Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Nhân ái tuần 01 tháng 02/2012

(Dân trí) - Tuần qua, Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Quỹ trong tuần là: 669.168.000 đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ 01.02.2012
  
Chi tiết danh sách ủng hộ:
NGÀYHỌ VÀ TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ  SỐ TIỀN 
 Bạn đọc ủng hộ qua NH Công Thương  
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 494200,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 491200,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 493100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 492100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 490100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 488100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 487100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 486100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 438100,000
01/02/2012Nguyễn Bảo Lan giúp MS 489100,000
01/02/2012Lê T Thúy Mơ giúp MS 495300,000
01/02/2012Bùi Quang Chiến giúp MS 490200,000
01/02/2012Bùi Quang Chiến giúp cụ Võ Văn Nhân300,000
01/02/2012Hồ Kim Ngân giúp MS 4961,000,000
01/02/2012Nguyễn Thị Vân giúp MS 493100,000
01/02/2012Nguyễn T Thu Vân giúp MS 494300,000
01/02/2012Bạn đọc TK: 711A36593279 giúp MS 495100,000
01/02/2012Phạm Ngọc Châu giúp MS 490200,000
01/02/2012Phạm Ngọc Châu giúp MS 494200,000
01/02/2012Bạn đọc TK: 711A00467837 ủng hộ SM 496200,000
01/02/2012Bạn đọc chuyển tiền từ 142 CN Hai bà Trưng giúp MS 220500,000
01/02/2012Bạn đọc chuyển tiền từ 142 CN Hai bà Trưng giúp MS 494500,000
01/02/2012Lê Thị kim Chung giúp MS 456500,000
01/02/2012Lê Thị Thúy Hường giúp MS 496200,000
01/02/2012Lê Thị Thúy Hường giúp MS 493200,000
01/02/2012Lê T Kim Chung giúp MS 458500,000
01/02/2012Lê T Kim Chung giúp MS 462500,000
01/02/2012Lê T Kim Chung giúp MS 459500,000
01/02/2012Công ty TNHH KK Thăng Long giúp MS 494200,000
01/02/2012Bạn đọc TK: 711A01192839  - Trần Thị Mai - Japan giúp MS 490300,000
01/02/2012Bạn đọc TK: 711A01192839  - Trần Thị Mai - Japan giúp MS 484300,000
01/02/2012Lê Thị Hồng Anh giúp MS 493250,000
01/02/2012Lê Thị Hồng Anh giúp MS 490250,000
01/02/2012Đỗ Thị Lan Hương giúp MS 495500,000
01/02/2012Trương Cẩm Sanh ủng hộ QNA4,100,000
01/02/2012Lê T Kim Chung giúp MS 457500,000
01/02/2012Nguyễn T ánh Hồng giúp MS 494500,000
01/02/2012Anh em Hiếu, Huyền giúp MS 481250,000
01/02/2012Anh em Hiếu, Huyền giúp MS 490250,000
02/02/2012Bạn đọc TK: 711A00003338 ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn1,000,000
02/02/2012Bạn đọc TK: 711A11259683 ủng hộ QNA50,000
02/02/2012Bạn đọc TK: 711A24091136 ủng hộ QNA100,000
02/02/2012Mai Thị Tân Dân giúp MS 281100,000
02/02/2012Mai Thị Tân Dân giúp MS 290100,000
02/02/2012Nguyễn Lê Nhật Huy giúp MS 495200,000
02/02/2012Bạn đọc chuyển tiền từ 126 CN Đống Đa giúp MS 497200,000
02/02/2012Bạn đọc chuyển tiền từ 126 CN Đống Đa giúp MS 367300,000
02/02/2012Hoàng Kim Khôi giúp MS 493500,000
02/02/2012Cô Thơm, Cô Phương, cô Trang giúp MS 494600,000
02/02/2012Nguyễn Thủy Chung giúp MS 494300,000
02/02/2012Nguyễn Mạnh Cường giúp MS 497300,000
02/02/2012Bạn đọc Daan trí giúp MS 497200,000
02/02/2012Trịnh T Hồng Linh giúp MS 497600,000
02/02/2012Nguyễn Hoàng Long giúp MS 493200,000
02/02/2012Dương Q Huy ủng hộ MS 497300,000
02/02/2012Nguyễn Hoàng Long giúp MS 495200,000
02/02/2012Lương văn Khuyến ủng hộ QNA200,000
02/02/2012Đặng Thị Thùy Trâm giúp MS 497200,000
02/02/2012Nguyễn T Lan Hương giúp MS 497300,000
02/02/2012Nguyễn Hoàng Long giúp MS 491300,000
02/02/2012Nguyễn Hoàng Long giúp MS 494300,000
02/02/2012Lương Thúy Quỳnh giúp MS 49150,000
02/02/2012Lương Thúy Quỳnh giúp MS 49450,000
02/02/2012Lương Thúy Quỳnh giúp MS 49350,000
02/02/2012Lương Thúy Quỳnh giúp MS 49750,000
02/02/2012Lương Thúy Quỳnh giúp MS 281200,000
02/02/2012Lương Thúy Quỳnh giúp MS 22050,000
02/02/2012Bạn đọc TK: 711A00689491 giúp MS 494200,000
02/02/2012Phạm T Ngọc giúp MS 495200,000
03/02/2012Bạn đọc TK: 711A12941883  ủng hộ QNA50,000
03/02/2012Bạn đọc TK: 711A01336051 giúp MS 498300,000
03/02/2012Nguyễn T Minh Nguyệt ủng hộ QNA200,000
03/02/2012Trương t Thanh Thúy giúp MS 497200,000
03/02/2012Đinh Đức Thắng giúp MS 496200,000
03/02/2012Đinh Đức Thắng giúp MS 494200,000
03/02/2012Châu T Lê Thúy giúp MS 494100,000
03/02/2012Bạn đọc chuyển tiền từ 240 Cn Phú Thọ giúp MS 493400,000
03/02/2012Vương Lê Hoàng - Vương Trọng Hảo giúp MS 498100,000
03/02/2012Nguyễn T Quỳnh Giao giúp MS 493100,000
03/02/2012Nguyễn T Quỳnh Giao giúp MS 494100,000
03/02/2012Nguyễn T Quỳnh Giao giúp MS 495100,000
03/02/2012Đinh Đức Thắng giúp MS 497200,000
03/02/2012Bạn đọc TK: 711A00752014 giúp MS 494200,000
03/02/2012Phạm T Thanh TRúc giúp chị ĐInh Thị Phương ở Ninh Bình200,000
03/02/2012Phạm T Thanh Trúc giúp MS 491200,000
03/02/2012Phạm T Thanh Trúc giúp MS 494200,000
03/02/2012Phạm T Thanh Trúc giúp MS 495200,000
03/02/2012Bạn đọc TK: 711A20349152 giúp MS 497300,000
03/02/2012Phạm T Thanh Trúc giúp MS 493200,000
03/02/2012Lê Thanh Huyền giúp MS 497100,000
03/02/2012Ông Nguyễn Xuân Vũ giúp MS 4973,000,000
03/02/2012Bạn đọc TK: 711A48110251 giúp MS 498100,000
03/02/2012Phạm T Như Hoa giúp MS 4971,000,000
03/02/2012TCT: Cô Hương 82 ĐÔng Xuân, HN giúp MS 494500,000
03/02/2012TCT: Bạn đọc Dân trí ủng hộ QNA100,000
04/02/2012Hiếu Tâm giúp MS 494200,000
04/02/2012Đặng T Ngọc Nga giúp MS 498500,000
04/02/2012Đặng T Ngọc Nga giúp MS 497400,000
04/02/2012Đặng T Ngọc Nga giúp MS 499400,000
04/02/2012Lưu Trung Mạnh giúp MS 4952,000,000
04/02/2012Lưu Trung Mạnh giúp MS 4982,000,000
04/02/2012Lưu Trung Mạnh giúp MS 4882,000,000
04/02/2012Nguyễn T Miền giúp MS 495200,000
06/02/2012Nguyễn Thị Minh giúp MS 461250,000
06/02/2012Nguyễn Thị Minh giúp MS 470250,000
06/02/2012Nguyễn Thị Minh giúp MS 471250,000
06/02/2012Nguyễn Thị Minh giúp MS 498250,000
06/02/2012Nguyễn T Phương Thanh giúp MS 500100,000
06/02/2012Nguyễn T Huyền ủng hộ QNA200,000
06/02/2012Phan Công Thành - Yukichan giúp MS 494200,000
06/02/2012Phan Công Thành - Yukichan giúp MS 497200,000
06/02/2012Hoàng Thị Ngọc ủng hộ QNA100,000
06/02/2012Nguyễn H Thanh Duy giúp MS 4801,000,000
