Thứ bảy, 14/10/2017 - 06:22

Câu chuyện giao thông

Lí do để thanh niên ngang nhiên đi xe máy không cần mũ bảo hiểm

Dân trí

Một lời giễu cợt không biết vô tình hay hữu ý của một thanh niên ngoại quốc trên đường phố Hà Nội; biết lí giải thế nào về việc không thèm tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm của thanh niên này? Vì họ là người nước ngoài? vì cảnh sát giao thông thủ đô "không nhìn thấy hay đúng như gì họ nói: Họ có quyền thực sự?

Một lời giễu cợt không biết vô tình hay hữu ý của một thanh niên ngoại quốc trên đường phố Hà Nội; biết lí giải thế nào về việc không thèm tuân thủ việc đội mũ bảo hiểm của thanh niên này? Vì họ là người nước ngoài? vì cảnh sát giao thông thủ đô "không nhìn thấy hay đúng như gì họ nói: Họ có quyền thực sự? Clip do bạn Vũ Sơn cung cấp

Lí do để thanh niên này ngang nhiên đi xe máy không cần mũ bảo hiểm

Nguồn UB An toàn Giao thông QG

Lí do để thanh niên ngang nhiên đi xe máy không cần mũ bảo hiểm - 1