Thuốc điều trị vi rút HIV sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2188/QĐ-TTg quy định việc thanh toán thuốc kháng vi rút HIV. Theo đó, thuốc điều trị căn bệnh này được mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV.

Với bệnh nhân HIV, khi đi khám bệnh, thuốc điều trị vi rút HIV sẽ được thanh toán từ quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, căn cứ vào văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc được lựa chọn, tổ chức bảo hiểm y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu cung ứng thuốc.

Theo đó, việc thanh toán chi phí thuốc kháng vi rút HIV thực hiện theo quy định về thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế hiện hành.

Tại các địa phương, việc hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi rút HIV sẽ tùy thuộc vào ngân sách, đảm bảo hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV theo quy định.

Tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV sử dụng các nguồn quỹ khác (nếu có) của đơn vị để hỗ trợ phần cùng chi trả thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV.

Tú Anh