06/02/2012Nguyễn H Thanh Duy giúp MS 4881,500,000
06/02/2012Bạn đọc TK: 711A41287253 giỳp MS 50050,000
06/02/2012Nguyễn T Bích Đào giúp MS 501200,000
06/02/2012Cao T K Ngân giúp MS 497200,000
06/02/2012Vũ Thị Lê giúp MS 500100,000
06/02/2012Vũ T Hương giúp MS 498100,000
06/02/2012Nguyễn Tuấn Cương giúp MS 497100,000
06/02/2012Đồng T Thu Hà ủng hộ QNA2,000,000
06/02/2012Bạn đọc TK: 711A0171871 giúp MS 501300,000
06/02/2012Nguyễn T Phương Anh giúp MS 486300,000
06/02/2012Nguyễn T Phương Anh giúp MS 501100,000
06/02/2012Nguyễn T Phương Anh giúp MS 499100,000
06/02/2012Nguyễn T Phương Anh giúp MS 497100,000
06/02/2012Nguyễn T Phương Anh giúp MS 494100,000
06/02/2012Đoàn T Mai Anh giúp MS 501100,000
06/02/2012Hà Phi giúp MS 4981,000,000
06/02/2012Thiếu chứng từ : Bạn đọc Dân trí giúp MS 501200,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A39976876 ủng hộ QN A300,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A19083781 ủng hộ QNA200,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A00752014 giúp MS 501100,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A38730917 giúp MS 502200,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A60572204 ủng hộ QNA200,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A01717871 giúp MS 502300,000
07/02/2012bạn đọc chuyển tiền từ 166 Cn Hồng Bàng giúp MS 502300,000
07/02/2012Chu Minh Tuấn giúp MS 501500,000
07/02/2012Nguyễn Anh Đức - Hoàng Ngọc Tú giúp MS 497500,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A01336051 giúp MS 502500,000
07/02/2012Phạm T Biên Thùy giúp MS 496100,000
07/02/2012Phạm T Biên Thùy giúp MS 495100,000
07/02/2012Phạm T Biên Thùy giúp MS 498100,000
07/02/2012Hà Phi giúp MS 494500,000
07/02/2012Bạn đọc TK: 711A18450513  giúp MS 502200,000
07/02/2012Nguyễn Quang Tiến giúp MS 500200,000
07/02/2012Bùi Anh Phương giúp MS 502500,000
07/02/2012Bùi Anh Phương giúp MS 471500,000
07/02/2012Trần T Tuyết Hoa giúp MS 494200,000
07/02/2012Nguyễn Quang Tiến giúp MS 502200,000
07/02/2012Nguyễn T Hồng Hải giúp MS 501200,000
07/02/2012Nguyễn T Hồng Hải giúp MS 502200,000
07/02/2012Dương Văn Toản giúp cụ Quý và cụ Chén1,000,000
07/02/2012Vũ T Hương giúp MS 494100,000
07/02/2012Đặng Thanh Mai giúp MS 502500,000
07/02/2012TCT: Vũ Thị KIm Oanh giúp MS 494200,000
08/02/2012Ng Viết Thành: GIúp mã 502100,000
08/02/2012Bùi T Trà My: Giúp mã 4931,000,000
08/02/2012Bùi T Trà My: Giúp mã 4971,000,000
08/02/2012Đỗ T Huyền Nga: Giúp ã 501500,000
08/02/2012Đỗ T Huyền Nga: Giúp mã 4971,000,000
08/02/2012Đỗ T Huyền Nga: Giúp mã 499500,000
08/02/2012Đỗ T Huyền Nga: Giúp mã 4981,000,000
08/02/2012Bạn đọc TK 711A18340494: ủng hộ QNA100,000
08/02/2012Nhóm bạn Lê Ngọc Như ý: GIúp mã 4861,000,000
08/02/2012Lê Văn Phú: GíIúp mã 501500,000
08/02/2012Hoàng Trung Dũng: Giúp mã  502200,000
08/02/2012Ng T Hồng Yến: Giúp mã 502500,000
08/02/2012Lê Văn Phú: Giups mã 5031,000,000
08/02/2012Đinh Anh Tuấn: Giúp mã 502200,000
08/02/2012Đinh Quỳnh Anh: Giúp mã 494150,000
08/02/2012Đinh Quỳnh Anh: Giúp mã 502150,000
08/02/2012Lê T Văn Quyên:Giúp mã 5021,000,000
08/02/2012Lê Văn Phú: Giúp mã 5021,000,000
08/02/2012Phạm T Như Hoa: GIúp mã 502500,000
08/02/2012Hồ kim Ngân: Giúp mã 5021,000,000
08/02/2012Phạm T Thịnh: Giúp mã 481200,000
08/02/2012Phạm T Thịnh: Giúp mã 488200,000
08/02/2012Phạm T Thịnh: Giúp mã 499200,000
09/02/2012Ng T Thúy Hà: GIúp mã 504500,000
09/02/2012Bạn đọc gửi 140 CN Nam Thăng Long: Giúp mã 504500,000
09/02/2012Ng Lê Anh Thy: Giúp mã 504150,000
09/02/2012Ng Đình Hiếu: GIúp mã 504100,000
09/02/2012Cao Trường Sơn: giúp mã 504278,000
09/02/2012Ng T Hải Yến: Giúp mã 504100,000
09/02/2012Mai Văn Phú: GIúp mã 504500,000
09/02/2012Ng Quốc Khánh: Giúp mã 504200,000
09/02/2012Bạn đọc TK 711A00575389: ủng hộ QNA100,000
09/02/2012Bạn đọc TK 711A24439241: ủng hộ QNA100,000
09/02/2012Bạn đọc TK 711A11685503: ủng hộ QNA500,000
09/02/2012Bạn đọc TK 711A59710679: ủng hộ QNA200,000
09/02/2012Đỗ Nguyệt Anh: Giúp mã 5041,000,000
09/02/2012Ng Thu Giang: Giúp mã 504200,000
09/02/2012Bạch Thái Hà: GIúp mã 504200,000
09/02/2012Ng Quân: Giúp mã 504300,000
09/02/2012Lê T hải Hà: Giúp mã 504300,000
09/02/2012Đỗ T Lan Hương: Giúp mã 504500,000
09/02/2012Lưu T Hương: Giúp mã 504300,000
09/02/2012Trần Tú Quyên: Giúp mã 504200,000
09/02/2012Trần Thanh Tâm: Giúp mã 504500,000
09/02/2012Phạm t Tuyến: Giúp mã 504300,000
09/02/2012Huỳnh T Cẩm Nhung: Giúp mã 504500,000
09/02/2012Bạn đọc TK 711A00003574: GIúp mã 504200,000
09/02/2012Ng t Bích Nga: GIúp mã 504100,000
09/02/2012Ng t Bích Nga: GIúp mã 281100,000
09/02/2012Bùi T Minh Hằng: GIúp mã 501100,000
09/02/2012Bùi T Minh Hằng: GIúp mã 502100,000
09/02/2012Bùi T Minh Hằng: GIúp mã 503100,000
09/02/2012Bùi T Minh Hằng: GIúp mã 504100,000
09/02/2012Bạn đọc gửi 129 CN Bắc Hà Nội: Giúp mã 504200,000
09/02/2012Phạm T Thành Vinh: Giúp mã 49550,000
09/02/2012Phạm T Thành Vinh: Giúp mã 50450,000
09/02/2012Ng T Nguyệt Anh: Giúp mã 504500,000
09/02/2012Trương Lê Yến Thi: Giúp mã 504200,000
09/02/2012Vương Thanh Phụng: Giúp mã 504300,000
09/02/2012Bạn đọc gửi tại 129 CN bắc HN: Giúp mã 504500,000
09/02/2012Bùi ngọc Minh: Giúp mã 504200,000
09/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 501200,000
09/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 502200,000
09/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 500500,000
09/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 503200,000
09/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 498500,000
09/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 499500,000
09/02/2012Phan T Kim Thu: Giúp mã 50450,000
09/02/2012Phan T Kim Thu: Giúp mã 50050,000
09/02/2012Phan T Kim Thu: Giúp mã 50250,000
09/02/2012Phan T Kim Thu: Giúp mã 49850,000
09/02/2012Phan T Kim Thu: Giúp mã 49450,000
09/02/2012Phan T Kim Thu: Giúp mã 48650,000
09/02/2012Quách Phan Tnh: Giúp mã 504100,000
10/02/2012Hồ Kim Ngân: Giúp C Tiêu T Chín mã 504500,000
10/02/2012Trịnh Thanh Hòa: Giúp mã số 505100,000
10/02/2012Lê T Thu Hiền: Giúp ãm 504500,000
10/02/2012Hoàng T Thúy Nga: GIúp mã 504500,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 497500,000
10/02/2012Ng T Hồng: GIúp mã 504100,000
