Hà Tĩnh tiên phong thu “thuế đường” xe máy

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên triển khai thu phí sử dụng đường bộ với xe máy với mức thu 50 nghìn đồng với xe máy dưới 100 cc và 100 nghìn đồng với xe máy trên 100 cc.

Hà Tĩnh tiên phong thu “thuế đường” xe máy
 
Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2013, Cục Thuế Hà Tĩnh đã đề nghị Chi cục Thuế các đơn vị cấp huyện nhận biên lai thu phí để bán cho tổ chức cá nhân; cử cán bộ xuống xã phường, thị trấn nắm rõ số lượng, chủng loại chủ phương tiện đang sử dụng và phối hợp với UBND cấp xã thông báo, đôn đốc các chủ phương tiện nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định.

 

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh cơ chế tránh nhiệm cá nhân: Chi cục nào triển khai chậm thì Chi cục Trưởng chị trách nhiệm trước lãnh đạo Cục.

 

Trước đó, tại Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ấn định mức thu 50 nghìn đồng/năm với xe máy có dung tích xi lanh đến 100 cc và 100 nghìn đồng/năm với xe máy có dung tích xi lanh trên 100 cc. Đây là mức sàn theo Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Theo Quỳnh Trang

Vnmedia