Thu hồi 30 lô thuốc kém chất lượng trong năm 2016

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm 2016, nhờ việc giám sát chặt chẽ chất lượng thuốc, tỉ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng đã giảm xuống, chỉ có 30 lô thuốc không đạt chất lượng bị thu hồi.

Bộ trưởng Tiến cho biết, kết quả kiểm tra chất lượng thuốc trong năm 2016 cho thấy, thời gian qua tỷ lệ thuốc giả, thuốc kém chất lượng đã giảm rõ rệt. Cụ thể, tỷ lệ thuốc giả từ 7% năm 1990 đến nay xuống còn dưới 0,1%; tỷ lệ thuốc kém chất lượng ở mức dưới 3% (năm 2015 là 2,00%).

Thu hồi 30 lô thuốc kém chất lượng trong năm 2016 - 1

Bộ Y tế cho biết, hiện đang phối hợp với các Bộ Ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Dược 2016; trong đó quy định chi tiết các nội dung cụ thể về điều kiện của các cơ sở sản xuất thuốc, việc kiểm tra đối với cơ sở sản xuất nước ngoài...trách nhiệm của các cơ quan quản lý và của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó tham mưu, đề xuất về việc phân cấp quản lý nhà nước để phát huy khả năng và tính chủ động của y tế địa phương; kết hợp với việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ hỗ trợ nhân lực và tài chính cho cơ quan quản lý dược, thanh tra, kiểm nghiệm thuộc Sở Y tế để tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của y tế địa phương.

Về giá thuốc. Bộ trưởng Tiến cho biết trong năm 2016, cơ bản thị trường dược phẩm vẫn được duy trì bình ổn, đáp ứng đủ thuốc phục vụ công tác phòng và điều trị bệnh của nhân dân.

Việc quản lý giá thuốc được phối hợp chặt chẽ giữa Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Công thương. Bộ Y tế tập trung quản lý giá thuốc đối với các khu vực bệnh viện công lập với cơ chế đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch giúp tiết giảm chi phí tại cơ sở y tế và giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện được quản lý thông qua thặng số bán lẻ. Đối với giá thuốc lưu hành trên thị trường được giám sát chặt chẽ thông qua quy định về kê khai, kê khai lại và công bố công khai giá từ khâu đăng ký lưu hành, nhập khẩu và đấu thầu cung ứng thuốc cho các bệnh viện.

Theo báo cáo của Cục quản lý Dược, hàng năm, hệ thống kiểm nghiệm đã lấy hơn 30.000 mẫu thuốc trên thị trường để kiểm tra chất lượng. Trên cơ sở kết quả lấy mẫu, giám sát chất lượng thuốc của hệ thống kiểm nghiệm, năm 2016 Cục Quản lý Dược đã có văn bản thu hồi 30 lô thuốc. Trước đó năm 2011 thu hồi 72 lô, năm 2013 là 58 lô, gần nhất là năm 2015 với 38 lô.

Để tiếp tục giám sát, nâng cao chất lượng thuốc, Cục Quản lý Dược yêu cầu hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc nhà nước thực hiện kiểm tra chất lượng 100% các lô thuốc nhập khẩu của các công ty sản xuất thuốc nước ngoài đã có thuốc vi phạm chất lượng trong quá trình lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Tính đến nay, đã có 103 cơ sở sản xuất nước ngoài phải kiểm tra theo tinh thần công văn trên, phát hiện và ngăn chặn đưa ra thị trường 83 lô thuốc không đạt chất lượng. Năm 2014 phát hiện 70 lô, 2015 phát hiện 6 lô và tính từ đầu năm 2016 đến nay chỉ phát hiện 02 lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Bên cạnh đó, các hoạt động thanh kiểm tra, hậu kiểm cũng được tăng cường.

Hồng Hải