba chau nha em Ngo Van Thang. CT tu 0231 000 037106 PHAN THANH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

211697. 060321. 114229. Ung ho ba Da Thi My ft 21065700562422

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023638563. Nhaahn ung ho MS 4038. CT tu 0021 000 873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

IBVCB. 1023614285. CHUYEN TU THIEN MS : 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0651 000 823987 NGUYEN THI NGOC CHAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

507129. 060321. 111900. Ung ho ma so 4038 ba Dao Thi My cum dan cu Sinh mon thon 5 xa Dak ha tinh Dac Nong

           100,000

06/03/2021

189885. 060321. 111834. PTBT Ung ho Ma so 4038 ft 21065876074058

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023603105. NGUYEN VAN HIEU chuyen tien. CT tu 0141 000 593292 NGUYEN VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023600656. Ung ho MS   4038: Ba Da Thi My. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

370666. 060321. 111321. ung ho ma so 4038 Ba DA THI MY

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023595507. Ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0021002361186 DANG THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023593637. MAI SON chuyen tiengoi giup Ba Da thi My, ma so: 4038, tinh Dak Nong. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1023589559. TRAN VAN THANG chuyen tien ung ho Ba DA THI MY , ma so 4038. CT tu 0501 000 017374 TRAN VAN THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

279937. 060321. 110332. ung ho ba Da Thi My MS 4038

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023574729. Ma so 4038 bs Hoang Phuong ung ho ba My. CT tu 0071 000 697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/03/2021

117605. 060321. 105847. Ck giup ma so 4038

           100,000

06/03/2021

164448. 060321. 105131. ung ho cho Ma so 4038 ft 21065843097003

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023558362. ung ho hai ba chau Thang. CT tu 0281 000 028435 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           100,000

06/03/2021

160435. 060321. 104719. ma so 4038 ba da thi my ft 21065843080065

           600,000

06/03/2021

MBVCB. 1023552462. ung ho MS 4038. CT tu 0141 000 763010 NGUYEN XUAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

154397. 060321. 104059. Nguyen Phuc Nghia, ung ho MS   4035 ft 21065338204671

           100,000

06/03/2021

153819. 060321. 104023. Nguyen Phuc Nghia, ung ho MS   4036 ft 21065338201908

           100,000

06/03/2021

153273. 060321. 103950. Nguyen Phuc Nghia, ung ho MS   4037 ft 21065670060590

           100,000

06/03/2021

152529. 060321. 103901. Nguyen Phuc Nghia, ung ho MS   4038 ft 21065364400849

           100,000

06/03/2021

150393. 060321. 103643. MS   4038 Da Thi My ft 21065792550992

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023536653. MS   4038 ba Da Thi My. CT tu 0021 000 975296 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

324660. 060321. 103119. Ung ho 4038 ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021

143620. 060321. 102927. Tam long nhan ai MS 4038 ft 21065300910071

           100,000

06/03/2021

140702. 060321. 102624. Ung ho ma 4037 chi hoang thi binh ft 21065364349992

           300,000

06/03/2021

IBVCB. 1023521922. 4036:   Ba Trinh Thi Hon. CT tu 0591 000 226378 VU THI NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023517111. Ung ho ba Da Thi My 4038. CT tu 0121 000 850541 TRAN HUY MANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

874269. 060321. 102216. MA SO 4038 - 060321 - 10: 22: 17 874269

           150,000

06/03/2021

IBVCB. 1023517542. Chuyen ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0341006883086 NGUYEN THI KIM DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

136187. 060321. 102134. Ung ho tu thien MS 4018 ft 21065037747320

           400,000

06/03/2021

IBVCB. 1023511885. 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0591 000 226378 VU THI NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

873258. 060321. 101746. UNG HO CHAU THANGDAKNONG - 060321 - 10: 18: 12 873258

         1,000,000

06/03/2021

126932. 060321. 101137. Tam Long Nhan Ai ma so 4037 chi Hoang Thi Binh ft 21065289849109

         2,000,000

06/03/2021

113853. 060321. 095729. MS   4038 ba da thi my ft 21065939020207

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023470813. Ung ho ba Da Thi My, MS   4038. CT tu 0351 000 974022 VU THI LUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

052655. 060321. 095047. Chuyen tien ung ho ba DA THI MY Sinh Mon, thon 5, Dak Ha,   Dak GLong Dak Nong

           200,000

06/03/2021

078741. 060321. 094816. Ung ho Ma so 4038 Da Thi My

           500,000

06/03/2021

IBVCB. 1023455184. Ma so 4038:   Ba Da Thi My Cum dan cu Sinh Mon,   thon 5, xa Dak Ha, huyen Dak G'Long, tinh Dak Nong. CT tu 0491 000 007912 PHAM DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

100765. 060321. 094255. Ung ho ba Da Thi My. Ma so 4038

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023453497. Ma so 4038 dt 0988599058 co Do Thi Ha. CT tu 0021 000 407521 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           200,000

06/03/2021

254656. 060321. 094108. Ma So 4038 Ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021

IBVCB. 1023448132. PHAM DUY chuyen khoan. CT tu 0491 000 007912 PHAM DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

097317. 060321. 093852. Bui Trieu Xa ung ho MS 4306.   ft 21065616927544

         5,000,000

06/03/2021

094414. 060321. 093533. Bui Trieu Xa giup cac MS 4033 150k,   4035 150k, 4036 150k, 4037 150k,   4038 150k. ft 21065009318180

           750,000

06/03/2021

MBVCB. 1023442921. ma so 4038. Ba Da Thi My. CT tu 0031001141315 DINH NHU NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

910572. 060321. 093222. MS   4038 DA THI MY - DAK NONG

           200,000

06/03/2021

091053. 060321. 093135. Giup ma so 4038 ft 21065575488506

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023436687. Ma so 4038:   Ba Dao Thi My. CT tu 0351 000 770018 HOANG VAN CHUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

086310. 060321. 092600. Ung ho ma so 4036, 4037,   4038 moi ma so 1 000 00 ft 21065168809357

           300,000

06/03/2021

IBVCB. 1023424961. MS   4038 Da Thi My Cum dan cu Sinh Mon DakHa DakLon. CT tu 0451 000 282999 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023425829. Chuyen tien ung ho MS 4038 Da Thi My. CT tu 0181 000 551676 BUI PHU THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           350,000

06/03/2021

186993. 060321. 092231. UNG HO MA SO 4038 BA DA THI MY

           500,000

06/03/2021

189734. 060321. 092035. tang em Ngo Van Thang lop 3b

             50,000

06/03/2021

081401. 060321. 091955. Ung ho ma so 4038 ft 21065386010302

           100,000

06/03/2021

078556. 060321. 091624. UNG HO MS 4038 ft 21065875713193

           100,000

06/03/2021

077881. 060321. 091535. Kim loan giup MS 4038 ft 21065387530909

         2,000,000

06/03/2021

076234. 060321. 091333. Kim loan giup MS 4037 ft 21065385025358

         2,000,000

06/03/2021

IBVCB. 1023407427. Ung ho cac MS   tu 4027 den 4038. Moi MS 100k.   Chuc moi nguoi som qua con hoan nan.   Mo Phat. CT tu 0491001757377 NGUYEN THANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023407676. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 4038. CT tu 0351001001912 NGUYEN HUU THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

074216. 060321. 091105. Kim loan giup MS 4033 ft 2106532727 000 5

         2,000,000

06/03/2021

IBVCB. 1023404824. Ung ho ba Da Thi My, ma so 4038. CT tu 0031 000 121243 NGUYEN THI HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

IBVCB. 1023403287. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0081001003975 NGUYEN XUAN SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

172648. 060321. 090918. Vinh Nam ung ho MS 4038 ba Da Thi My

           100,000

06/03/2021

859097. 060321. 090905. SANHSEACO GUI MS 4038 - 060321 - 09: 09: 41 859097

             50,000

06/03/2021

244756. 060321. 090824. Ung ho MS 4038

           200,000

06/03/2021

910361. 060321. 090739. MS   4037 HOANG THI BINH - TINH THAI NGUYEN

           100,000

06/03/2021

071216. 060321. 090714. Gui chi hoang thi binh 4037 ft 21065792213490

           200,000

06/03/2021

065898. 060321. 09 000 0. Ung ho ma 4038 ft 21065540839217

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023386237. ung ho em Ngo Van Thang truong tieu hoc THCS Tran Quoc Toan, Dak Ha,   Dak Glong, Dak Nong. CT tu 0701 000 449086 NGUYEN THI THU HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

064385. 060321. 085748. MS 4038 gui 1 chut yeu thuong toi e ft 21065670182047

           100,000

06/03/2021

856290. 060321. 085400. UNG HO MA SO 4038 - 060321 - 08: 53: 29 856290

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023379694. Tan mat. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             70,000

06/03/2021

MBVCB. 1023373907. Ung ho MS   4038: Ba Da Thi My. CT tu 0011002255687 LE HUY HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023359148. ung ho Ma so 4038 ba Dao Thi My, cum dan cu Sinh mon, thon 5,   Dak ha, Dak G long, Dak Nong. CT tu 0491 000 052771 DO NGOC TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

503672. 060321. 083503. Ung ho MS 4038

           300,000

06/03/2021

045952. 060321. 082846. Ung ho ma so 4038 Da thi My ft 21065387360017

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023346088. Ma so:   4038 Da Thi My. CT tu 0121 000 947151 LE MINH HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

044905. 060321. 082659. Dong Hanh Bao Dan tri Ung ho TT Ma so 4038 ft 21065230104250

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023343072. Ma so 4037 bs Hoang Phuong ung ho chi Binh. CT tu 0071 000 697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023342967. NGUYEN THI THUY NHAN ung ho MS 4038 ba Da Thi My. CT tu 0451 000 361816 NGUYEN THI THUY NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

042459. 060321. 082233. Ma so 4038 Da Thi My ft 21065654717173

           100,000

06/03/2021

040081. 060321. 081755. ung ho chau ngo van thang ft 21065102857984

           100,000

06/03/2021

100893. 060321. 081304. 4038 Ba Da Thi My Daclak

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1023328218. NGO KHANH HOA transfer to support No 4038. CT tu 0731 000 568286 NGO KHANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

231387. 060321. 080258. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

06/03/2021

MBVCB. 1023317934. Ung ho MS   4033. CT tu 0341007054897 TRAN THI CAM LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023316968. Ung ho MS   4038. CT tu 0341007054897 TRAN THI CAM LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023315208. Ung ho MS   4035. CT tu 0341007054897 TRAN THI CAM LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023314250. Ba nuoi chau kho khan. CT tu 0331 000 444689 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

06/03/2021

IBVCB. 1023314414. Ung ho MS   4038. CT tu 0031 000 110873 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           150,000

06/03/2021

MBVCB. 1023312417. NGUYEN THI NGAN chuyen tien. CT tu 0491 000 035957 NGUYEN THI NGAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

06/03/2021

029770. 060321. 075318. Ung ho 2 ba chau Da Thi My ma so 4038 ft 21065724206667

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023309587. Ma So: 4038,   Da Thi My, Sinh Mon, thon 5, xa Dakha, huyen Dak G Long, Tinh Dak Nong. CT tu 0081001143351 VAN DUC HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

06/03/2021

874465. 060321. 074919. Ung ho MS 4038 ba da thi my

           200,000

06/03/2021

947702. 060321. 073146. MS 4028 ung ho chau Bui Minh Khoi

             50,000

06/03/2021

MBVCB. 1023293900. Ung ho ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0021001137422 DO THI BICH LE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

026889. 060321. 071015. Ma so 4038 Ba Da Thi My Dia chi Cum dan cu Sinh Mon thon 5 xa Dak Ha huyen Dak G Long tinh Dak Nong

         1,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1023280348. ung ho gia dinh Ba My MS 4038. CT tu 0321 000 615074 HO VAN HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

017375. 060321. 070908. Ung ho MS . 4037 ft 21065575054336

         1,000,000

06/03/2021

017100. 060321. 070749. Ma 4038 ba Da thi My ft 21065979024724

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023275516. chau thang ba me bo di o voi ba ngoai. CT tu 0441003956484 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

06/03/2021

MBVCB. 1023272549. Gd Dang Van Nhat xin ung ho ma so: 4038 ba Da Thi My. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat . CT tu 0281 000 524524 DANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

06/03/2021

MBVCB. 1023271218. ung ho ma so 4038. Chuc 2 ba chau dc bhjeu nguoi giup do. CT tu 0351 000 843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023270155. NGUYEN VAN SINH chuyen tien. CT tu NGUYEN VAN SINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023264262. giup ma 4036. CT tu 0011004200433 TRUONG THI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

MBVCB. 1023257150. TRAN TAN DAT chuyen ung ho MS 4036:   Ba Trinh Thi Hon. CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/03/2021

MBVCB. 1023256895. Ung ho MS   4037: chi Hoang Thi Binh. CT tu 0071004164154 TRAN TAN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/03/2021

IBVCB. 1023255681. BUI THU HIEN chuyen khoan ung ho ma so 4036 em. Thi Thao. CT tu 0011004007857 BUI THU HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

06/03/2021

IBVCB. 1023247428. Giup MS 4037 Hoang Thi Binh. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           300,000

06/03/2021

MBVCB. 1023220520. Ung ho MS 4037. CT tu 0811 000 002334 HOANG VIET PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

06/03/2021

993936. 060321. 013955. Ung ho MS 4037 ft 21065359740450

           100,000

06/03/2021

176520. 060321. 011058. Gui long hao tam toi chi Binh MS 4037

         1,000,000

06/03/2021

214510. 060321. 004817. Linh va Tan mong Chi cung gia dinh som vuot qua kho khan MS 4037

           100,000

06/03/2021

214413. 060321. 004604. Linh va Tan mong ba cung 2 em som vuot qua kho khan MS 4036

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024556503. Ma so 4038:   Ba Da Thi My Sinh Mon, Dak ha Dackla Dac Nong. CT tu 0011 000 827623 VU THI DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025641089. UH MS   4038. CT tu 0951004197973 MAI THI TRANG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

250079. 070321. 201145. Ung ho ma so 4038 Ba Dinh Thi My ft 21067150541821

           300,000

07/03/2021

102743. 070321. 184241. Giup do 4038

           200,000

07/03/2021

094477. 070321. 174803. tung ho dan tri 0703

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025108933. PHAM THI HUYEN chuyen tien. CT tu 0021001752338 PHAM THI HUYEN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

505889. 070321. 140350. Ma so 4038 ba da thi my

           200,000

07/03/2021

970846. 070321. 133137. Giup do MS 4036 va 4038 ft 21067038356016

           300,000

07/03/2021

027040. 070321. 120019. MS   4038 BA DA THI MY - 070321 - 12: 00: 18 027040

           200,000

07/03/2021

909491. 070321. 114854. Ung ho ma so 4039 Cau mong cho bac va gia dinh co duoc suc khoe va binh an.   ft 21067912282094

             50,000

07/03/2021

869936. 070321. 105006. Ung ho Ma So 4036 Ba Trinh Thi Hon co ruot hai em Thi Thao ft 21067068982177

           100,000

07/03/2021

866294. 070321. 104453. Ung ho Ma So 4018 Anh Truong Duc Du ft 21067238397394

           100,000

07/03/2021

863390. 070321. 104041. Ung ho Ma So 4038 Ba Da Thi My ft 21067230602003

           100,000

07/03/2021

842910. 070321. 101037. Ma so 4039. Ung ho ba TY ft 21067021712387

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1024759996. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 4039 ba phan thi ty. CT tu 0281 000 429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

             20,000

07/03/2021

826834. 070321. 080231. Trinh cung ung ho Ma so 4039: Ba Phan Thi Ty

           100,000

07/03/2021

770213. 070321. 073636. Ma so 4037 - c Hoang Thi Binh - cau chua chua lanh cho con trai chi ft 21067114792389

         1,000,000

07/03/2021

768498. 070321. 072919. Ma so 4038 - ba Da Thi My - mong 2 ba chau luon manh khoe -   Thang duoc di hoc ft 21067295494065

         2,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1024632592. MS   4306. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024600176. PHAM TUNG VAN chuyen tien ung ho MS 4038 ba Da Thi My. CT tu 0011004372568 PHAM TUNG VAN toi 0451 000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024559928. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0721 000 616748 DO HO BAO CHAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

725983. 060321. 235545. 4038 Da Thi My ft 21067636760799

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024558905. ung ho 2 ba chau ma so 4038. CT tu 0971 000 666869 NGUYEN QUANG HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024558131. Ma so 4038 ba Da thi my. CT tu 0021 000 352932 BUI DINH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/03/2021

725407. 060321. 235309. Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21067606924064

           100,000

07/03/2021

725390. 060321. 235302. MS   4038, ba chau Da Thi My, xin bao chuyen giup. ft 21067789088158

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024557358. Ma so 4037?Chi Hoang Thi Binh. CT tu 0021 000 253969 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           100,000

07/03/2021

915147. 060321. 235022. UNG HO MA SO 4038 BA DA THI MY

           100,000

07/03/2021

724464. 060321. 234854. MS   4038 ft 21067908049068

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1024553903. Ma so 4308 ba Da Thi My. CT tu 0511 000 447726 DANG NHAT KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024553492. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0881 000 459908 LE THACH DAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

722492. 060321. 234015. 4038 ft 21067200944277

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024551191. ung ho ba chau Ngo Van Thang. CT tu 0021 000 410983 NGUYEN XUAN TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

721979. 060321. 233808. 4038 ba Da Thi My ft 21067619756902

           200,000

07/03/2021

915130. 060321. 233654. MS   - 4038 ba da thi my

           100,000

07/03/2021

721049. 060321. 233424. MS   4038 Ba Da Thi My ft 21067080487421

           100,000

07/03/2021

720572. 060321. 233233. Ma so 4038 ft 21067340886817

           100,000

07/03/2021

774473. 060321. 233113. Ma so 4038: Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

719686. 060321. 232906. MS   4038 ba da thi my ft 21067036155651

           100,000

07/03/2021

719537. 060321. 232833. 4038 da thi my ft 21067151179077

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024545490. Ho tro MS   4038 ba Da Thi My. CT tu 0531002512874 LE HOANG YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/03/2021

718551. 060321. 232458. Ung ho MS 4038 ba Da Thi My ft 21067523176400

           200,000

07/03/2021

314987. 060321. 232416. Gui chau Ngo Van Thang lop 3B Dak Nong

           100,000

07/03/2021

718272. 060321. 232359. ung ho ma so 4038 DA THI MY ft 21067367046174

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024542905. MS 2021052 ba Dam Thi Toi. CT tu 0011001590238 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024542211. Ung ho Ba Da Thi My. MS :   4038. CT tu 0931004177939 NGUYEN DANH LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

717904. 060321. 232237. 4038 Da Thi My ft 21067981260026

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024541444. BUI DINH SON chuyen tien. CT tu 0021 000 352932 BUI DINH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1024540542. 4038. CT tu 0351 000 777706 PHAM PHUONG DONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024539403. MS   2021053 GD chi Ly. CT tu 0011001590238 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

07/03/2021

430729. 060321. 231824. MS   4038 ba da thi my

           100,000

07/03/2021

770136. 060321. 231700. MS   - 4038 ba da thi my

           200,000

07/03/2021

716227. 060321. 231653. MS   4038 ba da thi my ft 21067938467043

           100,000

07/03/2021

430441. 060321. 231531. Ung ho ma so 4038 Ba Da Thi My

           300,000

07/03/2021

430417. 060321. 231526. Ung ho Ma so 4038 co Do Thi Ha

           300,000

07/03/2021

769236. 060321. 231411. TRAN THI NGA ung ho ma so 4038

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024533210. Ung ho 4038. CT tu 0451001630338 DO DINH HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

429383. 060321. 230507. Ma so 4038 ba Da Thi My

           300,000

07/03/2021

302472. 060321. 230224. ung ho em NGO VAN THANG dan toc mong MS 4038

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024521154. VU THU GIANG chuyen tien ung ho ma so 4038 Da Thi My . CT tu 0021001252104 VU THU GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

07/03/2021

MBVCB. 1024515825. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0301002827587 LE ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

704097. 060321. 224237. Ung ho gd chi Hoang Thi Binh ma so 4037 ft 21067845440520

           300,000

07/03/2021

294387. 060321. 223920. gui em Ngo Van Thang xa Dak Ha; huyen Dak GLong tinh Dak Nong

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024511156. ungho MS 4038. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

07/03/2021

699145. 060321. 223122. ung ho MS 4026 chi Ma Thuy Liem ft 21067387804875

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1025676906. 4038. CT tu 0591 000 260663 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

07/03/2021

328947. 070321. 221441. Cua it long nhieu. Mong ba My va chau luon co nhieu suc khoe va binh an ft 21067253700590

           100,000

07/03/2021

099387. 070321. 220825. UNG HO MA SO 4039, BA PHAN THI TY - 070321 - 22: 09: 04 099387

           100,000

07/03/2021

226125. 070321. 215811. MS   4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

315326. 070321. 215034. Ma so 4038 Ba Da Thi My Dia chi Cum dan cu Sinh Mon, thon 5, xa Dak Ha,   huyen Dak G Long, tinh Dak Nong ft 21067788626169

           150,000

07/03/2021

354961. 070321. 214730. MS   4038 Da Thi My

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1025639501. MS   4038 - Ba Da Thi My. CT tu 0071 000 626821 HO KHAC DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

IBVCB. 1025635395. Xin quy bao gui den ho tro Ong Ngo Van Vinh ma so 4034. CT tu 0011002969080 VU AN THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1025635483. MS   4038 ba Da Thi My. CT tu 0181003423510 PHAN VAN CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025632788. ungho MS 4039. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             50,000

07/03/2021

526753. 070321. 212750. Ung ho ma so MS 4038 Ba Da Thi My

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1025613973. ma so 4026 4027 4028 4029 4030. CT tu 0041 000 630543 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1025611410. ung ho ma so 4039. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025598716. Ung ho ba Ty MS 4039. CT tu 0691 000 297179 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

         1,000,000

07/03/2021

243055. 070321. 210600. ung ho MS 4037 Hoang Thi Binh

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025593706. ma so 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039. CT tu 0041 000 630543 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

         1,600,000

07/03/2021

IBVCB. 1025591411. vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so 4039: Ba Phan Thi Ty. ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ) . . CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1025586269. TRUONG PHAN VU AU chuyen tien ung ho Ngo Van Thang - Dak Ha - Dac Nong. CT tu 0181 000 887253 TRUONG PHAN VU AU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

282074. 070321. 205759. ung ho ba Da Thi My ma so 4038 ft 21067150711183

             50,000

07/03/2021

235445. 070321. 205500. ma so 4035 chi Vi Thi Toan

           100,000

07/03/2021

278589. 070321. 205254. Ma so 4038, ba Da Thi My ft 21067872093133

           200,000

07/03/2021

856975. 070321. 203542. MS   4038 ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021

IBVCB. 1025542030. Ung ho Ma so 4038: Ba Da Thi My. CT tu 0781 000 449052 DINH TIEN DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1025535104. NGUYEN MINH HAI chuyen tien ung ho ma so: 4039: Ba Phan Thi Ty. CT tu 0071001205620 NGUYEN MINH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

07/03/2021

IBVCB. 1025534677. mm. CT tu 0911 000 046805 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

07/03/2021

393759. 070321. 081602. Ung ho ma so 4038

           100,000

07/03/2021

988796. 070321. 201523. MA SO 4038

           100,000

07/03/2021

393554. 070321. 081407. Ung ho ma so 4039

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025520143. ma so 4038 chuc hai ba chau suc khoe. CT tu 0371 000 414465 NGUYEN NGOC THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

246098. 070321. 200556. Ma so 4038 ba da thi my ft 21067050755719

           100,000

07/03/2021

964944. 070321. 195637. ung ho MS 4023 anh ho van vi xom 7 nghi loc nghi kieu nghe an

           500,000

07/03/2021

570335. 070321. 195458. Ung ho MS 4038

           200,000

07/03/2021

182239. 070321. 195311. MS   - 4038 ba Da Thi My

           300,000

07/03/2021

958433. 070321. 195112. Ung ho ba DA THI MY Ma so 4038

           200,000

07/03/2021

IBVCB. 1025494295. ww. CT tu 0911 000 062984 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

07/03/2021

MBVCB. 1025488039. MS   4038 Da Thi My. CT tu 0401001489077 PHAN HA TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

