Văn hóa giao thông

Những "diễn viên" đường phố dũng cảm

(Dân trí) - Liệu bạn có đủ can đảm là một trong số 10 hành khách “dũng cảm” như trong clip mà không lo ngại thủng da, rách thịt?

Những "diễn viên" đường phố dũng cảm

Như Phúc

Nguồn: Youtube

Những "diễn viên" đường phố dũng cảm - 1
Những "diễn viên" đường phố dũng cảm - 2
Những "diễn viên" đường phố dũng cảm - 3