Tề Trí Dũng chi tiền tỷ "bao" nhiều người đi châu Âu

(Dân trí) - Theo kết luận điều tra, Tề Trí Dũng và đồng phạm đã gây thất thoát, lãng phí khi chi tiền của Công ty SADECO cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài, dưới danh nghĩa đi tham quan, khảo sát.

Tham ô tiền lương, thưởng

Theo kết luận điều tra, trong các năm 2016, 2017, 2018, đại hội đồng cổ đông thường niên công ty SADECO quyết định trích các quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó có quỹ HĐQT và ban kiểm soát, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành để sử dụng cho công tác khen thưởng, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động...

Theo quy định, công ty SADECO phải chuyển toàn bộ các khoản tiền thù lao, tiền thưởng của người đại diện vốn về tài khoản IPC và tài khoản của Văn phòng Thành ủy. Tuy nhiên, từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2018, ông Tề Trí Dũng (Chủ tịch HĐQT SADECO) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn và sự giúp sức của Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc công ty SADECO) để tham ô, chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng từ nguồn thù lao, khen thưởng trên nhằm sử dụng cá nhân.

Tề Trí Dũng chi tiền tỷ bao nhiều người đi châu Âu - 1

Tề Trí Dũng chi tiền tỷ cho nhiều người đi Châu Âu.

Từ khi Tề Trí Dũng về làm chủ tịch HĐQT SADECO, với mục đích sử dụng nguồn tiền thù lao còn dư cuối năm cho mục đích cá nhân, ông đã chỉ đạo và ký duyệt danh sách chi tiền cho các thành viên HĐQT, ban kiểm soát sử dụng dưới danh nghĩa chi phí hoạt động. 

Tổng cộng, ông Dũng đã duyệt chi hơn 2,2 tỷ đồng, trong đó bà Hồ Thị Thanh Phúc được chi 427 triệu đồng nhưng thực tế bà Phúc chỉ được hưởng 106 triệu đồng, số còn lại là của ông Dũng.

Tương tự, đối với quỹ khen thưởng HĐQT và ban kiểm soát, từ năm 2017, ông Dũng tổ chức họp và thông qua chủ trương sử dụng tiền quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát làm kinh phí hoạt động của HĐQT, ban kiểm soát, thực chất là để hợp thức hóa việc sử dụng nguồn tiền này cho các nhu cầu cá nhân của mình và các thành viên HĐQT mà không phải nộp về IPC và Văn phòng Thành ủy. 

Tổng cộng, nguồn quỹ HĐQT và ban kiểm soát đã chi trong 2 năm 2017, 2018 là 7,2 tỷ đồng chi cho 4 người, trong đó bà Phúc được chi 2,7 tỷ đồng nhưng thực nhận 625 triệu đồng, còn lại ông Dũng hưởng. Cả hai khoản thù lao và tiền thưởng, Tề Trí Dũng đã nhận 1,7 tỷ đồng.

Chi tiền tỷ đi du lịch

Ngày 28/4/2017, Tề Trí Dũng ký nghị quyết về việc thông qua quỹ tiền lương năm 2017 của công ty là 24 tỷ đồng. Sau đó, ông Dũng tiếp tục ký nghị quyết thông qua việc hạch toán 100% chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên vào chi phí hoạt động, đảm bảo không quá 1 tháng lương thực tế theo quy định.

Năm 2017, số tiền chi thực tế của công ty SADECO là 21,76 tỷ đồng (thấp hơn dự toán) nên lương bình quân 1 tháng là 1,81 tỷ  đồng, do đó chi phí đi nghỉ mát sẽ không được vượt quá số tiền này.

Tính đến ngày 25/10/2017, tổng chi phí tham quan, nghỉ mát của SADECO đã chi cho cán bộ nhân viên hết 949 triệu đồng, nguồn kinh phí nghỉ mát chỉ còn lại 861 triệu đồng, các khoản chi nghỉ mát tiếp theo không được cao hơn khoản tiền này.

Tuy nhiên, bà Hồ Thị Thanh Phúc đã chỉ đạo lập và duyệt hồ sơ, thủ tục cho 2 đoàn công tác nước ngoài với lý do tham quan, khảo sát mô hình phát triển các khu công nghiệp, cảng và bất động sản dân dụng tại một số quốc gia phát triển ở châu Âu, trong khi SADECO không có dự án khu công nghiệp hay dự án cảng nào.

Ngày 1/11/2017, bà Phúc ký 2 hợp đồng với công ty du lịch Bến Thành tổ chức 2 đoàn đi châu Âu với tổng chi phí 4,6 tỷ đồng, trong đó đáng nói là nhiều người tham gia không phải là cán bộ, nhân viên SADECO..

Sau khi hoạch toán, đến tháng 4/2018, xác định chi phí trả cho các cá nhân ngoài công ty là không hợp lý nên SADECO đã yêu cầu và được 4 người trả tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định ngày 9/1/2019, bị can Phúc đề xuất và được các thành viên HĐQT SADECO thống nhất sử dụng quỹ khen thưởng HĐQT và ban kiểm soát để hoàn lại chi phí cho chuyến đi nước ngoài còn lại và hạch toán vào thu nhập khác của SADECO trong năm 2018, 2019.

Tất cả những người tham gia chuyến đi đều khai nhận chương trình của đoàn đơn thuần là tham quan, du lịch nghỉ mát, không gặp gỡ, tiếp xúc bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, đối tác tại nước ngoài, không khảo sát dự án, cảng biển, công trình, không liên quan đến công việc của công ty.