Thứ bảy, 06/03/2021 - 10:21

Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai không tăng giá khám 550 nghìn, giường 3,3 triệu

Dân trí

Trước việc Bệnh viện Bạch Mai thông báo tăng giá khám dịch vụ cao nhất lên đến 550 nghìn đồng, giường dịch vụ 3,3 triệu đồng, Bộ Y tế ngày 6/3 có công văn yêu cầu Bệnh viện không điều chỉnh tăng giá.

Trước đó, BV Bạch Mai cho biết Hội đồng Quản lý của Bệnh viện (BV) đã thông qua nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại BV cao nhất lên đến 550 nghìn đồng/lượt khám giáo sư' giường dịch vụ lên đến 3,3 triệu đồng/ngày.

Bộ Y tế ngày 6/3 đã có công văn do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kí, yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu).

Bộ Y tế yêu cầu BV Bạch Mai không tăng giá khám 550 nghìn, giường 3,3 triệu - 1

Bệnh viện Bạch Mai thông báo điều chỉnh giá khám dịch vụ, giường dịch vụ từ ngày 1/4/2021.

Theo Bộ Y tế,  ngày 3/3, cơ quan này nhận được công văn của BV Bạch Mai báo cáo về điều chỉnh giá dịch vụ y tế như trên.

Thời gian qua, do diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu như mới công bố.

Cũng theo Bộ Y tế, trước đó, ngày 27/1/2021, Văn phòng Chính phủ có công văn số 655/VPCP thông báo ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021, chỉ đạo Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với mặt hàng do Nhà nước quản lý. Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tính toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật giá năm 2012 thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng theo giá do Bộ Y tế ban hành.

Còn với giá dịch vụ y tế theo yêu cầu: Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.

Như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giá Bộ Y tế ban hành.

Trước đó, BV Bạch Mai thông báo, từ 1/4/2021, giá khám giáo sư tại viện này là  550.000 đồng (hiện 200.000 đồng/lượt); khám Phó giáo sư: 450.000 đồng; khám Tiến sĩ, BSCKII: 350.000 đồng; khám Thạc sĩ, BSCKI: 250.000 đồng.

Giá giường bệnh theo yêu cầu cũng được công bố chi tiết theo phân cấp 4 loại giường bệnh, bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện.

Theo đó, giá giường chăm sóc toàn diện - loại 1 (01 người/phòng): 2.300.000 đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2 (02 người/phòng): 1.800.000 đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 3 (03-04 người/phòng): 1.390.000 đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2.1(phòng 02 người/01 người bệnh đề nghị sử dụng hết cả phòng): 3.300.000 đồng/người/ngày.

Hồng Hải

Đáng quan tâm
Mới nhất