Thứ bảy, 12/12/2020 - 06:52

Hàng loạt bệnh viện sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốc

Dân trí

Thanh tra TPHCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của nhiều bệnh viện về việc quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm Y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Bản kết luận được Thanh tra TPHCM công bố ngày 11/12 cho thấy các bệnh viện Ung Bướu, Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Trung tâm Y khoa Phước An có nhiều sai sót về quản lý kinh phí, sử dụng kinh phí quỹ Bảo hiểm Y tế.

Hàng loạt bệnh viện sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốc - 1

Mua sắm trang thiết bị y tế trong BV cần đấu thầu rộng rãi. Hình minh họa

Các đơn vị trên có sai sót trong việc thực hiện chẩn đoán hồ sơ dịch vụ kỹ thuật dẫn đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh chưa đúng. Việc sử dụng thuốc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế từ năm 2014 đến quý 2 năm 2019 có sai sót về giá thuốc đề nghị thanh toán với tổng số tiền là hơn 2,6 tỷ đồng.

Trong đó, Bệnh viện Ung Bướu không xây dựng danh mục kỹ thuật y tế đối với 23 mặt hàng để làm cơ sở thanh toán chi vật tư y tế từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế cho người bệnh là thực hiện chưa đúng quy định. Mặt khác, Bệnh viện Ung Bướu thực hiện mua sắm một số thuốc thanh toán bảo hiểm y tế theo giá thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy là chưa đúng quy định của Luật đấu thầu năm 2013.

Bên cạnh đó, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1 có sai sót trong việc mua sắm trang thiết bị y tế. Cả 3 bệnh viện này đều sai trong việc áp dụng hình thức đấu thầu thực hiện mua sắm trực tiếp vật tư y tế mà không đấu thầu rộng rãi. Bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa thực hiện việc mua sắm thiết bị y tế 5 năm.

Tại Bệnh viện Ung Bướu thực hiện 32 gói thầu mua sắm trực tiếp; Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng thực hiện mua sắm trực tiếp 15 gói trang thiết bị y tế mà không bằng hình thức đấu thầu rộng rãi là không phù hợp với quy định pháp luật. Những sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về Giám đốc bệnh viện và lãnh đạo các khoa phòng liên quan.  

Hàng loạt bệnh viện sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, đấu thầu thuốc - 2
Thuốc chữa bệnh và việc mua sắm, sử dụng, đấu thầu, thanh toán bảo hiểm y tế là vấn đề các bệnh viện có nhiều sai phạm

Về đấu thầu thuốc chữa bệnh, kết luận của thanh tra chỉ ra: "Sở Y tế đã chậm trễ trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, năm 2018 - 2019 tại Bệnh viện Ung Bướu. Bệnh viện Nhi Đồng 1 chưa chủ động trong công tác duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chờ văn bản hướng dẫn của Sở Y tế để nộp tờ trình phê duyệt lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc chữa bệnh là chưa đúng quy định. Bệnh viện Ung Bướu không phạt vi phạm hợp đồng đối với các công ty không cung cấp thuốc theo kết quả lựa chọn nhà thầu"… Các bệnh viện Ung Bướu, Nhân Dân Gia Định, Nhi Đồng 1 không thực hiện hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu là thực hiện chưa đúng quy định.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Giám đốc Sở Y tế chấn chỉnh việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc chữa bệnh cho các đơn vị, bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế chưa đúng quy định theo kết luận thanh tra. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế của các đơn vị, bệnh viện.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo, Giám đốc Sở Y tế TPHCM tiến hành thanh tra việc liên doanh, liên kết, đặt máy, mượn máy tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế. Đồng thời tổ chức kiểm điểm các cá nhân (bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhi Đồng 1) có sai sót trong việc sử dụng thuốc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và vật tư y tế theo kết luận thanh tra.

Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM xử lý, thu hồi các khoản chi thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các đơn vị có sai sót theo kết luận thanh tra. Các giám đốc bệnh viện Ung Bướu, Nhi Đồng 1, Nhân dân Gia Định khắc phục sai sót, tồn tại. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo và các khoa, phòng, cá nhân có liên quan.

Vân Sơn

Đáng quan tâm
Mới nhất