Câu chuyện giao thông

Xe tải - Đừng để bị "kì thị"

Dân trí Với đặc tính cồng kềnh, quá khổ, lại thêm việc chở hàng nặng, xe tải cần lưu thông với sự cẩn trọng đặc biệt, vì nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người.
 >> Vì sao nên tránh xa xe tải?
 >> Tránh xa xe tải - "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"
 >> Điểm mù xe tải - Mẹo nhỏ mách bạn