Thông tin tác giả

Lương Đình Hải
Lương Đình Hải
PGS.TSKH. Lương Đình Hải có gần 10 năm học tập tại Liên bang Nga; từng nghiên cứu tại Hội đồng Nghiên cứu triết học và giá trị ở Hoa Kỳ; ông công tác lâu năm và từng giữ cương vị lãnh đạo Viện Triết học và Viện Nghiên cứu Con người, thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.