Thứ sáu, 08/07/2016 - 20:17

Kiên quyết đấu tranh việc lạm dụng sử dụng hóa chất công nghiệp trong thực phẩm

Dân trí

Chiều nay (8/7), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Công thương đã ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc làm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.


Bộ trưởng Bộ NN và PTNT và Bộ Công thương trao thỏa thuận hợp tác...

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT và Bộ Công thương trao thỏa thuận hợp tác...

Với mục đích tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các hóa chất lưỡng dụng trong sản xuất công nghiệp và trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của hai Bộ nói trên. Ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương thống nhất triển khai Chương trình phối hợp tăng cường quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Công tác phối hợp giữa 2 Bộ nói trên phải đảm bảo tính chủ động, kịp thời; phản ứng nhanh, kiên quyết đấu tranh với những vụ việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Triển khai công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng một số loại hóa chất công nghiệp đang bị lạm dụng phổ biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức đến người kinh doanh hoá chất; người sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về việc sử dụng hóa chất đúng mục đích, tác hại của việc sử dụng hoá chất sai mục đích và chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nội dung Chương trình phối hợp giữa 2 bộ: Trao đổi, chia sẻ các quy định pháp luật về quản lý hóa chất dùng trong sản xuất công nghiệp, danh mục các hoá chất cấm sử dụng, hạn chế sử dụng thuộc các lĩnh vực hai Bộ quản lý, thông tin kịp thời việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản để thường xuyên rà soát đưa các hoá chất có nguy cơ lạm dụng cao vào “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt".

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (bìa trái) và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá rất cao Chương trình phối hợp về quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc làm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (bìa trái) và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá rất cao Chương trình phối hợp về quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc làm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phối hợp tuyên truyền, tập huấn cho cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp, đặc biệt là cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ về các quy định kinh doanh đúng mục đích hoá chất công nghiệp; cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về việc không lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Phối hợp triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm về lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định của pháp luật.

Tại bản ký kết giữa 2 bộ cũng nêu rõ trách nhiệm mỗi bên, trong đó: Bộ NN&PTNT chủ động thông báo cập nhật cho Bộ Công Thương quy định về danh mục hóa chất cấm, hoá chất hạn chế sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp; kịp thời thông tin về các vụ việc hoặc nguy cơ lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và đề xuất với Bộ Công Thương cập nhật “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt".

Chủ động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không lạm dụng hoá chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức đào tạo tập huấn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản về việc sử dụng hóa chất an toàn và ứng phó sự cố khẩn cấp về hóa chất trong lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn chặn việc lạm dụng hoá chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bộ Công Thương: Chủ động thông báo cập nhật cho Bộ NN&PTNT các vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hoá chất công nghiệp có liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Đưa một số loại hoá chất công nghiệp đang bị lạm dụng phổ biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản vào “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt" theo đề xuất của Bộ NN&PTNT; phối hợp với Bộ NN&PTNT quản lý có hiệu quả các hoá chất thuộc “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt" trong suốt vòng đời tồn tại của chúng.

Chủ động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức đến cơ sở sản xuất, kinh doanh hoá chất, đặc biệt là cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn hóa chất và kinh doanh, sử dụng hóa chất đúng mục đích.

Phối hợp với Bộ NN&PTNT trong đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về việc sử dụng hóa chất và ứng phó sự cố khẩn cấp về hóa chất trong lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp.

Nguyễn Dương