926747. 070321. 192636. 4039 phan thi ty

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1025470591. NGUYEN THI UYEN LUONG chuyen tien MS 4038 Da Thi My. CT tu 0881 000 472411 NGUYEN THI UYEN LUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

216113. 070321. 192140. Ma so 4038 ba Da Thi My ft 21067070689270

           150,000

07/03/2021

908084. 070321. 191153. Ung ho ma so 4039 Phan Thi Ty

           500,000

07/03/2021

IBVCB. 1025451052. Ung ho MS   4038. CT tu 0041 000 229236 LE QUANG TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

IBVCB. 1025450355. Ung ho MS   4039. CT tu 0041 000 229236 LE QUANG TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025446691. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0041 000 910959 LE MINH THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

560373. 070321. 185807. MS   4037 chi Hoang Thi Binh

           200,000

07/03/2021

272300. 070321. 185804. Ung ho ba Da Thi My MS 4038

           100,000

07/03/2021

559817. 070321. 185455. NGUYEN THI TRANG chuyen tien

           250,000

07/03/2021

MBVCB. 1025431596. MS   4039, ung ho ba Ty. CT tu 0491 000 070569 PHAM VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

107794. 070321. 185508. TTTPhuong ung ho MS 4039 ba Phan Thi Ty

           100,000

07/03/2021

107633. 070321. 185401. TTTPhuong ung ho MS 4038 ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

863182. 070321. 183716. Ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

133675. 070321. 183441. ma so 4038

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1025399983. Ung ho MS   4039 ba Phan Thi Ty Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0041 000 376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/03/2021

IBVCB. 1025390022. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0381 000 441827 TONG THANH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025389486. NGUYEN TAN PHUOC ung ho 2 ba chau an com trang chan nuoc la. CT tu 0461 000 429466 NGUYEN TAN PHUOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1025386396. Ma so 4039 :   ba Phan Thi Ty. CT tu 0421 000 499109 PHAM DANG KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

IBVCB. 1025382317. fd. CT tu 0911 000 068264 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

07/03/2021

IBVCB. 1025380345. fd. CT tu 0911 000 068140 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

07/03/2021

MBVCB. 1025374990. Ho tro ma so 4038 Da thi my cum dan cu Sinh Mon, thon 5 xa Dak Ha, huyen Dak G Long, tinh Dak Nong. CT tu 0301001666228 NGUYEN THI KIM THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

572498. 070321. 180202. Vietcombank 1017378606 ung ho 2 em thi thao ma so 4036

           200,000

07/03/2021

785552. 070321. 174139. Ung ho Ma so 4306 Nha an toan song an tam

             21,000

07/03/2021

MBVCB. 1025315601. ung ho MS   4039. CT tu 0031 000 302303 NGUYEN XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

123017. 070321. 171321. Nguyen Quang Linh ung ho so 4038 ft 21067980086454

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025296830. MS   4038 Da Thi My Dak Nong. CT tu 0071001313252 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1025287970. uhMS 4034 4033 4032 4031 4030 MS 2 000 00vnd. CT tu 0081 000 106656 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1025286050. uhMS   4039 4038 4037 5036 4035 MS 2 000 00vnd. CT tu 0081 000 106656 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

         1,000,000

07/03/2021

084394. 070321. 165559. Ung ho ma so 4036

           500,000

07/03/2021

189246. 070321. 164459. Ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

IBVCB. 1025210333. Giup ma so 4039 ba Phan Thi Ty. CT tu 0721 000 518286 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1025202739. 4038. CT tu 0071 000 957674 NGUYEN THI NGOC LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

IBVCB. 1025198086. 4038 Ba Da Thi My. CT tu 0041 000 164857 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025189376. Giup do ba Da Thi My. CT tu 0351 000 545743 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

07/03/2021

052486. 070321. 154019. ma so 4038 ba Da Thi My ft 21067530023448

           200,000

07/03/2021

603504. 070321. 153739. Ung ho MS 4037

           100,000

07/03/2021

272727. 070321. 153635. Ung ho MS 4035

           100,000

07/03/2021

272136. 070321. 153542. Ung ho MS 4033

           100,000

07/03/2021

051042. 070321. 153216. UNG HO BA CHAU NGO VAN THANG - 070321 - 15: 32: 46 051042

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1025164404. Ung ho 2 ba chau Thang MS 4038. CT tu 0041 000 507036 TRAN THI MINH MAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

025050. 070321. 150043. MA SO 4038 Ba Da Thi My ft 21067204701170

           100,000

07/03/2021

019479. 070321. 145614. ung ho ma so 4037 chuc be Hai Anh khoi benh

           200,000

07/03/2021

021316. 070321. 145516. 4038 Ba Da Thi My ft 21067362125446

           100,000

07/03/2021

018675. 070321. 145435. ung ho ma so 4038, ba My va be Thang

           200,000

07/03/2021

965843. 070321. 145336. Chuyen tien ung ho ma so 4038 Ba Da Thi My

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1025124545. Ungho MS   4039 ba Phan Thi Ty. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1025120351. Nhaahn ung ho MS 4039. CT tu 0021 000 873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1025117443. Ung ho Ma so 4038: ba Da Thi My. CT tu 0301 000 355501 LE HOANG TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

509720. 070321. 142840. PHAN MINH TAN TPHCM ung ho MS 4030 ba Nguyen Thi Thu Ha

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1025096058. MS   4038. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           300,000

07/03/2021

999998. 070321. 142117. Ung ho ma so 4039 ba Phan Thi Ty ft 21067383808804

           300,000

07/03/2021

998097. 070321. 141807. Ung ho MS 4038 Ba Da Thi My ft 21067647736963

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025081135. LE HOANG ANH ung ho Ba Da Thi My. CT tu 0491 000 034955 LE HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

995112. 070321. 140932. ung ho ba Da Thi My ma so 4038

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1025071431. Ung ho MS   4208 Bui Van Viet. CT tu 0071 000 714213 NGUYEN PHUONG LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1025069962. ma so 4038.   ba da thi my. CT tu 0591 000 351121 NGUYEN VAN DAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

977205. 070321. 134233. Ung ho 2 ba chau 4038 da thi my ft 21067012300503

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1025050395. Ma so 4010. CT tu 0451 000 455178 PHAM TRUNG HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

780221. 070321. 133852. ung ho ba Da Thi My ma so 4038 dan toc Mong

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025031233. Ung ho MS   4039: Ba Phan Thi Ty. CT tu 0011 000 652272 TRAN HOAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

965084. 070321. 132130. Ma so 4024 chi Dang Thi Phan ft 21067454190950

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1025023879. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0421 000 462021 HUYNH HUU THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

434718. 070321. 131321. Quy The Leaf ung ho em Nguyen Van Trieu

           500,000

07/03/2021

957776. 070321. 130850. Ma so 4038 ba Da Thi My ft 21067038272343

           300,000

07/03/2021

776520. 070321. 130624. MS   - 4038 ba da thi my

             50,000

07/03/2021

222894. 070321. 125507. Mo Mo T0123 8422522T1054 2921227T9 70436TMS 4038 ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

948373. 070321. 125239. 4038 Ba Da Thi My ft 21067912513419

           200,000

07/03/2021

944534. 070321. 124604. MS   4038 Ba Da Thi My ft 21067110073018

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024991368. Page San Sale cung Ngoc Linh Ung ho MS 4038 Ba Da Thi My . CT tu 0011004183979 NGUYEN VAN THO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024984702. Nho Baodientudantri gui den 3Ma so: 4038 -   Ba DA THI MY. CT tu 0031 000 374838 LE VAN CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024982229. lam bo ghi ni voz ung ho 4038 ba Da Thi My. CT tu 0011004293960 DINH QUANG TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

952191. 070321. 123224. MS   4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

928466. 070321. 121907. 4038 DA THI MY ft 21067085904669

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024963338. gui ba da thi my va chau. CT tu 0071 000 810659 TRUONG CONG NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

531115. 070321. 120623. IBft   Ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

92 000 9. 070321. 120516. Ma so 4038 ba Da Thi My ft 21067725049490

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024944958. ung ho MS 4038: ba Da Thi My. CT tu 0071005030325 HUA THANH TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

002075. 070321. 115855. 4038 ba Da Thi My

           500,000

07/03/2021

484182. 070321. 114614. Ma so 4038 Ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021

954601. 070321. 114343. Ma so 4038: Ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021

483586. 070321. 114256. Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1024922766. MS   4038 - Ba Da Thi My. CT tu 0451 000 245908 PHAM TRI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

9 000 07. 070321. 113353. MS   4038 ba Da Thi My ft 21067813098541

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024910182. 4038 ba Da Thi My. CT tu 0071001276412 TRAN ANH HUY TRIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

IBVCB. 1024905353. Ung ho Ma so 4039: Ba Phan Thi Ty. CT tu 0451 000 357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1024898573. ung ho ma so 4039 phan thi ty , phu luong thai nguyen. CT tu 0351 000 194750 NGUYEN DUC NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

IBVCB. 1024892069. Nho quy phan bo. CT tu 0071004050755 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

07/03/2021

883609. 070321. 110933. Dong duc hao tang MS 4039.   Nam mo quan the am bo tat ft 21067438344040

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1024881446. Ung ho MS   4038 Da Thi My. CT tu 0021 000 540395 NGUYEN THI DIEU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

290754. 070321. 110038. 4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

905290. 070321. 110033. Ma so 4038: Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024873874. Ung ho MS   4037 chi Hoang Thi Binh. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024872454. Ung ho MS   4038 ba Da Thi My. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1024869442. Ung ho MS   4035 chi Vi Thi Toan. CT tu 0021002191713 toi 1017378606 CT NHAN AI -   Bao DTDT

           200,000

07/03/2021

281793. 070321. 105337. be hai bang ung ho da thi my hoac ma so 4038 o sinh mon thon 5 dac g long dac nong

             30,000

07/03/2021

MBVCB. 1024862202. Ma so 4037,   chi Hoang Thi Binh. CT tu 0281001201526 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

473206. 070321. 104715. 4038 Da Thi My

           100,000

07/03/2021

150949. 070321. 104620. MS   4038 - ba Da Thi My

           300,000

07/03/2021

759683. 070321. 104311. BUU MAI giup 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034

           280,000

07/03/2021

865325. 070321. 104329. MS   4038 Da Thi My ft 21067033608306

           100,000

07/03/2021

016235. 070321. 103512. MA SO 4038: BA DA THI MY - 070321 - 10: 35: 43 016235

           100,000

07/03/2021

016109. 070321. 103417. MS   4038 BA DA THI MY - 070321 - 10: 34: 12 016109

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1024838390. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0171003487501 DO QUOC BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

858105. 070321. 103256. 4038 Da Thi My ft 21067238348532

           200,000

07/03/2021

889129. 070321. 103145. MS   - 4038: Ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021

IBVCB. 1024827989. MS 4039 ba PHAN THI TY. CT tu 0251002461418 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024823994. ANH KHOI ung ho MS 4038, ba Da Thi My. CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024823021. Ung ho MS   4038 Ba Da Thi My Dak Nong. CT tu 0011003534964 TRAN THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024822608. ma so 4038:   ba Da Thi My. CT tu 0581 000 748579 DIEP VO DINH HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         2,000,000

07/03/2021

846902. 070321. 101637. MS   4038 Da Thi My ft 21067006779063

           100,000

07/03/2021

846149. 070321. 101532. Shop Thanh ung ho ma so 4017 ong doan ngoc dau ft 21067250222429

           250,000

07/03/2021

013224. 070321. 101316. UNG HO NGO VAN THANG - 070321 - 10: 13: 18 013224

           300,000

07/03/2021

844354. 070321. 101249. Gd luu thanh ha ung ho ma so 4027 chi nguyen thi hue - me be tuan ft 21067909814808

           250,000

07/03/2021

842954. 070321. 101042. Ma so 4038 ft 21067382981146

             50,000

07/03/2021

MBVCB. 1024811483. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0351001199640 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

842117. 070321. 100925. Gd do quy son ung ho ma so 4033 chi Hoang Thi phuc ft 210679052 000 09

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1024808129. Ma so 4038:   ba Da Thi My. CT tu 0041 000 202473 HUYNH TRAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

839523. 070321. 100536. MS   4038 Ba Da Thy My ft 21067168961008

           200,000

07/03/2021

836950. 070321. 100146. Ung ho ba Da Thi My va em Ngo Van Thang Dak Nong ft 21067922749090

           200,000

07/03/2021

IBVCB. 1024796334. shsg. CT tu 1017826644 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

07/03/2021

834957. 070321. 095837. 4038 da thi my ft 21067310282818

             90,000

07/03/2021

870303. 070321. 095442. Ma so 4038: Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

832185. 070321. 095418. Chut long thanh gui 2 ba chau 4038 ft 21067080530401

           100,000

07/03/2021

IBVCB. 1024787547. lgllg. CT tu 0721 000 659403 toi 1017378606 BAO DTDT

               1,000

07/03/2021

010411. 070321. 095113. SANHSEACO GUI MS 4039 - 070321 - 09: 51: 13 010411

             50,000

07/03/2021

010240. 070321. 094945. MA SO 4034 - 070321 - 09: 49: 44 010240

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024783178. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0071 000 785566 KHONG DANG NINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024772648. Ma so 4039. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

139516. 070321. 093706. Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

008496. 070321. 093513. MS   4038 BA DA THI MY - 070321 - 09: 35: 51 008496

           200,000

07/03/2021

815701. 070321. 092724. Ung ho Tam long nhan ai Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21067633822162

           500,000

07/03/2021

855148. 070321. 092254. Anh ha anh tuan phong do thi dong da gui ung ho 2 ba chau o Dak ha, dak glong tinh dac nong

         1,000,000

07/03/2021

852442. 070321. 091718. MS   4038 ba da thi my

           100,000

07/03/2021

066685. 070321. 091131. Ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024734984. DUONG QUANG THINH ung ho ba: Da Thi My ,   ma so: 4038. CT tu 0731 000 829365 DUONG QUANG THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

064418. 070321. 090702. Ung ho MS 4036 Ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi Thao

           100,000

07/03/2021

845909. 070321. 090128. MS 4038   - Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024724794. MS   4038 , Da Thi My. CT tu 0381 000 548826 THAI HOANG VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

794115. 070321. 084605. Ung ho ma so 4038 - ba Da Thi My ft 21067940615910

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024712909. Thuong nguoi. CT tu 0021 000 397310 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

             70,000

07/03/2021

MBVCB. 1024709395. MS   4038: ba Da Thi My. CT tu 0041 000 202973 VU NGUYEN NGOC LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

791367. 070321. 084004. Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21067871931030

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024703909. MS   4038, Da Thi My, cum dan cu Sinh Mon, thon 5,   xa Dak Ha, Huyen Dak Glong, Dak Nong. CT tu 0071 000 759156 LE QUANG HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

IBVCB. 1024702396. Ma so 4038:   Ba Da Thi My. CT tu 0441 000 623330 HO HOANG ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

495329. 070321. 082954. IBft   4038 ba da thi my

             12,390

07/03/2021

048492. 070321. 082918. Vinh Nam ung ho MS 4039 ba Phan Thi Ty

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024693059. Ung ho Ngo Van Thang MS 4038. CT tu 0071 000 075519 NGUYEN VAN THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         1,000,000

07/03/2021

MBVCB. 1024690541. Giup do MS   4038. CT tu 0081 000 149854 TRUONG VU HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1024685675. Ung ho ma so 4038. CT tu 0401001489115 TRAN VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

MBVCB. 1024684492. Ung ho chau Ngo Van Thang. Lop 3B Truong TH TRAN QUOC TOAN XA DAK HA, DAKGLONG DAKNONG. CT tu 0051 000 004003 BUI KHONG LE HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

826973. 070321. 080258. Ung ho Quy Tam long Nhan Ai

               3,000

07/03/2021

776812. 070321. 080105. Ha minh truc vinh phuc 0906285899 ung ho MS 4038 ba Da Thi My ft 21067008916929

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024666541. NGUYEN TIEN THINH chuyen tien giup do ma so 4038 ba da thi my. CT tu 0731 000 650407 NGUYEN TIEN THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024657871. ung ho ma so 4039. kiep trc da tra xong r mong b kiep sau song tot hon. yeu thuong con nguoi hon nhe. chau cug vay. CT tu 0351 000 843078 NGUYEN THI LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

064947. 070321. 073406. Uh MS   4038 Da Thi My

           200,000

07/03/2021

876861. 070321. 073031. ung ho e NGO VAN THANG MS 4038

           200,000

07/03/2021

764436. 070321. 070756. 4038 da thi my ft 21067753060800

           100,000

07/03/2021

053912. 070321. 070555. 4038 ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024634727. MS   4030 ( Nguyen Thi Thu Ha) . CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024615828. 4038 ba Da Thi My. CT tu 0491 000 043381 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           600,000

07/03/2021

MBVCB. 1024600885. VU MANH TUAN chuyen tien ung ho ma so 4038. CT tu 0521008686555 VU MANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

07/03/2021

801979. 070321. 023522. Ma so 4038: ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024598770. MS 4038   - Ung ho ba Da Thi MY. CT tu 0071005875930 NGUYEN PHUOC DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

07/03/2021

MBVCB. 1024598206. Ung ho ma so 4038 : ba Da Thi My. CT tu 0181003418080 PHAN THANH MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024596871. MS   4038: ba Da Thi My. CT tu 0511 000 395529 LE HOANG NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

745917. 070321. 021644. Ma so 4038 - Ba Da Thi My ft 21067006181965

             50,000

07/03/2021

318349. 070321. 020408. 4038 DA THI MY

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024593712. UngHo MS   4038 ba Da Thi My. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

260364. 070321. 015139. ma so 4038 ba Dao Thi My

           100,000

07/03/2021

742199. 070321. 013158. Ma so 4038 ba Da Thi My ft 21067663473279

           200,000

07/03/2021

299598. 070321. 013153. MS   4038 - ba Da Thi My

           400,000

07/03/2021

740674. 070321. 011758. Ma so 4038 Ba Da Thi My ft 21067663416155

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024586487. MS   4038: ba Da Thi My. CT tu 0071 000 637570 NGUYEN TRAN DUY BAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024582652. Ma so 4038 ba Da Thi My. CT tu 0371003892008 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           200,000

07/03/2021

738667. 070321. 010154. Ung ho MS 4038 ft 21067784379249

           100,000

07/03/2021

IBVCB. 1024581856. Ma so 4038 Ba Da Thi My. CT tu 0351 000 836936 toi 1017378606 CT NHAN AI   - Bao DTDT

           500,000

07/03/2021

MBVCB. 1024580170. ung ho bac Dao Thi My. CT tu 0381 000 380823 PHAN HOANG NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

737273. 070321. 005153. Ma so 4038 ft 21067508908154

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024578916. ma so :   4038 : Ba Da Thi My . Chuc 2 ba chau luon manh khoe. CT tu 0711 000 248567 NGUYEN NGOC SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           200,000

07/03/2021

436314. 070321. 004222. Giup do Ma so 4038 ba Da Thi My

           500,000

07/03/2021

790205. 070321. 004035. 4038:   Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

203335. 070321. 003206. MS   4038 Ba chau Da Thi My; Dak Nong

           100,000

07/03/2021

733623. 070321. 002955. MS   4038 Ba Da Thi My ft 21067179345111

           100,000

07/03/2021

435621. 070321. 002810. MS   4038 Ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021

990951. 070321. 002601. UNG HO MS 4038 BA DA THI MY - 070321 - 00: 26: 02 990951

         1,050,000

07/03/2021

732530. 070321. 002419. MS   4038 , Ba Da thi my ft 21067359460758

           100,000

07/03/2021

786881. 070321. 002156. MS   4038

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024566687. Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My. CT tu 0821 000 112238 PHAN THANH NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           300,000

07/03/2021

729281. 070321. 000 945. 4038 da thi my ft 21067133462426

           100,000

07/03/2021

MBVCB. 1024564650. 4038. CT tu 0821 000 084100 toi 1017378606 CT NHAN AI - Bao DTDT

           100,000

07/03/2021

782362. 070321. 000 214. MS 4038

           200,000

07/03/2021

MBVCB. 1024561196. Ung ho ma so 4038: Da Thi My . CT tu 0371 000 424371 NGUYEN KHIET TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           500,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01-03-2021 02:13:41

CT DEN: 105916854197 Ung ho ma so 4024 -   chi dang thi phan ft 21060659801092;   thoi gian GD: 28/02/2021 23: 18: 59

           500,000

01-03-2021 02:18:58

Tran Van Hieu chuyen tien;   thoi gian GD: 01/03/2021 00: 09: 19

           100,000

01-03-2021 08:15:56

ong dinh quang ham gui ma so 4033 cho chi hoang thi phuc xom 9 xa tan huong tan ky nghe an

         1,000,000

01-03-2021 08:33:11

So GD goc: 1 000 2823 Giup do MS 4029. Chuc an lanh

           300,000

01-03-2021 08:44:43

MS 4034 chi ngo thi bong ( nam mo duoc su luu ly quang vuong phat )

           300,000

01-03-2021 08:50:57

LPT ung ho MS 4034 Chi Ngo Thi Bong

           100,000

01-03-2021 08:59:00

So GD goc: 1 000 8544 Ung ho MS 4031

             50,000

01-03-2021 09:00:36

CT DEN: 010109076701 Chi Mai Thi Loan xin duoc giup do ma so 4034 chi Ngo Thi Bong tru tai Da Nang xin cam on

           200,000

01-03-2021 09:10:29

ma so 4017. Ong Doan Ngoc Dau

           100,000

01-03-2021 09:13:32

ma so 4034 Ngo Thi Bong

           200,000

01-03-2021 09:16:45

ma so 4033 Hoang Thi Phuc

           200,000

01-03-2021 09:17:06

CT DEN: 091648525036 Vietinbank 126 000 081304 NGUYEN THI KIEU NHUNG chuyen khoan ung ho ngo thi bong

           100,000

01-03-2021 09:17:41

So GD goc: 1 000 8581 Ung ho MS 4032

             50,000

01-03-2021 09:18:59

ma so 4032 Vu Thi Huong

           200,000

01-03-2021 09:22:44

ma so 4030 Nguyen Thi Thu Ha

           200,000

01-03-2021 09:29:43

ma so 4029 Ha Quang Duy

           200,000

01-03-2021 09:31:34

So GD goc: 10019015 Ung ho MS 4033

             50,000

01-03-2021 09:33:07

ma so 4028 Bui Van Viet

           200,000

01-03-2021 09:35:37

ma so 4027 Nguyen Thi Hue

           200,000

01-03-2021 09:39:33

ma so 4026 Ma Thuy Lien

           200,000

01-03-2021 09:46:05

CHUYEN CHO NGUYEN THI THU HA,   MA SO 4030 - DIA CHI 28/235 BA TRIEU,   XUAN PHU TP HUE, TINH THUA THIEN HUE

           500,000

01-03-2021 09:55:37

CT DEN: 106002086304 Ung ho ma so 4033 chi Hoang thi Phuc

           500,000

01-03-2021 10:10:47

4034; NGO THI BONG

           100,000

01-03-2021 10:51:52

DAO VIET HUNG Chuyen tien ung ho ma 4027

           300,000

01-03-2021 11:07:13

ma so 4034 chi Ngo Thi Bong

           500,000

01-03-2021 11:09:09

UNG HO MS 4033; HOANG THI PHUC; NGHE AN

         1,000,000

01-03-2021 11:39:40

DUONG MAI TRINH Chuyen tien giup phan nao chi phi chua benh cho Ma so 4034 NGO THI BONG

           200,000

01-03-2021 11:43:56

4034; Ngo Thi Bong

           200,000

01-03-2021 11:46:28

4029 - ha quang duy

           100,000

01-03-2021 11:52:19

MS 4034; chi Ngo Thi Bong

             30,000

01-03-2021 12:47:05

ung ho ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc

           100,000

01-03-2021 13:19:41

4027; Nguyen Thi Hue ( me be Tuan)

           500,000

01-03-2021 13:36:29

TRA XUAN BINH GIUP 4MS   4031, 4032, 4033, 4034

             20,000

01-03-2021 14:12:10

CT DEN: 106007092240 Ma so 4034 chi Ngo Thi Bong

           500,000

01-03-2021 14:21:27

NGO ANH TUAN NOP MA 4034( 200K)   + 4033( 200K) + 4032 ( 200K) + 4031( 200K) +4030 ( 200K)

