Vận hành phần mềm một cửa

Onegate - phần mềm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã bắt đầu được vận hành trên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội.

Đây là một công đoạn góp phần đẩy mạnh việc tin học hoá quản lý hành chính nhà nước (theo đề án 112) của thành phố Hà Nội, mà cụ thể là làm minh bạch hoá các thủ tục hành chính đối với công dân.

Chuẩn chung để giải quyết thủ tục hành chính

Ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính theo hướng "một cửa" đã không còn xa lạ với các cơ quan hành chính. Tuy nhiên, với cùng một mục đích đó, mỗi đơn vị lại giải quyết bằng những ứng dụng khác nhau, dẫn đến việc liên kết hàng ngang giữa các cơ quan gặp phải khó khăn về mặt kỹ thuật.

Vận hành phần mềm một cửa - 1
 

Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hà Nội (BCĐ CCHC) đưa ra ý tưởng thống nhất một chuẩn chung trong giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính đối với 40 sở, ngành, quận, huyện của Hà Nội. Để chuẩn bị, BCĐ CCHC đã phối hợp cùng Sở BCVT Hà Nội khảo sát hoạt động của các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Ông Lê Anh Sắc, thư ký BCĐ CCHC cho biết, kết quả khảo sát thật bất ngờ, không thể tìm được con số đích xác về số lượng thủ tục hành chính cũng như không có được sự đồng nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại các đơn vị khác nhau.

Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội thảo về vấn đề này. Xuất phát từ thực tế chưa có văn bản pháp lý nào quy định mỗi cơ quan hành chính sẽ có bao nhiêu thủ tục hành chính?, theo đó các chuyên gia chỉ có thể đưa ra ước lệ thế nào là thủ tục hành chính và cùng thống nhất tên gọi cũng như số thủ tục hành chính mà mỗi cấp sẽ có.

Quy trình "một cửa" như thế nào?

Thành phố Hà Nội đã quy định mọi thủ tục hành chính đều được giải quyết theo quy chế "một cửa". Điều đó đồng nghĩa với việc công dân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” theo thủ tục đã được niêm yết công khai, sau đó bộ phận “một cửa” sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, công dân sẽ nhận giấy hẹn trả kết quả và hồ sơ sẽ được chuyển đến bộ phận chức năng liên quan. Hồ sơ sẽ được bộ phận chức năng liên quan kiểm tra tính hợp lệ một lần nữa và chuyển đến cán bộ có thẩm quyền ký duyệt. Cuối cùng, công dân sẽ nhận lại kết quả từ bộ phận “một cửa”.

Vận hành phần mềm một cửa - 2
 
 

Từ mô hình này, hệ thống mã chuẩn đã được đưa ra áp dụng đối với các sở, ban, ngành, quận huyện tại Hà Nội, gồm mã của các cơ quan hành chính và mã của các thủ tục, hồ sơ hành chính. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ theo loại hồ sơ mà công dân nộp vào để chuyển đến cơ quan thụ lý hồ sơ tương ứng, đồng thời cung cấp cho công dân mã số bí mật của hồ sơ để sau đó họ có thể tra cứu kết quả trên Hanoi Portal về trạng thái của hồ sơ. Tương ứng với mô hình này, giải pháp phần mềm Onegate sẽ được ứng dụng.

Tháng 11/2004, giai đoạn 1 của dự án “Ứng dụng CNTT nhằm tin học hoá bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” đã hoàn thành. Ngay sau đó, Sở BCVT Hà Nội đã phối hợp với công ty Vietsoftware, đơn vị phát triển phần mềm Onegate tổ chức triển khai cài đặt, đào tạo và hỗ trợ vận hành cho các sở, ngành, quận, huyện tại Hà Nội sử dụng phần mềm. Đến nay, ngoài 6 quận và 16 sở, ban, ngành đang sử dụng phần mềm Onegate, Sở BCVT Hà Nội và Vietsoftware vẫn đang tiếp tục triển khai cài đặt cho các đơn vị còn lại của thành phố.

Ông Nguyễn Hoài Nam, quản lý nhóm phát triển dự án Hanoi Portal, công ty Vietsoftware cho biết: Onegate không chỉ cho phép thông báo trạng thái giải quyết hồ sơ hành chính lên cổng giao tiếp điện tử Hà Nội mà còn đáp ứng mục tiêu tin học hóa hoạt động tiếp nhận - giải quyết – hoàn trả hồ sơ hành chính.

Nhận xét về Onegate, TS. Trần Minh, Sở BCVT Hà Nội cho biết: Onegate là sự gặp gỡ giữa các chuyên gia hành chính và các chuyên gia CNTT. CNTT đã làm cho bộ máy hành chính đạt được những mục tiêu nhất định mà cụ thể ở đây là minh bạch, dân chủ hóa trong việc giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính.

Tính đến thời điểm này, tổng chi phí đầu tư cho dự án lên tới khoảng 700 triệu đồng, trong đó chủ yếu sử dụng để hỗ trợ vận hành, lắp đặt trang thiết bị cho 40 đơn vị của thành phố. Tuy chưa có thống kê về kết quả do Onegate mang lại, song việc triển khai Onegate giai đoạn 1 tại các sở, ban, ngành, quận, huyện của Hà Nội đang mang đến sự đánh giá đúng mức độ công khai, minh bạch, dân chủ trong việc giải quyết thủ tục, hồ sơ hành chính, đồng thời “ép” các cơ quan hành chính phải thực sự tiến đến chính sách một cửa.

Được biết giai đoạn 2 của Onegate đang được nghiên cứu, lên kế hoạch để hướng tới mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo PC World, Vietnamnet