Thứ hai, 18/08/2014 - 11:42

Bộ Y tế kiểm tra trang thiết bị y tế tại Cần Thơ

Dân trí

Sáng 18/8 thanh tra Bộ y tế (BYT) đến Cần Thơ triển khai việc “kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về trang thiết bị y tế”. Thời gian kiểm tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định

Ông Bùi Đức Phong, Phó chánh Thanh tra BYT đọc Quyết định kiểm tra trang thiết bị y tế tại Cần Thơ
Ông Bùi Đức Phong, Phó chánh Thanh tra BYT đọc Quyết định kiểm tra trang thiết bị y tế tại Cần Thơ

Theo đó, đoàn kiểm tra của bộ gồm 6 người, trưởng đoàn là ông Bùi Đức Phong, Phó Chánh thanh tra BYT. Nội dung của đợt kiểm tra lần này gồm: Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về trang thiết bị y tế; Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng trang thiết bị y tế đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu kinh doanh và sử dụng.

Đồng thời, phát hiện những khó khăn, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật trong quản lý thiết bị y tế để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp khắc phục. Phải báo cáo cụ thể các nội dung đã kiểm tra, nếu có vi phạm phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ông Bùi Đức Phong cũng đề nghị giám đốc sở Y tế Cần Thơ chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị báo cáo về trang thiết bị y tế từ ngày 1/1/2013 đến 31/7/2014 và cử một thanh tra viên của sở y tế Cần Thơ tham gia cùng đoàn kiểm tra của Bộ.

Phạm Tâm