         1,000,000

01-03-2021 14:25:38

Pham Thi Hieu Thao gui tang MS   4034

           100,000

01-03-2021 14:28:03

Ma so 4034 Chi Ngo Thi Bong

           200,000

01-03-2021 14:30:50

So GD goc: 10013536 ( CKRmNo: 030221030189575) 1. Ma so 4034 Chi Ngo Thi Bong.   ( NHH:   VIETINBANK HOAN KIEM - )

             99,373

01-03-2021 15:16:19

NGUYEN HUYNH PHONG ung ho ma so 4002 va 4033. Moi ma 500k

         1,000,000

01-03-2021 15:54:44

PHAM DUY HOAN gui giup do hoan canh MS 4027 chi Nguyen Thi Hue ( me be Tuan)

         2,000,000

01-03-2021 16:47:43

4028; bui van viet

           300,000

01-03-2021 17:50:03

VIP

               1,500

01-03-2021 20:39:01

MS 4034; Ngo Thi Bong

           100,000

01-03-2021 20:53:11

4031; B ung ho Nguyen Van Quynh

           100,000

01-03-2021 20:54:52

4032; B ung ho em Vu Thi Huong

           100,000

01-03-2021 20:57:02

4033; B ung ho Chi Hoang Thi Phuc

           100,000

01-03-2021 20:58:50

4034; B ung ho chi Ngo Thi Bong

           100,000

01-03-2021 21:37:20

4028 anh Bui Van Viet

           300,000

01-03-2021 22:33:52

CT DEN: 106015671642 Ung ho MS 4019 ft 21061483094593

             50,000

01-03-2021 22:35:04

CT DEN: 106015672183 Ung ho MS   4011 ft 21061422960618

             50,000

01-03-2021 22:43:52

4033; Hoang T Phuc;   Nghe An

           100,000

02-03-2021 06:19:20

CT DEN: 106023043171 Ma so 4024

             50,000

02-03-2021 06:46:00

CT DEN: 106106039514 Ung ho Ma so 4306 Nha an toan song an tam NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             21,000

02-03-2021 08:07:43

Ma so 4034 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           100,000

02-03-2021 08:10:20

So GD goc: 1 000 0211 IB UNG HO TU THIEN MA SO 4024

           500,000

02-03-2021 08:26:37

CT DEN: 106101760048 Chao Dantri, anh Do Van Chung xin duoc ung ho ma do 4306 chuong trinh nha an toan song an tam giup do nguoi dan vung lu. Xin xam on ft 21061406623251

           200,000

02-03-2021 08:48:31

Ha Thi Tien chuyen tien ung ho ma so 4031 ng van Quynh chong chi Tinh thon Tat Thuong Xa Cong Lac H

           200,000

02-03-2021 10:09:22

MS 4306

             30,000

02-03-2021 10:16:21

ungho MS 4015 chi vithi kim

           100,000

02-03-2021 10:22:56

ungho ma so 4033 c hoang thi phuc

           100,000

02-03-2021 10:25:05

Nguyen Thi Huyen ung ho ma 4306 Nha an toan song an tam

           500,000

02-03-2021 10:38:31

4034; Pham Thanh Quynh

           200,000

02-03-2021 10:44:41

Ma So( 4306) nha an toan; Vo Minh Khoi

           300,000

02-03-2021 11:05:55

CT DEN: 106103064512 ( IB247)   UNG HO CHI VU THI TINH MA SO 4031

           200,000

02-03-2021 11:28:42

CT DEN: 106111373276 Ung ho ma so 4032 em Vu Thi Huong Thanh Hoa

           100,000

02-03-2021 12:15:57

UNG HO MA SO 4028 BE BUI MINH KHOI THON DAK THANH XA EAPO HUYEN CU JUT TINH DAK NONG

           100,000

02-03-2021 13:14:05

LPT ung ho MS 4306 Nha an toan song an tam

             50,000

02-03-2021 13:51:51

ung ho MS 4306

           200,000

02-03-2021 13:52:34

ung ho MS 4034

           200,000

02-03-2021 13:53:05

ung ho MS 4033

           200,000

02-03-2021 13:53:32

ung ho MS 4032

           200,000

02-03-2021 13:54:16

ung ho MS 4031

           200,000

02-03-2021 13:54:45

ung ho MS 4030

           200,000

02-03-2021 13:55:12

ung ho MS 4029

           200,000

02-03-2021 13:55:44

ung ho MS 4028

           200,000

02-03-2021 13:56:11

ung ho MS 4027

           200,000

02-03-2021 13:56:41

ung ho MS 4026

           200,000

02-03-2021 13:57:10

ung ho MS 4025

           200,000

02-03-2021 13:57:50

ung ho MS 4023

           200,000

02-03-2021 13:58:18

ung ho MS 4022

           200,000

02-03-2021 13:58:48

ung ho MS 4021

           200,000

02-03-2021 13:59:20

ung ho MS 4020

           200,000

02-03-2021 14:09:05

TAO DUC TRUNG ung ho MS 4034

           100,000

02-03-2021 14:25:23

Phan Anh Ninh chuyen tien ung ho MS 4033

           100,000

02-03-2021 14:25:54

Phan Anh Ninh chuyen tien ung ho MS 4034

           100,000

02-03-2021 14:55:19

NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

               1,100

02-03-2021 15:02:08

4033; Hoang Thi Phuc

           100,000

02-03-2021 15:02:59

4027; Nguyen Thi Hue

           100,000

02-03-2021 15:09:11

NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

               4,900

02-03-2021 15:37:26

ma so 4033 chi hoang thi phuc

           200,000

02-03-2021 16:53:00

Le Thi Dieu Hang chuyen tien ma so 4306

         1,000,000

02-03-2021 19:56:04

Giup do MS 4031, tai BankPlus REQID 210302212973462

           100,000

02-03-2021 20:00:09

ma so 4031

           500,000

02-03-2021 21:59:48

CT DEN: 020109516068 Ung ho hoan canh 4030 4029 4028 moi hoan canh 100 nghin

           300,000

03-03-2021 05:29:45

4034; Hong Trung Dung

           500,000

03-03-2021 07:48:54

4306; Quy khuyen hoc Viet Nam

           400,000

03-03-2021 08:00:45

4035; Vi Thi Toan

             30,000

03-03-2021 08:02:40

Ma so 4035

           300,000

03-03-2021 08:09:05

ma so 126 000 081304.   chuyen tien tu thien

           500,000

03-03-2021 08:19:18

Ung ho MS 4035 Vi Thi Toan

           200,000

03-03-2021 08:19:48

Ung ho Ma so 4035 Chi Vi Thi Toan.

           500,000

03-03-2021 08:36:54

CT DEN: 106201570564 Ung ho MS 4035 chi Vi Thi Toan thon Xuan Hung - xa Cuan Khang - Nhu Thanh - Thanh Hoa ft 21062230145020

           300,000

03-03-2021 08:40:22

CT DEN: 106201572911 UH chi Vi Thi Toan MS 4035 ft 21062349679522

           100,000

03-03-2021 08:48:34

Nguyen Tran Nguyet Thanh ung ho MS 4035

           250,000

03-03-2021 09:07:26

Dinh Thi Thuy An chuyen tien ung ho 4035

             50,000

03-03-2021 09:08:29

So GD goc: 1 000 8005 Ung ho MS 4035

             50,000

03-03-2021 09:32:37

ung ho MS 4035

           200,000

03-03-2021 09:48:14

4033; Chi Phuc

         1,000,000

03-03-2021 09:52:01

CT DEN: 106209228662 Uh ma so 4035 chuc con mau khoe

           100,000

03-03-2021 09:52:07

CT DEN: 106202125122 Ung ho ma so 4024

           300,000

03-03-2021 10:19:30

ma so 4035 chi Vi thi Toan dt - 0334833340

           200,000

03-03-2021 10:34:59

CT DEN: 106203 000 293 Toi ung ho MS 4306 Nha an toan, song an tam

           200,000

03-03-2021 11:26:41

ung ho chi vi thi toan ma so 4035

           200,000

03-03-2021 11:47:07

MS 4035; chi Vi Thi Toan

             50,000

03-03-2021 12:22:01

Nguyen Thuy Linh ( supe Lam Thao) ung ho MS   4014 ( 500. 000 ) ; MS   4035 ( 500. 000 )

         1,000,000

03-03-2021 13:07:43

TRA XUAN BINH GIUP 2MS   4036, 4036

             10,000

03-03-2021 14:08:56

CT DEN: 106214522505 Ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan

           200,000

03-03-2021 14:23:24

Nguyen Duc Thanh B5 Nghia Tan ung ho ma 4029 Ha Quang Duy

         1,000,000

03-03-2021 14:37:18

ung ho chi Vi Thi Toan ma so 4035

           200,000

03-03-2021 14:46:20

MS 4035; chi Vi Thi Toan

           100,000

03-03-2021 14:55:15

LE THI QUYEN Chuyen tien ho tro me con chi toan

           300,000

03-03-2021 15:07:18

4035 vi thi toan nho dan tri gui giup

           100,000

03-03-2021 15:22:20

ung ho ma so 4035 Chi Vi Thi Toan

           200,000

03-03-2021 15:23:08

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho MS 4035;   chi Vi Thi Toan

           100,000

03-03-2021 15:39:02

MS 4035 Vi Thi Toan

           100,000

03-03-2021 15:39:12

CT DEN: 106200847568 Ung ho ma so 4035 -   chi Vi Thi Toan

           500,000

03-03-2021 15:55:07

Ma 4035 HOANG HAI YEN Chuyen tien

           100,000

03-03-2021 15:59:14

TRAN TRONG THANG ung ho MS   4035; chi vi thi toan

           100,000

03-03-2021 16:00:21

TRAN TRONG THANG ung ho MS   4033; chi hoang thi phuc

           100,000

03-03-2021 16:09:25

Tran Tuan Anh chuyen ma so 4035 cho Vi Thi Toan

           200,000

03-03-2021 16:10:38

CT DEN: 106209977003 Ung ho moi hoan canh 200. 000   dong, 4030 - 4031 - 4032 - 4033 - 4034 ft 21062014088403

         2,000,000

03-03-2021 16:59:22

ung ho ma so 4035

           200,000

03-03-2021 17:20:01

MS 4306; Nha An Toan; Song An Tam

             50,000

03-03-2021 17:23:11

MS 4032; Vu Thi Huong; Thanh Hoa

             50,000

03-03-2021 17:37:51

Le Thi Dieu Hang chuyen tien ung ho ma so 4035

           500,000

03-03-2021 18:02:20

Ma so 3999 Chi Vy Thi Ty

           500,000

03-03-2021 18:13:08

Ma so 4035 Chi Vi Thi Toan Dien thoai 0334833340

           500,000

03-03-2021 19:50:33

4035; chi Vi Thi Toan

           400,000

03-03-2021 20:40:44

CT DEN: 106220581464 Ung ho hoan canh ma so 4035 Vi Thi Toan

           200,000

03-03-2021 22:40:56

LPT ung ho MS 4035 Chi Vi Thi Toan

           100,000

04-03-2021 01:33:04

Ma so 4035 Vi Thi Toan;   thoi gian GD: 04/03/2021 00: 05: 06

           200,000

04-03-2021 06:37:50

29483;

               2,321

04-03-2021 07:44:44

Ung ho 2 em mo coi Thi;   Thao ma so 4036

         1,000,000

04-03-2021 07:55:51

Ung ho ba Trinh Thi Hon MS   4036

             30,000

04-03-2021 08:14:17

4036;

             30,000

04-03-2021 08:45:57

; An

               4,244

04-03-2021 08:56:00

Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi Thao Ngu ap B1 xa Chau Thoi huyen Vinh Loi tinh Bac Lieu DT 0834 089126 ong Dien Truong ap B1

           500,000

04-03-2021 09:06:39

ma so 4036ba Trinh thi hondt - 0834089126

           200,000

04-03-2021 09:09:30

Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien ung ho Ma so 4036; Ba Trinh Thi Hon ( Co ruot 2 em Thi va Thao) ; Bac Lieu

             50,000

04-03-2021 09:15:42

So GD goc: 1 000 6366 Ung ho MS 4036

             50,000

04-03-2021 09:26:42

CT DEN: 040109796904 giup do MS   4036 ba Trinh Thi Hon co ruot em Thi em Thao

           200,000

04-03-2021 09:32:45

Ung ho 2 em Thi; Thao ma so 4036 tai Vinh Loi; Bac Lieu

           200,000

04-03-2021 09:44:13

MINH Chuyen tien ung ho MS   4036 thi thao

           200,000

04-03-2021 09:58:19

CT DEN: 106302432082 Ung ho ma so 4036 ft 21063256631405

           300,000

04-03-2021 10:07:02

MS 4036; ba Trinh Thi Hon

             50,000

04-03-2021 10:11:47

MS 4036 Trinh Thi Hon Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

04-03-2021 10:39:57

Nguyen Minh Viet ung ho MS   4035

           200,000

04-03-2021 10:44:29

CT DEN: 106310517492 UNG HO 4018, 4028 MOI HOAN CANH 100K - 040321 - 10: 44: 39 517492

           200,000

04-03-2021 10:56:01

CT DEN: 106303737484 Mo Mo T0902 442248T 104523748 11T970415T MS 4036 trinh thi hon co hai em Thi Thao

         3,000,000

04-03-2021 11:02:16

Nguyen Trong Toan chuyen tien Ma so 4036 ung ho 2 chau Thi va Thao

         1,000,000

04-03-2021 11:20:27

DUONG THI THU HA Chuyen tien ung ho ma so 4036

           200,000

04-03-2021 11:44:50

So GD goc: 10012111 Ung ho ma so 4035

           600,000

04-03-2021 11:54:06

Ma so 4035 Ung ho chi Vi Thi Toan co 2 con tan mau bam sinh

           100,000

04-03-2021 12:21:50

CT DEN: 121939354298 Vietinbank 126 000 081304 TRAN SY HOANG ung ho 3 ba chau em yen thi

             50,000

04-03-2021 12:42:51

4033; chi Hoang Thi Phuc

           300,000

04-03-2021 12:43:56

4034; chi Ngo Thi Bong

           300,000

04-03-2021 13:11:44

uh MS 4036

           100,000

04-03-2021 13:21:33

4036; Trinh Thi Hon

           300,000

04-03-2021 13:56:39

Doan Thi Lan chuyen tien cho ma so 4306 Ba Trinh Thi Hon( co ruot 2 em Thi Thao)

           500,000

04-03-2021 14:36:27

CT DEN: 040109870778 MS   4036 ba Man em Thi Thao

           100,000

04-03-2021 15:07:49

4036; Ba Trinh Thi Hon( co ruot 2 e Thi vs Thao)

           100,000

04-03-2021 15:09:20

4035; Chi Vi Thi Toan

           100,000

04-03-2021 15:11:09

4034; Chi Ngo Thi Bong

           100,000

04-03-2021 15:54:49

So GD goc: 1 000 3817 LP VNM107S5Q UNG HO CAC MS 4018, 4016,   4033, 4034, 4035 VA 4036 MOI MS 500K

         3,000,000

04-03-2021 16:57:22

CT DEN: 106300978882 MS   4036

           100,000

04-03-2021 17:27:59

MS 4035; Vi Thi Toan; Thanh Hoa. Ung ho gia dinh chi

           400,000

04-03-2021 18:12:55

Le Thi Dieu Hang chuyen tien ung ho ma so 4036

           500,000

04-03-2021 18:35:49

4035; Vi thi Toan

           100,000

04-03-2021 18:40:53

ma so 4026

           500,000

04-03-2021 18:44:43

4036; Ha Ngoc Anh ( 2019) Chuc 2 chi co gang . . . . . . .

           100,000

04-03-2021 18:46:15

NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

               1,900

04-03-2021 19:12:06

ung ho ma so 4036

           200,000

04-03-2021 20:41:45

LPT ung ho MS 4036 Ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi Thao

           100,000

04-03-2021 22:10:14

ung ho ma so 4036

           100,000

05-03-2021 01:41:12

CT DEN: 106316077828 Le The Thang ung ho ma so 4036 ft 21064041301341; thoi gian GD: 04/03/2021 23: 22: 31

           540,000

05-03-2021 01:49:32

CT DEN: 106318095719 Ma so 4036 ba Trinh Thi Hon ft 210643 000 04708; thoi gian GD: 05/03/2021 01: 02: 09

           300,000

05-03-2021 02:19:30

Nguyen Huu Phuoc chuyen tien CT NHAN AI bao Dan Tri

           500,000

05-03-2021 03:55:54

Ung ho Ma so 4036 Ba Trinh Thi hon

             50,000

05-03-2021 04:10:23

NGUYEN DANH THONG Chuyen tien

               1,600

05-03-2021 06:15:23

CT DEN: 106406038362 Ung ho Ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

05-03-2021 06:27:15

TRAN VAN TRU Chuyen tien ung ho MS 4037

           300,000

05-03-2021 07:14:17

ung ho chi Hoang Thi Binh MS   4037

             20,000

05-03-2021 07:53:04

CT DEN: 106400110322 TRAN THI THU HANG CK UNG HO MA SO 4037: CHI HOANG THI BINH DIA CHI: XOM THANH LONG, XA PHUC LUONG, HUYEN DAI TU, TINH THAI NGUYEN DT: 0363850544.   CHUC GD CHI MANH KHOE, GAP NHIEU MAY MAN

           100,000

05-03-2021 07:54:32

VU THI DOAN TRANG GIUP DO MS   4015, 4028, 4029

           900,000

05-03-2021 07:57:04

Ma so 4036; Trinh Thi Hon; Bac Lieu

           300,000

05-03-2021 08:10:45

Ung ho ma so 4037 Hoang Thi Binh Thai Nguyen

         1,000,000

05-03-2021 08:13:25

Ma so 4037; Hoang Thi Binh; Thai Nguyen

           300,000

05-03-2021 08:17:35

Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           200,000

05-03-2021 08:32:33

NGUYEN THI HUONG LAN ung ho ma so 4037

           200,000

05-03-2021 08:36:09

Pham Thi Minh Hien ct ma so 4037 hoang thi binh

           300,000

05-03-2021 08:36:57

Nguyen Xuan Manh ung ho ma so 4037 Hoang Thi Binh

           200,000

05-03-2021 08:44:41

So GD goc: 1 000 7052 Ung ho MS 4036

             50,000

05-03-2021 08:57:50

So GD goc: 1 000 7015 Ung ho MS 4037

             50,000

05-03-2021 09:27:04

Nguyen Chinh Tung chuyen tien ung ho MS 4037;   Hoang Thi Binh;

           500,000

05-03-2021 09:46:44

Mot chut tam long ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh.

           200,000

05-03-2021 09:56:33

MS 4037; chi Hoang Thi Binh

             50,000

05-03-2021 10:04:26

VU TUAN UNG HO MA SO 4036 SO TIEN 500. 000   D

           500,000

05-03-2021 10:06:06

VU PHUONG LIEN UNG HO MA SO 4035 SO TIIEN 500. 000   D

           500,000

05-03-2021 10:09:57

VU TRA MY UNG HO MA SO 4033 SO TIEN 500. 000   D

           500,000

05-03-2021 10:11:35

NGUYEN THU NGA UNG HO MA SO 4031 SO TIEN 500. 000   D

           500,000

05-03-2021 10:13:22

Chau HTD ung ho MS 4037

           150,000

05-03-2021 10:36:15

UH MS 4037( Hoang Thi Binh)

           200,000

05-03-2021 11:05:09

Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

             25,000

05-03-2021 11:06:46

Chau HHA ung ho MS 4018

           300,000

05-03-2021 11:12:47

Tran Quang Quyen chuyen tien Ung ho Hoang Thi Binh MS 4037

           200,000

05-03-2021 11:57:46

4036; Ba Trinh Thi Hon ( co ruot hai em Thi; Thao)

           100,000

05-03-2021 12:59:19

ung ho ma so 4037   Chi Hoang Thi Binh

           200,000

05-03-2021 13:04:08

; tang chung

           100,000

05-03-2021 13:05:36

TRA XUAN BINH GIUP MS   4037

               5,000

05-03-2021 13:39:30

DUONG THI THU HA Chuyen tien ung ho ma so 4037

           200,000

05-03-2021 14:20:25

ung ho ma so 4037

           200,000

05-03-2021 14:43:50

CT DEN: 106407190064 UNG HO MA SO 4035 CHI VI THI TOAN

             50,000

05-03-2021 14:44:42

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ma so 4037( Hoang Thi Binh)

           100,000

05-03-2021 14:47:47

CT DEN: 1064 000 84269 MS   4037

           100,000

05-03-2021 14:50:00

LPT ung ho MS 4037 Chi Hoang Thi Binh

           100,000

05-03-2021 15:07:50

ung ho ma so 4036 Trinh Thi Hon

           100,000

05-03-2021 15:32:59

Ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh

           100,000

05-03-2021 15:34:49

Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon

           100,000

05-03-2021 15:36:20

Ma so 4035 Chi Vi Thi Toan

           100,000

05-03-2021 15:54:47

CT DEN: 106415843369 4037

           100,000

05-03-2021 16:01:37

Pham Gia Tu giup MS 4015

             50,000

05-03-2021 16:02:15

Pham Gia Tu giup MS 4016

             50,000

05-03-2021 16:02:31

Vu Thi Tinh ung ho MS   4037 chuc c va gd manh khoe

           100,000

05-03-2021 16:02:58

Pham Gia Tu giup MS 4017

             50,000

05-03-2021 16:03:23

Pham Gia Tu giup MS 4018

             50,000

05-03-2021 16:11:58

Do Tien Hung chuyen tien ung ho ma 4037

           100,000

05-03-2021 16:59:01

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho MS 4037;   chi Hoang Thi Binh

           100,000

05-03-2021 17:30:17

ung ho MS 4037 chi Hoang Thi Binh

           350,000

05-03-2021 17:43:55

CT DEN: 106417034141 Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           500,000

05-03-2021 18:04:25

CT DEN: 106411249100 giup Vi Thi Toan MS 4035

           300,000

05-03-2021 18:31:24

CT DEN: 106411762451 4037 ft 21064019001888

           100,000

05-03-2021 18:51:44

ung ho ma so 4037 hoang thi binh

             50,000

05-03-2021 18:56:38

Trinh Thi Thanh Nga chuyen tien giup do ma so 4037 - chi Hoang thi Binh

           200,000

05-03-2021 20:27:38

Ngo Duc Dang ung ho ma so 4036

           200,000

05-03-2021 20:28:57

Ung ho chi Hoang Thi Binh;   MS 4037

           500,000

05-03-2021 20:32:28

4037; chi Hoang thi Binh

           300,000

05-03-2021 21:27:59

Nguyen Minh Thao chuyen tien ung ho 4036 chau Thao; Thi

           200,000

05-03-2021 21:30:38

MS 4037 mong moi dieu tot lanh

           200,000

06-03-2021 01:38:21

CT DEN: 106411154898 Toi muon ung ho ma so 4037 chi hoang thi binh; thoi gian GD: 05/03/2021 23: 24: 20

         1,000,000

06-03-2021 01:51:12

Truong ung ho em tuyen chiem hoa chua benh

           100,000

06-03-2021 04:34:05

CT DEN: 106421175230 Ung ho ma so 4037 hoang thi binh

           200,000

06-03-2021 06:48:37

4038; ung ho ba DaThi My

           500,000

06-03-2021 06:55:43

Giup do MS 4038; Da Thi My; Dak Nong

           300,000

06-03-2021 07:11:08

MS 4038; ba Da Thi My

           100,000

06-03-2021 07:15:24

MS 4037; chi Hoang Thi Binh

           100,000

06-03-2021 07:55:08

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My

             50,000

06-03-2021 07:58:11

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4037Chi Hoang Thi Binh

             50,000

06-03-2021 07:59:47

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon ( co ruot 2 em Thi; Thao)

           100,000

06-03-2021 08:02:06

Ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

06-03-2021 08:26:19

4038; Da Thi My

           200,000

06-03-2021 08:33:37

ma so 4038ba Da thi Mydt - 0988599058

           200,000

06-03-2021 08:54:59

ung ho ma so 4038

         1,000,000

06-03-2021 09:00:18

MS 4038 Ba Da Thi My

             30,000

06-03-2021 09:00:28

4038

           100,000

06-03-2021 09:02:05

NGUYEN THI BAO CHAU Chuyen tien ung ho ma so 4038 Da thi My

           200,000

06-03-2021 09:14:01

ung ho ma so 4038

         1,000,000

06-03-2021 09:31:57

4038; ba da thi my

           300,000

06-03-2021 09:32:04

Nguyen Hong Ngoc chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Binh ma so 4037

