Thứ tư, 02/12/2015 - 09:00

Muốn có sức khoẻ tâm thần tốt cần phải làm gì?

Dân trí

Mỗi người trong xã hội cần có sự tỉnh táo, sự linh hoạt trong các hoạt động, sự thích ứng tốt với những biến cố của cuộc sống và có biện pháp ứng phó với những sang chấn về tâm lý.

Một người có sức khỏe tâm thần tốt là khibộ máy tâm lý hoạt động một cách hoàn toàn hợp lý, có hiệu quả và đương đầu một cách mềm dẻo trước những tình huống khó khăn mà vẫn có thể tìm lại được sự cân bằng của mình.

Và để có được sức khoẻ tâm thần tốt, chúng ta cần phải:

Tạo được sự thích nghi với môi trường sống, một sự sảng khoái về tinh thần, một mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nghĩa là với những người thân trong gia đình, với bạn bè, với những người cùng học, cùng làm.

Xây dựng sự cân bằng đúng mức về tinh thần, để có thể đương đầu và giải quyết một cách có hiệu qủa những xung đột nội tâm của chính bản thân mình và những xung đột về tâm lý đối với những người khác; để có thể kháng cự lại những áp lực, những ấm ức không thể tránh khỏi trong đời sống xã hội thường ngày.

Để đánh giá đúng sức khỏe tâm thần của một người, chúng ta cần dựa vào 06 tiêu chuẩn như sau:

¨      Thái độ tích cực với bản thân, hiểu được giá trị đích thực của mình

¨      Có khả năng làm việc và trao đổi kinh nghiệm của mình với người khác

¨      Giữ được sự điều hòa của cảm xúc, phản ứng đúng mức trước các sự kiện

¨      Có khả năng tự chủ, tự quyết định được những công việc cần làm

¨      Có khả năng hiểu biết những gì đã xảy ra trong thực tế xung quanh

¨      Có khả năng tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, trong gia đình cũng như trong xã hội.

Từ những ý niệm trên, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những chương trình về vệ sinh tinh thần, tạo nên một môi trường sống ít căng thẳng hơn, ít xung đột hơn. Ở đó con người biết thương yêu, giúp đỡ nhau, không lừa dối nhau, biết quý trọng các giá trị xã hội, các giá trị của nền văn hóa dân tộc.

Nhân Hà