Mỗi ngày một mẹo:

Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong iOS 11 trên iPhone, iPad

Dân trí

Nếu bạn đang sử dụng iOS 11 thì có thể kích hoạt chế độ Dark Mode theo hướng dẫn dưới đây.

Cách kích hoạt chế độ Dark Mode trong iOS 11 trên iPhone, iPad

Xuân Ngọc

Từ khóa: