Hà Nội: Các điểm bán thuốc trong dịp Tết

(Dân trí) - Sở Y tế Hà Nội đã giao cho Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội tổ chức các điểm bán thuốc để đảm bảo phục vụ nhu cầu thuốc chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán.

Dưới đây là các nhà thuốc sẽ trực bán thuốc từ ngày 28 đến mùng 6 Tết vừa được Sở Y tế Hà Nội công bố:

Ngày

Điểm trực bán hàng

Thời gian

NT 107 Tôn Đức Thắng

7h-21h

 

NT 162 Phố Huế - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

8h30-17h30

 

NT 157 Cầu Giấy

7h-21h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

7h-21h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 378 Khâm Thiên

7h-21h

 

NT 44 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 512 Bạch Mai - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 54 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm

7h-21h

28/1/2014 (28 Tết)

NT 59 Lãn Ông

7h-21h

 

NT 69 Hàng Đường

7h-21h

 

NT 82 Ngô Thì Nhậm

7h-21h

 

NT 97 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 98 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 5 Cửa Nam

7h-21h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT số 2 Tựu Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì

8h-12h, 13h-17h

 

QT số 2 Tựu Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì

8h-12h, 13h-17h

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

7h-19h

 

NT 107 Tôn Đức Thắng

7h-21h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

8h30-17h30

 

NT 157 Cầu Giấy

7h-21h

 

NT 162 Phố Huế - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

7h-21h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 378 Khâm Thiên

7h-21h

 

NT 44 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng

7h-21h

29/1/2014 (29 Tết)

NT 512 Bạch Mai - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 54 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 59 Lãn Ông

7h-21h

 

NT 69 Hàng Đường

7h-21h

 

NT 82 Ngô Thì Nhậm

7h-21h

 

NT 97 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 98 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 5 Cửa Nam

7h-21h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT thôn Cương Ngô - Tứ Hiệp - Thanh Trì

8h-12h, 13h-17h

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

7h-19h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

8h - 16h

 

NT 107 Tôn Đức Thắng

8h - 16h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

8h-16h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

24/24h

 

NT 157 Cầu Giấy

8h - 16h

 

NT 162 Phố Huế - Hai Bà Trưng

8h - 16h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

8h - 16h

 

NT 286 Minh Khai - Hai Bà Trưng

8h-12h, 13h-17h

 

NT 378 Khâm Thiên

8h - 16h

 

NT 44 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng

8h - 16h

 

NT 512 Bạch Mai - Hai Bà Trưng

8h - 16h

30/1/2014 (30 tết)

NT 54 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm

8h - 16h

 

NT 59 Lãn Ông

8h - 16h

 

NT 69 Hàng Đường

8h - 16h

 

NT 82 Ngô Thì Nhậm

8h - 16h

 

NT 97 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm

8h - 16h

 

NT 98 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm

8h - 16h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

24/24h

 

NT số 5 Cửa Nam

8h-16h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

24/24h

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

24/24h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

24/24h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

24/24h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

24/24h

31/1/2014 (1 Tết)

QT chợ Tựu Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì

8h-12h, 13h-17h

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

24/24h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

8h - 16h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

8h - 16h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

24/24h

 

NT 157 Cầu Giấy

8h - 16h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

8h - 16h

 

NT 378 Khâm Thiên

8h - 16h

1/2/2014 (2 Tết)

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

24/24h

 

NT số 5 Cửa Nam

8h-16h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

24/24h

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT thôn Cương Ngô - Tứ Hiệp - Thanh Trì

8h-12h, 13h-17h

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

24/24h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

8h - 16h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

8h-16h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

24/24h

 

NT 157 Cầu Giấy

8h - 16h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

8h - 16h

02/2/2014 (3 Tết)

NT 378 Khâm Thiên

8h - 16h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

24/24h

 

NT số 5 Cửa Nam

8h-16h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

24/24h

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

24/24h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

7h-21h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

24/24h

 

NT 157 Cầu Giấy

7h-21h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

7h-21h

03/2/2014 (4 Tết)

NT 378 Khâm Thiên

7h-21h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 5 Cửa Nam

7h-21h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

24/24h

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

7h-19h

 

NT 107 Tôn Đức Thắng

7h-21h

 

NT 162 Phố Huế - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 44 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 512 Bạch Mai - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 54 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 59 Lãn Ông

7h-21h

03/2/2014 (4 Tết)

NT 69 Hàng Đường

7h-21h

 

NT 82 Ngô Thì Nhậm

7h-21h

 

NT 97 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 98 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

7h-21h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 156 Ngọc Lâm - Long Biên

8h30-17h30

 

NT 157 Cầu Giấy

7h-21h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 378 Khâm Thiên

7h-21h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 5 Cửa Nam

7h-21h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

24/24h

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

7h-19h

04/2/2014 (5 Tết)

QT thôn Cương Ngô - Tứ Hiệp - Thanh Trì

8h-12h, 13h-17h

 

NT 107 Tôn Đức Thắng

7h-21h

 

NT 162 Phố Huế - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 44 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 512 Bạch Mai - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 54 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 59 Lãn Ông

7h-21h

 

NT 69 Hàng Đường

7h-21h

 

NT 82 Ngô Thì Nhậm

7h-21h

 

NT 97 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 98 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 21 Quán Thánh - Ba Đình

7h-21h

 

NT 119 Hàng Gai - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 157 Cầu Giấy

7h-21h

 

NT 228 Lò Đúc - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 286 Minh Khai - Hai Bà Trưng

8h-12h, 13h-17h

 

NT 378 Khâm Thiên

7h-21h

 

NT số 2 Hàng Bài - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT số 5 Cửa Nam

7h-21h

 

QT Bắc Hồng - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT Chợ Tó, Uy Nỗ - Đông Anh

8h-12h, 13h30-17h30

 

QT trung tâm -18 đường Đa Phúc, Sóc Sơn

7h-19h

 

NT 107 Tôn Đức Thắng

7h-21h

 

NT 162 Phố Huế - Hai Bà Trưng

7h-21h

05/2/2014 (6 Tết)

NT 44 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 512 Bạch Mai - Hai Bà Trưng

7h-21h

 

NT 54 Tràng Tiền - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 59 Lãn Ông

7h-21h

 

NT 69 Hàng Đường

7h-21h

 

NT 82 Ngô Thì Nhậm

7h-21h

 

NT 97 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm

7h-21h

 

NT 98 Hàng Buồm - Hoàn Kiếm

7h-21h

 
Nhân Hà