10/02/2012Ng T Thúy: GIúp mã 504200,000
10/02/2012Đặng T Thùy Trầm: GIúp mã 504200,000
10/02/2012Lê Kim Chung: GIúp mã 492200,000
10/02/2012Phùng T Hằng: GIúp mã 504200,000
10/02/2012Vũ T Thu Thủy: GIúp mã 504500,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 496200,000
10/02/2012Bạn đọc TK 711A28404464: ủng hộ QNA100,000
10/02/2012Lê Kim Chung: GIúp mã 495200,000
10/02/2012Ng Thanh Nhã: GIúp mã 504100,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 494200,000
10/02/2012Bạn đọc gửi tại CN 2 TPHCM: Giúp mã 505200,000
10/02/2012Ng Thúy An: GIúp mã 498500,000
10/02/2012Diệp Ngọc Như An: GIúp mã 5041,000,000
10/02/2012Ng Thu Hà: GIúp A Hoàng Ngọc Tỏa200,000
10/02/2012Ng T Diệu: GIúp mã 502400,000
10/02/2012Ng Thúy An: Giúp A Hoàng Ngọc Tỏa500,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 493200,000
10/02/2012Ng Từ Ngọc Anh: GIúp mã 504300,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 491200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: Giúp mã 482200,000
10/02/2012Ng T Ngọc Lan: GIúp mã 505500,000
10/02/2012Bạn đọc TK 711A09091392: ủng hộ QNA100,000
10/02/2012Bạn đọc TK 71150165087: ủng hộ QNA100,000
10/02/2012Ng T Ngọc Lan: GIúp mã 504500,000
10/02/2012PHạm Duy Long: Giúp mã 309500,000
10/02/2012Dương T Thanh Nga: GIúp mã 5041,000,000
10/02/2012Ngô Phương Nga+Minh Phương: Giúp mã 504100,000
10/02/2012Ng T Minh Hảo: Giúp mã 505150,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 483200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 477200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 476200,000
10/02/2012Dư Minh Trâm: GIúp mã 505100,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 481200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 471200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 470200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 480200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 472200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 487200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 484200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 485200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 474200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 473200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 478200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 479200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 486500,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 488200,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 471500,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 357500,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 491500,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 494500,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 504500,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 494100,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 460100,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 371100,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 502100,000
10/02/2012Ng T Mai: Giúp mã 190100,000
10/02/2012Phạm VĂn Linh: GIúp A Hoàng ngọc Tỏa100,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 489200,000
10/02/2012Lê Thu Hương: GIúp mã 504200,000
10/02/2012Lê T Kim Chung: GIúp mã 490200,000
10/02/2012Trương Quốc Vương: Giúp mã 494500,000
10/02/2012Trương Quốc Vương: Giúp mã 501500,000
11/02/2012Đinh V Thành giúp MS 504200,000
11/02/2012Nguyễn T Hoàng Yến giúp MS 4791,000,000
11/02/2012Nguyễn T Hoàng Yến giúp MS 5051,000,000
11/02/2012Phan T Phương Thanh giúp MS 479300,000
11/02/2012Phan T Phương Thanh giúp MS 504300,000
13/02/2012Đỗ T Lan Hương: Giúp mã 507500,000
13/02/2012Phạm T Hồng Vân: GIúp mã 367500,000
13/02/2012Bạn đọc Tk 711A07766331: ủng hộ QNA300,000
13/02/2012Bạn đọc Tk 711A03000259 QNA100,000
13/02/2012Ng Hoàng Long: GIúp mã 508100,000
13/02/2012Ng Quốc Việt: Giúp mã 504100,000
13/02/2012Đỗ T Nhi: GIúp mã 504200,000
13/02/2012Ng Thế Cường: Giúp A Tân Thiếu Tá Công An 505100,000
13/02/2012Ng Hoàng Long: GIúp mã 507200,000
13/02/2012Trần T Minh Tú: GIúp mã 505500,000
13/02/2012Bạn đọc TK 711A21582104: ủng hộ QNA200,000
13/02/2012Bùi Mai Trang: Giúp mã 50750,000
13/02/2012Đoàn T Mai Anh: GIúp mã 508100,000
13/02/2012Ng Quóc Việt: GIúp A Trần Tuấn Tú+Trần Nhật Tân (505)100,000
13/02/2012Hoàng Thế Hùng: Giúp ô NG Cầu Tiện-Sóc Sơn1,000,000
13/02/2012Ng T Nguyệt Anh: GIúp mã 508500,000
13/02/2012Ng t Hương: Giúp mã 50450,000
13/02/2012Trần Văn Thành: GIúp mã 505100,000
13/02/2012Bạn đọc gửi tại 142 CN HBT (Ng Quốc Anh): ủng hộ QNA1,500,000
13/02/2012Bạn đọc TK 711A44196752: ủng hộ QNA500,000
13/02/2012Bạn đọc TK 711A12941883: ủng hộ QNA50,000
13/02/2012Bạn đọc gửi tại 124 CN BA Đình: Giúp mã 508200,000
13/02/2012Bạn đọc TK 711A00135686: ủng hộ QNA200,000
 Bạn đọc ủng hộ qua NH Vietcombank  
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 480200,000
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 456200,000
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 472300,000
17/01/2012Trần Diệu Ly giúp MS 4692,000,000
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 470200,000
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 454300,000
17/01/2012Nguyễn Ngọc Huân giúp MS 481200,000
17/01/2012Đinh Vũ Hiệp ủng hộ QNA100,000
17/01/2012Trần Hoàng Nhật Du giúp MS 481100,000
17/01/2012Phan Hồng Nguyên giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn Công Toản giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Linh giúp MS 481300,000
17/01/2012Nguyễn T Thu Hương giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn T Mai Anh giúp MS 481500,000
17/01/2012Trần Huỳnh Thiên Luân giúp MS 4811,000,000
17/01/2012Nguyễn T Mỹ Châu giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn T Minh Giang giúp MS 4811,000,000
17/01/2012Đoàn T Thu Trà giúp MS 474500,000
17/01/2012Đoàn T Thu Trà giúp MS 476500,000
17/01/2012Đoàn T Thu Trà giúp MS 478500,000
17/01/2012Đoàn T Thu Trà giúp MS 481500,000
17/01/2012Bạn đọc Dân trí giúp MS 480200,000
17/01/2012Bạn đọc Dân trí giúp MS 480100,000
17/01/2012Phạm Bình Yến Linh ủng hộ QNA1,000,000
17/01/2012Nguyễn T Lan Phương giúp MS 480200,000