           200,000

06-03-2021 09:39:39

4036; trinh thi Hon

           200,000

06-03-2021 09:46:03

DUONG VAN THINH Chuyen tien

           200,000

06-03-2021 09:50:35

DUONG VAN THINH Chuyen ma so 4038 cum dan cu sinh mon thon 5 xa dac ha huyen dac g long Dac Nong

           100,000

06-03-2021 09:53:45

QTT UNG HO MS 4038 DA THI MY;   DAK NONG

           500,000

06-03-2021 09:59:47

4038; Da Thi My

           200,000

06-03-2021 10:24:13

MS 4038

             30,000

06-03-2021 10:41:28

LPT ung ho MS 4038 Ba Da Thi My

             50,000

06-03-2021 10:59:12

Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

06-03-2021 11:02:32

NGUYEN THANH HOP Chuyen tien. ma so 4038 da thi my

           200,000

06-03-2021 11:13:13

CT DEN: 106504504568 NGUYEN THI PHUONG chuyen tien toi BAO DIEN TU DAN TRI - 126 000 081304

           100,000

06-03-2021 11:16:11

CT DEN: 106504187706 Ung ho bac Da Thi My ma so 4038 ft 21065808650382

           100,000

06-03-2021 11:17:49

4038; Da Thi My

           200,000

06-03-2021 11:32:54

Pham Thi Hang chuyen tien ung ho MS 4038;   Ba Da Thi My

           200,000

06-03-2021 11:45:55

CT DEN: 106511892507 PHAN QUANG HUNG HAI PHONG UNG HO BA DA THI MY MA SO 4038 - 060321 - 11: 46: 27 892507

         3,000,000

06-03-2021 11:58:39

ung ho MS 4036; 4037;   4038 moi TH 1tr

         3,000,000

06-03-2021 12:31:44

CT DEN: 106505408568 ung ho MS   4038

             50,000

06-03-2021 12:33:08

Ma so 4038; da thi my

             50,000

06-03-2021 12:35:47

4036; trinh thi hon

             50,000

06-03-2021 12:39:30

MA SO 4038 BA DA THI MY

           100,000

06-03-2021 12:55:27

gui chau thang

             50,000

06-03-2021 13:05:04

4038 Ba Da Thi My. ung ho

           100,000

06-03-2021 13:21:21

CT DEN: 106506286739 Nguyen thi quynh ung ho ma so 4038 ft 21065930709605

           200,000

06-03-2021 13:29:02

4037; nguyen hung son ung ho hoang thi binh

           100,000

06-03-2021 13:44:18

Ung ho ba Da Thi My ; ma so 4038

           200,000

06-03-2021 13:55:53

ma so 4038 ba Da Thi My

           150,000

06-03-2021 14:11:57

DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho MS 4038;   ba Da Thi My

           100,000

06-03-2021 14:19:22

4038; Da Thi My

           200,000

06-03-2021 14:28:30

UNH HO MS 4038 Ba Thi My Tan mat chung kien canh ba chau an com chan nuoc la

           200,000

06-03-2021 14:36:56

Nguyen Thien Nam chuyen tien ung ho gd ba Da Thi My ma so 4038

           500,000

06-03-2021 14:53:45

4038; Da Thi My

           300,000

06-03-2021 14:54:08

Ma so 4038 ba DA THI MY

             50,000

06-03-2021 14:54:31

Ma so 4038 ba Da Thi My

           200,000

06-03-2021 14:55:13

4038; Da Thi My

           300,000

06-03-2021 14:58:15

Nguyen Duc Thien ung ho MS   4038 Da thi my

           300,000

06-03-2021 15:26:17

CT DEN: 106515706860 Ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

06-03-2021 15:53:05

4038; DA THI MY

           100,000

06-03-2021 15:55:12

CT DEN: 106500174628 Ho tro cho ba Da thi My ma so 4038

           500,000

06-03-2021 16:00:35

ung ho ba DA THi My . Dak Nong

           200,000

06-03-2021 16:03:23

4038; Ba Da Thi My

           100,000

06-03-2021 16:46:47

CT DEN: 106509454562 Ung ho MS   4038 ba da thi my ft 21065052004301

           200,000

06-03-2021 16:57:17

CT DEN: 106509120429 MA SO 4036 BA TRINH THI HON CO RUOT 2 CHAU THI VA THAO

           100,000

06-03-2021 17:03:42

CT DEN: 106510426314 IBft   MS 4035 - Vi Thi Toan - Thanh Hoa

           100,000

06-03-2021 17:14:29

Nguyen Huu Ke chuyen tien ung ho ba Da Thi My ma so 4038

         1,000,000

06-03-2021 17:14:47

LUYEN HUU CU Chuyen tien ung ho ma so 4038 ba Da Thi My tinh Dak Nong

           300,000

06-03-2021 17:16:29

Nguyen Hoang Long chuyen tien ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

06-03-2021 17:19:28

Nguyen Hoang Long chuyen tien ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon

           100,000

06-03-2021 17:37:09

ung ho MS 4038 da thi my.

             50,000

06-03-2021 17:44:31

CT DEN: 060110374265 Ung ho ma so 4038

           200,000

06-03-2021 17:53:32

Le Duc Anh chuyen tien

             50,000

06-03-2021 18:17:02

ung ho ba Da Thi My MS   4038

             20,000

06-03-2021 19:05:53

CT DEN: 106512648579 Ung ho 4038 em Thang ba My

           200,000

06-03-2021 19:49:44

tang con

           100,000

06-03-2021 20:08:16

hmp ung ho ma so 4038

           200,000

06-03-2021 20:19:34

ung ho Ba Da Thi My.   MS 4038 o Dak nong

           300,000

06-03-2021 20:25:33

CT DEN: 106520160255 ung ho tam long nhan ai

             10,000

06-03-2021 20:41:26

Hoang Thi Phuong Hung UH MS   4038 Da Thi My thon 5; x Dak Ha; h Dak GLong; Dak Nong

           500,000

06-03-2021 20:49:59

NGUYEN VAN SAN Chuyen tien ung ho ma so 4038

           200,000

06-03-2021 20:51:14

ung ho ba Da Thi My tinh Dac Nong ma so 4038

           500,000

06-03-2021 21:05:16

ma so 4038 ba Da Thi My

             50,000

06-03-2021 21:07:09

Truong Ngoc Son chuyen tien ung ho hoan canh kho khan 4038 Da Thi My

           200,000

06-03-2021 21:16:24

ung ho chi Hoang Thi Binh;   MS 4037

           200,000

06-03-2021 21:40:15

4038; Ba Da thi My

             50,000

06-03-2021 21:53:06

CT DEN: 106514679556 4038 da thi my ft 21067931416509

           500,000

06-03-2021 21:57:28

Gui chau Ngo Van Thang lop 3;   truong Tieu hoc Tran Quoc Toan;   tinh Dak Nong

         1,000,000

06-03-2021 22:07:47

BUI HAI LY o Bac Ninh ung ho MS   4038

           100,000

06-03-2021 22:08:38

4038; Ba Da Thi My

           500,000

06-03-2021 22:41:37

4038; nguyen thi thuy ha

           200,000

07-03-2021 01:20:40

ung ho MS 4036 cho 2 em Thi va Thao tai bac lieu; thoi gian GD: 06/03/2021 22: 59: 58

           300,000

07-03-2021 01:21:53

Pham Ha Trang ung ho MS   4038 ba Da Thi My; thoi gian GD: 06/03/2021 23: 07: 34

           200,000

07-03-2021 01:24:42

MS 4038 Ba Da Thi My; thoi gian GD: 06/03/2021 23: 27: 30

           100,000

07-03-2021 01:24:49

Nguyen Chi Cong chuyen tien giup do ma so 4038; thoi gian GD: 06/03/2021 23: 28: 22

           300,000

07-03-2021 01:24:50

CT DEN: 106516086949 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam; 126 000 081304; Ma so 4038; thoi gian GD: 06/03/2021 23: 28: 32

           500,000

07-03-2021 01:25:28

ung ho MS 4308 bao dan tri; thoi gian GD: 06/03/2021 23: 33: 27

         1,000,000

07-03-2021 01:25:52

Ma so 4038 Ba Da Thi My;   thoi gian GD: 06/03/2021 23: 36: 54

           100,000

07-03-2021 01:27:21

CT DEN: 106516724692 4038 da thi my ft 21067112343204; thoi gian GD: 06/03/2021 23: 49: 52

           100,000

07-03-2021 01:30:35

ma so 4038 ba Da Thi My;   thoi gian GD: 07/03/2021 00: 22: 23

           200,000

07-03-2021 01:30:46

CT DEN: 106617787330 ma so 4038 ba Da Thi My; thoi gian GD: 07/03/2021 00: 24: 15

         1,000,000

07-03-2021 01:33:00

4038 Ba Da Thi My; thoi gian GD: 07/03/2021 00: 54: 11

           100,000

07-03-2021 02:03:57

MS 4038

           100,000

07-03-2021 06:06:54

tang MS 4038; ba Da thi My; Dak G Long;   Dak Nong

           100,000

07-03-2021 06:42:48

4038 Da Thi My

             50,000

07-03-2021 07:14:11

LPT ung ho MS 4039 Ba Phan Thi Ty

             50,000

07-03-2021 07:51:39

ung ho ma so 4039; ba Phan Thi Ty

           200,000

07-03-2021 08:47:27

MS 3608 ung ho chi le thi hong

           500,000

07-03-2021 09:07:23

CT DEN: 106602804491 Ma so 4038 ft 21067364055693

           100,000

07-03-2021 09:53:04

LE KIM BA YEN Chuyen tien Ma 4038 ba Da Thi My

           200,000

07-03-2021 10:15:25

MS 4039

             30,000

07-03-2021 10:48:17

4039; Phan Thi Ty

           100,000

07-03-2021 11:55:50

CT DEN: 106611356747 Ung ho Ma so 4039 ba Phan Thi Ty NAM MO QUAN THE AM BO TAT

             10,000

07-03-2021 11:56:07

CT DEN: 106604933747 Ung ho MS 4038 hai ba chau Da Thi My .

           100,000

07-03-2021 12:16:28

CT DEN: 106605944095 Ma so 4038:   Ba Da Thi My

           100,000

07-03-2021 12:39:27

ung ho ma so 4038   Ba Da thi My

           200,000

07-03-2021 13:11:42

ung ho ba Da Thi My ma so 4038

           200,000

07-03-2021 14:19:12

4038;

           100,000

07-03-2021 14:43:00

MS 4038 ba Da Thi Mi

           100,000

07-03-2021 15:35:11

vdp ung ho ma so 4038

             50,000

07-03-2021 15:52:37

Nguyen Hoang Anh ung ho MS   4038

           100,000

07-03-2021 16:22:15

ung ho 4039 ba phan thi ty

             30,000

07-03-2021 16:30:56

CT DEN: 106609090193 Ung ho MS 4038 Ba Da Thi My ft 21067150817286

           300,000

07-03-2021 17:51:54

CT DEN: 106610152372 Gui cho be ft 21067384501101

           100,000

07-03-2021 17:57:05

ung ho ma so 4038 gia dinh ba Da Thi My

           100,000

07-03-2021 18:19:30

Chau Gao UH MS 4039; ba Phan Thi Ty; On Luong;   Phu Luong; Thai Nguyen

           100,000

07-03-2021 18:23:14

CT DEN: 106611347555 Ban doc ung ho ma so 4039 - VNPT2021030728755321

           500,000

07-03-2021 18:48:32

CT DEN: 106611192343 4039 ft 21067946147943

             50,000

07-03-2021 18:55:03

ma so 4038 ba Da Thi My

             50,000

07-03-2021 20:05:42

ung ho ma so - 4036

             20,000

07-03-2021 20:06:27

ung ho ma so - 4039

             10,000

07-03-2021 20:07:01

ung ho ma so - 4032

             10,000

07-03-2021 20:08:12

ung ho ma so - 4037

             10,000

07-03-2021 20:09:08

ung ho ma so - 4038

             10,000

07-03-2021 20:23:34

4038; DA THI MY

           100,000

07-03-2021 20:32:07

CT DEN: 106613855487 Ung ho ba Dang Thi My

           100,000

07-03-2021 21:15:05

CT DEN: 106714136302 Ung ho hoan canh 4038 chuyen muc Tam long nhan ai.

           200,000

07-03-2021 21:43:20

MS 4038. Ba Da Thi My. DakNong

           200,000

07-03-2021 22:05:34

Ma so 4039 Ba Phan Thi Ty

           300,000

07-03-2021 22:06:44

Ma so 4038 Ba Da Thi My

           500,000

07-03-2021 22:08:00

Ma so 4037 Chi Hoang Thi Binh

           500,000

07-03-2021 22:36:14

UH ma so 4038

             50,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01/03/2021

MB( 159750) ( LE TAN TU chuyen khoan ngo thi bong 4034)

           100,000

01/03/2021

Vũ Hảo + Vũ Hiếu ủng hộ mã số 4034

           500,000

01/03/2021

MB( 079649) ( Goi ma so 4028)

           500,000

01/03/2021

MB( 038423) ( 4033)

           100,000

01/03/2021

MB( 989092) ( NGUYEN VAN ANH chuyen khoan)

           100,000

01/03/2021

MB( 954085) ( 4031)

           100,000

01/03/2021

537182 - Agribank; 1400206035022; ma so 4031 nguyen van quynh chong chi tinh

           100,000

01/03/2021

MB( 974168) ( NGUYEN TRONG HUY giup do ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc)

           200,000

01/03/2021

MB( 983375) ( NGUYEN THI PHUONG ung ho MS 4033 HOANG THI PHUC)

           200,000

01/03/2021

717770 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4033

           100,000

01/03/2021

MB( 959184) ( PHAM VAN TRUNG chuyen khoan ung ho ma so 4032 Vu Thi Huong)

           200,000

01/03/2021

MB( 081106) ( HO THI LUONG chuyen khoan)

           100,000

01/03/2021

825498 - Agribank; 1400206035022; 4022 giup chi Le Thi Hong Tuyet me be Thanh Nam

           150,000

01/03/2021

MB( 102417) ( NGO THI HONG VAN chuyen khoan ung ho ma 4033)

           200,000

01/03/2021

ủng hộ cho Mã số 4028

           300,000

01/03/2021

Bạn đọc Dân trí ủng hộ CT NA

           100,000

02/03/2021

MB( 349937) ( ung ho ma so 4031, 4030, 4029, 4028 moi nguoi 200k)

           800,000

02/03/2021

MB( 313498) ( TO THANH PHONG chuyen khoan)

           100,000

02/03/2021

IM Fund Transfer( ABM) - 774980 -

           300,000

02/03/2021

MB( 227669) ( Ung ho MS   4306 Nha an toan song an tam)

           500,000

02/03/2021

532986 - Agribank; 1400206035022; Hoang Thanh Nam ung ho me con chau Nguyen Hoang Tuan tai Hung Thanh Q Cai Rang Tp Can Tho

           300,000

02/03/2021

Nguyễn Đình Gia ủng hộ MS 4032 Vũ Thị Hương, Thọ Lộc,   Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa

           500,000

02/03/2021

MB( 257633) ( PHAM THANH LAN ung ho 4033 be trai benh tim)

           500,000

02/03/2021

MB( 272032) ( MS 4034 chi Bong, mong cuu soMS vuot qua bao benh doan tu voi gia dinh)

           100,000

02/03/2021

MB( 316989) ( ung ho ma so 4033 chi Hoang Thi Phuc)

           200,000

02/03/2021

MB( 322222) ( ung ho ba cua chi Ngo Thi Bong, ma so 4034)

           200,000

03/03/2021

MB( 473948) ( Ung ho ma so 4035)

           200,000

03/03/2021

MB( 487801) ( NGUYEN THI THU SUONG chuyen khoan ung ho nhung hoan canh kho khan)

         2,000,000

03/03/2021

MB( 401398) ( ung ho MS 4035 Vi Thi Toan)

           100,000

03/03/2021

MB( 398440) ( LE TAN TU chuyen khoan vi thi toan 4035)

           100,000

03/03/2021

MB( 361126) ( PHAM THI THU HUONG chuyen khoan ung ho ma so 4035)

             50,000

03/03/2021

MB( 361002) ( PHAM THI THU HUONG chuyen khoan ung ho ma so 4002)

             50,000

03/03/2021

MB( 358712) ( Gia dinh Le Thanh Le 36 Lang Ha Dong Da Ha Noi ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan)

           200,000

03/03/2021

MB( 347990) ( Ung ho ma so 4033)

             50,000

03/03/2021

701110 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 4035Mong ca chau tai qua nan khoii

           300,000

03/03/2021

767834 - Agribank; 1400206035022; HOANG HAI DANG chuyen khoan ung ho chi vi thi toan

             50,000

03/03/2021

846213 - Agribank; 1400206035022; MS 4035 chi Vi Thi Toan -   Xuan Khang Nhu Thanh Thanh Hoa

           500,000

03/03/2021

MB( 416593) ( Giup do chu Ngo Van Vinh)

           200,000

03/03/2021

MB( 416725) ( DUONG THI TOAN chuyen khoan ma so 4035 Vi Thi Toan)

         1,000,000

03/03/2021

607781 - Agribank; 1400206035022; ung ho chi Vi Thi Toan ma 4035

           200,000

03/03/2021

MB( 443745) ( PHAM ANH TUAN chuyen khoan ung ho ma so 4034)

           500,000

03/03/2021

MB( 445408) ( PHAM ANH TUAN chuyen khoan ung ho ma so 4033)

         500,000

04/03/2021

MB( 635251) ( MS 4036 Trinh Thi Hon, chau thoi, vinh loi,   bac lieu)

           500,000

04/03/2021

MB( 592665) ( PHAM THE DUY chuyen khoan)

           200,000

04/03/2021

MB( 552439) ( ung ho MS 4036 Trinh thi Hon)

           200,000

04/03/2021

MB( 540965) ( Ung ho ma so 4036)

             50,000

04/03/2021

MB( 540828) ( Ung ho ma so 4035)

             50,000

04/03/2021

MB( 540566) ( Ung ho ma so 4033)

             50,000

04/03/2021

MB( 534475) ( Gd ha cong ung ho ma so 4036. )

           100,000

04/03/2021

MB( 514002) ( PHAM VAN CHI chuyen khoan MS 4036)

           100,000

04/03/2021

IM Fund Transfer( ABM) - 604186 - Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan thon Xuan Hung xa Xuan Khang Nhu Thanh Thanh Hoa

           500,000

04/03/2021

IM Fund Transfer( ABM) - 412579 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN TRUNG TINH chuyen khoan ung ho chi Vi Thi Toan

           500,000

04/03/2021

MB( 498636) ( NGUYEN DANG TUAN chuyen khoan ung ho MS 4036,   ba trinh thi Hon - co ruot 2 em Thi , Thao. )

           200,000

04/03/2021

MB( 498938) ( chuyen khoan ung ho ma so 4036)

           200,000

04/03/2021

MB( 502310) ( VU HA BAC chuyen khoan ung ho bao dan tri)

           100,000

04/03/2021

101701 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 4033 Mong chau Cuong duoc khoe manh moi ngay

           300,000

04/03/2021

198327 - Agribank; 1400206035022; Ung ho 2 em Thi Thao o Bac Lieu

           100,000

04/03/2021

246747 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN AN NHON chuyen khoan dong gop cho ba trinh thi hon co ruot chi em thi thao ma so 4036

           200,000

04/03/2021

MB( 526307) ( VU THI THU THAO chuyen khoan)

           200,000

04/03/2021

MB( 531625) ( DO VAN MANH ung ho ma so 4036)

           200,000

04/03/2021

535986 - Agribank; 1400206035022; LAI QUANG HIEP chuyen khoan ung ho ma so 4036

           200,000

04/03/2021

DO THI ANH nộp tiền : NGUYEN HOANG HIEU

           200,000

04/03/2021

DO THI ANH nộp tiền : GIUP DO MA SO 4024 CHO DANG THI PHAN

           200,000

04/03/2021

DO THI ANH nộp tiền : GIUP DO MA SO 4033 CHO HOANG THI PHUC

           200,000

04/03/2021

Vương Kính Tâm hỗ trợ BN4035 chị Vi Thị Toán

           300,000

04/03/2021

945963 - Agribank; 1400206035022; HOANG VAN QUANG ung ho 4036 ba trinh thi hon

             50,000

04/03/2021

MB( 567211) ( ungho MS   4036)

           150,000

04/03/2021

MB( 588341) ( 4036 - ba Trinh Thi Hon)

           200,000

04/03/2021

MB( 592143) ( Ung ho 2 chau Thi   - Thao, ap B1 xa Chau Thoi -   Vinh Loi - Bac Lieu)

           300,000

05/03/2021

MB( 776187) ( LE TAN TU chuyen khoan hoang thi binh 4037)

           100,000

05/03/2021

MB( 746206) ( PHAM THI THU HUONG chuyen khoan ung ho ma so 4036)

             50,000

05/03/2021

MB( 734592) ( Ma 4033 C Hoang Thi Phuc)

           100,000

05/03/2021

MB( 734252) ( Ma 4036 Trinh Thi Hon)

           100,000

05/03/2021

MB( 733937) ( Ma 4037 Hoang Thi Binh)

           100,000

05/03/2021

MB( 639018) ( MS 4035)

           100,000

05/03/2021

MB( 637040) ( ung ho cu Man em Thi Thao o bac lieu)

           100,000

05/03/2021

658255 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG chuyen khoan ung ho ma so 4036 Mong ba ba chau khoe manh cac chau duoc di hoc

           300,000

05/03/2021

MB( 659685) ( LE HONG KIEN chuyen khoan ung ho MS 4037,   HOANG THI BINH Tinh Thai Nguyen)

           200,000

05/03/2021

MB( 669879) ( NGUYEN VAN TRUC chuyen khoan Ma so 4037 Hoang Thi Binh)

           200,000

05/03/2021

MB( 677216) ( MS 4037 HOANG THI BINH)

           700,000

05/03/2021

864472 - Agribank; 1400206035022; NGUYEN KIM THUY ung ho 2 chi e MS 4036

         1,000,000

05/03/2021

MB( 749892) ( NGUYEN THI BICH NGOC chuyen khoan ung ho ma so 4037 chi Hoang Thi Binh )

           200,000

05/03/2021

MB( 752030) ( chuyen khoan ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon)

           200,000

06/03/2021

MB( 919277) ( ung ho ma so - 4038 - ba Da Thi My)

           100,000

06/03/2021

MB( 870625) ( AnhNguyen giup MS 4038)

           100,000

06/03/2021

MB( 858511) ( ung ho MS 4036 Da Thi My)

           200,000

06/03/2021

515585 - Cty Thien Tan ung ho Ma so 4038 Da Thi My - Dak Nong ft 21065785534223

           100,000

06/03/2021

IM Fund Transfer( ABM) - 882838 - Agribank; 1400206035022; ung ho MS   4035

           100,000

06/03/2021

MB( 816157) ( 4036 giup do 2 chau)

             30,000

06/03/2021

MB( 830849) ( Thu thao ung ho MS   4038 - gd ba my)

           200,000

06/03/2021

MB( 831164) ( Thu thao ung ho MS   4037 - gd chi binh)

           200,000

06/03/2021

MB( 851324) ( Ung ho ma so 4038)

           200,000

06/03/2021

MB( 872918) ( Ung ho chau Ngo van Thang)

           200,000

06/03/2021

MB( 883471) ( Nam o TX.   Dong Trieu, ung ho ma so 4038 ba Da Thi My)

           100,000

06/03/2021

MB( 913303) ( Hue An Phuong uh MS 4038 ba Da Thi My)

         1,000,000

06/03/2021

MB( 913504) ( ung ho ma so 4038,   ba Da Thi My. )

           200,000

06/03/2021

MB( 913751) ( ung ho chi Hoang Thi Binh, ma so 4037)

           200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01/03/2021 00:00:00

Aft   000 002 11100 004959 04D0 000   000 44Tran Thi Thu Hien

           300,000

01/03/2021 01:20:23

REM Tfr Ac: 6151 000 0511691 NGUYEN THI XUAN HONG ung ho MS   4033 Transaction at date 2021 - 02 - 28 - 23. 22. 19

           200,000

01/03/2021 04:53:12

REM Tfr Ac: 1791 000 000 1023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho ma so 4033 hoan canh chi Hoang Thi Phuc me be Le Van Cuong

           150,000

01/03/2021 06:35:54

REM Tfr Ac: 1601 000 0275512 NGUYEN THI THI HOA UH be Cuong Nghe An

           100,000

01/03/2021 07:04:24

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4033. HOANG THI PHUC. TAM LONG NHAN AI

             50,000

01/03/2021 07:05:39

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4032. VU THI HUONG. TAM LONG NHAN AI

             50,000

01/03/2021 07:07:14

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4031. NGUYEN VANNQUYNH. TAM LONG NHAN AI

             50,000

01/03/2021 07:09:21

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4027. NGUYEN THI HUE. TAM LONG NHAN AI

             50,000

01/03/2021 07:10:34

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4025. TRAN THI CHINH. TAM LONG NHAN AI

             50,000

01/03/2021 07:53:05

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho MS 2021. 050 be do nhat hoang

           300,000

01/03/2021 08:10:46

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO CHI NGO THI BONG MA SO 4034

             10,000

01/03/2021 08:21:47

uREM 991021030101288 BO - NGUYEN THI PHUONG LAN FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Thuong gui be Bui Minh Khoi ma 4028 Bank Charge . 00 VAT . 00

         2,000,000

01/03/2021 08:27:07

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS   4032 Vu Thi Huong

             50,000

01/03/2021 08:27:41

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS   4033 Hoang Thi Phuc

             50,000

01/03/2021 08:28:15

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS   4034 Ngo Thi Bong

             50,000

01/03/2021 09:14:36

REM Tfr Ac: 2161 000 0395629 NGUYEN QUOC HUY Ung ho MS 4034

             100,000

01/03/2021 09:26:45

REM 991021030113273 BO - NGUYEN THE VIET FO - 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS - Ma 4032 Vu Thi Huong Bank Charge . 00 VAT . 00

           500,000

01/03/2021 11:02:35

REM Tfr Ac: 1251 000 1012919 DU THI HA THU DuThu giup MS   4033, 4027, 4014,   4010, 4004, 4002,   4007

           700,000

01/03/2021 11:18:17

REM Tfr Ac: 1241 000 0669713 PHAM VAN HAI Ho tro MS 4033 Le Van Cuong con chi Hoang Thi Phuc qua Bao Dan tri. Chuc con khoe manh. Cam on Quy Bao.

