Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới

(Dân trí) - Cả thế giới chuẩn bị bước vào thời khắc chào đón năm mới. Một năm nhìn lại với nhiều vui buồn đầy cảm xúc nhưng trước thềm năm mới thì tất cả đều chờ đón những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chính mình, bạn bè và người thân.

Cùng ngắm bộ ảnh động cực vui chào đón năm mới 2017:

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 1
Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 2

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 3

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 4

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 5

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 6

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 7

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 8

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 9

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 10

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 11

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 12

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 13

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 14

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 15

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 16

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 17

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 18

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 19

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 20

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 21

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 22

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 23

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 24

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 25

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 26

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 27

Thư giãn với bộ ảnh động cực vui cả thế giới chào đón năm mới - 28

Khôi Linh

Đang được quan tâm