17/01/2012Vũ Thùy Trang giúp MS 480100,000
17/01/2012Lê Thị Ngọc Quí giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn T Tuyết Mai giúp MS 481100,000
17/01/2012Nghiêm T Thanh Vân giúp MS 481200,000
17/01/2012Dương Minh Triết giúp MS 481200,000
17/01/2012Dương Minh Triết giúp MS 479200,000
17/01/2012Lê Thanh Phong giúp MS 481100,000
17/01/2012Trương T Lan Anh giúp MS 481300,000
17/01/2012Nguyễn Đức Nam giúp MS 481200,000
17/01/2012Đỗ T Thảo Ly giúp MS 481300,000
17/01/2012Trần Văn Chiến giúp MS 481489,000
17/01/2012Phạm Công Bính giúp MS 481300,000
17/01/2012Vũ Trí Trung giúp Ms 481200,000
17/01/2012Lê Mạnh Hùng giúp MS 481200,000
17/01/2012Bùi Như Ngọc Mai giúp MS 4811,000,000
17/01/2012Bùi T Thu Mai giúp MS 481500,000
17/01/2012Đặng Thanh Mai giúp MS 481200,000
17/01/2012Ngô Đức Cường giúp MS 481200,000
17/01/2012Lâm Anh Tuấn giúp MS 481500,000
17/01/2012Trần Thanh Thảo  giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn Thu Thủy giúp MS 481400,000
17/01/2012Bùi Phương Thảo giúp MS 481500,000
17/01/2012Phạm Khánh Duy giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn Thị Hương giúp bé Võ Nguyễn Hoàng Lâm200,000
17/01/2012Lê T Quỳnh Giao giúp MS 481200,000
17/01/2012Huỳnh Ngọc Liên giúp MS 481500,000
17/01/2012Nguyễn T Hương giúp MS 481100,000
17/01/2012Bùi T Hồng Mai giúp MS 481500,000
17/01/2012Nguyễn T Hương giúp bé Hoàng T mận200,000
17/01/2012Tạ Thanh Giang giúp MS 481250,000
17/01/2012Nguyễn T Liên giúp MS 481200,000
17/01/2012Ngô Huỳnh Hương My giúp MS 481200,000
17/01/2012Đồng Việt Sơn giúp MS 481100,000
17/01/2012Lê Hoàng Bửu Lộc giúp MS 481100,000
17/01/2012Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA200,000
17/01/2012Lê Sỹ Tuấn giúp MS 481100,000
17/01/2012Đặng Đức Duy giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn T Diễm Hạnh giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn T Loan giúp MS 481500,000
17/01/2012Bùi Thế Anh - Gia đình Nghé ủng hộ QNA200,000
17/01/2012Lê T Thanh Dung giúp MS 481700,000
17/01/2012Vũ T Hương giúp MS 481300,000
17/01/2012Đàm Như PHong giúp MS 481100,000
17/01/2012Phùng Bảo Trân giúp MS 481200,000
17/01/2012Vũ T Huyền giúp MS 481300,000
17/01/2012Nguyễn T thủy giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn Thanh Thúy giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 481500,000
17/01/2012Lê T Xuân Phương giúp Ms 481200,000
17/01/2012Lê Quốc Khánh giúp MS 481200,000
17/01/2012Phạm T Kim Ngân giúp MS 481200,000
17/01/2012Đặng T Ngọc Vân giúp MS 481300,000
17/01/2012Đinh Nguyễn Phương Thanh giúp MS 481300,000
17/01/2012Khổng Minh Hải giúp MS 481200,000
17/01/2012Trần T An Na giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn T Hoài Phương - Trần Thu Trang giúp MS 481300,000
17/01/2012Trần Khắc Hiếu giúp MS 479300,000
17/01/2012Trần Khắc Hiếu giúp MS 481300,000
17/01/2012Trần Khắc Hiếu giúp MS 480300,000
17/01/2012Nguyễn Thanh Hương giúp MS 481500,000
17/01/2012Nguyễn Ngọc Hân giúp MS 477200,000
17/01/2012Nguyễn T Hạnh giúp MS 48130,000
17/01/2012Nguyễn Bình Dương ủng hộ QNA100,000
17/01/2012Nguyễn Thế Anh giúp MS 481100,000
17/01/2012Phan Anh Khoa giúp MS 468200,000
17/01/2012Ngô Tái Phước giúp MS 472200,000
17/01/2012Lê Tiến Đức ủng hộ QNA2,000,000
17/01/2012Trần T Phương Thanh giúp MS 481200,000
17/01/2012Phaạm Truường Long giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn Ngọc Tú giúp MS 364200,000
17/01/2012Dương Hải Hà giúp MS 481300,000
17/01/2012Dương Hải Hà giúp MS 478300,000
17/01/2012Dương Hải Hà giúp MS 480300,000
17/01/2012VO EDWARD A giúp MS 481200,000
17/01/2012VO EDWARD A giúp bé NAM NHA THUONG?200,000
17/01/2012Phạm T Hiền - Ông Nguyễn Duy Thanh - Giám đốc VT Bắc Ninh giúp MS 481300,000
17/01/2012Đào Hoàng Dũng ủng hộ MS 367500,000
17/01/2012Lưu ánh Tuyết giúp MS 477889,000
17/01/2012Ngô Trọng Nghĩa giúp MS 478500,000
17/01/2012Ngô Trọng Nghĩa giúp MS 477500,000
17/01/2012Đặng Việt Hùng giúp MS 480200,000
17/01/2012Phan Anh KHoa giúp MS 443200,000
17/01/2012Phan Anh Khoa giúp MS 481100,000
17/01/2012Bùi T Tú Uyên giúp MS 480300,000
17/01/2012Nguyễn T Mến giúp MS 478300,000
17/01/2012Trịnh T Thu Hiền giúp MS 469120,000
17/01/2012Kiều Văn Thịnh ủng hộ QNA300,000
17/01/2012Hoàng T Bích Liên giúp MS 481500,000
17/01/2012Vũ Thu Thủy giúp MS 481200,000
17/01/2012Nguyễn Đức Hiền giúp MS 461300,000
17/01/2012Lê Thái Phong giúp MS 481300,000
17/01/2012Phạm T Hồng Quỳnh giúp MS 4811,000,000
17/01/2012Lê Hạnh Họa Mi giúp MS 481500,000
17/01/2012Nguyễn Phương Chi giúp MS 481300,000
17/01/2012Nguyễn T bích Ngọc giúp MS 481200,000
17/01/2012Bùi T Thanh Mai giúp MS 48150,000
17/01/2012Nguyễn Đình Long giúp MS 480100,000
17/01/2012Đào Huy Quang giúp MS 481200,000
17/01/2012Lê T Thùy Linh giúp MS 481100,000
17/01/2012Lê Anh Tuấn giúp MS 481200,000
17/01/2012Trương Thế Cầu giúp MS 477500,000
17/01/2012Mai Xuân Trung giúp MS 481300,000
17/01/2012Ngô T Duy Phương giúp MS 481100,000
17/01/2012Trịnh Ngọc Am giúp MS 477700,000
17/01/2012Trần Anh Hiến - Hai bạn Na Mít giúp MS 4811,000,000
17/01/2012Phạm T Ngọc Diễm giúp MS 481500,000
17/01/2012Trịnh Hùng Vân giúp MS 480100,000
17/01/2012Bùi Thanh Thúy giúp MS 481150,000
17/01/2012Bùi Thanh Thúy giúp MS 480150,000
17/01/2012Đinh Minh Tú giúp MS 4812,300,000
17/01/2012Phạm Quốc Mạnh giúp MS 476500,000
17/01/2012Phạm Quốc Mạnh giúp MS 479500,000
17/01/2012Phạm Quốc Mạnh giúp MS 472500,000
17/01/2012Đặng T Tuyết Loan giúp MS 4811,500,000
17/01/2012Nguyễn Quang Huy giúp MS 479200,000
17/01/2012Nguyễn Trọng Hưng giúp MS 480200,000
17/01/2012Bùi T Tuyết Trinh giúp MS 462200,000
17/01/2012Bùi T Tuyết Trinh giúp MS 476200,000
17/01/2012Bùi T Tuyết Trinh giúp MS 480200,000
17/01/2012Bùi T Tuyết Trinh giúp MS 478200,000
17/01/2012Bùi T Tuyết Trinh giúp MS 474200,000
17/01/2012Nguyễn Ngọc Vân Thư giúp MS 480200,000
17/01/2012Lê T Hải Yến giúp MS 481200,000
17/01/2012Lê Minh Thúy giúp MS 4801,000,000
17/01/2012Đỗ Anh Tuấn giúp MS 47850,000
17/01/2012Nguyễn Phương Thảo giúp MS 4811,000,000
17/01/2012Phan Đăng Như Hoa - Bạn Ngọc Nhi giúp MS 444200,000
17/01/2012Phan Đăng Như Hoa - Bạn Ngọc Nhi giúp MS 460300,000
17/01/2012Nguyễn Thanh Phương - Nguyễn Hà Phương Anh  ủng hộ QNA1,000,000
