Thứ sáu, 07/02/2020 - 14:51

Kinh nghiệm lái xe từ thực tế

Vượt ẩu, ô tô lao thẳng... vào rừng

Dân trí

Tài xế chiếc xe khách 16 chỗ cố tình lấn làn vượt ẩu đúng ở khúc cua với tốc độ cao, nên không kiểm soát được tay lái, luống cuống phi thẳng xe qua rãnh thoát nước, lao vào bìa rừng.

Vượt ẩu ở khúc cua, ô tô lao thẳng... vào rừng

Như Phúc

Nguồn video: UB An toàn Giao thông QG