Người nước ngoài có được hành nghề dược tại Việt Nam?

(Dân trí) - Bên cạnh những điều kiện bắt buộc để được cấp Chứng chỉ hành nghề dược như người Việt Nam, người nước ngoài còn cần phải đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề dược theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoàn toàn có thể hành nghề dược tại Việt Nam nếu được cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại Việt Nam.

Theo Điều 3, Chương II Thông tư số 07/2018/TT-BYT “Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược”, được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2018, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc và người phụ trách dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải được công nhận biết tiếng Việt thành thạo.

Người nước ngoài có được hành nghề dược tại Việt Nam? - 1

Cụ thể, tiêu chí để công nhận người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biết Tiếng Việt thành thạo trong hành nghề dược bao gồm:

-Được kiểm tra và công nhận tiếng Việt thành thạo bởi các cơ sở giáo dục là trường đại học chuyên ngành y, dược của Việt Nam có khoa hoặc bộ môn ngoại ngữ đáp ứng việc đánh giá năng lực tiếng Việt trong chuyên môn, theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT, đồng thời có ngân hàng đề thi để kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo trong hành nghề dược.

-Người hành nghề dược cũng sẽ được công nhận biết tiếng Việt thành thạo trong hành nghề dược, mà không phải qua kiểm tra khi thuộc một trong số các trường hợp sau đây:

  1. Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên ngành y, dược, y học cổ truyền trở lên do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt nam hoặc nước ngoài cấp, mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt.
  2. Có chứng chỉ đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành y, dược, y học cổ truyền có thời gian từ 12 tháng trở lên, mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt.
  3. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành y, dược, y học cổ truyền do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt nam hoặc nước ngoài cấp mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Việt.

Trong trường hợp người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thành thạo tiếng Việt thì bắt buộc phải đăng ký ngôn ngữ sử dụng là một trong các ngôn ngữ sau: tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật bản và tiếng Hàn Quốc. Đồng thời, phải có người phiên dịch được công nhận đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược. Cần lưu ý rằng, một người phiên dịch chỉ được phiên dịch cho một người hành nghề dược tại cùng một thời điểm mà người hành nghề đó đang hành nghề dược.

Minh Nhật