17/01/2012Nguyễn Thanh Phương - Nguyễn Hà Phương Anh  ủng hộ QNA1,000,000
17/01/2012Nguyễn Đức Thiện giúp MS 481500,000
17/01/2012Đinh Quang Hiếu giúp MS 481200,000
17/01/2012Mai Hoàng Bắc giúp MS 481200,000
17/01/2012Ma Phạm Vĩnh Trinh giúp MS 48150,000
17/01/2012Phạm Đỗ Minh Nguyệt giúp MS 481300,000
17/01/2012Huỳnh Chí Viễn giúp MS481500,000
17/01/2012Bùi T Hoa Lan giúp MS 481100,000
17/01/2012Đỗ Trọng Trường giúp MS 481500,000
17/01/2012Nguyễn Minh Trang giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn Hoàng Anh giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn Kim Dung - Bé Nguyễn Ngọc Huy Hoàng giúp MS 481100,000
17/01/2012Ngô Quốc Hưng giúp MS 481500,000
17/01/2012Trương Hiền Anh giúp MS 480100,000
17/01/2012Dương Anh Tiến giúp MS 481500,000
17/01/2012Trần T Thúy Vân giúp MS 481200,000
17/01/2012Bùi T Hương Quỳnh ủng hộ QNA400,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 456100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 457100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 458100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 459100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 460100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 461100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 462100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 463100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 464100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 465100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 466100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 467100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 468100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 469100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 470100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 471100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 472100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 473100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 474100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 475100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 476100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 477100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 478100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 479100,000
17/01/2012Nguyễn T Kim Bình giúp MS 480100,000
17/01/2012Lê Minh Tuấn giúp MS 481300,000
17/01/2012Trương Hiền ANh giúp MS 481100,000
17/01/2012Nguyễn Bạch Hoa giúp MS 481500,000
17/01/2012Huỳnh Thu Thủy giúp MS 47710,000,000
17/01/2012Nguyễn T Ngọc Phượng giúp MS 481500,000
17/01/2012Bùi Thúy Lan giúp MS 473200,000
17/01/2012Đinh Thế Phúc ủng hộ QNA100,000
17/01/2012Nguyễn Chí Minh  giúp MS 481200,000
17/01/2012Vũ T Tuyết ủng hộ QNA500,000
17/01/2012Nguyễn T phương Minh ủng hộ QNA1,000,000
17/01/2012Trần T Xuân yến ủng hộ QNA1,000,000
17/01/2012Đào Thanh Huyền giúp MS 481300,000
17/01/2012Đào Thanh Huyền giúp MS 480200,000
17/01/2012Nguyễn Trần Thanh Thúy giúp MS 4771,000,000
17/01/2012Nguyễn Trần Thanh Thúy giúp MS 4801,000,000
17/01/2012Nguyễn Vũ Quỳnh Mai giúp MS 480489,000
17/01/2012Huỳnh Mỹ Phương giúp MS 481200,000
17/01/2012Bạn đọc TK: 0081000227646 ủng hộ QNA1,000,000
17/01/2012Bạn đọc TK: 0451001675060 ủng hộ QNA100,000
17/01/2012Bạn đọc TK: 0011000703828 ủng hộ QNA100,000
17/01/2012Thiếu chứng từ: TK: 0071002564866 ủng hộ QNA200,000
17/01/2012Thiếu chứng từ: TK: 068120101003 ủng hộ QNA400,000
26/01/2012Nguyễn Bích Thảo giúp MS 488500,000
26/01/2012Trần T Thu Hiền giúp MS 486300,000
26/01/2012Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA100,000
26/01/2012Nguyễn Long Thành giúp MS 488500,000
26/01/2012Nguyễn Xuân Minh giúp MS 490100,000
26/01/2012Nguyễn Hữu Phúc giúp MS 490500,000
26/01/2012Phạm V Tuấn giúp MS 49050,000
26/01/2012Đoàn Anh Tiếp giúp MS 490200,000
26/01/2012Bùi Thị Xuyên giúp MS 49089,000
26/01/2012Nguyễn T thu Hiền giúp MS 490200,000
26/01/2012Hà T Phương Thảo ủng hộ QNA400,000
27/01/2012Trần Đình Cường ủng hộ QNA500,000
27/01/2012Lê Thu Ngân giúp MS 490100,000
27/01/2012Cáp Đỗ Văn Thảo giúp MS 490199,000
27/01/2012Phạm T Hồng Vân giúp MS 490100,000
27/01/2012Huỳnh Tân Hiệp giúp  MS 490300,000
27/01/2012Vũ Thùy Trang giúp MS 490100,000
27/01/2012Bùi Xuân Phong giúp MS 490200,000
27/01/2012Lê Thị Phương Trang giúp MS 490200,000
27/01/2012Trần Quang giúp MS 49050,000
27/01/2012Vũ T Huyền giúp MS 4902,000,000
27/01/2012Nguyễn Đức Hồng Lâm giúp MS 491200,000
27/01/2012Dương V nghi giúp MS 491500,000
27/01/2012Hoàng Anh Vũ giúp MS 486100,000
27/01/2012Lê Bích Ngọc giúp MS 485500,000
27/01/2012Bùi Như Hà - Bé Anh Khôi giúp MS 486200,000
27/01/2012Lê Bích Ngọc giúp MS 491500,000
27/01/2012Phạm T Hồng Vân giúp MS 491100,000
27/01/2012Hà Kiên Nghị giúp MS 491500,000
27/01/2012Vũ Bích Hạnh giúp MS 488200,000
27/01/2012Nguyễn Hoàng Thùy Huyền Trang giúp MS 491100,000
27/01/2012Nguyễn Công Trang ủng hộ QNA200,000
28/01/2012Nguyễn T Lan PHương giúp MS 489500,000
28/01/2012Đàm Tuấn Anh ủng hộ QNA100,000
28/01/2012Nguyễn T Hương Giang giúp MS 490500,000
28/01/2012Nguyễn Quang Hải giúp MS 491100,000
28/01/2012Nguyễn Đức Thịnh giúp MS 4922,500,000
28/01/2012Giang Thanh Thúy giúp MS 492100,000
29/01/2012Trần Thùy Linh giúp MS 486200,000
29/01/2012Quân Đức Bon  giúp MS 492500,000
29/01/2012Phạm Văn Quý giúp MS 493100,000
29/01/2012Lê Xuân Bằng giúp cụ Quý và cụ Chén300,000
29/01/2012Phạm V Quý giúp MS 492100,000
29/01/2012Phạm V Quý giúp MS 490100,000
29/01/2012Đoàn Thu Hà giúp cụ Quý và cụ Chén200,000
29/01/2012Trương Đức Phương giúp MS 493100,000
29/01/2012Nguyễn Xuân Minh giúp MS 493100,000
29/01/2012Đặng Cao Sơn giúp MS 493100,000
29/01/2012Phạm Thanh Tùng giúp MS 490100,000
29/01/2012Nguyễn Thanh Tài giúp MS 493300,000
29/01/2012Trần T Hoa giúp MS 493100,000
29/01/2012Thiếu chứng từ: bạn đọc TK: 0021001655447100,000
29/01/2012Thiếu chứng từ: bạn đọc TK: 030100291530850,000
29/01/2012Phaạm Thanh Tùng giúp MS 492100,000
31/01/2012Phạm T HThoa giúp MS 494300,000
31/01/2012Vũ Xuân Trường giúp MS494100,000
31/01/2012Phạm T minh Hoa giúp MS 494100,000
31/01/2012Nguyễn Quỳnh Anh giúp MS 494200,000
