1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Thanh Hóa:

Phát hiện sai phạm kinh tế hơn 10 tỷ đồng

(Dân trí) - Qua quá trình thanh tra hành chính trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 10,3 tỷ đồng.

Theo đó, trong quý I năm 2014, các tổ chức thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kết luận 15 cuộc thanh tra hành chính trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Quá trình thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 10,3 tỷ đồng, xử lý thu hồi 3,382 tỷ đồng (đã thu 2.586 tỷ đồng); kiến nghị khác 6,918 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 520,96 triệu đồng.

Trong đó, riêng Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện sai phạm 9,566 tỷ đồng, xử lý thu hồi 2,695 tỷ đồng (đã thu 1,889 tỷ đồng) và kiến nghị giảm trừ quyết toán, không thanh toán 6,871 tỷ đồng.

Hiện các tổ chức thanh tra đã gửi kiến nghị xử lý các vi phạm về kinh tế lên cấp có thẩm quyền nhằm có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có vi phạm, tăng cường kỷ cương pháp luật.

Duy Tuyên