Những sai phạm của nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội

Những sai phạm của nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Phan Minh Nguyệt diễn ra từ thời điểm ông này đang là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội.

Như ANTĐ thông tin, ngày 24-2, Cơ quan CSĐT B Công an đã ra quyết đnh khi t v án hình s, các quyết đnh khi t b can, lnh khám xét, bt b can đ tm giam đi vi Phan Minh Nguyt và Nguyn Th Huyn Ho (Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đu tư và phát trin nông nghip Hà Ni), đ điu tra v hành vi li dng chc v, quyn hn trong khi thi hành công v.

Theo cơ quan điu tra, năm 2011, khi gi chc Ch tch HĐQT, Giám đc Công ty Đu tư và phát trin nông nghip Hà Ni, ông Nguyt đã ch đo ban lãnh đo Xí nghip phát trin nông nghip sinh thái và dch v du lch (đơn v trc thuc có đa ch ti xã Minh Khai, huyn T Liêm) phá d khu nhà cp 4 cũ din tích khong 7.800 m2, đ xây dng 12 ki-t và hơn 100 gian nhà cp 4, nhm mc đích cho thuê li.

Nhng quyết đnh trên đã vi phm quy đnh v qun lý đt đai nên đã b chính quyn cơ s lp biên bn vi phm hành chính, yêu cu ngng thi công, tháo d công trình vi phm. Tuy nhiên, phía Công ty Đu tư và phát trin nông nghip Hà Ni đã không chp hành.

Sau khi các công trình trái phép hoàn thành, ông Nguyt đã t chc ký hp đng cho thuê vi thi hn 15 năm và thu tin thuê được gn 25 t đng. Ngoài khon thu theo hp đng, ông Nguyt và bà Ho còn thu ca nhng người ký hp đng thuê nhà vi tng s tin gn 18 t đng,

Tháng 6-2014, Cơ quan CSĐT B Công an đã vào cuc, t chc điu tra. Trước khi b bt, ông Nguyt đã nhiu ln np li tng s tin hơn 17 t đng. Được biết, UBND TP Hà Ni đã giao S Kế hoch và Đu tư kim tra, rà soát  tình hình, kết qu thc hin các d án đu tư UBND TP giao cho Công ty TNHH mt thành viên Đu tư và phát trin nông nghip Hà Ni làm ch đu tư trong thi gian ông Nguyt làm Ch tch HĐQT, Tng giám đc.

Cùng vi đó, TP giao S Tài nguyên và Môi trường kim tra, báo cáo tình hình, kết qu công tác qun lý s dng đt đai ca Công ty TNHH mt thành viên Đu tư và phát trin nông nghip Hà Ni, trong đó, trng tâm là tình hình qun lý, s dng đt đai ca công ty trên đa bàn qun Bc T Liêm.

Theo Hà Minh

An ninh thủ đô

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM