Thứ hai, 25/07/2016 - 11:58

Nghị định 46/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/8/2016

Tổng hợp mức phạt dành cho các "Vua tốc độ"

Dân trí

Không chỉ tăng thêm mức xử phạt tối thiểu đối với hành vi lái xe quá tốc độ, Nghị định 46/2016/NĐ-CP còn có một số thay đổi so với Nghị định hiện hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. Các mức xử phạt mới sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/8 tới đây.

Tổng hợp mức phạt dành cho các "Vua tốc độ" - 1

Nội dung Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Như Phúc
Đồ họa Vũ Toản

Tổng hợp mức phạt dành cho các "Vua tốc độ" - 2
Tổng hợp mức phạt dành cho các "Vua tốc độ" - 3
Tổng hợp mức phạt dành cho các "Vua tốc độ" - 4