Chủ nhật, 23/10/2016 - 10:30

Cà Mau:

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 92% vào năm 2020

Dân trí

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ BHYT bao phủ toàn tỉnh là trên 92%.

Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau do ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, cho biết, trong năm 2016, tỷ lệ BHYT bao phủ toàn tỉnh đạt 76,5% (trên 934.000 dân. Mục tiêu đặt ra năm 2017 đạt trên 80,7%; năm 2018 đạt gần 85%; năm 2019 đạt trên 88,5% (gần 1,1 triệu dân) và đến năm 2020 đạt trên 92% (trên 1,1 triệu dân).

So với tỷ lệ bao phủ BHYT theo Quyết định của Thủ tướng (năm 2016: 75%, năm 2017: 79,2%, năm 2018: 83,3%, năm 2019: 86,8%, năm 2020: 90%), tỉnh Cà Mau đều đạt tỷ lệ bao phủ cao hơn, mỗi năm khoảng từ 1-2%.

Cà Mau hướng đến năm 2020 đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 92%. (Ảnh minh họa)
Cà Mau hướng đến năm 2020 đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 92%. (Ảnh minh họa)

Để đạt được các chỉ tiêu trên, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh chỉ đạo các địa phương bố trí ngân sách, quỹ vì người nghèo hoặc huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ 10% mức đóng cho người cận nghèo; hỗ trợ mức đóng BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo 100% người cận nghèo và học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Yêu cầu cấp huyện chỉ đạo cấp xã triển khai xác định hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình để được hỗ trợ mức đóng BHYT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHYT trên địa bàn.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới đại lý thu BHYT; cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tham gia BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; giảm thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người dân tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh.

Yêu cầu Sở GD-ĐT tăng cường các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh-sinh viên và các bậc phụ huynh về trai trò, ý nghĩa, lợi ích của BHYT học sinh-sinh viên.

Huỳnh Hải