           300,000

01/03/2021 11:21:02

REM Tfr Ac: 1491 000 000 0632 NGO QUANG SAM Chuyen tien MS 4034 Ngo Thi Bong thon Cam Ne, Hoa Tien,   Hoa Vang, Da Nang

           300,000

01/03/2021 11:43:44

REM Tfr Ac: 1511 000 0144184 NGUYEN MINH DUAN Chuyen tien ung ho MS 4024 Dang Thi Phan

           300,000

01/03/2021 11:44:37

REM Tfr Ac: 1511 000 0144184 NGUYEN MINH DUAN Chuyen tien ung ho MS 4033 Hoang Thi Phuc

           300,000

01/03/2021 13:18:44

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4034 chi ngo Thi Bong

             50,000

01/03/2021 13:59:01

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ma so 4034 chi Ngo thi Bong

           100,000

01/03/2021 14:16:26

REM TKThe : 10522167876018,   tai TCB. Nam mo a di da phat ung ho MS 4033 4028 4027 4024 4018 4014 4022 4019 4011 4009 ft 21060689581946   - CTLNHIDI 000 000 909519302 - 11 - CRE - 002

         1,000,000

01/03/2021 14:34:51

REM TKThe : 19028516966011,   tai TCB. ung ho ma so 4034 ngo tho bong ft 21060950522010 - CTLNHIDI 000 000 909565651 - 11 - CRE - 002

           200,000

01/03/2021 15:25:31

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 4034

             20,000

01/03/2021 15:39:37

REM Tfr Ac: 2201 000 0610439 NGUYEN DINH CHIEN NGUYEN QUY DINH ung ho tu MS 4029 den MS 4034, Moi MS   500K

         3,000,000

01/03/2021 17:25:21

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4033 Chi Hoang Thi Phuc

           100,000

01/03/2021 18:07:01

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 4018

           500,000

01/03/2021 19:59:52

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 4031 4032 4033 4034

           800,000

01/03/2021 20:33:40

REM TKThe : 01447788001,   tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 4029 - CTLNHIDI 000 000 910376807 - 11 - CRE - 002

             50,000

02/03/2021 01:27:46

REM Tfr Ac: 1331 000 0888666 NGUYEN THANH TU MS 4034 Ngo Thi Bong Transaction at date 2021 - 03 - 01 - 23. 18. 14

           500,000

02/03/2021 02:53:21

REM Tfr Ac: 4211 000 0202628 DANG THI BAO NGOC 4015

           100,000

02/03/2021 07:16:05

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA ung ho 4031

           200,000

02/03/2021 07:16:48

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA ung ho 4026

           100,000

02/03/2021 07:17:14

REM Tfr Ac: 4501 000 2408123 HOANG DUC ANH HDA ung ho 4024

           100,000

02/03/2021 07:59:16

REM Tfr Ac: 7211 000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4033

             50,000

02/03/2021 08:10:05

oREM 991021030200458 BO - NGUYEN THI PHUONG FO - 2611 000 2631994 bao dien tu dan tri DTLS - ma so 4033 HOANG THI PHUC Bank Charge . 00 VAT . 00

         2,000,000

02/03/2021 08:17:20

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO NHA AN TOAN SONG AN TAM MA SO 4306

             10,000

02/03/2021 08:25:23

REM TKThe : 05957026996,   tai SCB. ung ho hoang thi phuc MS 4033, vu thi huong MS 4032   - CTLNHIDI 000 000 910738136 - 11 - CRE - 002

           100,000

02/03/2021 08:35:49

REM Tfr Ac: 1241 000 0378903 LE DANG THANG - Ung ho ma so 4033

           300,000

02/03/2021 08:39:38

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4033

             20,000

02/03/2021 08:40:18

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4034

             20,000

02/03/2021 09:08:50

REM Tfr Ac: 1251 000 0924905 PHAM THI HUONG ma 4306 nha an toan song an tam

         1,000,000

02/03/2021 09:13:27

REM LE THI HAI YEN UNG HO MS   4027

           300,000

02/03/2021 10:01:25

REM Tfr Ac: 6801 000 0778766 NGUYEN HONG TUOI Ma so 4032 Em Vu Thi Huong

           100,000

02/03/2021 13:14:07

REM Tfr Ac: 2611 000 3472831 NGUYEN PHONG LAN ma so 4107 O Doan Ngoc Dau

           500,000

02/03/2021 14:16:01

REM Tfr Ac: 1331 000 0036401 NGUYEN MINH LOC UNG HO CHI NGO THI BONG, MS   4034 THON CAM NE XA HOA TIEN HOA VANG DA NANG

         1,000,000

02/03/2021 14:16:13

REM Tfr Ac: 1331 000 0036401 DO THI BACH YEN UNG HO CHI NGO THI BONG, MS   4034 THON CAM NE XA HOA TIEN HOA VANG DA NANG

         1,000,000

02/03/2021 14:16:23

REM Tfr Ac: 1331 000 0036401 DO THI BACH YEN UNG HO TRUONG DUC DU,   MA SO 4018 THON VO PHUC AN XA TRIEU THUAN TRIEU PHONG QUANG TRI

         1,000,000

02/03/2021 14:16:31

REM Tfr Ac: 1331 000 0036401 NGUYEN MINH LOC UNG HO TRUONG DUC DU,   MA SO 4018, THON VO PHUC AN, XA TRIEU THUAN TRIEU PHONG QUANG TRI

         1,000,000

02/03/2021 14:24:54

REM Tfr Ac: 1331 000 0036401 DO THI BACH YEN UNG HO CHI HOANG THI PHUC, MS   4033, XOM 9, XA TAN HUONG TAN KY NGHE AN

         1,000,000

02/03/2021 14:25:01

REM Tfr Ac: 1331 000 0036401 NGUYEN MINH LOC UNG HO CHI HOANG THI PHUC, MS   4033, XOM 9 XA TAN HUONG TAN KY NGHE AN

         1,000,000

02/03/2021 14:51:12

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ma so 4306. nha an toan

           100,000

02/03/2021 15:43:41

REM Tfr Ac: 2171 000 0315077 TRINH THI HONG gui tang MS   3998

           100,000

02/03/2021 20:07:03

REM Tfr Ac: 3411 000 0031315 PHAM THI MINH HUE Chuyen tien giup ma so 4020

           300,000

02/03/2021 20:46:27

REM TKThe : 19033956107012,   tai TCB. Ung ho MS 4034 chi bong ft 21061786751483 - CTLNHIDI 000 000 912320310 - 11 - CRE - 002

           150,000

02/03/2021 20:52:49

REM TKThe : 19033956107012,   tai TCB. Ung ho MS 4017 ong dau ft 21062916001054 - CTLNHIDI 000 000 912330839 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/03/2021 05:42:33

REM TKThe : 9704229273674908,   tai MB. tam long nhan ai - CTLNHIDI 000 000 912554364 - 11 - CRE - 002

               5,000

03/03/2021 08:19:44

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA Chuyen tien ung ho chi VI THI TOAN ma so 4035

             10,000

03/03/2021 08:20:49

REM Tfr Ac: 4521 000 0159553 DANG QUOC TRUNG Chuyen tien cho ma so 4032. Em Vu Thi Huong.

           100,000

03/03/2021 08:24:11

REM Tfr Ac: 4831 000 0165644 VU THANH DUOC ck ung ho ma so 4033

           100,000

03/03/2021 08:25:54

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho MS 4035 gia dinh chi vi thi toan

           300,000

03/03/2021 09:24:57

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS   4035 Vi Thi Toan

             50,000

03/03/2021 10:12:43

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4035 chi Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021 10:31:04

REM Tfr Ac: 2561 000 1361245 DO LE THANH DAT ung ho me con c Toan

           500,000

03/03/2021 10:51:12

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 4035 chi vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021 11:07:02

REM TKThe : 02716781501,   tai Tienphongbank. ung ho ma 4035, chi Vi Thi Toan - CTLNHIDI 000 000 913023186 - 11 - CRE - 002

           200,000

03/03/2021 11:09:44

REM Tfr Ac: 1221 000 0200710 LE THI QUYNH chuyen tien ung ho ma 4035 chi Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021 11:18:48

REM TKThe : 19028702360369,   tai TCB. Hoan canh 4033 ft 21062219530975 - CTLNHIDI 000 000 913050288 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/03/2021 11:26:03

REM Tfr Ac: 1221 000 0200710 LE THI QUYNH chuyen tien ung ho ma 4033 chi Hoang Thi Phuc

           100,000

03/03/2021 11:29:25

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN MA SO 4035 Chi VI THI TOAN

           100,000

03/03/2021 11:43:34

REM Tfr Ac: 1501 000 0502846 NGUYEN PHU SON ung ho chi vi thi toan MS 4035

             50,000

03/03/2021 11:54:46

REM Tfr Ac: 4521 000 0182568 VU NHU THO MS 4035 VI THI TOAN

           400,000

03/03/2021 12:13:43

REM Tfr Ac: 2121 000 000 0040 HOANG BICH NGOC MS 4035 CHI VI THI TOAN

           100,000

03/03/2021 12:28:42

REM Tfr Ac: 1241 000 0101127 NGUYEN TRONG CO Chuyen tien ung ho ma so 4035

           500,000

03/03/2021 13:37:43

REM TKThe : 9704061689539791,   tai DongAbank. Chu the DongA Bank chuyen tien - CTLNHIDI 000 000 913294735 - 11 - CRE - 002

           100,000

03/03/2021 13:42:52

REM UNG HO MA 4035 VI THI TOAN

         1,000,000

03/03/2021 13:43:56

REM UNG HO MA 4034 NGO THI BONG

         1,000,000

03/03/2021 14:54:22

REM Tfr Ac: 2201 000 0675094 TRAN DINH LAN Ung ho MS 4035 chi Vi Thi Toan

           200,000

03/03/2021 15:21:41

REM Tfr Ac: 5801 000 0121130 GIA THI MINH THU Chuyen tien ung ho MS 4023,   4030 moi ma so 500ngan dong

         1,000,000

03/03/2021 15:50:08

REM Tfr Ac: 1601 000 0152095 HOANG THI ANH - Ma so 4035 ung ho chi Vi Thi Toan

           300,000

03/03/2021 16:04:13

REM TKThe : 19028250910668,   tai TCB. Ung ho Ma so 4035 chi Vi thi Toan ft 21062680976860 - CTLNHIDI 000 000 913641213 - 11 - CRE - 002

           300,000

03/03/2021 16:07:32

REM Tfr Ac: 1221 000 0660369 NGUYEN CONG QUANG CK tu thien ung ho Ha Quang Huy, Ma so 4029

           200,000

03/03/2021 16:52:46

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 4035 200k.   4036 400k

           600,000

03/03/2021 17:10:52

REM TKThe : 19033681939012,   tai TCB. Ma so 4306 ft 21062136967351 - CTLNHIDI 000 000 913796747 - 11 - CRE - 002

             50,000

03/03/2021 17:13:27

REM TKThe : 19033681939012,   tai TCB. Ma so 4035 ft 21062536270620 - CTLNHIDI 000 000 913803112 - 11 - CRE - 002

             50,000

03/03/2021 17:22:37

REM Tfr Ac: 1491 000 000 0632 NGO QUANG SAM Chuyen tien MS 4035 Vi Thi Toan, Xuan Hung,   Xuan Khang, Nhu Thanh, Thanh Hoa

           300,000

03/03/2021 17:52:53

REM Tfr Ac: 5051 000 0426401 TRINH DUY HIEP Hiep BIDV Bim Son ung ho MS 4035 Chi Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021 20:13:28

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4032 em Vu Thi Huong

           500,000

03/03/2021 20:15:01

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4030 ba Nguyen Thi Thu Ha

           250,000

03/03/2021 20:15:40

REM TKThe : 113159111,   tai VPB. ung ho chi Ho Bao Xuyen ma so 4010 - CTLNHIDI 000 000 914161222 - 11 - CRE - 002

           500,000

03/03/2021 20:17:03

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4031 Nguyen Van Quynh chong chi Tinh

           250,000

03/03/2021 20:18:19

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4033 chi Hoang Thi Phuc

           250,000

03/03/2021 20:19:29

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4034 chi Ngo Thi Bong

           250,000

03/03/2021 20:21:01

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4306 Nha an toan song an tam

           500,000

03/03/2021 20:22:53

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho MS   4035 Chi Vi Thi Toan

           250,000

03/03/2021 22:43:04

REM Tfr Ac: 7601 000 0054982 NGUYEN THI NGOC CHAU Giup Chi Vi Thi Toan MS 4035

           200,000

04/03/2021 06:22:46

REM Tfr Ac: 2221 000 0833902 LE THU HA ung ho ma so 4036,   Trinh Thi Hon, 2 chau Thi va Thao, ap B1, xa Chau Thoi, Vinh Loi,   Bac Lieu

           300,000

04/03/2021 06:39:37

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho MS   4036 trinh thi hon

           100,000

04/03/2021 06:58:49

REM Tfr Ac: 1351 000 0969714 VU TUYET LIEN Ung ho MS 4036 2 em Thi Thao

           500,000

04/03/2021 07:12:12

REM TKThe : 19026700415015,   tai TCB. Ung ho ma so 4036 ft 21063111821634 - CTLNHIDI 000 000 914473751 - 11 - CRE - 002

           500,000

04/03/2021 07:52:16

REM Tfr Ac: 7211 000 0090732 LE NHUT TRUNG ung ho ma so 4036

             50,000

04/03/2021 08:03:28

REM Tfr Ac: 5101 000 0309290 NGUYEN DINH HUNG ung ho ma so 4036 ba Hon

         1,000,000

04/03/2021 08:06:31

REM Tfr Ac: 2151 000 1714503 NGUYEN XUAN TRUONG ma 4036

           100,000

04/03/2021 08:14:05

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE MINH HIEU UNG HO BA TRINH THI HON MA SO 4036

             10,000

04/03/2021 08:18:22

REM Tfr Ac: 2151 000 1282550 NGUYEN HUU CUONG ung ho ma 4036

           300,000

04/03/2021 08:26:30

REM Tfr Ac: 3751 000 000 4907 BUI THU HA Chuyen tien ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon, ung ho 2 chau Thi, Thao

           200,000

04/03/2021 08:29:16

REM Tfr Ac: 1241 000 5676666 DUONG DIEU THUY giup do 2 e thi thao ma so 4036 o bac lieu

           500,000

04/03/2021 08:29:20

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4036 chau Thi va Thao

           200,000

04/03/2021 08:31:25

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 40336

           350,000

04/03/2021 08:39:13

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS   4036 ba Trinh Thi Hon

             50,000

04/03/2021 08:42:12

REM Tfr Ac: 4831 000 0056535 NGUYEN HUY LOI Chuyen tien ung ho 4035 chi Vi Thi Toan

           100,000

04/03/2021 08:47:00

REM Tfr Ac: 1211 000 0354072 NGUYEN BINH KHIEM ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi, Thao

           100,000

04/03/2021 08:58:05

REM Tfr Ac: 2601 000 0010147 NGUYEN DANG PHONG - Nguyen dang phong ung ho 4036 Trinh thi hon

           300,000

04/03/2021 09:08:22

REM TKThe : 305 000 00229849,   tai SeABank. Ung ho ma so 4036 - CTLNHIDI 000 000 914646506 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 09:13:18

REM TKThe : 10664777, tai ACB. UNG HO MS 4036 - 040321 - 09: 13: 16 497453 - CTLNHIDI 000 000 914657640 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 09:20:16

REM TKThe : 19034479901018,   tai TCB. Ung ho ba TRINH THI HON MS 4036 ft 21063040382006 - CTLNHIDI 000 000 914673495 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 09:53:23

REM Tfr Ac: 5101 000 0356782 NGUYEN THI TRANG ung ho ma so 4036 ba Trinh Thi Hon

           200,000

04/03/2021 10:02:53

REM TKThe : 13320855599019,   tai TCB. Ung ho ma so 4035 chi Vi Thi Toan ft 21063490335941 - CTLNHIDI 000 000 914775955 - 11 - CRE - 002

           150,000

04/03/2021 10:10:52

REM Tfr Ac: 1251 000 0149009 TRAN DO DAT Duc Anh ung ho 2 em Thi,   Thao, tai Bac Lieu ma so 4036.

           500,000

04/03/2021 10:24:05

REM Tfr Ac: 4551 000 0423815 PHAM THI BICH HIEN Chuyen tien ung gd em Yen Thi va Phuong Thao

         1,000,000

04/03/2021 10:24:17

REM Tfr Ac: 4501 000 6183219 NGUYEN VAN DUONG Ung ho ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi, Thao

           200,000

04/03/2021 10:35:12

REM Tfr Ac: 2681 000 0201521 NGUYEN THI HANG ung ho ma so 4036

           200,000

04/03/2021 10:39:43

REM Tfr Ac: 4281 000 8888696 NGUYEN TRUNG CHINH UH MA SO 036 ba Trinh Thi Hon

           200,000

04/03/2021 11:10:14

REM Tfr Ac: 4711 000 0088993 DINH NHO LIEM ung ho ma so 4036 Trinh Thi Hon co ruot 2 em Thi, Thao

           500,000

04/03/2021 11:37:51

REM Tfr Ac: 1221 000 0398527 TRAN THI THU HANG ung ho ma so 4036

           100,000

04/03/2021 11:45:30

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ma so 4036 ba Trinh Thi Hon, xa Chau Thoi, Vinh Loi,   Bac Lieu ft 21063117566959 - CTLNHIDI 000 000 915015734 - 11 - CRE - 002

           200,000

04/03/2021 11:48:13

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ma so 4035 chi Vi Thi Toan, xa Xuan Khang, Nhu Thanh,   Thanh Hoa ft 21063438492202 - CTLNHIDI 000 000 915021381 - 11 - CRE - 002

           200,000

04/03/2021 12:01:57

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ma so 4030 ba Nguyen Thi Thu Ha, phuong Xuan Phu, tp Hue,   Thua Thien Hue ft 21063490230524   - CTLNHIDI 000 000 915048846 - 11 - CRE - 002

          100,000

04/03/2021 12:16:04

REM Tfr Ac: 1471 000 0081846 TRAN NHAT NGUYEN ma so 4036

           200,000

04/03/2021 13:31:02

REM Tfr Ac: 4251 000 0768492 NGUYEN KIEU OANH ung ho MS   4036

           300,000

04/03/2021 13:33:50

REM Tfr Ac: 4251 000 0768492 NGUYEN KIEU OANH ung ho MS   4035

           200,000

04/03/2021 13:42:22

REM Tfr Ac: 1201 000 0108166 PHAM THI THU HA Ung ho ba Trinh Thi Hon MS 4036

           300,000

04/03/2021 14:39:45

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4035

             20,000

04/03/2021 14:39:59

REM Tfr Ac: 3761 000 0336689 LU DUC LUU ma so 4036 ba Trinh Thi Hon

           100,000

04/03/2021 14:41:39

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4036

             20,000

04/03/2021 14:56:51

REM Tfr Ac: 1221 000 0300814 TRAN DAI NGHIA Ung ho MS 4033,   MS 4035, MS 4036

           300,000

04/03/2021 14:57:12

REM Tfr Ac: 5101 000 1849124 TRAN THI HA VAN xin gop 1 phan nho giup do gia dinh 2 chau nhi, thao

           200,000

04/03/2021 14:57:45

REM TKThe : 0459901436005,   tai SeABank. ung ho be Ng Le Hoang Nguyen MS 3781 - VNPT2021030427847592 - CTLNHIDI 000 000 915387511 - 11 - CRE - 002

           200,000

04/03/2021 15:02:10

REM TKThe : 19034421208010,   tai TCB. Ung ho ma so 4036 ft 21063034468345 - CTLNHIDI 000 000 915397553 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 15:05:17

REM TKThe : 19034421208010,   tai TCB. Ung ho ma so 4014 ft 21063289184446 - CTLNHIDI 000 000 915404721 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 15:50:51

REM Tfr Ac: 6611 000 2139458 NGUYEN QUOC TOAN Ma so 4036 Ba Trinh Thi Hon

           110,000

04/03/2021 16:03:24

REM TKThe : 104494738,   tai VPB. Ha The An ung ho MS 4036 - CTLNHIDI 000 000 915558060 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 16:20:50

REM Tfr Ac: 6501 000 1199574 TRAN VAN PHUOC CT HO TRO MS   4029 100. 000 D 4030 100. 000 D 4031 100. 000 D 4032 100. 000 D.   BAO DIEN TU DAN TRI

           400,000

04/03/2021 16:39:20

REM TKThe : 19032624599012,   tai TCB. UH MS 4036 BA TRINH THI HON 2 CHAU THI THAO ft 21063150851134 - CTLNHIDI 000 000 915656749 - 11 - CRE - 002

           100,000

04/03/2021 16:46:56

REM Tfr Ac: 2201 000 0100550 LE THINH HIEU Chuyen tien ung ho MS 4036

           100,000

04/03/2021 16:48:58

REM Tfr Ac: 2201 000 0100550 LE THINH HIEU Chuyen tien ung ho MS 4035

           100,000

04/03/2021 16:59:22

REM Tfr Ac: 6111 000 0412459 NGUYEN THI KHUYEN - UNG HO MA SO 4036

           200,000

04/03/2021 17:14:20

REM Tfr Ac: 4831 000 0049544 NGUYEN PHUONG THANH Chuyen tien ung ho ma so 4035, chi Vi Thi Toan

           200,000

04/03/2021 19:04:07

REM Tfr Ac: 3111 000 0984793 LE THI PHUONG Ung ho ma so 4036 e Thi , e Thao

           200,000

04/03/2021 20:26:29

REM TKThe : 9704229219562621,   tai MB. MS 4036 Ba Trinh Thi Hon - CTLNHIDI 000 000 916118598 - 11 - CRE - 002

           200,000

04/03/2021 21:52:47

REM Tfr Ac: 3751 000 0298065 PHAM HOANG MINH ma so 4306.   tien ung ho

           100,000

04/03/2021 22:46:55

REM Tfr Ac: 2221 000 0247390 NGUYEN NGOC BICH ung ho ma so 4036

           300,000

05/03/2021 07:08:36

REM TKThe : 110256566,   tai VPB. Ma so 4097 chi Hoang Thi Binh xom Thanh Long xa Phuc Luong huyen Dai Tu tinh Thai Nguyen - CTLNHIDI 000 000 916413813 - 11 - CRE - 002

