Vietcombank giảm lãi suất huy động và cho vay bắt đầu từ ngày 29/10/2014

Tại buổi họp báo chiều ngày 28/10/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã chuyển lời “hiệu triệu” của Thống đốc NHNN tới các NHTM nhà nước giảm lãi suất cho vay (LSCV) đối với 5 lĩnh vực ưu tiên;

Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất cho vay; trần lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ sẽ giảm từ 8,0%/năm xuống còn 7,0%/năm và lãi suất cho vay trung và dài hạn tối đa ở mức 10,0%/năm. Tham dự buổi họp về phía Vietcombank có ông Nguyễn Danh Lương - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Danh Lương - UV HĐQT,
Ông Nguyễn Danh Lương - UV HĐQT,
Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi Họp báo

Cũng trong chiều ngày 28/10/2014, NHNN đã chính thức ban hành các Quyết định điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay; trong đó trần lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ đối với 5 đối tượng ưu tiên theo Thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 giảm từ 8,0% xuống còn 7,0%/năm, trần lãi suất huy động VNĐ kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm và trần lãi suất huy động USD đối với cá nhân giảm từ 1,0%/năm xuống 0,75%/năm.

Theo đó, kể từ ngày 29/10/2014, Vietcombank đã điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND áp dụng đối với 5 đối tượng tại thông tư 08/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014 từ mức 8,0%/ năm xuống còn 7,0%/năm và áp dụng trần lãi suất cho vay VND trung dài hạn 10,0%/năm đối với các đối tượng này.

Đối với lãi suất huy động VNĐ, mặc dù lãi suất huy động VNĐ của Vietcombank đã duy trì dưới mức quy định mới của NHNN, tuy nhiên để hưởng ứng lời “hiệu triệu” của Thống đốc NNHH về việc giảm lãi suất, ngày 29/10/2014 Vietcombank đã tiếp tục điều chỉnh giảm mức lãi suất huy động VNĐ. Đối với huy động USD, Vietcombank cũng đã điều chỉnh giảm theo quy định của NHNN.
 
VCB News