Thứ sáu, 07/12/2018 - 22:16

Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y khoa

Dân trí

Ngày 7/12, Bộ Y tế đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến kinh tế Busan (Hàn Quốc) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) đánh giá đây là những hoạt động hữu ích và cần thiết nhằm cập nhật cho các cán bộ trong nước và quốc tế những thông tin về công tác quản lý và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của y tế nói chung và lĩnh vực trang thiết bị y tế nói riêng; chia sẻ kinh nghiệm, kết quả nổi bật hoạt động về hợp tác quốc tế của một số bệnh viện tại Việt Nam và Hàn Quốc, các đơn vị y tế tỉnh Busan (Hàn Quốc).

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế).
Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế).

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, công tác Hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển biến và đóng góp tích cực cho sự phát triển gành, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao vai trò và vị thế của Y tế Việt Nam trên trường quốc tế.

Các nguồn vốn viện trợ lớn từ cộng đồng quốc tế đã được vận động và đầu tư hiệu quả cho lĩnh vực y tế. Từ năm 2010 đến 2016, tổng vốn ODA mà các tổ chức quốc tế dành cho các chương trình, dự án y tế đạt 1,52 tỷ USD, trong đó vốn không hoàn lại chiếm 28,4%.

Trong những năm gần đây, hỗ trợ của các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài cho Việt Nam khoảng 300 triệu đô la Mỹ, trong đó lĩnh vực y tế chiếm khoảng 30%. Những hỗ trợ này tập trung vào thực hiện các mục tiêu ưu tiên của Ngành như: tăng cường y tế cơ sở, đổi mới đào tạo y khoa, phòng chống dịch bệnh, tăng cường chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất hệ thống khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Cùng với sự hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong 5 năm qua, hàng chục bệnh viện đã được xây mới và nâng cấp, tăng số giường bệnh trên 1 vạn dân từ 21,5 lên 24 giường bệnh, góp phần giảm quá tải bệnh viện. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng cao qua các năm và đến nay đã đạt 87%.

Hàng ngàn lượt cán bộ y tế Việt Nam cũng đã được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm dài hạn, ngắn hạn ở nước ngoài. Các chuyên gia nước ngoài cũng đã sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là hỗ trợ việc xây dựng các chính sách quan trọng cho Việt Nam.

Hồng Hải

Mới nhất