           500,000

05/03/2021 07:10:59

REM TKThe : 56639888, tai VPB. ung ho ma so 4037 - CTLNHIDI 000 000 916415374 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/03/2021 07:13:54

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4037 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

05/03/2021 07:16:03

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4036 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

05/03/2021 08:00:40

REM Tfr Ac: 1241 000 0388407 NGUYEN QUOC VIET Ung ho MS   4037 Hoang Thi Binh

             50,000

05/03/2021 08:10:02

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA HUYNH MINH LONG UNG HO CHI HOANG THI BINH MA SO 4037

             10,000

05/03/2021 08:27:48

REM Tfr Ac: 5011 000 1211514 BUI HA PHUONG ung ho c hoang thi binh

           100,000

05/03/2021 08:37:03

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG Chuyen tien ung ho MS 4037 gd chi hoang thi binh

           300,000

05/03/2021 08:40:30

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O@L 026001 212201 0 0 85814354 ung ho MS 4037 hoang thi binh

             20,000

05/03/2021 08:56:17

REM Tfr Ac: 3901 000 0568699 NGUYEN T HUONG THAO thao nguyen giup MS 4037

           300,000

05/03/2021 08:56:49

REM TKThe : 9704229203613373227,   tai MB. Ung ho 4037 - CTLNHIDI00 000 091 6571899 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/03/2021 08:56:55

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Ung Ho Ma So 4036

           100,000

05/03/2021 08:58:24

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Ung Ho Ma So 4035

           100,000

05/03/2021 08:59:39

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH Ung Ho Ma So 4037

           100,000

05/03/2021 09:00:30

REM Tfr Ac: 3901 000 0568699 NGUYEN T HUONG THAO thao nguyen giup MS 4036

           300,000

05/03/2021 09:02:10

REM Tfr Ac: 2111 000 0339561 MA SO 4035 VI THI TOAN THON XUAN HUNG XA XUAN KHANG KHANG HUYEN NHU THANH TINH THANH HOA

           500,000

05/03/2021 09:19:39

REM Tfr Ac: 6721 000 0161002 NGUYEN THI HUONG ung ho ma so 4036 trinh thi Hon

           500,000

05/03/2021 09:33:35

REM Tfr Ac: 3281 000 0779557 NGUYEN THI HAI HA ung ho ma so 4037

           100,000

05/03/2021 09:34:58

REM Tfr Ac: 1281 000 0809535 LE THI THACH MY Chuyen tien ung ho ma 4036

           100,000

05/03/2021 09:36:13

REM Tfr Ac: 1281 000 0809535 LE THI THACH MY Chuyen tien ung ho ma 4035

           100,000

05/03/2021 09:37:46

REM Tfr Ac: 6721 000 0161002 NGUYEN THI HUONG un ho ma so 4035 Vi Thi Toan

           500,000

05/03/2021 10:23:25

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 4037 chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021 10:28:16

REM Tfr Ac: 6261 000 0492228 PHAN VAN DUC Ct ung ho chi Binh,   MS 4037

           100,000

05/03/2021 10:43:11

REM Tfr Ac: 2611 000 0204488 NGUYEN THI YEN ung ho gia dinh chi Hoang Thi Binh ma so 4037

           100,000

05/03/2021 10:44:00

REM TKThe : 6265417, tai ACB. UNG HO MS 3651:   QUAN VAN TUYEN - 050321 - 10: 44: 35 687825 - CTLNHIDI 000 000 916850360 - 11 - CRE - 002

             50,000

05/03/2021 10:44:07

REM TKThe : 0711 000 284904,   tai VCB. MBVCB. 1021903155. 093130. 4037. CT tu 0711 000 284904 PHAN TRUNG KIEN toi 2611 000 2631994 BAO DIEN TU DAN - CTLNHIDI 000 000 916850646 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/03/2021 11:18:42

REM Tfr Ac: 1411 000 0485437 NGUYEN THI THANH QUYEN gui chi Vi Thi Toan

           200,000

05/03/2021 11:22:44

REM Tfr Ac: 4521 000 0182568 VU NHU THO MS 4037 HOANG THI BINH

           200,000

05/03/2021 11:41:32

REM Tfr Ac: 1201 000 0194402 NGUYEN SY THIEN Chuyen tien

           100,000

05/03/2021 12:07:22

REM Tfr Ac: 6611 000 2338556 DUONG HAI YEN ung ho MS 4035 chi Vi Thi Toan

           200,000

05/03/2021 12:33:29

REM Tfr Ac: 2681 000 0083862 TRAN TUAN ANH MS 4037 chi Hoang Thi Binh

             50,000

05/03/2021 13:15:20

REM Tfr Ac: 1791 000 000 1023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho ma so 4037 hoan canh chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021 13:45:47

REM Tfr Ac: 2201 000 0103957 O@L 026001 212201 0 0 85826485 Ung ho ma so 4037 chi Binh

         1,000,000

05/03/2021 13:48:58

REM Tfr Ac: 1491 000 000 0632 NGO QUANG SAM Chuyen tien MS 4037 Hoang Thi Binh, xom Thanh Long, Phuc Luong,   Dai Tu, Thai Nguyen

           300,000

05/03/2021 13:54:07

REM Tfr Ac: 1241 000 0105174 NGUYEN THI MINH THUY - Ung ho MS   4036 va 4037 300k

           600,000

05/03/2021 14:04:22

REM TKThe : 00196028001,   tai Tienphongbank. Ung ho Ma so 4030 ba Nguyen Thi Thu Ha - CTLNHIDI 000 000 917283754 - 11 - CRE - 002

           300,000

05/03/2021 14:26:44

REM Tfr Ac: 4411 000 0128641 NGUYEN CONG KHANH Ung ho cac ma so 4035, 4036,   4037 moi ma 400. 000 d

         1,200,000

05/03/2021 14:36:44

REM Tfr Ac: 1221 000 0024293 TRAN THI LIEN HOAN Chuyen tien ung ho MS 4035 me con chi Vi Thi Toan

           300,000

05/03/2021 16:19:30

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4037

             20,000

05/03/2021 17:00:35

REM Tfr Ac: 4681 000 0080977 PHAM THI HUYEN ung ho ma 4036

           200,000

05/03/2021 17:13:26

REM TKThe : 03663851101,   tai Tienphongbank. ung ho chi Hoang Thi Binh MS 4037 - CTLNHIDI 000 000 917848833 - 11 - CRE - 002

           200,000

05/03/2021 17:39:24

REM TKThe : 9704229271682622,   tai MB. ma so 4037 chi Hoang Thi Binh - CTLNHIDI 000 000 917918998 - 11 - CRE - 002

             50,000

05/03/2021 17:51:06

REM Tfr Ac: 1251 000 0839586 NGUYEN THANH HAI Chuyen tien ung ho ma so 4037 chi Hoang thi Binh

           100,000

05/03/2021 19:25:17

REM Tfr Ac: 5011 000 0360592 LE VAN HAI Chuyen tien ung ho ma so 4037

           500,000

05/03/2021 19:45:35

REM Tfr Ac: 1231 000 1032108 DINH THI MAI HONG ung ho anh Truong Duc Du MS   4018

           200,000

05/03/2021 20:00:12

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho MS   4037 hoang thi binh

           100,000

05/03/2021 20:08:16

REM Tfr Ac: 1231 000 1032108 DINH THI MAI HONG ung ho co Trinh thi Hon MS   4036

           200,000

05/03/2021 20:17:46

REM TKThe : 19034479901018,   tai TCB. Ung Ho Chi HOANG THI BINH MS 4037 ft 21064907263321 - CTLNHIDI 000 000 918266238 - 11 - CRE - 002

           100,000

05/03/2021 20:29:22

REM Tfr Ac: 2221 000 0767126 PHAM HA PHUONG ung ho chi Vi Thi Toan MS 4035

           200,000

05/03/2021 21:05:56

REM Tfr Ac: 4521 000 0244200 NGUYEN THI HONG THUY ungho

           100,000

05/03/2021 21:37:46

REM Tfr Ac: 3601 000 0121446 DO VAN HOAI ung ho ma 4037

           100,000

05/03/2021 22:18:27

REM Tfr Ac: 1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 4035 4036 4037

           900,000

05/03/2021 22:51:51

REM Tfr Ac: 1991 000 0281928 LE HA MY Ung ho em Vu Thi Huong 4032

           100,000

06/03/2021 06:54:13

REM TKThe : 19031329924010,   tai TCB. Ung ho MS 4038 ba Da Thi My ft 21065355207414 - CTLNHIDI 000 000 918606604 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 07:42:59

REM Tfr Ac: 4501 000 6106456 NGUYEN THI PHUONG THAO Chuyen tien Ma so 4038 Ba Da Thi My

           500,000

06/03/2021 07:49:01

REM Tfr Ac: 1201 000 71 000 48 NGUYEN CHI DUC Ung ho ma so 4033.   Chuc con mau khoe

           200,000

06/03/2021 08:09:18

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4038. DA THI MY.   TAM LONG NHAN AI

             50,000

06/03/2021 08:10:25

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 4037. HOANG THI BINH. TAM LONG NHAN AI

             50,000

06/03/2021 08:56:58

REM Tfr Ac: 4271 000 0636016 TRAN THI HOC ung ho MS 4038

           200,000

06/03/2021 09:04:55

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO BA DA THI MY MA SO 4038

             10,000

06/03/2021 09:07:46

REM Tfr Ac: 6701 000 1017645 HUYNH THUY AN ung ho hoan canh co ma so 4036

           100,000

06/03/2021 09:27:17

REM Tfr Ac: 3981 000 0025491 DUONG THANH THUC CT ung ho Ma So 4038 ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021 09:28:49

REM Tfr Ac: 1161 000 0017553 TRAN THI DIEU HUONG Ung ho Ma so 4033, 4035, 4037

           300,000

06/03/2021 09:49:14

REM Tfr Ac: 1181 000 0052929 CAO THI THANH NHAN ung ho ma so 4038 Da Thi My

           200,000

06/03/2021 10:22:11

REM TKThe : 9704229219562621,   tai MB. MS 4038 Ba Da Tra Mi - CTLNHIDI 000 000 918943543 - 11 - CRE - 002

           200,000

06/03/2021 10:32:58

REM TKThe : 02792708201,   tai Tienphongbank. Nho Dan Tri chuyen den MS 4038 - CTLNHIDI 000 000 918967971 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 10:50:20

REM Tfr Ac: 1261 000 1128220 NGUYEN VAN LOI ung ho ma so 4038.   Da Thi My

           200,000

06/03/2021 11:08:52

REM Tfr Ac: 7611 000 0482429 DO THI BAN Chuyen tien ung ho ma so 4038, ba Da Thi My, tinh Dak Nong

           100,000

06/03/2021 11:18:08

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 4038 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

           200,000

06/03/2021 13:24:48

REM Tfr Ac: 2201 000 2627134 NGUYEN THI THUY ung ho ma so 4038 Da Thi My

           300,000

06/03/2021 13:51:53

REM TKThe : 19033968697680,   tai TCB. Chut long giup do chau ft 21065080313400 - CTLNHIDI 000 000 919340120 - 11 - CRE - 002

             50,000

06/03/2021 13:53:20

REM Tfr Ac: 2611 000 0204488 NGUYEN THI YEN ung ho 2 ba chau My Thang ma so 4038

           100,000

06/03/2021 13:58:07

REM TKThe : 19022460756019,   tai TCB. Ung ho ma so 4036 va ma so 4038 moi ma so 50k ft 21065562404020   - CTLNHIDI 000 000 919350781 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 13:58:18

REM Tfr Ac: 4501 000 2882781 DUONG NGUYEN BO ung ho ma so 4038

           200,000

06/03/2021 14:06:49

REM Tfr Ac: 4331 000 0232066 VU VAN THANH ung ho ma so 4038

           200,000

06/03/2021 14:40:07

REM Tfr Ac: 6521 000 0816281 HOANG VAN HAI Ma so 4038 Ba Da Thi My

           150,000

06/03/2021 14:45:20

REM Tfr Ac: 4601 000 2898444 DINH THI TOAN Ba Da Thi My ma so 4038

             50,000

06/03/2021 14:48:32

REM Tfr Ac: 5311 000 000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           300,000

06/03/2021 14:52:14

REM TKThe : 19020855136025,   tai TCB. Ung ho ma so 4038 ba da thi my ft 21065803007808 - CTLNHIDI 000 000 919443269 - 11 - CRE - 002

           200,000

06/03/2021 14:54:05

REM Tfr Ac: 6511 000 0033977 VO VAN LANH ung ho Da thi my

         1,500,000

06/03/2021 14:54:49

REM Tfr Ac: 1281 000 0386481 NGUYEN CONG DUC ung ho ma so 4038 Da Thi My

           500,000

06/03/2021 14:56:28

REM TKThe : 19031361392012,   tai TCB. Ngo tuan Hung ung ho MS 4038 ft 21065786820955 - CTLNHIDI 000 000 919451417 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 15:03:57

REM Tfr Ac: 4821 000 0049857 BUI THI HUNG Chuyen tien ung ho ma 4038

           200,000

06/03/2021 15:09:09

REM Tfr Ac: 3901 000 1053365 PHAM THI LOAN Chuyen tien ma 4038

             50,000

06/03/2021 15:16:59

REM Tfr Ac: 5011 000 0111499 LAI THE KHAI Chuyen tien ung ho ba Da thi My va chau Ngo Van Thang xa Dak Ha huyen Dak G Long tinh Dac Nong

         1,000,000

06/03/2021 15:24:01

REM Tfr Ac: 1211 000 0212408 NGUYEN THU THAO MS 4038

           200,000

06/03/2021 15:24:15

REM Tfr Ac: 1221 000 0833 000 NGUYEN VAN ANH Ma so 4038 Ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021 15:28:43

REM Tfr Ac: 4831 000 0395140 VU QUOC LAP ung ho ma so 4038

           100,000

06/03/2021 15:30:52

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 4038 ft 21065379590997 - CTLNHIDI 000 000 919521537 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 15:44:46

REM Tfr Ac: 1501 000 0400630 TO ANH HUNG ung ho truong hop 4038

           300,000

06/03/2021 15:46:29

REM Tfr Ac: 1221 000 1515860 LE VAN KHOA Ba Da Thi My,   MS 4038

           200,000

06/03/2021 16:02:05

REM Tfr Ac: 2681 000 0209844 NGUYEN THI PHUONG CHI uh MS 4038

           500,000

06/03/2021 16:09:20

REM TKThe : 9704229211393025,   tai MB. ung ho ma so 4038 - CTLNHIDI 000 000 919602577 - 11 - CRE - 002

           300,000

06/03/2021 16:33:21

REM TKThe : 9704229205191310,   tai MB. ung ho ba Da Thi My ma so 4038 - CTLNHIDI 000 000 919654327 - 11 - CRE - 002

           500,000

06/03/2021 16:57:03

REM Tfr Ac: 4711 000 0503928 DANG THI HONG THUY ct ung ho gd c nguyen thi hue MS 4027

         1,000,000

06/03/2021 17:10:24

REM Tfr Ac: 6511 000 1490362 NGUYEN NGOC THE - Gui tang ma so 4028, chuc e het benh

           150,000

06/03/2021 17:21:07

REM Tfr Ac: 6211 000 0531852 TRAN NHU HANH Ung ho MS 4038

           400,000

06/03/2021 18:25:31

REM Tfr Ac: 1331 000 0077710 NGUYEN THANH TU MS 4038 Da Thi My

           500,000

06/03/2021 18:26:08

REM Tfr Ac: 6111 000 000 0836 LE VAN THANH Chuyen tien giup do MS 4038 Ba Da thi My . Cum dan cu Sinh mon , thon5 xa Dak Ha huyen DakGLong , Tinh Dak Nong

         1,000,000

06/03/2021 19:31:50

REM TKThe : 56639888, tai VPB. ung ho ma so 4038 - CTLNHIDI 000 000 92 000 1433 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 19:34:18

REM Tfr Ac: 1181 000 0038372 DOAN MANH HUNG ung ho ma so 4038

         1,000,000

06/03/2021 19:54:10

REM Tfr Ac: 6361 000 0356080 NGUYEN THI THU HANG ung ho ma so 4038 ba da thi my

           500,000

06/03/2021 19:57:13

REM Tfr Ac: 4521 000 0387026 HA TRUONG MINH ung ho Ma so 4038 Ba Da Thi My

           200,000

06/03/2021 19:59:24

REM Tfr Ac: 2111 000 0764871 PHAN QUANG VINH ung ho e thang

           100,000

06/03/2021 20:01:56

REM Tfr Ac: 4521 000 0387026 HA TRUONG MINH ung ho Ma so 4037 Hoang Thi Binh

           200,000

06/03/2021 20:08:36

REM Tfr Ac: 4521 000 0387026 HA TRUONG MINH ung ho Ma So 4035 Chi Vi Thi Toan

           200,000

06/03/2021 20:17:49

REM Tfr Ac: 5021 000 000 2332 NGUYEN NAM TRUNG Ung ho MS 4037

           500,000

06/03/2021 20:27:30

REM TKThe : 686369999,   tai VIB. ung ho ba Da Thi My Dak nong. 2 ba chau an com chan nuoc la - CTLNHIDI 000 000 920091211 - 11 - CRE - 002

           100,000

06/03/2021 20:46:00

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho MS 4038 ba Da Thi My va chau Thang

           100,000

06/03/2021 21:03:04

REM Tfr Ac: 1221 000 0481065 NGUYEN THI THANH THUY ung ho ma so 4038 ba da thi my

           200,000

06/03/2021 21:09:47

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4038

             20,000

06/03/2021 21:20:45

REM Tfr Ac: 4211 000 0117379 PHAM VAN TRUONG ung ho truong hop ma so 4038 Ba Da Thi my.

           500,000

06/03/2021 22:07:25

REM Tfr Ac: 2891 000 0061542 NGUYEN KIEN TRUNG ung ho ma so 4038,   ba Da Thi My

           300,000

06/03/2021 22:28:35

REM TKThe : 21370407 000 5243,   tai HDBank. UNG HO CHO - DA THI MY - MA SO 4038.   - CTLNHIDI 000 000 920255788 - 11 - CRE - 002

         2,000,000

07/03/2021 01:42:53

REM Tfr Ac: 1211 000 3336699 NGUYEN DUC THANG Ung ho ma so 4038 Ba Da Thi My Transaction at date 2021 - 03 - 06 - 23. 04. 48

           200,000

07/03/2021 01:43:33

REM Tfr Ac: 5621 000 0656320 NGUYEN TUNG LAM Ung ho Ma so 4038.   ba Da Thi My Transaction at date 2021 - 03 - 06 - 23. 25. 20

           100,000

07/03/2021 01:43:46

REM Tfr Ac: 1771 000 0260769 O@L 08 000 5 211601 0 0 306476456 10526206400 - 01628713667 - 970418 - MS 4038 ba Da Thi My Transaction at date 2021 - 03 - 06 - 23. 35. 03

           100,000

07/03/2021 01:43:59

REM Tfr Ac: 2561 000 0463421 LA MINH CONG ma so 4038. ba da thi my Transaction at date 2021 - 03 - 06 - 23. 43. 46

           200,000

07/03/2021 01:44:11

REM Tfr Ac: 2601 000 0810639 DUONG NHAT NAM MS 4038 Ba Da Thi My Transaction at date 2021 - 03 - 06 - 23. 54. 25

           200,000

07/03/2021 01:44:42

REM Tfr Ac: 5401 000 0685546 NGUYEN QUANG NGHIA Gui chau be.   Chuc chau thanh cong.   Transaction at date 2021 - 03 - 07 - 00. 12. 07

           100,000

07/03/2021 01:44:47

REM Tfr Ac: 5401 000 0685546 NGUYEN QUANG NGHIA MS 4038 Ba Da Thi My Transaction at date 2021 - 03 - 07 - 00. 15. 20

           100,000

07/03/2021 01:45:04

REM TKThe : 02651231901,   tai Tienphongbank. Ma so 4038: Ba DA THI MY - CTLNHIDI 000 000 920325930 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

07/03/2021 01:45:05

REM Tfr Ac: 2611 000 3439881 QUACH THI PHUONG LINH MS 4038 Da Thi My Transaction at date 2021 - 03 - 07 - 00. 28. 28

           200,000

07/03/2021 01:45:26

REM Tfr Ac: 2201 000 1287614 NGUYEN THI PHUONG NHUNG Ho tro ba Da Thi My ma so 4038 Transaction at date 2021 - 03 - 07 - 00. 47. 06

           300,000

07/03/2021 01:45:42

REM TKThe : 19034674329019,   tai TCB. Ma So 4038 Ba Da Thi My ft 21067312302668 - CTLNHIDI 000 000 920335170 - 11 - CRE - 002 Transaction a

           100,000

07/03/2021 01:45:52

REM Tfr Ac: 6351 000 0096404 NGUYEN THI HAI YEN MS o 4038 da thi my Transaction at date 2021 - 03 - 07 - 01. 20. 26

           150,000

07/03/2021 01:46:06

REM Tfr Ac: 4501 000 2523770 NGO VU PHUONG DUNG ung ho MS   4038 ba DaThiMy Transaction at date 2021 - 03 - 07 - 01. 43. 59

           100,000

07/03/2021 02:01:47

REM Tfr Ac: 2151 000 0384107 LE XUAN SANG Ung ho ma so 4038

           200,000

07/03/2021 02:25:41

REM TKThe : 02490323201,   tai Tienphongbank. Ma so 4038 ba Da Thi My - CTLNHIDI 000 000 920347600 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/03/2021 02:54:43

REM Tfr Ac: 3621 000 0383684 NGUYEN LONG VU ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021 03:59:02

REM Tfr Ac: 2201 000 0099667 DO CHI THANH ma so 4037 Hoang Thi Binh

           500,000

07/03/2021 05:27:36

REM Tfr Ac: 1791 000 000 1023 NGUYEN THI MAI GIANG Ung ho ma so 4038 hoan canh ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021 07:13:33

REM Tfr Ac: 4711 000 0963984 NGUYEN BA BANG Chuyen tien

           200,000

07/03/2021 08:21:11

REM Tfr Ac: 1211 000 0390401 TRAN QUANG MINH ung ho ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021 08:30:04

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH Ung ho ma so 4038

           300,000

07/03/2021 08:30:55

REM Tfr Ac: 2151 000 1598239 PHAM VAN KHANH Ung ho ma so 4039

           300,000

07/03/2021 08:51:59

REM Tfr Ac: 3901 000 0403578 CAO THI HAI YEN ung ho ma so 4038

           100,000

07/03/2021 08:54:03

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4039

           200,000

07/03/2021 08:57:45

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 4038

           300,000

07/03/2021 09:19:29

REM Tfr Ac: 5701 000 0304266 NGUYEN THI THU HIEN em Phan Khoi Nguyen, lop 2b,   truong TH Chanh Lo, TPQuang Ngai, tinh Q. Ngai ung ho anh Ngo Van Thang, lop 3,   truong TH, THCS Tran Quoc Toan, Dakha,   Dak G. long, Dak Nong

           100,000

07/03/2021 09:40:14

REM TKThe : 609704060070528,   tai VIB. MS 4038 Ba Da Thi My - CTLNHIDI 000 000 920559157 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/03/2021 09:48:22

REM Tfr Ac: 7601 000 0109183 HA QUANG DUNG Chuyen tien

             50,000

07/03/2021 10:08:46

REM Tfr Ac: 1221 000 0771252 PHAM THI NHUONG ma so 4038 .   ba da thi my

           100,000

07/03/2021 10:19:42

REM Tfr Ac: 1241 000 2791366 VU HOANG DUONG 4038 Da Thi My

           300,000

07/03/2021 10:32:19

REM Tfr Ac: 1441 000 0075468 LUU CONG DUONG Ma so 4038 ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021 10:34:54

REM Tfr Ac: 5601 000 0315371 TRUONG LE DUY BAO ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           200,000

07/03/2021 11:27:15

REM TKThe : 03858673501,   tai Tienphongbank. Ma so 4038: Ba Da Thi My - CTLNHIDI 000 000 920751302 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/03/2021 11:38:58

REM Tfr Ac: 1211 000 0339246 VU QUOC ANH ma so 4037 hoang thi binh

           100,000

07/03/2021 12:09:59

REM Tfr Ac: 2141 000 1030673 NGUYEN QUOC VIET ung ho ngo van thang

             10,000

07/03/2021 12:51:31

REM Tfr Ac: 3511 000 000 1180 HOANG THI KIM PHUONG A Hua Gia Hung lop 7a5 truong THCS Vinh Trai ung ho e Ngo Van Thang lop 3b truong TH THCS Tran Quoc Toan xa Dak ha huyen DakgLong tinh Dac Nong

          300,000

07/03/2021 13:58:48

REM Tfr Ac: 5511 000 0937140 TRAN XUAN HAI LY Ung ho ma so 4038

           100,000

07/03/2021 14:02:44

REM Tfr Ac: 6011 000 0794321 NGUYEN DUC TRI ma so 4038, em Thang

           100,000

07/03/2021 14:37:36

REM TKThe : 03793850401,   tai Tienphongbank. 4038 - CTLNHIDI 000 000 921027040 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/03/2021 14:43:40

REM Tfr Ac: 2611 000 0040664 TRAN THI THAO Chuyen tien ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           150,000

07/03/2021 15:45:14

REM Tfr Ac: 6351 000 0232040 NGUYEN THE BA SoNG NHI TO THUYEN UNG HO CHAU NGO VAN THANG

           100,000

07/03/2021 16:29:51

REM TKThe : 19034421208010,   tai TCB. Ung ho ma so 4038 ft 21067150812407 - CTLNHIDI 000 000 921224371 - 11 - CRE - 002

           100,000

07/03/2021 17:53:41

REM Tfr Ac: 5101 000 0252190 PHAN THI OANH Ung ho ba Phan Thi Ty,   ma so 4039

             50,000

07/03/2021 18:42:50

REM Tfr Ac: 1511 000 0144184 NGUYEN MINH DUAN Chuyen tien ung ho MS 4037 Hoang Thi Binh

           300,000

07/03/2021 19:54:32

REM Tfr Ac: 3681 000 0298717 NGUYEN VAN QUYEN Chuyen tien ung ho chau Ngo Van Thang.

