Bệnh viện C Đà Nẵng: Lập kế hoạch thầu mua thuốc, vật tư tăng gấp nhiều lần thực tế

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Y tế vừa công bố kết luận thanh tra cho thấy Bệnh viện C Đà Nẵng chưa công khai kết quả đấu thầu; lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế chưa đúng quy định.

Bệnh viện C Đà Nẵng
Bệnh viện C Đà Nẵng

Cụ thể, theo Kết luận số 77/KL-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế, qua công tác thanh kiểm tra, qua công tác thanh kiểm tra, Thanh tra Bộ đã phát hiện Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế của năm sau quá cao so với giá trị tiền thuốc sử dụng thực tế năm trước. Tình trạng này tái lặp nhiều năm ở cơ sở y tế này.

Kết luận thanh tra nêu: giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là hơn 30 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 lên tới hơn 196 tỷ đồng (tăng gấp 6,49 lần). Tiếp đó, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2015 là 50,49 tỷ đồng, nhưng Bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,55 tỷ đồng (tăng gấp 3,41 lần).

Giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của Bệnh viện trong cả năm 2014 là 26,027 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133,079 tỷ đồng (tăng gấp 5,11 lần). Tương tự, giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của Bệnh viện trong cả năm 2015 là 66,34 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2016 là 182,254 tỷ đồng (tăng gấp 2,74 lần).

Theo Thanh tra Bộ Y tế, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do khi lập kế hoạch đấu thầu, Bệnh viện không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu trong các cơ sở y tế.

Thanh tra Bộ kết luận trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên thuộc về Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện khi chưa phát huy hiệu quả vai trò tư vấn xây dựng Kế hoạch; Tổ thẩm định Kế hoạch chưa tham mưu tốt cho Lãnh đạo Bệnh viện về kiểm tra căn cứ pháp lý và hợp lý về bố trí nguồn vốn trong Kế hoạch đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện.

Đáng chú ý, một số thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không có chứng chỉ đấu thầu.

Ngoài ra, kết luận của Thanh tra Bộ Y tế còn cho biết, Bệnh viện C Đà Nẵng đã không đăng tải công khai kết quả đấu thầu, các nhà thầu được lựa chọn theo quy định.

Tâm An

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM