Huawei giới thiệu 11 giải pháp để đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số

Thế Anh

(Dân trí) - Ngày 24/9, tại sự kiện Huawei Connect 2021, Huawei đã ra mắt 11 giải pháp sáng tạo dựa trên kịch bản cho khách hàng trong các lĩnh vực dịch vụ công, giao thông, tài chính, năng lượng và sản xuất.

"Huawei sẽ tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số - tập trung vào các kịch bản, mô hình và đối tác - để giúp khách hàng thành công trong hành trình chuyển đổi số. Chúng tôi tích hợp ICT với các kịch bản và quy trình thực tế, đồng thời phát triển một mô hình mới về tư vấn, tích hợp và hỗ trợ hoạt động", ông Peng Zhongyang, Thành viên Hội đồng quản trị Huawei, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp (EBG), cho biết.

Đi sâu vào kỹ thuật số - tập trung vào các kịch bản, mô hình và đối tác

Khi chuyển đổi số đã trở thành một sự đồng thuận trong ngành, trọng tâm đã được chuyển từ việc có nên chuyển đổi số sang cách thức chuyển đổi số hay không. Huawei đã nhấn mạnh ba lĩnh vực trọng tâm chính để đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số.

Huawei giới thiệu 11 giải pháp để đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số - 1

Ông Peng Zhongyang, Thành viên Hội đồng Quản trị Huawei, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Doanh nghiệp.

Số hóa kịch bản: Huawei tin rằng chìa khóa để tích hợp hơn nữa công nghệ thông tin và quy trình kinh doanh nằm ở ba khía cạnh sau: từ hệ thống phụ trợ đến hệ thống cốt lõi/sản xuất, từ buồng lái lãnh đạo đến chi tiết các kịch bản hoạt động và từ số hóa một miền đơn lẻ đến số hóa tất cả các kịch bản.

Huawei đã liên tục tích lũy kinh nghiệm với các tình huống khác nhau, đào sâu kiến thức của mình trong mọi tình huống và do đó có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh chính của ngành. 

Chuyển đổi mô hình: Huawei áp dụng mô hình tư vấn, tích hợp và hỗ trợ hoạt động mới để giúp khách hàng thành công trong chuyển đổi số. Trong 5 năm tới, Huawei có kế hoạch phát hành hơn 300 giải pháp dịch vụ phù hợp, thiết lập hơn 200 tiêu chuẩn dịch vụ và phát triển hơn 800 đối tác giải pháp dịch vụ.

Phát triển hệ thống đối tác: Huawei sẽ nâng cấp toàn diện hệ thống đối tác để đảm bảo đạt được thành công chung và hoạt động liên tục như một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các đối tác năng lực. 

11 giải pháp dựa trên kịch bản để đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số

Tại sự kiện này, Huawei đã ra mắt 11 giải pháp dựa trên kịch bản sáng tạo bao gồm 5 ngành - dịch vụ công, năng lượng, tài chính, giao thông vận tải và sản xuất - như một phần của cuộc khám phá các đổi mới chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực công, ba giải pháp chính của City Intelligent Twins đã được ra mắt, đó là Quản trị đô thị thống nhất trong một mạng, Dịch vụ vận hành được hỗ trợ và Bảo mật Zero Trust. Những giải pháp này liên tục hỗ trợ các chính phủ chuyển đổi quy trình hành chính của họ, cho phép xây dựng một loại hình thành phố thông minh mới tiện nghi hơn, đổi mới, nhân văn, phục hồi và xanh hơn.

Huawei giới thiệu 11 giải pháp để đi sâu vào lĩnh vực kỹ thuật số - 2

Tao Jingwen, Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành của Huawei.

Trong lĩnh vực năng lượng, giải pháp Nhà máy điện thông minh và giải pháp Trạm xăng thông minh giúp các bên tham gia ngành năng lượng đạt được sự phát triển chất lượng cao và xây dựng một hệ thống năng lượng thông minh không carbon xanh, ít carbon, an toàn và hiệu quả.

Trong lĩnh vực tài chính, Giải pháp Mobile Payment và Digital CORE sẽ giúp chuyển đổi các tổ chức tài chính thành các công ty kỹ thuật số dựa trên hệ sinh thái tốt hơn. Giải pháp này sẽ góp phần xây dựng một khu vực tài chính được kết nối đầy đủ, thông minh và dựa trên hệ sinh thái.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các giải pháp Sân bay thông minh, ATC thông minh và Giao thông toàn diện được nâng cấp sẽ tiếp tục cho phép đi lại thuận tiện và hậu cần thông suốt, hỗ trợ khách hàng thành công trong quá trình chuyển đổi số.

Cuối cùng, trong lĩnh vực sản xuất, giải pháp Nhà sản xuất tự động thông minh nhằm nâng cao hiệu quả và trải nghiệm đồng thời tạo điều kiện cho các đổi mới.