           500,000

07/03/2021 19:56:11

REM Tfr Ac: 6501 000 0613549 NGUYEN TRUONG THUY CT MS 4035 DEN 4039. MOI MS 100.   000 D.

           500,000

07/03/2021 20:33:07

REM Tfr Ac: 6521 000 1160741 TRIEU KHANH NGOC Chuyen tien giup do gia dinh cu Man

           100,000

07/03/2021 20:36:22

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 4039

             20,000

07/03/2021 21:32:51

REM Tfr Ac: 5611 000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 4038

           100,000

07/03/2021 21:39:32

REM TKThe : 19021677630025,   tai TCB. Le Nhat Huy 3A10 Vinschool The Harmony ung ho ma so 4038,   ba Da Thi My o Dak Nong ft 21067027215812 - CTLNHIDI 000 000 921764258 - 11 - CRE - 002

           450,000

07/03/2021 21:52:46

REM Tfr Ac: 4711 000 1350491 HOANG TIEN DAT ung ho ngo van thang

             50,000

07/03/2021 22:34:19

REM Tfr Ac: 6201 000 0856318 NGUYEN QUANG HUY Chuyen tien 4038 ba My

           300,000

07/03/2021 22:38:48

REM TKThe : 16832217, tai ACB. UNG HO MA SO 4038. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. - 070321 - 22: 38: 50 101824 - CTLNHIDI 000 000 921833492 - 11 - CRE - 002

           200,000

07/03/2021 22:38:55

REM Tfr Ac: 3211 000 0020946 NGUYEN HUU MIEN Mien Ha Long Chuyen tien ung ho nguoi ngheo Ma 4038 Ba Da Thi My

         1,500,000

07/03/2021 22:43:14

REM Tfr Ac: 5511 000 0178921 HOANG VAN TOAN Ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021 22:52:48

REM Tfr Ac: 1331 000 0037495 PHAM GIA HAN MA SO 4038 BA DA THI MY CHAU THANG

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội ( MB) từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01/03/2021

DANG THI TAM Ung ho c Hoang Thi Phuc ma so 4033

         5,000,000

01/03/2021

NGUYEN MINH DUNG Ma so 4033:   Chi Hoang Thi Phuc.

           200,000

01/03/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 4032

           150,000

01/03/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 4033

           200,000

01/03/2021

Le Thi Hoa ung uo ma so 4033 ft 2106 0303223260 - Ma giao dich/ Trace 53 9615 105907539615 WIBT   - SML

             50,000

01/03/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4033

             50,000

01/03/2021

Ung Ho MS 4034

           100,000

01/03/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4034

             10,000

01/03/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4034

             50,000

01/03/2021

NGUYEN NHU BAO KHANH MS   4034 Giup Chi Ngo Thi Bong MS   40 34

         1,000,000

01/03/2021

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4034 : chi Ngo Thi Bong

           150,000

01/03/2021

PHAM THI VAN PHAM THI VAN Ung ho ma so 4033 hoang thi phuc

           200,000

01/03/2021

NGUYEN THANH MINH Ung ho MS   4033

           200,000

01/03/2021

NGUYEN THU HUONG Ung ho MS   4033 chi hoang thi phuc

           100,000

01/03/2021

4033 Hoang Thi Phuc

           100,000

01/03/2021

LE XUAN TUYET Ung ho ma 4011 chi Le Thi Lieu

           200,000

01/03/2021

CHAU THANH LIEM Ung ho ma so 4029

           300,000

01/03/2021

HuynhKim ung ho MS 4030 ba Nguyen T hi Thu Ha Nam Mo Duoc Su Luu Ly Qua ng Vuong Phat

           100,000

01/03/2021

NGUYEN THU TRANG Ung ho ma so 4026 - Ma Thuy Liem

           100,000

01/03/2021

Ung ho Ma so 4026 Ma Thuy Lien

           300,000

01/03/2021

ung ho ma so 4016 Nguyen Thanh Huye n

           300,000

01/03/2021

PHAM THANH NAM 4033

             40,000

01/03/2021

TRAN THE KY IBMA SO 4030 BA HA VA CHI NY IBMA SO 4030 BA HA VA CHI NY

         1,000,000

01/03/2021

4034 Ngo Thi Bong

           100,000

01/03/2021

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS   4029

           200,000

01/03/2021

NGUYEN THI THUY DUONG Ung ho MS   4031

           200,000

01/03/2021

CAO TAN PHAT Ung ho MS   4031 4033 4034 100k MS 40 32 500k

           800,000

01/03/2021

CHU MINH TUAN Chu Thao Nguyen ung ho ma so 4033

           200,000

01/03/2021

HuynhKim ung ho MS 4033 chi Hoang T hi Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

             50,000

01/03/2021

LE DUC LOC Ung ho Ma so:   4032 em vu thi huong

         1,500,000

02/03/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4034 ft 2106 1452351439 - Ma giao dich/ Trace 68 4684 106016684684 WIBT   - SML

             50,000

02/03/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4030

             10,000

02/03/2021

Ung Ho MS 4306

           100,000

02/03/2021

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4032

           200,000

02/03/2021

em co chut it

               3,664

02/03/2021

ung ho ma so 4033

           300,000

02/03/2021

ung ho ma so 4034

           200,000

02/03/2021

ung ho ma so 4029

           100,000

02/03/2021

HuynhKim ung ho MS 4034 chi Ngo Thi Bong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang V uong Phat

             50,000

02/03/2021

LAI QUANG BACH Mot chut tinh cam gui den ba con qu ang binh

           300,000

03/03/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4035

             10,000

03/03/2021

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 4035

           200,000

03/03/2021

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4035 : chi Vi Thi Toan

           150,000

03/03/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4035

             50,000

03/03/2021

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS   4035 Tam long nhan ai. Mo ng hanh phuc den voi gia dinh chi

           200,000

03/03/2021

NGUYEN CHINH KHOA Ung ho MS   4018 Tam long nhan ai. Mo ng hanh phuc den voi gia dinh anh

           200,000

03/03/2021

Le Thi Hoa ung io ma so 4035 ft 2106 2300584756 - Ma giao dich/ Trace 97 9335 106209979335 WIBT   - SML

             50,000

03/03/2021

Nho dantri gui den ma so 4031 ft 210 62986428710 - Ma giao dich/ Trace 5 00363 106117500363 WIBT   - SML

           100,000

03/03/2021

LAI THE HIEN Ung ho MS   4035

           100,000

03/03/2021

DOAN THI VAN Ung ho ma so 4035

           100,000

03/03/2021

HuynhKim ung ho MS 4035 chi Vi Thi Toan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vu ong Phat

             50,000

03/03/2021

NGUYEN TRONG HUAN Ung ho 4306

           100,000

03/03/2021

NGUYEN TRONG HUAN Ung ho 4035

           100,000

03/03/2021

NGUYEN THU HUONG Ung ho MS   4035 chi vi thi toan

           200,000

03/03/2021

PHAM THANH NAM 4035

             40,000

03/03/2021

NGUYEN THANH TAM Ung ho MS   4035 CHI VI THI TOAN

           200,000

03/03/2021

ung ho ma so 4024 chi dang thi phan   - Ma giao dich/ Trace 097560 106204097560 WIBT   - SML

             20,000

03/03/2021

4035 Vi Thi Toan

           100,000

03/03/2021

Ung ho chi Tinh ft 21062901804601 -   Ma giao dich/ Trace 957901 106208957901 WIBT   - SML

           100,000

03/03/2021

Ung ho ma so 4035 - Ma giao dich/ T race 150814 106216150814 WIBT     - SML

           100,000

03/03/2021

PHAM TRONG HUNG Ung ho ma so 4035 Vi Thi Toan

         1,000,000

03/03/2021

PHAM TRONG HUNG Ung ho ma so 4033 Hoang Thi Phuc

           500,000

04/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4031

           100,000

04/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4032

           100,000

04/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4033

           100,000

04/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4034

           100,000

04/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4035

           100,000

04/03/2021

Ung Ho TH 4027 4034

           400,000

04/03/2021

4035

           100,000

04/03/2021

4036

           100,000

04/03/2021

Ung Ho MS 4036

           100,000

04/03/2021

Pham Kieu Oanh ung ho ma so 4036 ch o 2 em Thi Thao ft 21063165363538   -   Ma giao dich/ Trace 327448 106223327448 WIBT   - SML

           100,000

04/03/2021

NGUYEN ANH DUC Ung ho ma so 4036

           500,000

04/03/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 4035

           150,000

04/03/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 4036

           150,000

04/03/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4036

             50,000

04/03/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4036

             20,000

04/03/2021

TRAN THI VIET ANH Ung ho MS   4306 nha an toan song an tam

           100,000

04/03/2021

TRAN THI VIET ANH Toi ung ho MS   4032

           100,000

04/03/2021

TRAN THI VIET ANH Toi ung ho MS   4036

           100,000

04/03/2021

Nho dantri gui den ma so 4035 ft 210 63221029087 - Ma giao dich/ Trace 2 94958 106216294958 WIBT   - SML

           100,000

04/03/2021

PHAN THI THU HA Ma so 4036 ba Trinh thi Hon co ruo t em Thi Em Thao xa Chau thoi huyen Vinh loi tinh Bac lieu

           300,000

04/03/2021

HOANG VAN DUONG Ung ho chi em Thi Thao tinh Bac Lie u

             50,000

04/03/2021

NGUYEN THI HOA Chi Ha Linh   chau Kien ung ho ma 40 36

           500,000

04/03/2021

NGUYEN THU HUONG Ung ho MS   4036 chau thi va thao

           200,000

04/03/2021

DOAN VIET HIEU Ma so 4036

           500,000

04/03/2021

TRAN THAI LONG Ung ho 2 chi em Thi Thao o Bac Lie u. Ma so 4036

           500,000

04/03/2021

4036 Trinh Thi Hon

           100,000

04/03/2021

PHUNG DUC THONG Ung ho 2 em Thi va Thao

           200,000

04/03/2021

MBVCB 1020771410 034124 NGUYEN THI MAI ANH chuyen tien ho tro Yen Thi Phuong Thao   Bac Lieu     CT tu - Ma   giao dich/ Trace 034124 1063 000 70512 WIBT   - SML

         1,000,000

04/03/2021

LE THI THU HUYEN Le thu huyen Ung ho MS 4036 trinh t hi hon

             50,000

04/03/2021

Nguyen Viet Nam Quan gui Ma so 4036   Ba Trinh Thi Hon - Ma giao dich/ Trace 332583 106311332583 WIBT   - SML

           200,000

04/03/2021

Ung ho 2 em Thi Thao     Ma so 4036   - Ma giao dich/ Trace 696908 106411696908 WIBT   - SML

           300,000

04/03/2021

HuynhKim ung ho MS 4036 ba Trinh Th i Hon Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang V uong Phat

             50,000

04/03/2021

NGUYEN DOAN HUY Ung ho ma so 4036 Thi Thao

           100,000

04/03/2021

BUI XUAN THUONG Ma so 4036:   Ba Trinh Thi Hon co ru ot 2 em Thi Thao mong 2 chau vung tam vuot qua giong to. Sau con mua   troi se sang

           100,000

04/03/2021

NGUYEN THI THU NGUYEN THI THU Ung ho e Thi Thao ap B1   xa Chau T hoi Vinh loi Bac Lieu

           300,000

05/03/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4036 ft 2106 4140666507 - Ma giao dich/ Trace 07 5264 106316075264 WIBT   - SML

             50,000

05/03/2021

Gui ma so 4026 chi Ma Thuy Liem ti nh Thai Nguyen   -   Ma giao dich/ Tra ce 181097 106405181097 WIBT   - SML

             50,000

05/03/2021

Ma so 4036 gui ba Trinh Thi Hon ti nh Bac Lieu   -   Ma giao dich/ Trace 181074 106405181074 WIBT   - SML

             50,000

05/03/2021

Ung Ho MS 4037

           100,000

05/03/2021

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 4037

             10,000

05/03/2021

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4036 : ba Trinh Thi Hon

           100,000

05/03/2021

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung ho ma so 4037 : Chi Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

PHAM HAI DUONG Ung ho gia dinh co hoang thi binh m a so 4037 mong gia dinh co som vuot qua kho khan

           100,000

05/03/2021

DOAN THI HAO Giup do ma so 4037

           150,000

05/03/2021

DOAN THI HAO Dong gop vao quy nha an toan song a n tam

           300,000

05/03/2021

Le Thi Hoa ung ho ma so 4037 ft 2106 4386472064 - Ma giao dich/ Trace 60 3135 106409603135 WIBT   - SML

             50,000

05/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4036

           100,000

05/03/2021

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 4037

           100,000

05/03/2021

Nho dantri gui den ma so 4036 ft 210 64476362450 - Ma giao dich/ Trace 0 79304 106316079304 WIBT   - SML

           100,000

05/03/2021

NGO QUANG TRUNG giup

             50,000

05/03/2021

LAI THE HIEN Ung ho MS   4036

           100,000

05/03/2021

NGUYEN THI KIM DUNG 4035

           200,000

05/03/2021

ung ho MS 4037

           300,000

05/03/2021

4037 Hoang Thi Binh

           100,000

05/03/2021

NGUYEN VAN QUAN Giup do ma so 4037 - chi Hoang Thi B inh

           500,000

05/03/2021

NGUYEN THU HUONG Ung MS   4037 hoang thi binh

           100,000

05/03/2021

DANG THANH BINH Ung ho chi Hoang Thi Binh MS 4037

             50,000

05/03/2021

DINH THI PHUONG THAO Ung ho ma so 4037 chi hoang thi bin h

           100,000

05/03/2021

NGUYEN THI HONG Gieo hat ma so 4037 Hoang Thi Binh

           200,000

05/03/2021

NGUYEN TIEN DONG Ung ho 4037

           100,000

05/03/2021

VU ANH DAO Ct uh MS 4037 hoang thi binh thai n guyen

           300,000

05/03/2021

PHUNG QUANG NGHIA Ung ho chi Hoang Thi Binh. Ma so:   4 037

             50,000

06/03/2021

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 4037

             50,000

06/03/2021

Ung Ho MS 4037

           100,000

06/03/2021

LE THI TUYET NOI Le Thi Tuyet Noi gui ma so 4038 ch uc hai ba chau manh khoe binh an

           100,000

06/03/2021

NGUYEN NGOC NAM Ung ho ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

06/03/2021

ung ho ma 4037 - Ma giao dich/ Trac e 241420 106505241420 WIBT     - SML

           100,000

06/03/2021

Ung ho so 4038 ba chau Da Thi My ft 21065979155683 - Ma giao dich/ Trac e 035885 106501035885 WIBT     - SML

           300,000

06/03/2021

MS 4038   - Ma giao dich/ Trace 23385 0 060110233850 WIBT   - SML

           300,000

06/03/2021

tran minh anh ung ho MS 4037

             50,000

06/03/2021

tran minh anh ung ho MS 4035

             50,000

06/03/2021

LE THI THU HUYEN Le thu huyen ung ho MS 4038 da thi   my

             50,000

06/03/2021

UNG HO CHAU THANG BA MY   MA SO 403 8 060321 08 54 35 856428   - Ma giao dich/ Trace 856428 106508856428 WIBT   - SML

           500,000

06/03/2021

NGUYEN VAN DIEU Ung ho ma so 4038

           300,000

06/03/2021

PHAM THI KIM OANH Ung ho em Ngo Van Thang Dak Ha Dak   Nong

           200,000

06/03/2021

LE DUC BAO Tang ma so 4038 ba Da thi My. Dia c hi:   Cum dan cu Sinh Mon thon 5 xa   Dak Ha huyen Dak G Long tinh Dak   Nong

         2,000,000

06/03/2021

Mai Quoc Phong Hai Hau Nam Dinh ung ho 4038 ba Da Thi My chuc hai ba c hau manh khoe ft 21065658792394   - Ma giao dich/ Trace 226194 106504226194 WIBT   - SML

           100,000

06/03/2021

PHAM THI CHIEN Ung ho ma so 4036

           500,000

06/03/2021

BUI SY HUNG Ung ho ma so 4038 ba Da thi My. Cum   dan cu Sinh mon thon 5 xa Dak Ha     Da Glong. Dak Nong.

           200,000

06/03/2021

Ma so 4038 Ba DA THI MY NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

           300,000

06/03/2021

PHAN THANH HOAN Giup cac chau vung cao co bua com t hit .

           500,000

06/03/2021

4038 Da Thi My

           100,000

06/03/2021

NGUYEN HOC Ung ho ba DA THI MY     MA SO 4038   tinh DAK NONG

           500,000

06/03/2021

NGUYEN VAN THANH Chuc 2 ba chau manh khoe

           200,000

06/03/2021

NGUYEN MANH SON Ung ho ma so 4038 ba da thi my

           500,000

06/03/2021

TRAN QUANG PHUC Ung ho ba chau Da Thi My. MS : 4038

           500,000

06/03/2021

ung ho ba da thi my MS 4038 Daknong   -   Ma giao dich/ Trace 520395 106508520395 WIBT   - SML

           200,000

06/03/2021

DANG THANH NAM Ma so 4038:   Ba Da Thi My

             10,000

06/03/2021

LE VAN LUONG Ung ho ma so 4038: Ba Da Thi My. Dia Chi : Cum dan cu Sinh Mon thon 5 xa Dak Ha huyen Dak G Long tinh Dak No ng

           200,000

06/03/2021

Ung ho ma so 4037 ft 21065252681105   - Ma giao dich/ Trace 477945 106510477945 WIBT   - SML

           100,000

06/03/2021

phuongnt178 ung ho MS 4038

           100,000

06/03/2021

PHUNG DUC THONG Ung ho ba My va chau Thang ma so 40 38

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01/03/2021

NGUYEN ANH DUNG Chuc chau Bui Minh Khoi som binh phuc. cam on BAO DIEN TU DAN TRI

           100,000

01/03/2021

TRAN THI QUYNH NGA -   ung ho ma so 4204 - chi Dang Thi Ph an

           500,000

02/03/2021

TA THANH SON giup MS   4033

           200,000

02/03/2021

Nguyen Tuyet Nga ung ho ma so 4032 em Vu Thi Huong

         2,000,000

03/03/2021

UNG HO MA SO 4035 CHI VI THI TOAN - 030321 - 16: 32: 11 419196( GD#419196)

           100,000

03/03/2021

NGO THI BICH VAN CHUYEN KHOAN Ung ho gd chi Vi Thi Toan

           500,000

03/03/2021

UNG HO Ma so 4029

           200,000

03/03/2021

UNG HO Ma so 4035

           300,000

05/03/2021

ung ho ma so 4036

           300,000

05/03/2021

BICH HUYEN UNG HO MA SO 4035 CHI VI THI TOAN

           400,000

06/03/2021

DUONG QUOC KE CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4038 Ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

NGUYEN VAN DOAI CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI ung ho ma so 4038 ba DA THI MY

           200,000

07/03/2021

NGUYEN THU HUONG SO TAI NGUYEN MOI TRUONG UNG HO MA SO 4038 2 BA CHAU NGO VAN THANG AN COM VOI NUOC LA. MONG CHAU VUOT QUA GIAN KHO

          200,000

07/03/2021

ma so 4038 ba Da Thi My

           100,000

07/03/2021

MS 4038 Ba Da thi my

           100,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 01/03/2021 -   07/03/2021

 

01/03/2021

nha; 0934622542; 2 000 0; Mã số:   4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             20,000

01/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             20,000

01/03/2021

Ngô Trí Thành; 0353428723; 4 000 0; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             40,000

01/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4033: 1 000 00

           100,000

01/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4034: 1 000 00

           100,000

01/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             10,000

01/03/2021

Gà Xinh; 0913706670; 2 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           200,000

01/03/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 1 000 00; Ma so 4033: 1 000 00

           100,000

01/03/2021

Hà Anh; 0976838189; 1 000 00; Ma so 4014: 1 000 00

           100,000

01/03/2021

Le Hong Truong; 0913218531; 2 000 00; Ma so 4034: 2 000 00

           200,000

01/03/2021

Nguyễn Thị Thu Hương; 0964130312; 2 000 00; Ma so 4034: 2 000 00

           200,000

01/03/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 5 000 00; Mã số 4029: Đau nhói lòng cảnh chàng trai chăm mẹ ung thư trong nỗi cơ cực

           500,000

01/03/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 5 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             50,000

01/03/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 3 000 0; Mã số: 4028 Xót xa cảnh cậu bé nằm bất động trên giường, bụng to như cái trống

             30,000

01/03/2021

Phạm văn lập; 0933575771; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

01/03/2021

Nguyễn vân trang; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

01/03/2021

Lê Thị Mỹ Trang; 0936287309; 2 000 00; Ma so 4033: 2 000 00

           200,000

01/03/2021

Trịnh Thị Hồng Linh; 0868721922; 6 000 ; Mã số: 4031 Nữ cán bộ y tế trực chốt kiểm dịch Covid - 19 tử vong vì tai nạn giao thông

               6,000

01/03/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 1 000 00; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           100,000

01/03/2021

Phu; 0778689320; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

01/03/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 1 000 00; Mã số: 4029 Đau nhói lòng cảnh chàng trai chăm mẹ ung thư trong nỗi cơ cực

           100,000

01/03/2021

Nguyễn bá ninh; 0342111709; 1 000 00; Mã số: 4029 Đau nhói lòng cảnh chàng trai chăm mẹ ung thư trong nỗi cơ cực

           100,000

01/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             50,000

01/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

             50,000

01/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4030 Xót xa hoàn cảnh hai người phụ nữ bệnh "hiểm" sống trong cơ cực

             50,000

01/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             50,000

01/03/2021

2 chị em Hân; 0908616619; 2 000 00; Mã số 4034: Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           200,000

01/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4030 Xót xa hoàn cảnh hai người phụ nữ bệnh "hiểm" sống trong cơ cực

           100,000

01/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4029 Đau nhói lòng cảnh chàng trai chăm mẹ ung thư trong nỗi cơ cực

           100,000

01/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           100,000

01/03/2021

Tran ngoc thang; 0913387455; 3 000 00; Ma so 4034: 3 000 00

           300,000

01/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4031 Nữ cán bộ y tế trực chốt kiểm dịch Covid - 19 tử vong vì tai nạn giao thông

           100,000

01/03/2021

Giang Thị Lê Tâm; 0944326699; 1 000 00; Ma so 4014: 1 000 00

           100,000

02/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 2 000 0; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             20,000