31/01/2012Mai Xuân Thúy giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Phương Đình Chung giúp ông Quý và bà Chén897,000
31/01/2012Bành Hải Quang giúp MS 49789,000
31/01/2012Hoàng T Ngọc Dung giúp MS 4951,000,000
31/01/2012Nguyễn T Phương Dung - Nguyễn Xuân Thanh giúp MS 494300,000
31/01/2012Dương Thanh Vân giúp MS 494200,000
31/01/2012Trần Thẩm Thúy Hằng giúp MS 494100,000
31/01/2012Trần Thẩm Thúy Hằng giúp MS 495100,000
31/01/2012Phạm T Hồng Vân giúp MS 495100,000
31/01/2012Đỗ T Đức Minh giúp MS 495300,000
31/01/2012Nguyễn Đức Vinh giúp MS 494180,000
31/01/2012Trần Đức Quỳnh giúp MS 495100,000
31/01/2012Nguyễn  T Ngọc Anh giúp MS 495100,000
31/01/2012Đào Khánh Chi - Cty Talentnet giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Đợi Hoàng T Hiền giúp MS 495300,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 477200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 478200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 480200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 481200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 482200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 483200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 484200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 485200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 486200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 487200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 488200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 489200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 490200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 491200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 492200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 493200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 494200,000
31/01/2012Nguyễn Bằng Cung giúp MS 495200,000
31/01/2012Đàm Kim Khuyên giúp MS 494500,000
31/01/2012Phùng Anh Dũng giúp MS 494300,000
31/01/2012Trần Thanh Nga giúp MS 494250,000
31/01/2012Nguyễn Đức Thái giúp MS 495200,000
31/01/2012Đỗ Tú Anh - Gia đình Phạm Ngọc AHir giúp MS 495150,000
31/01/2012Nguyeễn Minh Hải giúp MS 495100,000
31/01/2012Bùi Minh Lương giúp MS 438100,000
31/01/2012Bùi Minh Lương giúp MS 493100,000
31/01/2012Bùi Minh Lương giúp MS 494100,000
31/01/2012Phaạm T Thu Thủy giúp MS 495100,000
31/01/2012Nguyễn Thy Sơn giúp MS 493100,000
31/01/2012Nguyễn Minh Hải giúp MS 494100,000
31/01/2012Nguyễn T Kim Thoa giúp MS 495400,000
31/01/2012Đỗ T Ngân Hà - Cháu Hùng - Kyoei giúp MS 494200,000
31/01/2012Đỗ T Minh Phươnggiúp MS 495100,000
31/01/2012Nguyễn Ngọc Vinh giúp MS 494200,000
31/01/2012Trần Tài Bạch giúp MS 495500,000
31/01/2012Nguyễn Ngọc Vinh giúp MS 492200,000
31/01/2012Nguyễn Châu Trần giúp MS 495300,000
31/01/2012Đỗ T Minh Phương giúp MS 4794100,000
31/01/2012Võ T Chinh giúp MS 495200,000
31/01/2012Phạm Khánh Duy giúp MS 495200,000
31/01/2012Nguyễn Thu Thảo giúp MS 495100,000
31/01/2012Hoàng Tuyết Ly giúp Ông Quý và bà Chén100,000
31/01/2012Hồ T Thu Hà giúp MS 494200,000
31/01/2012Tăng Thiên Huy giúp MS 491500,000
31/01/2012Lương Quỳnh Trang giúp MS 49530,000
31/01/2012Nguyễn Thanh Nhàn giúp MS 495300,000
31/01/2012Nguyễn Thị Luyến giúp MS 495100,000
31/01/2012Bùi Quốc Tuấn giúp MS 494200,000
31/01/2012Nguyễn T Thu Hà giúp MS 493300,000
31/01/2012Chu T Thu Hà giúp MS 495200,000
31/01/2012Nguyễn T Hoàng Mai giúp MS 495200,000
31/01/2012Chu T Thu Hà giúp MS 494200,000
31/01/2012Nguyễn T Hồng Nguyệt - Chị Diễm giúp MS 484500,000
31/01/2012Đặng T Huyền giúp MS 495200,000
31/01/2012Lê T Lan Chi giúp MS 483200,000
31/01/2012Lê T Lan Chi giúp MS 480200,000
31/01/2012Lê T Lan Chi giúp MS 494200,000
31/01/2012Lê T Lan Chi giúp MS 220200,000
31/01/2012Đặng T Huyền giúp MS 486200,000
31/01/2012Nguyễn Vũ lê giúp MS 495200,000
31/01/2012Nguyễn Đăng Long giúp MS 495100,000
31/01/2012Đặng T ái Vân giúp MS 495100,000
31/01/2012Lê Quang Trung giúp MS 495500,000
31/01/2012Giang Xuân Tiến giúp MS 495300,000
31/01/2012Vũ T Thu Hằng giúp MS 495200,000
31/01/2012Nguyễn T Thanh Hải giúp MS 495100,000
31/01/2012Vũ T Nhàn giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Vũ T Nhã giúp MS 495500,000
31/01/2012Trần T Hải Linh giúp MS 494500,000
31/01/2012Vũ T Nhã ủng hộ QNA1,000,000
31/01/2012Trịnh T Hương giúp MS 495100,000
31/01/2012Nguyễn Hữu Cường giúp MS 4953,000,000
31/01/2012Nguyễn Thị Thu Hà giúp MS 494500,000
31/01/2012Nguyễn Thị Thu Hà giúp MS 492500,000
31/01/2012Mai T Hồng Hạnh giúp MS 495100,000
31/01/2012Trần Tú Cẩn giúp MS 49550,000
31/01/2012Đỗ T Thu Hằng ủng hộ QNA200,000
31/01/2012Nguyễn T Hoàng Anh giúp MS 495200,000
31/01/2012Huỳnh Đức Lâm giúp MS 495200,000
31/01/2012Đỗ T Thu Hằng giúp MS 491300,000
31/01/2012Nguyễn T Minh Ngọc giúp MS 495300,000
31/01/2012Nguyễn T Minh Ngọc giúp MS 494.300,000
31/01/2012Nguyễn T Minh Ngọc giúp MS 493300,000
31/01/2012Hà T Minh Hoa giúp MS 494100,000
31/01/2012Bùi T Thanh Phương giúp MS 4861,000,000
31/01/2012Lê Xuân Hải giúp MS 495500,000
31/01/2012Nguyễn Bảo Ngọc giúp MS 493100,000
31/01/2012Nguyễn T Thanh Tú giúp MS 494300,000
31/01/2012Nguyễn T Thanh Tú giúp MS 495300,000
31/01/2012Vũ Đức Minh giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Vũ Đức Minh giúp MS 4901,000,000
31/01/2012Vũ Đức Minh giúp MS 4891,000,000
31/01/2012Vũ Đức Minh giúp MS 4861,000,000
31/01/2012Vũ Đức Minh giúp MS 3641,000,000
31/01/2012Bùi T Thu giúp MS 494200,000
31/01/2012Nguyễn Giang Nam giúp MS 488200,000
31/01/2012Nguyễn Giang Nam giúp MS 495200,000
31/01/2012Bùi Tuyết Trang giúp MS 4901,000,000
31/01/2012Bùi Tuyết Trang giúp MS 4881,000,000
31/01/2012Bùi T Thanh Hương giúp MS 494200,000
31/01/2012Nguyễn Bảo Ngọc giúp MS 495100,000
31/01/2012Công ty Cp Phụ Tùng và Tư vấn ô tôt giúp MS 494500,000
31/01/2012Công ty Cp Phụ Tùng và Tư vấn ô tôt giúp MS 495300,000
31/01/2012Nguyễn Ngọc Thạnh giúp MS 478100,000
31/01/2012Nguyễn Ngọc Thạnh giúp MS 495100,000
31/01/2012Trần DĐình Dũng giúp MS 495100,000
31/01/2012Hồ Thị Thanh giúp MS 490100,000
31/01/2012Hồ Thị Thanh giúp MS 491100,000
31/01/2012Hồ Thị Thanh giúp MS 492100,000
31/01/2012Hồ Thị Thanh giúp MS 494100,000
31/01/2012Hồ Thị Thanh giúp MS 488100,000
