Thông tư 15/2014 TT-BCA

Xe máy điện cũng phải đăng kí lưu hành

(Dân trí)- Bộ Công an đã chính thức ban hành văn bản mới quy định về việc mua bán, trao đổi, tặng các phương tiện giao thông như xe máy, ôtô.

Mức thu lệ phí trước bạ cho xe ôtô mới tại Hà Nội là 12%

Trong Thông tư 15/2014 TT-BCA quy định các điều khoản mới nhất về việc đăng kí, quản lí phương tiện cơ giới đường bộ, cũng như việc sang tên, mua bán, tặng ôtô xe máy. Đáng quan tâm nhất là ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu số) đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi người được thụ hưởng đến làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, người mua/được tặng phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Ngoài ra Thông tư lần này cũng quy định việc bắt buộc các loại xe máy điện cũng phải có giấy đăng kí mới được lưu hành.

Thông tư cũng quy định thời hạn cấp đăng ký, biển số xe như Cấp ngay lập tức biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ, Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp hồ sơ sang tên… không quá hai ngày làm việc, trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như Phúc

Tâm lí đợi chờ

Đang được quan tâm