Tạo chữ biến hình với FireWorks

(Dân trí) - Macromedia FireWorks là một công cụ chỉnh sửa ảnh khá quen thuộc với những người thiết kế đồ họa web, chương trình cung cấp những công cụ và khả năng chỉnh sửa ảnh không kém gì Photoshop hay CorelDraw.

Trong phần này chúng ta sẽ làm hiệu ứng chữ biến hình.

- Bạn vào File, chọn New để mở một file mới, với kích thước khoảng 300x100 pixels, tùy thuộc vào kích thước chữ bạn muốn làm.

- Click vào Frames và tạo ra 4 Frames như trong hình 1, 2

Tạo chữ biến hình với FireWorks  - 1

Hình 1


Tạo chữ biến hình với FireWorks  - 2
 Hình 2


Tại Frame 1 :
- Click vào biểu tượng  

Tạo chữ biến hình với FireWorks  - 3
  trên thanh công cụ.
- Gõ chữ mà bạn muốn ở đây tôi gõ chữ : www.dan tri.com.vn

Tại Frame 2 :
- Copy dòng chữ tại Frame 1, Paste vào Frame 2.
- Bạn vào Filters, chọn Blur, chọn Motion Blur… với thông số như sau : Angle : 0; Distance : 20

Với Frame 3 và 4 lặp lại các bước như Frame 1 và 2.

Tại Frame 3 :
- Gõ chữ mà bạn muốn, ở đây tôi gõ chữ: Báo Điện Tử

Tại Frame 4 :
- Copy dòng chữ ở Frame 3 và dùng Motion Blur... với thông số tương tự

Sau đó click đúp chuột vào từng Frame một như hình 3.

Tạo chữ biến hình với FireWorks  - 4
 

Với các thông số:  Frame 1 : 200
                            Frame 2 : 20
                            Frame 3 : 200
                            Frame 4 : 20

Sau đó bấm Play ở phía dưới cùng để xem kết quả :

Tạo chữ biến hình với FireWorks  - 5
 

Quốc Trung

Đang được quan tâm