31/01/2012Hoàng Thanh LOan giúp MS 495200,000
31/01/2012Nguyễn Mai Dung giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Nguyễn Kim Dung - Nguyễn Ngọc Huy Hoàng giúp MS 490100,000
31/01/2012Đoàn Thanh Huyền giúp MS 487200,000
31/01/2012Đoàn Thanh Huyền giúp MS 494200,000
31/01/2012Đoàn Thanh Huyền giúp MS 493200,000
31/01/2012Đoàn Thanh Huyền giúp MS 491200,000
31/01/2012Đoàn Thanh Huyền giúp MS 495200,000
31/01/2012Ninh Minh Thành giúp MS 495200,000
31/01/2012Đặng T Ngọc Quyên ủng hộ QN A500,000
31/01/2012Lý M Phương giúp MS 494200,000
31/01/2012Lê T Tố Nhi giúp MS 494100,000
31/01/2012Hoồ V Khoa giúp MS 494300,000
31/01/2012Hoồ V Khoa giúp MS 493300,000
31/01/2012Nguyễn Quốc Toản giúp MS 494300,000
31/01/2012Hồ Văn Khoa giúp MS 490300,000
31/01/2012Hồ Văn Khoa giúp MS 491300,000
31/01/2012Đoàn Mai Tố Vy giúp MS 495300,000
31/01/2012Đoàn Mai Tố Vy giúp MS 494300,000
31/01/2012Nguyễn Kim Đức giúp MS 491200,000
31/01/2012Hoàng V Dũng giúp MS 495100,000
31/01/2012Phan T Trinh giúp MS 488500,000
31/01/2012Nguyễn T Việt Hà giúp MS 494200,000
31/01/2012Trịnh T Thu Hương giúp MS 494200,000
31/01/2012Hoàng T Thùy Trang giúp MS 495200,000
31/01/2012Phạm Quốc Mạnh giúp MS 495500,000
31/01/2012Nguyễn T Nam Phương giúp MS 495300,000
31/01/2012Vũ T Thanh Phương  giúp MS 49550,000
31/01/2012Nguyễn Kim Dung - Nguyễn Ngọc Huy Hoàng giúp MS 493100,000
31/01/2012Nguyễn Kim Dung - PHạm Đắc DUy  giúp MS 493100,000
31/01/2012Nguyễn Kim Dung - PHạm Thế Anh giúp MS 494100,000
31/01/2012Trần Tuấn Anh giúp MS 495100,000
31/01/2012Nguyễn T Minh Tâm giúp MS 493200,000
31/01/2012Lê Anh Tuấn giúp MS 4951,000,000
31/01/2012Nguyễn Nhật Duy An giúp MS 495200,000
31/01/2012Nguyễn Minh Tâm giúp MS 4942,000,000
31/01/2012Triệu Đoan Trang giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Nguyeễn Thọ KHương giúp MS 494300,000
31/01/2012Nguyễn Thọ KHương giúp MS  495500,000
31/01/2012Nguyễn Thanh Cán giúp MS 220500,000
31/01/2012Trần Thúy Xuân Phương giúp MS 495200,000
31/01/2012Phạm T Thu Hiền ủng hộ QNA100,000
31/01/2012Nguyễn Anh Tuấn giúp MS 494500,000
31/01/2012Trần T Huyền Trang giúp MS 49550,000
31/01/2012Nguyễn Kim Dung giúp MS 438100,000
31/01/2012Đỗ Minh Thư giúp MS 494100,000
31/01/2012Hồ Lê Na giúp MS 495500,000
31/01/2012Nguyễn T Thanh Dung - Phạm Thế Anh giúp MS 495100,000
31/01/2012Võ T Cẩm Thanh - Trần Thái Hòa giúp MS 494500,000
31/01/2012La T Kim Ngân giúp MS 484200,000
31/01/2012Vũ Đình Đức ủng hộ QNA500,000
31/01/2012Quách Hồng Hạnh giúp MS 494300,000
31/01/2012Hồ V Khoa giúp MS 492300,000
31/01/2012Công ty CP Đầu Tư TM DAL VN giúp MS 494600,000
31/01/2012Nguyeễn Kim Chi giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Bà lê T Thanh Vân giúp MS 495500,000
31/01/2012Nguyễn Bảo Ngọc giúp MS 485100,000
31/01/2012Nguyễn Trang Phương Thảo giúp MS 4941,000,000
31/01/2012Nguyễn Kim Yến giúp Ông Quý, bà Chén500,000
31/01/2012Trần Đình Vương - Đinh T Thảo Nguyên ủng hộ QNA100,000
31/01/2012Lê Mai Phương giúp MS 494500,000
31/01/2012Lại Duy Chính giúp MS 493100,000
31/01/2012Lại Duy Chính giúp MS 494100,000
31/01/2012Vũ T Diệu Linh giúp MS 486100,000
31/01/2012Vũ T Diệu Linh giúp MS 494100,000
31/01/2012Tạ T Thanh Hà giúp MS 494200,000
31/01/2012Trần Đình Dũng giúp MS 494200,000
31/01/2012Tạ T Thanh Hà giúp MS 493200,000
31/01/2012Nguyễn T bảo Ngọc giúp MS 486200,000
31/01/2012Nguyễn T bảo Ngọc giúp MS 309200,000
31/01/2012Nguyễn T bảo Ngọc giúp MS 474200,000
31/01/2012Nguyễn T bảo Ngọc giúp MS 459200,000
31/01/2012Nguyễn T bảo Ngọc giúp MS 438200,000
31/01/2012Nguyễn T bảo Ngọc giúp MS 464200,000
31/01/2012Đinh T Hồng Thắm ủng hộ QNA400,000
31/01/2012Trần T Anh giúp MS 494200,000
31/01/2012Nguyễn V Khanh giúp MS 4941,989,000
31/01/2012Đồng T Thu Hằng giúp MS 495500,000
31/01/2012Nhóm nhân viên Cty Infrarisk giúp MS 494500,000
31/01/2012Hà T Minh Hoa giúp MS 494100,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0331003783885 ủng hộ QNA500,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0011000411151 ủng hộ QNA100,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0021001774921 ủng hộ QNA200,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 3101120541477001 giúp MS 495500,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0021002249723 ủng hộ QNA200,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0011000703828 ủng hộ QNA100,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 061100146734 ủng hộ QNA400,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0611001486734 ủng hộ QNA300,000
31/01/2012Bạn đọc IBVCB: 3101120384419002 giúp MS 495300,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0071001603604 ủng hộ QNA200,000
31/01/2012Bạn đọc TK: 0011001180029 ủng hộ QNA100,000
02/02/2012Dương T Thanh Huyền - Trương Huy Trần giúp MS 497200,000
02/02/2012Đỗ Phương Linh - Bé B K Nam ủng hộ QN A400,000
02/02/2012Hoàng T Ngọc Duyên giúp MS 497200,000
02/02/2012Trần T Mnh Ngọc giúp MS 497200,000
02/02/2012Trương Minh Huy giúp MS 497300,000
02/02/2012Nguyễn Huỳnh Hồng Anh - Trương Minh Dũng giúp MS 481500,000
02/02/2012Trịnh T Ngọc Hạnh giúp MS 49789,000
02/02/2012Vũ T Thúy giúp MS 494200,000
02/02/2012Trần Văn Chánh ủng hộ QN A100,000
02/02/2012Nguyễn Thanh Liêm giúp MS 497300,000
02/02/2012Đinh Minh Tuấn giúp MS 497500,000
02/02/2012Bùi T Hồng ủng hộ QNA100,000
02/02/2012Nguyễn thị thư giúp MS 496300,000
02/02/2012oàng Anh Vũ giúp MS 49750,000
02/02/2012Phạm Huyền Ly giúp MS 494200,000
02/02/2012Dương Minh Triết giúp MS 497200,000
02/02/2012Võ T Như Băng giúp MS 497200,000
02/02/2012Phaạm T Quỳnh Nga giúp MS 497300,000
02/02/2012Nguyễn T Kim Chung giúp MS 497200,000
02/02/2012Võ T Ngọc Phượng giúp MS 497100,000
02/02/2012Ngô T Thanh Hương giúp MS 497300,000
02/02/2012Ngô T Thanh Hương giúp MS 490300,000
02/02/2012Tạ Thanh bình giúp MS 497100,000
02/02/2012Đàm Tuấn Anh ủng hộ QN A100,000
02/02/2012Quách T Thu Vân giúp hai cụ Quý và Chén500,000
02/02/2012Lê T Hồng Nhung giúp MS 438100,000
02/02/2012Vũ T Thúy giúp MS 497200,000
02/02/2012Phạm Hồng Phương giúp MS 496300,000
02/02/2012Phạm Hồng Phương giúp MS 495300,000
02/02/2012Hân Thị Minh giúp MS 49750,000
02/02/2012Bùi Thế Anh giúp MS 497189,000
