Các chiến lược đa dạng hóa trong ngành công nghệ

(Dân trí) - Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy có sự liên kết giữa việc đa dạng hóa lãnh đạo và lực lượng lao động với hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo của BCG cho thấy rằng biên lợi nhuận thuần trước lãi và thuế (EBIT) của các tổ chức đa dạng "cao hơn 9% so với các công ty có mức độ đa dạng dưới mức trung bình trong đội ngũ quản lý của họ".

Tương tự, một báo cáo của McKinsey & Company cho thấy "Xác suất đạt lợi nhuận cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp nằm trong nhóm đứng đầu về mức độ đa dạng giới trong đội ngũ điều hành cao hơn 25% so với các doanh nghiệp nằm trong nhóm xếp cuối".

Liên quan để sự đa dạng về sắc tộc và văn hóa, báo cáo nói trên cũng chỉ ra rằng "các công ty thuộc nhóm đứng đầu về sự đa dạng có lợi nhuận cao hơn 36% so với nhóm đứng thứ tư".

Từ khía cạnh lực lượng lao động, một báo cáo của Gartner chỉ ra rằng "các đội nhóm đa dạng về giới và bao trùm có hiệu năng trung bình cao hơn tới 50% so với các nhóm đồng nhất về giới với mức độ bao trùm thấp".

Bà Ingrid Estrada, Giám đốc Hành chính kiêm Chánh Văn phòng, Keysight Technologies cho rằng, thông tin của các báo cáo này đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng đầu tư, đặc biệt từ khi mối quan hệ có tính nhân quả này được minh chứng theo thời gian.

Đa dạng hóa phục vụ đổi mới sáng tạo công nghệ

Theo bà Ingrid Estrada, đa dạng là tính bao trùm xuất hiện khi các cá nhân có xuất thân, văn hóa, kinh nghiệm và suy nghĩ khác nhau cùng làm việc với nhau để hướng tới một mục tiêu chung.

Trong môi trường đội nhóm, tính bao trùm mang đến những đột phá về tốc độ tiếp cận thị trường, khả năng nhận biết tốt hơn các cơ hội cải tiến chức năng của tổ chức và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề của đội nhóm.

Tương tự, sự đa dạng trong ban lãnh đạo cho phép nhìn nhận các phương pháp kinh doanh từ những góc nhìn mới, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng khi xuất hiện nhiều quan điểm và cho phép nhận biết các xu hướng mới có thể tạo ra cơ hội kinh doanh.

Các nhóm thiếu sự đa dạng thường tiềm ẩn rủi ro về trì trệ hoặc thiếu khả năng nhận biết các cơ hội mới, và vì thế họ có thể bỏ lỡ một số tín hiệu và tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

Các góc nhìn độc đáo có tác động đặc biệt trong ngành công nghệ, nơi mà đổi mới sáng tạo là cốt lõi của kinh doanh. Báo cáo của BCG đã phát hiện mối tương quan đáng kể giữa đổi mới sáng tạo và tính đa dạng của đội ngũ quản lý. Báo cáo này ghi nhận rằng "các doanh nghiệp có mức độ đa dạng trong ban quản lý trên mức trung bình có tỷ lệ doanh thu từ đổi mới sáng tạo cao hơn 19% so với các doanh nghiệp có mức độ đa dạng trong ban lãnh đạo dưới mức trung bình - 45% tổng doanh thu so với chỉ 26%."

Các chiến lược đa dạng hóa trong ngành công nghệ - 1

Bà Ingrid Estrada, Giám đốc Hành chính kiêm Chánh Văn phòng, Keysight Technologies.

Xây dựng các đội nhóm công nghệ đa dạng

Bà Ingrid Estrada cũng cho rằng, lập kế hoạch chiến lược trong suốt vòng đời sự nghiệp để phát triển các kỹ năng cần thiết và huấn luyện các cá nhân để họ có thể sẵn sàng thực hiện vai trò lãnh đạo là điều cốt yếu để xây dựng một cơ cấu lực lượng lao động đa dạng hơn.

Chính vì thế bà Ingrid Estrada đã đưa ra các yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy cơ cấu tổ chức công bằng hơn. Thứ nhất, giáo dục từ sớm - Xây dựng niềm yêu thích đối với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) từ khi còn nhỏ.

Thứ hai, gắn kết với trường đại học - Khi sinh viên đã lựa chọn theo học các ngành nghề kỹ thuật, cần quan tâm giúp đỡ trong suốt những năm đại học để họ phát triển kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng với môi trường làm việc.

Thứ 3, xây dựng các đội nhóm đa dạng và bao trùm - Để tạo ra một nơi làm việc phản ánh được sự đa dạng của thế giới chúng ta đang sống, các đội nhóm công nghệ có mong muốn cần tích cực tìm kiếm các ứng viên đa dạng để tăng cường tính đại diện của lực lượng lao động.

Thứ 4, nuôi dưỡng các đội nhóm đa dạng và bao trùm - Khi đội nhóm đã hình thành, các doanh nghiệp cần cam kết tạo ra môi trường trong đó mọi thành viên có thể là chính mình thông qua các cơ hội đóng góp của người lao động, các chính sách, nguồn lực, thực tiễn ủng hộ tính bao trùm và tất nhiên là sự hỗ trợ của ban lãnh đạo và một môi trường tâm lý an toàn .

Và cuối cùng, tạo ra một lực lượng lao động và lãnh đạo phát triển đa dạng - mặc dù đã có các chính sách, thực tiễn và nguồn lực phù hợp, để đảm bảo cho sự phát triển của từng cá nhân. Các nhóm mạng lưới nhân viên, và các chương trình đào tạo và cố vấn sẽ hỗ trợ quá trình thăng tiến của các cá nhân đa dạng vào các vị trí lãnh đạo cũng như hỗ trợ phát triển sự nghiệp nói chung.

"Xây dựng các điển hình về sự đa dạng, giúp hình dung lộ trình sự nghiệp tương lai, từ quá trình học tập trong trường cho tới khi bắt đầu sự nghiệp trong doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trở thành doanh nhân công nghệ.

Xây dựng các đội nhóm công nghệ đa dạng trong suốt hành trình sự nghiệp sẽ giúp thúc đẩy sự đa dạng trong lực lượng lao động và ban lãnh đạo, vì vậy phải theo dõi tiến độ của quá trình này. Cần có các mục đích, mục tiêu và biện pháp đa dạng để xác định những nội dung cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện và đảm bảo tạo được tác động như dự kiến", bà Ingrid Estrada nói.

Được biết, mới đây Keysight đã phát hành một tài liệu về đa dạng và bao trùm, trong đó phác thảo chương trình đa dạng và bao trùm D&I. Ngoài cung cấp tầm nhìn, chiến lược và cách tiếp cận đa dạng và bao trùm D&I của Keysight, tài liệu cũng đưa ra các chỉ số hiện tại cũng như các mục tiêu và mục đích như được xác định trong báo cáo CSR hàng năm. Trong năm qua, 50% đội ngũ quản lý của Keysight đã tham gia chương trình Nuôi dưỡng tính đa dạng và bao trùm. Những người khác sẽ tham gia trong các năm sau, vào một chương trình được xem là một khoản đầu tư lớn của Keysight.

Đang được quan tâm