Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 10/2021

Dân trí

Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là 954.690.052 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 10/2021 - 1

Danh sách tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Điện tử Dân trí (Từ ngày 18/10/2021 - 24/10/2021) tại đây .

Đáng quan tâm
Mới nhất