02/02/2012Nguyễn Bảo Việt ủng hộ QNA200,000
02/02/2012Nguyễn Bảo Việt ủng hộ QNA150,000
02/02/2012Nguyễn Ngọc Bình giúp MS 497500,000
02/02/2012Nguyễn T Hà An giúp MS 497200,000
02/02/2012Lê Việt Đức Thịnh ủng hộ QN A500,000
02/02/2012Nguyễn T kim Chi giúp MS 4951,000,000
02/02/2012Phaạm T Dung giúp MS 497300,000
02/02/2012Trần Bích Thủy giúp MS 497300,000
02/02/2012Trần Bích Thủy giúp MS 495300,000
02/02/2012Nguyễn Phương Liên giúp MS 49750,000
02/02/2012Nguyễn Phương Liên giúp MS 46550,000
02/02/2012Nguyễn Phương Liên giúp MS 47050,000
02/02/2012Nguyễn Phương Liên giúp MS 47250,000
02/02/2012Nguyễn Phương Liên giúp MS 47850,000
02/02/2012Nguyễn Hải Yến giúp MS 497500,000
02/02/2012Nguyễn Diệu Linh + Nguyễn Ngọc Linh giúp MS 497300,000
02/02/2012Nguyễn Diệu Linh + Nguyễn Ngọc Linh giúp MS 495500,000
02/02/2012Nguyễn Diệu Linh + Nguyễn Ngọc Linh giúp MS 491500,000
02/02/2012Lưu Minh Phước giúp MS 495500,000
02/02/2012Đỗ Minh Ngọc giúp MS 496150,000
02/02/2012Đỗ Minh Ngọc giúp MS 495150,000
02/02/2012Phaạm T Ngọc Diệp giúp MS 477300,000
02/02/2012Nguyễn T Minh giúp MS 494200,000
02/02/2012Bùi Đặng Từ Khang giúp MS 482200,000
02/02/2012Đoàn Mai Tố VY giúp MS 497300,000
02/02/2012Bùi T Thanh Tâm giups MS 497100,000
02/02/2012Dương Đức Khang giúp MS 497250,000
02/02/2012Đõ Anh Tuấn giúp MS 49450,000
02/02/2012Đõ Anh Tuấn giúp MS 49550,000
02/02/2012Dương Đức Khang giúp MS 481250,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 480150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 481150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 484150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 493150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 494150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 495150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 496150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 497150,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 482100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 485100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 486100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 487100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 488100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 489100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 490100,000
02/02/2012Hoàng Minh Hà giúp MS 491100,000
02/02/2012Nguyễn Thu Trang giúp MS 494200,000
02/02/2012Nguyễn Thu Trang giúp MS 495200,000
02/02/2012Nguyễn Thu Trang giúp MS 496200,000
02/02/2012Nguyễn Thu Trang giúp MS 497200,000
02/02/2012Nguyễn Kim Dung giúp MS 497100,000
02/02/2012Nguyễn T mai Hoa giúp MS 494150,000
02/02/2012Nguyễn T mai Hoa giúp MS 495150,000
02/02/2012Vũ Hữu Thông (Vợ chồng Thông, Lan) giúp MS 49750,000
02/02/2012Giáp T Thơm giúp MS 481200,000
02/02/2012Giáp T Thơm giúp MS 275100,000
02/02/2012Ký Phương Linh giúp MS 497300,000
02/02/2012Di Luân giúp MS 495200,000
02/02/2012Bùi Đặng Tu Khang giúp MS 497200,000
02/02/2012Hà T Minh Châu giúp cụ Quý và Chén200,000
02/02/2012Hà T Minh Châu giúp MS 494200,000
02/02/2012Nguyễn T Kim Phụng giúp MS 497200,000
02/02/2012Lý Đức Duy giúp MS 497300,000
02/02/2012Thiếu chứng từ1,400,000
03/02/2012Ng Trung khánh: GIúp mã 49450,000
03/02/2012Tô T Bích Hương: GIúp mã 477100,000
03/02/2012Ng Viết Sơn: ủng hộ QNA100,000
03/02/2012Đỗ Thu Thủy: Giúp mã 498100,000
03/02/2012Lê Kiều Lâm: GIúp mã 494200,000
03/02/2012Ng T Kim Oanh: Giúp mã 498100,000
03/02/2012Ng T Kim Oanh: Giúp mã 493100,000
03/02/2012Lê Viết Tân: GIúp mã 497100,000
03/02/2012TRần Kim Phương: GIúp mã 497100,000
03/02/2012Ng Huyền Trang: GIúp mã 497100,000
03/02/2012NG Trọng tuyền: GIúp mã 497300,000
03/02/2012Ngô T Hồng nga: GIúp mã 497100,000
03/02/2012NG T Tuyết Mai: Giúp mã 469150,000
03/02/2012Lê Thanh Phong: GIúp mã 46950,000
03/02/2012Trần Hoàng Anh: GIúp mã 497100,000
03/02/2012Trần T Hợp: GIúp mã 498300,000
03/02/2012Ng T Sáu Hạnh: GIúp mã 498100,000
03/02/2012Ng T Hiệp: Giúp mã 469100,000
03/02/2012Trần Văn Hiền: GIúp mã 497200,000
03/02/2012Ng Minh Hải: Giúp cháu vũ Q: GIúp mã 469100,000
03/02/2012Trần Ngọc Anh: Giúp mã 498100,000
03/02/2012Ng T Lan Phương: Giúp mã 498300,000
03/02/2012Vũ T Tú Uyên: GIúp mã 497100,000
03/02/2012Vũ T Tú Uyên: GIúp mã 496100,000
03/02/2012Vũ T Tú Uyên: GIúp mã 494100,000
03/02/2012Trần T Kim Cúc: Giúp mã 4971,000,000
03/02/2012Lê T Hồng Liễu: Giúp mã 498400,000
03/02/2012Đỗ T Đức Minh: GIúp mã 498200,000
03/02/2012Ng Ngọc Lưu Ly: GIúp mã 493300,000
03/02/2012Ng Tiến Dũng: GIúp mã 497250,000
03/02/2012Lê T Như Hằng: GIúp mã 488200,000
03/02/2012Ng T Phương: GIúp mã 498500,000
03/02/2012Ng Tiến Dũng: GIúp mã 498250,000
03/02/2012Ng Tiến Dũng: GIúp mã 495250,000
03/02/2012Ng Tiến Dũng: GIúp mã 493250,000
03/02/2012Ng Tiến Dũng: GIúp mã 494250,000
03/02/2012Bùi T Bích Thủy: Giúp mã 498150,000
03/02/2012Bùi T Bích Thủy: Giúp mã 497150,000
03/02/2012Bùi T Bích Thủy: Giúp mã 495150,000
03/02/2012Bùi T Bích Thủy: Giúp mã 494150,000
03/02/2012Bùi T Bích Thủy: Giúp mã 496150,000
03/02/2012Ngoô Hưng Huy: Giúp mã 497500,000
03/02/2012Bùi T Luyện: Giúp mã 497500,000
03/02/2012Huỳnh ngọc Điểu: ủng hộ QNA150,000
03/02/2012TRần Linh Chi: GIúp mã 498100,000
03/02/2012Ng Phương Liên: Giúp mã 49850,000
03/02/2012Trần Ngọc Lê Phương: GIúp mã 494500,000
03/02/2012Đào Thùy Ninh: GIúp mã 498200,000
03/02/2012Bùi VĂn Trường: GIúp mã 494200,000
03/02/2012Nghiêm t Hiền: GIúp mã 200500,000
03/02/2012Lưu Văn Trang: Giúp mã 494100,000
03/02/2012Bùi T Thúy Hạnh: Giúp mã 497200,000
03/02/2012Dương T Thu Thủy: ủng hộ QNA300,000
03/02/2012Phạm T Xuân Hạnh: GIúp mã 46950,000
03/02/2012Phạm T Xuân Hạnh: GIúp mã 47350,000
03/02/2012Phạm T Xuân Hạnh: GIúp mã 47450,000
03/02/2012Phạm T Xuân Hạnh: GIúp mã 47850,000
03/02/2012Phạm T Xuân Hạnh: GIúp mã 48450,000
03/02/2012Hu?nh T Hoa: Gíup mã 4971,000,000
03/02/2012Ng Hoàng Việt: GIúp mã 477200,000
03/02/2012Ngô Quốc Hưng: Giúp mã 497300,000
03/02/2012Ngô Quốc Hưng: Giúp mã 495500,000
03/02/2012Lê T Sáng: Giúp mã 498200,000
03/02/2012Ng T Thu Hà: GIúp mã 487500,000
03/02/2012Ng T Thu Hà: GIúp mã 491500,000
03/02/2012Hoàng Thanh NGuyệt:Giúp mã 498150,000
03/02/2012