Thứ ba, 12/12/2017 - 07:19

Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo rán trứng với… bàn là

Dân trí

Bạn không cần phải dùng chảo vẫn có thể có món trứng rán hết sức hoàn hảo. Chỉ cần một chiếc bàn là và một miếng giấy bạc để thực hiện điều này. Hãy tham khảo video sau đây.

Mẹo rán trứng với… bàn là

Xuân Ngọc