02/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             20,000

02/03/2021

Nguyễn Văn Hoàn; 0349931051; 1 000 00; Mã số: 4027 Thương bé 10 tuổi nhà nghèo mắc ung thư máu, có khả năng đẩy lùi bệnh

           100,000

02/03/2021

Nguyễn Thành Kiên; 0979982971; 2 000 00; Ma so 4024: 2 000 00

           200,000

02/03/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 000 ; Ma so 4306: 2 000   000

         2,000,000

02/03/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 00; Ma so 4034: 2 000 00

           200,000

02/03/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 00; Ma so 4033: 2 000 00

           200,000

02/03/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 00; Ma so 4032: 2 000 00

           200,000

02/03/2021

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 00; Ma so 4030: 2 000 00

           200,000

02/03/2021

Hồ viết niệm; 0916876655; 2 000 00; Mã số 4034: Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           200,000

02/03/2021

Phu; 0778689320; 5 000 0; Mã số:   4030 Xót xa hoàn cảnh hai người phụ nữ bệnh "hiểm" sống trong cơ cực

             50,000

02/03/2021

Thảo Lê; 0988866268; 5 000 00; Ma so 3913: 5 000 00

           500,000

02/03/2021

Linh; 0979557288; 2 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           200,000

02/03/2021

Trần Ngọc thang ; 0932503185; 1 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           100,000

02/03/2021

Nguyễn bá ninh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 4026 Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ teo não nương nhờ bà nội chăm sóc

             50,000

02/03/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 4026 Nhói lòng cảnh 2 đứa trẻ teo não nương nhờ bà nội chăm sóc

             50,000

02/03/2021

88 Đặng Hồ; 0987443396; 4 000 ; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

               4,000

02/03/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1 000 000 ; Ma so 4033: 1 000   000

         1,000,000

02/03/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1 000 000 ; Ma so 4027: 1 000   000

         1,000,000

02/03/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1 000 000 ; Ma so 4014: 1 000   000

         1,000,000

02/03/2021

T; 0333493440; 25 000 ; Mã số:   4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             25,000

02/03/2021

T; 0333493440; 25 000 ; Mã số:   4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             25,000

02/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             30,000

02/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             30,000

02/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             30,000

02/03/2021

Nguyễn Trọng Công; 0966785896; 3 000 00; Mã số 4306: "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

           300,000

02/03/2021

VU TIEN DUNG; 0932345186; 1 000 00; Mã số 4306: "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

           100,000

02/03/2021

VU TIEN DUNG; 0932345186; 1 000 00; Mã số 4034: Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           100,000

02/03/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 2 000 00; Mã số 4034: Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           200,000

02/03/2021

Tran Thu Hong; 0982846645; 2 000 00; Mã số 4033: Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           200,000

02/03/2021

Y; 5; 3 000 0; Mã số:   4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             30,000

02/03/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 5 000 0; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             50,000

02/03/2021

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 5 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             50,000

02/03/2021

Lưu Như Xuân; 0968837420; 5 000 0; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             50,000

02/03/2021

Nguyễn Hương Quỳnh; 0389144792; 2 000 0; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

             20,000

03/03/2021

Công ty Tnhh tư vấn đầu tư thương mại Nguyên Minh; 02435563582; 1 000 00; Mã số: 4306 Kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng "nhà an toàn,   sống an tâm"

           100,000

03/03/2021

Vũ Văn Đoàn; 0332681993; 1 000 00; Ma so 4035: 1 000 00

           100,000

03/03/2021

Oanh; 0903750208; 1 000 00; Ma so 4018: 1 000 00

           100,000

03/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             10,000

03/03/2021

Nguyễn Cát Tường Vy; 0976902045; 5 000 00; Mã số 4035: Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           500,000

03/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4035: 1 000 00

           100,000

03/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             50,000

03/03/2021

Lâm; 0973532129; 1 000 00; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

           100,000

03/03/2021

Phạm Văn Vẽ; 0982583907; 1 000 00; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           100,000

03/03/2021

Do Hung; 0985455458; 3 000   000 ; Ma so 4035: 3 000 000

         3,000,000

03/03/2021

Dao Thi Gam; 0356096440; 1 000 00; Mã số 4027: Thương bé 10 tuổi nhà nghèo mắc ung thư máu, có khả năng đẩy lùi bệnh

           100,000

03/03/2021

Adidaphat; 0989049518; 15 000 0; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           150,000

03/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             20,000

03/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             10,000

03/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             20,000

03/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

             20,000

03/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             20,000

03/03/2021

Y; 5; 5 000 0; Mã số:   4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

             50,000

03/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             30,000

03/03/2021

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 4018: 3 000 0

             30,000

03/03/2021

Bùi đức thành; 0912330108; 3 000 00; Ma so 4035: 3 000 00

           300,000

03/03/2021

Nguyễn Thị Uyên; 0978793389; 5 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             50,000

03/03/2021

Mai Thành; 0903141277; 2 000 00; Ma so 4035: 2 000 00

           200,000

03/03/2021

Nguyễn Văn Trọng; 0962268913; 5 000 0; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             50,000

03/03/2021

Liên; 0982171595; 1 000 00; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           100,000

03/03/2021

Liên; 0982171595; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4027 Thương bé 10 tuổi nhà nghèo mắc ung thư máu, có khả năng đẩy lùi bệnh

         1,000,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

         1,000,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

         1,000,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

         1,000,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 5 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           500,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 5 000 00; Mã số: 4031 Nữ cán bộ y tế trực chốt kiểm dịch Covid - 19 tử vong vì tai nạn giao thông

           500,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4030 Xót xa hoàn cảnh hai người phụ nữ bệnh "hiểm" sống trong cơ cực

         1,000,000

03/03/2021

Hòa; 0906725989; 2 000 00; Ma so 4035: 2 000 00

           200,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4029 Đau nhói lòng cảnh chàng trai chăm mẹ ung thư trong nỗi cơ cực

         1,000,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4017 Nhói lòng cảnh cha mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con trai ngày đầu xuân

         1,000,000

03/03/2021

Pct; 0965398496; 1 000   000 ; Mã số: 4028 Xót xa cảnh cậu bé nằm bất động trên giường, bụng to như cái trống

         1,000,000

03/03/2021

T; 0333493440; 25 000 ; Mã số:   4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             25,000

03/03/2021

Dung ; 0902900475; 4 000 0; Mã số: 4031 Nữ cán bộ y tế trực chốt kiểm dịch Covid - 19 tử vong vì tai nạn giao thông

             40,000

03/03/2021

PHẠM NGỌC TRƯỜNG LÊ; 0967390803; 1 000 ; Mã số: 4029 Đau nhói lòng cảnh chàng trai chăm mẹ ung thư trong nỗi cơ cực

               1,000

03/03/2021

Le Hung; 0363356886; 1 000 00; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           100,000

03/03/2021

Bui Hung; 0899293876; 5 000 0; Mã số: 4002 Bà đứt ruột cho cháu trai uống thuốc ngủ mỗi đêm để thoát cảnh "trời đày"

             50,000

03/03/2021

Trực Tiến An; 0988654988; 5 000 00; Mã số 4035: Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           500,000

03/03/2021

Nguyen Viet Tung; 0902614996; 2 000 00; Ma so 4035: 2 000 00

           200,000

03/03/2021

J; 0375905868; 418 000 ; Mã số:   4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           418,000

04/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             10,000

04/03/2021

Vu Thang; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

                10,000

04/03/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 4036: 5 000 0

             50,000

04/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4036: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

Le Hong Truong; 0913218531; 2 000 00; Ma so 4036: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

Trần Sơn; 0905183363; 2 000 00; Ma so 4036: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

Lê Văn Công; 0979190110; 5 000 00; Ma so 4036: 5 000 00

           500,000

04/03/2021

Nguyễn Thanh Hà; 0903481084; 1 000 00; Ma so 4035: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

Thu Hằng; 0396147300; 1 000 00; Ma so 4036: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

Lê Tấn Thi; 0337750433; 5 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           500,000

04/03/2021

Lâm; 0973532129; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

04/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             50,000

04/03/2021

Tran Duc Hoai; 0934218679; 3 000 00; Ma so 4036: 3 000 00

           300,000

04/03/2021

Trịnh Hoài Sơn; 0398877002; 5 000 00; Mã số 4036: Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           500,000

04/03/2021

Nghia; 0982915234; 3 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           300,000

04/03/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000   000 ; Ma so 4033: 1 000 000

         1,000,000

04/03/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000   000 ; Ma so 4034: 1 000 000

         1,000,000

04/03/2021

Khúc Tuấn Anh; 0902771866; 1 000   000 ; Ma so 4035: 1 000 000

         1,000,000

04/03/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 5 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             50,000

04/03/2021

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 4036: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

Ho ha; 0835230377; 2 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           200,000

04/03/2021

Ho ha; 0835230377; 1 000 00; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           100,000

04/03/2021

Ho ha; 0835230377; 2 000 00; Mã số: 4030 Xót xa hoàn cảnh hai người phụ nữ bệnh "hiểm" sống trong cơ cực

           200,000

04/03/2021

Hiền Trần Thị Mỹ; 0969722295; 1 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

            10,000

04/03/2021

Cao thi thuy nga; 0985854828; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

04/03/2021

Nguyễn Chung; 0985963238; 1 000 00; Ma so 4036: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

Bùi Minh Thành; 0935085856; 1 000 00; Ma so 4036: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             50,000

04/03/2021

Nguyễn bá ninh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             50,000

04/03/2021

Huy; 0979889949; 1 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           100,000

04/03/2021

nguyen ngoc phuong linh; 0917239005; 2 000 00; Ma so 4036: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

T; 0333493440; 2 000 0; Mã số:   4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             20,000

04/03/2021

T; 0333493440; 2 000 0; Mã số:   4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

             20,000

04/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             20,000

04/03/2021

Bui Hung; 0899293876; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

04/03/2021

NGUYỄN ĐĂNG HẢI; 0868121388; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

04/03/2021

Phuong; 0925013582; 2 000 00; Ma so 4036: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

Phuong; 0925013582; 2 000 00; Ma so 4035: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

Phuong; 0925013582; 2 000 00; Ma so 4033: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

Phuong; 0925013582; 2 000 00; Ma so 4026: 2 000 00

           200,000

04/03/2021

Phu; 0778689320; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

04/03/2021

bé Bon; 0979262932; 1 000 00; Ma so 4036: 1 000 00

           100,000

04/03/2021

BÉ BON; 079262932; 1 000 00; Ma so 4035: 1 000 00

           100,000

05/03/2021

Nhu Quynh; 0327844859; 2 000 0; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

             20,000

05/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             20,000

05/03/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 3 000 00; Ma so 4037: 3 000 00

           300,000

05/03/2021

Lâm; 0973532129; 1 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

05/03/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 4037: 5 000 0

             50,000

05/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 4037: 1 000 00

           100,000

05/03/2021

Lâm; 0973532129; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

05/03/2021

Vũ Công Hữu; 0902111073; 1 000 00; Ma so 4037: 1 000 00

           100,000

05/03/2021

Công ty Trường Giang; 0982968986; 5 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           500,000

05/03/2021

Thu Hằng; 0396147300; 5 000 0; Ma so 4037: 5 000 0

             50,000

05/03/2021

Ngô Dương; 0983256468; 1 000 00; Ma so 4037: 1 000 00

           100,000

05/03/2021

Trần Minh Hà; 0913300860; 2 000 00; Ma so 4037: 2 000 00

           200,000

05/03/2021

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 5 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             50,000

05/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

05/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           100,000

05/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           100,000

05/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

05/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

05/03/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

05/03/2021

Hạt Tiêu; 0374526733; 1 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

05/03/2021

Phan Phong; 0904645694; 5 000 00; Mã số 4037: Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

            500,000

05/03/2021

Dinh tram anh; 0972735575; 5 000   000 ; Mã số 4037: Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

         5,000,000

05/03/2021

Dinh tram anh; 0972735575; 5 000   000 ; Mã số 4036: Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

         5,000,000

05/03/2021

Tran ngoc thang; 0913387455; 3 000 00; Ma so 4037: 3 000 00

           300,000

05/03/2021

Mai Thanh Tú; 0352366868; 5 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           500,000

05/03/2021

MS . Than; 0977061926; 1 000 00; Mã số 4037: Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

05/03/2021

Tạ tiến quang; 0383703253; 5 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             50,000

05/03/2021

A; 0862872301; 1 000 00; Mã số:   4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

          100,000

05/03/2021

Le Hung; 0363356886; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

05/03/2021

MS . Than; 0977061926; 1 000 00; Mã số 4037: Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

05/03/2021

Đinh Đức Trọng; 0918364271; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Minh Châu; 0978844025; 1 000 00; Ma so 4033: 1 000 00

           100,000

05/03/2021

Q; 0913200212; 2 000 00; Mã số:   4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           200,000

05/03/2021

Loan; 0985405425; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

05/03/2021

Kim Tú; 0347530395; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           100,000

05/03/2021

Kim Tú; 0347530395; 1 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           100,000

05/03/2021

Ngô Hồng Dương; 0919168163; 3 000 00; Mã số 4036: Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           300,000

05/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             50,000

05/03/2021

Cuong Nhot; 086570995; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

05/03/2021

Nghĩa; 0363402838; 1 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             10,000

05/03/2021

Nguyen van loc; 0966469546; 5 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             50,000

05/03/2021

Nguyễn Văn Thành; ; 4 000 00; Ma so 4036: 4 000 00

           400,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 3 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           300,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 3 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           300,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 3 000 00; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           300,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 3 000 00; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

           300,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 3 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           300,000

05/03/2021

Nguyễn Hà Tuấn; 0964459567; 3 000 00; Mã số: 4034 Thương người đàn ông neo đơn bị uốn ván nguy kịch khi đi làm thuê

           300,000

05/03/2021

Nguyễn huy anh; 0396348522; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

05/03/2021

Thanh; 0382323841; 2 000 00; Ma so 4037: 2 000 00

           200,000

06/03/2021

Gà Xinh; 0913706670; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

06/03/2021

Khánh nguyên - nhật minh; 0966960455; 1 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng,   không có tiền cho con đến viện

           100,000

06/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             20,000

06/03/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 4038: 5 000 0

             50,000

06/03/2021

Nguyen van long; 0326301980; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Nguyen Thi Cuc; 0976125468; 2 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           200,000

06/03/2021

Đoàn Quốc Ngữ; 0962495685; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           200,000

06/03/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

06/03/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

           200,000

06/03/2021

Hoàng Hữu Phúc; 0908073066; 2 000 00; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           200,000

06/03/2021

Bui Hung; 0899293876; 5 000 0; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

             50,000

06/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             20,000

06/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             20,000

06/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             20,000

06/03/2021

Y; 5; 2 000 0; Mã số:   4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

             20,000

06/03/2021

Phạm Khánh Hòa; 0346874955; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Đặng Hồng Quang; 0396289458; 5 000 0; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             50,000

06/03/2021

Đặng Hồng Quang; 0396289458; 5 000 0; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             50,000

06/03/2021

Nguyễn Văn Quân; 0973661719; 2 000 00; Ma so 4038: 2 000 00

           200,000

06/03/2021

Hoài; ; 5 000 0; Ma so 4038:   5 000 0

             50,000

06/03/2021

Hoài; ; 5 000 0; Ma so 4036:   5 000 0

             50,000

06/03/2021

Doan My Hanh; 0983 000 183; 1 000 00; Mã số 4038: Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           100,000

06/03/2021

Nguyễn Việt Vương; 0983494993; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Nguyễn ngọc thu; 0345867158; 5 000 0; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             50,000

06/03/2021

Kiều Phương Ngọc; ; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

a Cuong; 0983389526; 5 000 00; Ma so 4038: 5 000 00

           500,000

06/03/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 1 000 00; Ma so 4033: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 5 000 0; Ma so 4038: 5 000 0

             50,000

06/03/2021

Nguyễn Tài Việt; 0972112473; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Bichnguyen; 0982863010; 2 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           200,000

06/03/2021

Lê Nhật Thành; ; 3 000 00; Ma so 4038: 3 000 00

           300,000

06/03/2021

Đỗ Việt Anh; 0982762866; 5 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           500,000

06/03/2021

NGUYEN DUC THINH; 0981121358; 1 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           100,000

06/03/2021

NGO THI XUA; 0946039378; 5 000 0; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             50,000

06/03/2021

Duy; 0902423723; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

06/03/2021

Adidaphat; 0989049518; 2 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           200,000

06/03/2021

Adidaphat; 0989049518; 1 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

06/03/2021

Adidaphat; 0989049518; 1 000 00; Mã số: 4036 Nhói lòng cảnh chị em mồ côi sống nghèo khổ chăm bà nội 80 tuổi

             100,000

06/03/2021

Thái Vũ; 0373356753; 1 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           100,000

06/03/2021

Trần hữu đức; 0919898299; 5 000 0; Mã số 4038: Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             50,000

06/03/2021

Hiển; 0984816212; 75 000 ; Ma so 4018: 75 000

             75,000

06/03/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 2 000 00; Ma so 4035: 2 000 00

           200,000

06/03/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 2 000 00; Ma so 4036: 2 000 00

           200,000

06/03/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 2 000 00; Ma so 4037: 2 000 00

           200,000

06/03/2021

Lê Trường Giang; 0987602316; 2 000 00; Ma so 4038: 2 000 00

           200,000

06/03/2021

Nguyen Nhut Hung; 0937188927; 5 000 00; Mã số 4037: Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           500,000

06/03/2021

Nguyen Nhut Hung; 0937188927; 5 000 00; Mã số 4035: Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           500,000

06/03/2021

A Hưng; 0983997703; 1 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

06/03/2021

Bùi Huy Thắng; 0385039666; 2 000 00; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           200,000

06/03/2021

Nguyễn vân trang; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           100,000

07/03/2021

Itachi Citus; 0962942202; 1 000   000 ; Ma so 4038: 1 000 000

         1,000,000

07/03/2021

NgaQuynh; 089121283; 2 000 00; Mã số: 4306 "Nhà an toàn, sống an tâm" mô hình khẩn thiết cho dân nghèo vùng "rốn lũ"

           200,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 5 000 0; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

             50,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 2 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           200,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 5 000 0; Mã số: 4032 Rớt nước mắt chuyện cô gái vượt nghịch cảnh bước chân vào đại học

             50,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 3742 Rớt nước mắt cảnh cậu bé bán thóc lấy tiền đưa mẹ đi bệnh viện

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 2 000 0; Mã số: 4002 Bà đứt ruột cho cháu trai uống thuốc ngủ mỗi đêm để thoát cảnh "trời đày"

             20,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 2 000 0; Mã số: 3745 Nhói lòng ánh mắt khao khát sống của cậu bé 3 tuổi bị dày vò trong bệnh tật

             20,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 5 000 0; Mã số: 3758 Tiếng khóc xé lòng của bé 3 tháng tuổi bị bệnh tật giày vò

             50,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 5 000 0; Mã số: 4 000   Người cha mồ côi nhận tin sét đánh về bệnh tim của cậu con trai

            50,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 5 000 0; Mã số: 4009 Trường sạt lở, hàng chục học sinh Xơ Đăng tá túc học nhờ trong nhà rông cũ

             50,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 3781 Cầu mong phép mầu đến với bé trai 1 tuổi bị "ung thư kép" hành hạ

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 4012 Thương người mẹ ung thư quên đi cái chết để níu giữ đứa con trong bụng

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 2 000 0; Mã số: 3996 Thương người phụ nữ cùng lúc ôm 3 đứa con nằm viện khóc chồng ung thư

             20,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 3984 Người cha nghèo mang nhà đi cầm cố cầu xin bạn đọc cứu con trai 3 tuổi

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 3768 Thương cảnh mẹ nghèo ôm con bị bệnh não úng thủy xin ăn từng bữa

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 2 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

             20,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 3748 Thương bé gái khi sinh ra đã bị hỏng đôi mắt

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 1 000 0; Mã số: 3828 Tiếng khóc xé lòng của cậu bé 4 tháng tuổi sinh ra trong "gia đình ung thư"

             10,000

07/03/2021

Nguyễn Thị Tâm; 0979728014; 8 000 ; Mã số: 3833 Thương 5 đứa trẻ sống lay lắt, đói khát sau ngày bố gặp nạn nguy kịch

               8,000

07/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 2 000 00; Ma so 4038: 2 000 00

           200,000

07/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 2 000 00; Ma so 4037: 2 000 00

           200,000

07/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 2 000 00; Ma so 4036: 2 000 00

           200,000

07/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 2 000 00; Ma so 4035: 2 000 00

           200,000

07/03/2021

vu thi kim; 0968925259; 2 000 00; Ma so 4034: 2 000 00

           200,000

07/03/2021

Phan văn bảo an; 0987036336; 5 000 00; Mã số 4038: Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           500,000

07/03/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 2 000 0; Mã số: 4039 Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát "rung bần bật" khi gió lùa

             20,000

07/03/2021

Ái; 0982956989; 1 000 00; Mã số:   4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           100,000

07/03/2021

Ái; 0982956989; 1 000 00; Mã số:   4035 Rớt nước mắt cảnh người mẹ tất tưởi chăm hai con mang bệnh tan máu bẩm sinh

           100,000

07/03/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 4039: 5 000 0

             50,000

07/03/2021

Ái; 0982956989; 1 000 00; Mã số:   4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           100,000

07/03/2021

T; 0333493440; 25 000 ; Mã số:   4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             25,000

07/03/2021

Nguyễn Duy Minh; 0395056938; 1 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           100,000

07/03/2021

Nguyễn Duy Minh; 0395056938; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

07/03/2021

mot nguoi giau ten; 0902627004; 1 000 00; Ma so 4038: 1 000 00

           100,000

07/03/2021

IDCViet; 0913320866; 15 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

           150,000

07/03/2021

Lâm; 0973532129; 1 000 00; Mã số: 4039 Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát "rung bần bật" khi gió lùa

           100,000

07/03/2021

Nguyễn Hưng Khoai; 0987412365; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

07/03/2021

CAO VĂN HƯNG; 0971228221; 5 000 00; Ma so 4038: 5 000 00

           500,000

07/03/2021

CAO VĂN HƯNG; 0971228221; 5 000 00; Ma so 4036: 5 000 00

           500,000

07/03/2021

CAO VĂN HƯNG; 0971228221; 5 000 00; Ma so 4037: 5 000 00

           500,000

07/03/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           100,000

07/03/2021

Nhật; 0916801567; 1 000   000 ; Ma so 4033: 1 000 000

         1,000,000

07/03/2021

Nhật; 0916801567; 1 000   000 ; Ma so 4035: 1 000 000

         1,000,000

07/03/2021

Nhật; 0916801567; 5 000 00; Ma so 4036: 5 000 00

           500,000

07/03/2021

Lê Sỹ Mạnh Duy; 0349939393; 2 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             20,000

07/03/2021

NGUYỄN KHÁNH TRƯỜNG; 0974419156; 5 000 0; Mã số: 4037 Tận cùng nỗi đau của người phụ nữ mất chồng, không có tiền cho con đến viện

             50,000

07/03/2021

Mến trần; 0389869669; 1 000 00; Mã số: 4039 Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát "rung bần bật" khi gió lùa

           100,000

07/03/2021

Mến trần; 0389869669; 1 000 00; Mã số: 4033 Đau nhói lòng cảnh cậu bé có "trái tim kì lạ" và căn bệnh hiếm gặp

           100,000

07/03/2021

Nguyễn Trung Nguyên; 0983393583; 3 000 00; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

           300,000

07/03/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 4033: 2 000 0

             20,000

07/03/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 4034: 2 000 0

             20,000

07/03/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 4306: 2 000 0

             20,000

07/03/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 4035: 2 000 0

             20,000

07/03/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 4036: 2 000 0

             20,000

07/03/2021

Ngô Hoàng Thông; 0886891291; 8 000 ; Mã số: 3978 Bão giật tung mái trường, thầy trò Lấp Loa mơ lớp học kiên cố

               8,000

07/03/2021

Nguyễn Văn Duy; 0384065241; 5 000 ; Mã số: 4038 Tận mắt chứng kiến cảnh bà cháu ăn cơm trắng chan nước lã mà lòng đau nhói!

               5,000

07/03/2021

Vu danh viet; 0906058062; 2 000 00; Ma so 4038: 2 000 00

           200,000

 

Tổng cộng

1,035,815,642

Đang được quan tâm