Thứ sáu, 04/10/2019 - 18:06

9 phát minh y học mới đầy ấn tượng sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người!

Dân trí

Từ thiết bị hồi sức tim phổi tự động, hệ thống phẫu thuật thực tế ảo cho đến máy phát hiện thành phần gây dị ứng có trong thực phẩm, nhiều phát minh tiên tiến phục vụ cho sức khỏe của con người sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta!

9 phát minh y học mới đầy ấn tượng sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người! - 1

Cùng khám phá 9 phát minh mới đầy ấn tượng trong lĩnh vực y học sẽ góp phần thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của chúng ta trong video dưới đây:

9 phát minh y học mới đầy ấn tượng sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người!

Minh Nhật

Theo NISE