Inforgraphics: Bạn đang cảm cúm hay cảm lạnh?

(Dân trí) - Cùng là bệnh hô hấp với một số triệu chứng chung khá giống nhau nên rất dễ gây nhầm lẫn giữa cảm cúm và cảm lạnh. Trong khi đó, cách điều trị 2 bệnh này lại hoàn toàn khác nhau.

Inforgraphics: Bạn đang cảm cúm hay cảm lạnh? - 1

Ngọc Diệp - Trần Phương